:

Rabenius nr 2311

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rabenius nr 2311

Adlad 1834-06-14 enligt 37 § R.F., introducerad 1836.

TAB 1

Lars Georg Rabenius, adlad Rabenius, (son av Olof Rabenius, se adliga ätten Bruncrona., tab 11), född 1771-01-18. Student i Åbo 1783 och i Uppsala 1788. Filosofie magister i Uppsala 1791. Extra ordinarie kanslist vid consistorium akademicum 1792. Jurisprudentiæ, economiæ et commerciorum professor vid Uppsala universitet 1807-03-07. Ledamot av lagkommittén 1811–1814. LLA 1811. Universitetets rektor 1815, 1823, 1830. Jur. utr. doktor 1810. LKrVA 1810. RNO 1826-05-11. LVS 1829. Ledamot av vetenskapssällskapet i Trondhjem 1831. Adlad 1834-06-14 enligt 37 § R.F. (introducerad 1836-06-13 under nr 2311). Avsked från professorsbeställningen 1837-12-15. Jubelmagister 1842-05-14. Död 1846-07-23 Gottsunda. Han har utgivit läroböcker i svenska kamerallagfarenheten, i nationalekonomien samt svenska kyrko-lagfarenheten. Gift 1:o 1814-08-14 med Margareta Maria Schultén, född 1790-03-24, död 1819-04-03 i Uppsala, dotter av senatorn, finska verkl. statsrådet Natanael Gerhard Schultén, adlad af Schultén, och Jakobina Teodora Finkenberg, nr 159. Gift 2:o 1822-01-17 med sin kusin, stiftsjungfrun Ebba Charlotta Bruncrona, född 1780-03-23, död 1852-12-14 i Uppsala, dotter av majoren Abraham Mattias Bruncrona, och Eva Maria Taube.

Barn:

 • 1. En dödfödd son 1815-01-10.
 • 1. Anna Johanna Margareta, född 1816-01-17, död 1826-08-16 Prostvik
 • 1. Sofia Juliana Charlotta, född 1817-02-13, död s. å. 4/5 i Uppsala.
 • 2. Olof Mattias Teodor, född 1823. Professor. Död 1892. Se Tab. 2.

TAB 2

Olof Mattias Teodor, (son av Lars Georg Rabenius, adlad Rabenius, tab 1), adelsman vid faderns död 1846. Född 1823-08-25 i Uppsala. Student därst. 1839-04-22. Disp. pro exercitio 1840. Filosofie kandidat 1845-04-26. Disp. pro gradu s. å. 5/5. Promoverad filosofie doktor s. å. 16/6. Jur. utr. kandidat 1850-03-22. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie notarie s. å. 14/5. Docent i Uppsala 1851-05-00. Professor i administrativrätt och nationalekonomi i Lund 1854-07-03. Förordnad att föredraga ett förslag till ny sjölag i högsta domstolen 1860-12-03. Professor i nationalekonomi och närings-, finans- och politirätt vid Uppsala universitet 1862-05-02. RNO 1864-01-28. Rektor vid Uppsala universitet 1867–1868. Jur. hedersdoktor vid Lunds universitets jubelfest 1868-05-16. Ledamot i kommittén för utarbetande av ny gruvstadga 1872–1874. Avsked från professuren 1889-08-30. Död 1892-02-24 i Uppsala. Har från trycket utgivit flera juridiska avhandlingar och uppsatser samt »Handbok i Sveriges gällande förvaltningsrätt» (3 delar 1866–1873, 1. delen ny upplaga 1876). Ägde Gottsunda i Bondkyrka socken, Uppsala län. Gift 1:o 1866-05-29 i Stockholm med Eva Sofia Carolina Bruncrona, född 1846-09-07 i sistnämnda stad, död 1870-09-22 i Uppsala, dotter av kanslisten Kurt Abraham Carl Bruncrona, och Laura Sofia Warberg. Gift 2:o 1876-04-18 i Jakobs kyrka, Stockholm med Ida Olena Teresia Falkman, född 1849-09-22 i Stockholm. Död 1928-09-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Framstående altsångerska. Dotter av hovdestillatorn Carl Johan Falkman och Sofia Albertina Pettersson.

Barn:

 • 2. Lars Per Teodor, adelsman vid faderns död, 1892. Född 1879. Före detta statssekreterare. Se Tab. 3.
 • 2. Ebba Julia Sofia, född 1881-03-11 i Uppsala, död ogift 1902-01-10 i nämnda stad.
 • 2. Olof Gustaf Severin, född 1882-08-25 i Uppsala. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1901-05-31. Filosofie kandidat 1906-05-29. Filosofie licentiat 1910. Litterär medarbetare i Stockholms dagblad 1911, i Stockholms-Tidningen sedan 1926. Lärare i Djursholms samskola och Högre lärarinneseminariet i Stockholm. OffFrIP 1923. RItKrO 1927. RFrHL 1929.
 • 2. Gösta Carl Mattias, född 1885-03-23 i Uppsala. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1903-06-06. Student därst. 1904-01-13. Elev vid Klotens skogsskola 1907-10-01. Utexaminerad 1908-08-31. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/10. Utexaminerad 1910-12-21. Extra jägmästare i Gävle–Dala distrikt 1911-06-29. Extra biträde å domänstyrelsens kameralbyrå 1912-03-11. Extra amanuens å 2:a skogsbyrån därst. s. å. 31/12. Död 1916-05-22 på Sävsjö sanatorium. Gift 1912-08-03 inför Stockholms magistrat med Gurli Mollén i hennes 2:a gifte (gift 3:o 1920-02-16 i Stockholm med hovstallmästaren friherre Gustaf Tamm, i hans 2:a gifte, född 1866), född 1885-11-21, dotter av danske vice konsuln Viktor Emanuel Mollén.
 • 2. Nils Georg Vilhelm, född 1887. Docent. Död 1924. Se Tab. 4.

TAB 3

Lars Pehr Theodor,, (son av Olof Mattias Teodor, tab 2), adelsman vid faderns död 1892-02-24. Född 1879-05-06 i Uppsala. Mogenhetsexamen i Uppsala 1896-05-30. Student därst. s. å. 29/8. Jur. filosfie kandidat examen 1897-01-30. Jur. utr. kandidat examen 1902-11-12. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådstuvurätt s. å. 12/11. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 6/12. Attaché vid beskickningen i Paris 1903-01-06–1903-04-30. Tillförordnad domhavande i Uppsala läns norra och mellersta domsagor under 1904 och 1905. Landskanslist vid Uppsala länsstyrelse 1905-01-02. Tillförordnad civilrådman vid Uppsala rådhusrätt 1905-07-10– 1905-08-20. Sekreterare i lagutskottet vid riksdagarna 1905–1907. Biträde i lagberedningen 1908-01-01– 1909-06-30. Adj. ledamot i Svea hovrätt 1909-06-15–1909-12-31. Ledamot i lagberedningen 1910-01-01–1912-12-31. Ombudsman i vetenskapsakademien 1911-10-01. Ledamot för lagärenden i socialstyrelsen 1912-11-01. Sveriges delegerad vid internationella lagarbeten i Bern 1913-09-00. Byråchef i socialstyrelsen 1914-07-24. RDDO s. å. 5/12. Ledamot av kommittén för vissa ändringar angående kyrkobokföringen 1915-06-04. Förordnad att inom justitiedepartementet biträda vid ny lagstiftning om ägogränser s. å. 3/9. Tillförordnad revisionssekreterare 1916-02-04. RNO s. å. 6/6. Tillförordnad expeditionschef i finansdepartementet s. å. 9/6. Expeditionschef därst. 1917-03-02. Statssekreterare därst. s. å. 7/12. Vice verkställande direktör i Industribanken i Göteborg 1918-03-01. Avsked från byråchefsbefattningen i socialstyrelsen 1918-07-19 och från statssekreterartjänsten s. å. Statens förlikningsman i 1:a distriktet 1919–1923. Ordförande i budgetårskommittén 1919-05-16. Innehar juridisk byrå i Stockholm sedan 1920-01-01. LSA 1922. Ledamot av Djursholms stadsstyrelse 1924-09-01. KNO2kl 1935-11-22. Gift 1905-10-05 i Oskarskyrkan i Stockholm med Amalia Maria Andrea Margareta (Daisy) Bergstrand född 1880-05-15 i Malmö, dotter av praktiserande läkaren, med. doktor Anders Bergstrand och Alma Maria Hedenlund.

Barn:

 • Brita, född 1906-07-23 i Uppsala. Studentexamen i Djursholm 1924-05-14. Gift 1928-10-09 i Danderyds kyrka Stockholms län och med amanuensen vid kungliga biblioteket, filosofie licentiat Carl Algot Peter Björkbom, född 1898-08-14 i Östersund.
 • Matts Ingel, född tvilling 1909-08-16 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm. 1928-05-15. Student vid Stockholms högskola 1929-01-19.
 • Kerstin, född tvilling 1909-08-16 i Stockholm, Kungsholms förs. Gift 1:o 1932-12-17 i Djursholm med löjtnanten vid Svea artilleriregemente Göran Hammarskjöld, född 1906-04-06 i Stockholm.
 • Lars Olof Anders, född 1914-02-05 i Djursholm.

TAB 4

Nils Georg Vilhelm, (son av Olof Mattias Teodor, tab 2), född 1887-02-02 i Uppsala. Mogenhetsexamen i Uppsala 1905-05-31. Student i Uppsala 1905-08-23. Jur. kandidat examen 1910-09-14. Jur. licentiat examen 1917-01-31. Jur. doktor 1917-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Docent i civilrätt vid Uppsala universitet 1917-04-17. Tillförordnad professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan 1919-01-18. Promoverad jur. doktor 1920. Docent vid Handelshögskolan 1920. Musikkritiker i Stockholms Dagblad. Död 1924-10-19 Romanäs och begraven i Uppsala (Stockholm, Gustav Vasa förs, db). Gift 1919-01-02 i Lidingö kyrka, Stockholms län med Elsa Catharina Elisabet Malm i hennes 1:a gifte, född 1898-03-23 i Stockholm. Dotter av operasångaren Henning Hugo Malm och Elin Carolina Löfving.

Barn:

 • Lena Christina, född 1919-07-31 Romanäs.
 • Sven Gösta, född 1921-07-01 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: