Hagelstam nr 2270

Från Adelsvapen-Wiki

2270.jpg


Adliga ätten Hagelstam nr 2270 †

Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R.F., introd. 1819. Utdöd 1870-04-28.


1Wä.

  • Gabriel Hagelberg (son av en lanthushållare, boende inom Åbo län), född 1720. Löjtnant vid Åbo läns dragonregemente. Död 1780-03-24 Prostvik län. Gift med Beata Maria Palander i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1746-05-31 i Åbo med jur. professorn vid Åbo akademi Samuel Schultén i hans 2:a gifte, född 1680-11-07 i Svedvi socken, Västmanlands län, död 1752 på Prostvik, och i detta gifte moder till Natanael Gerhard Schultén, adlad af Schultén)1, född 1724, död 1772, dotter av kapellanen i Kimito socken, Finland Abraham Palander och Beata Utter.1

Barn:

  • Gabriel August Hagelberg, född 1755-04-16 på Prostvik. Furir 1770-07-01. Sergeant vid arméns flotta 1771-12-23. Fänrik därst. 1773-03-31. Löjtnant 1777-02-19. Kaptens avsked 1780-11-12. Död 1818-08-25 på Västerkulla vid Helsingfors. Han ingick 1788 vid krigets utbrott mot Ryssland åter i tjänst, men tog 1790 ånyo avsked. Sönerna kallade sig Hagelstam. Gift 1781 med Anna Lovisa Qvick, naturlig dotter av fältmarskalken, greve Augustin Ehrensvärd.

Barn:

  • Otto Julius Hagelstam, adlad Hagelstam, född 1784-03-11 på Prostvik. E. kvartersman vid skeppsbyggeriet å Sveaborg 1800. Sergeant vid Sveaborgseskadern av arméns flotta 1801-04-00. Officersexamen s. å. i maj. Flaggjunkare. Fänrik vid arméns flotta utan lön 1801-11-16. Löjtnant i flottorna 1808-01-18. RSO s. å. 16/9 för sitt välförhållande i slaget vid Grönvikssund samt dubbad vid storparad på en holme mellan bägge flottorna. Löjtnant vid Stockholms-eskadern 1808-12-08. Kapten i flottorna 1810-05-01. Kapten vid sjömätningskåren s. å. 20/11. Major i flottorna 1813-03-23. Adjutant hos generalamiralen greve Puke samt överadjutant hos generalen greve von Essen s. å. i aug. Överstelöjtnant i flottorna 1815-10-31. LKrVA 1816-02-21. Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R.F. (introd. 1819-08-31 under nr 2270). Överstes n. h. o. v. 1826-05-11. KVO 1854-04-28. 4. OffFrHL 1855. Död 1870-04-28 i Stockholm och slöt själv sin ätt. 'Han nedlade stora förtjänster såsom sjömätningsofficer och har utgivit flere arbeten såsom Karta över skärgården utanför Karlskrona, Militärstatistisk karta över Norge, en stor likadan karta över hela Sverige samt en sammandragen geografisk, militärisk och statistisk karta över Sverige och Norge, ävensom författat och utarbetat en fullständig avhandling om sjömätningskårens nytta och ändamål, ett välment förslag till en ny och förmånligare organisation av nämnda kår, ett reglemente för sjömätningsofficerares tjänstgöring på flottan, en militärisk beskrivning över norska kusten samt en skärgårds- och kustförsvarsplan, egentligen rörande Öregrunds och Stockholms skärgårdar eller försvaret emot Åland. Föreslog slutligen nödvändigheten av att i militäriskt och ekonomiskt hänseende öppna en segelled inom Grisslehamnslandet förmedelst en kanal emellan Ortala- och Bagghusvikarna, vilket, av konungen gillat, till verkställighet befordrades.'. Gift 1817-04-17 Stjärnsund Örebro län med Eva Fredrika Burenstam, född 1791-10-14 på Stjärnsund, död 1877-06-08 i Stockholm, dotter av brukspatronen Olof Burén, adlad Burenstam, och Carolina Camitz.

Barn:

  • Jarl Olof Julius, född 1818-03-14, död 1824-06-01 Lisma

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.