Sandelhielm nr 1709

Från Adelsvapen-Wiki

1709.jpg


Adliga ätten Sandelhielm nr 1709 †

Adlad 1719-12-21, introducerad 1720. Utdöd 1828-03-18.

Sandelinska ättegrenen.


TAB 1

Ture Mårtensson Sandelius. Kapellan i Merimasku församling i Finland 1659. Kyrkoherde i Raumo 1678. Död 1681 (Lå.) och begraven 1683-02-11.

Barn:

 • Mårten Sandelin, adlad Sandelhielm, född i Finland. Student i Åbo 1672 (Lå.). Protokollist vid häradstingen i Finland 1676. Sekreterare hos kunglig rådet, greve Axel Julius De la Gardie 1680. Kammarskrivare i militieavräkningskontoret i kammarkollegium 1689. Kamrerare vid likvidationskommissionen 1695. Fältbokhållare 1700-06-25 vid den armé, som skulle betacka Västgötagränsen. Landsbokhållare (landskamrerare) i Åbo och Björneborgs län 1700. Avsked 1706. Överdirektör över småtullarna och accisen i Sverige och Finland 1714. Adlad 1719-12-21 jämte sin styvson Nils Stuwe (introducera 1720 under nr 1709). Död 1733-09-03 utan söner och slöt således själv sin adlad ättegren. Gift 1698-01-09 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Christina Nilsdotter i hennes 2:a gifte död 1725-01-11 i Stockholm, dotter av lärftskramhandlaren i nämnda stad Nils Jönsson Hallberg och Brita Mikaelsdotter samt änka efter referendariesekreteraren i kanslikollegium Henrik Stuwe, se Tab. 2.

Barn:

 • Hedvig. Gift 1726-05-28 i Stockholm med bankokommissarien Peter Andersson Båld, född på 1680-talet, död 1737-01-00 i Stockholm, broder till majoren Johan Andersson Båld, adlad Ridderboll.

TAB 2

Stuweska ättegrenen.

 • Henrik Stuwe. Var 1669 kopist i kunglig kansliet (At (So).). Kanslist i kunglig kansliet 1670 (At (So).). Registrator 1680 (At (So).). Referendariesekreterare i kanslikollegium. Gift med Christina Nilsdotter, död 1725-01-11 i Stockholm, omg. med överdirektören Mårten Sandelin, adlad Sandelhielm, Tab. 1.

Barn:

 • Nils Stuwe, adlad Sandelhielm, född 1684-06-19 i Stockholm. Student i Åbo 1699 (Lå.). Kammarskrivare i kammarkollegium 1707. Landskamrerare i Nylands och Tavastehus' län 1710. Bokhållare i andra avräkningskontoret i nämnda kollegium 1713. Generalguvernementskamrerare i Estland 1719-06-20. Adlad 1719-12-21 jämte sin styvfader Mårten Sandelin (introducerad 1720 under nr 1709). Kamrerare i första avräkningskontoret i förutnämnd kollegium 1721-10-16. Kammarråd 1747-08-14. Död 1760-04-22. Gift 1:o 1718-02-04 i Stockholm med Hedvig Sofia Adlercreutz, döpt 1696-05-27 i Stockholm, död 1734-11-24, dotter av räntmästaren Tomas Teuterström, adlad Adlercreutz B, och Sofia Ehrenborg. Gift 2:o 1735-08-21 i Stockholm med Elisabet Polhem, född 1707-12-01, död 1787-11-01 i Stockholm, den sista av Polhemska namnet, dotter av kommerserådet Christoffer Polhammar, adlad Polhem, och Maria Hoffman.

Barn:

 • 1. Henrik Tomas, född 1719-01-01. Student i Uppsala 1734-02-22. Kammarskrivare i kammarkollegium 1736-05-04. Död ogift 1739-02-19 i Stockholm.
 • 1. Sofia Christina, född 1720-05-30, död ogift 1799-01-27 i Stockholm.
 • 1. Mårten, född 1721. Krigsråd. Död 1767. Se Tab. 3
 • 1. Hans Niklas, född 1722-12-02, död 1723-05-24.
 • 1. Johanna Margareta, född 1724-05-22, död 1728-06-24.
 • 1. Anna Catharina, född 1725-11-25, död ogift 1797-04-10 i Stockholm.
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1727-11-28, död ogift 1753-05-16.
 • 1. Nils August, född 1729-08-15, död 1730-05-03.
 • 1. Nils August, född 1731-06-25, död 1734-07-04.
 • 1. Johanna Margareta, född 1732-12-31, död 1733-05-07.
 • 1. Carl Fredrik, född 1734-06-10, död 1735-01-26.
 • 2. Maria Elisabet, född 1736-11-18, död ogift 1779-02-11 i Stockholm.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1738-04-06, död 1738-06-01.
 • 2. Fredrika Charlotta, född 1739-07-16, död 1740-05-04.
 • 2. Emerentia Fredrika, född 1740-09-07, död ogift 1813-12-24 i Stockholm.
 • 2. Christoffer, född 1744-09-15. Student i Uppsala 1759-10-12. Auskultant i bergskollegium 1761-06-23. Extra ordinarie notarie i bergskollegium 1763-12-22. Notarie 1770-05-29. Protonotarie 1777-12-30. Vice advokatfiskal 1778-03-03. Assessor 1791-04-14. Bergsråd 1805-05-15. RNO 1815-01-28. Avsked 1816-05-21, varvid han föreslogs till erhållande av vice presidents n. h. o. v., men undanbad sig. Död ogift 1828-03-18 och slöt denna adlad ätt Sandelhielm.
 • 2. Lovisa, född 1749-06-30. Stiftsjungfru. Död ogift 1827-11-24 i Stockholm.

TAB 3

Mårten (son av Nils Stuwe, adlad Sandelhielm, Tab. 2), född 1721-08-26. Student i Uppsala 1734-02-22. Volontär vid fortifikationen 1736-04-20. Lärkonstapel vid artilleriet 1737. Furir 1738-12-06. Sergeant 1740-05-20. Överfyrverkare 1741-08-24. Underlöjtnant 1741-10-10. Ryttmästare i sachsisk tjänst 1746-03-10. Löjtnant vid svenska artilleriet 1748-01-12. Av konungen i Polen utnämnd till major 1749-07-05. Kapten vid svenska artilleriet 1750-02-24. Polsk generaladjutant med överstelöjtnants rang 1753-03-21. Chef för artillerityrverkarekompaniet i Malmö 1756-08-05. Militärattaché i Ryssland 1759-08-04. RSO 1761-04-23. Krigsråd 1762-06-23. Död 1767-04-18. Gift 1753-04-23 med Gustava Charlotta von Berchner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1768 med vice presidenten Adam Fredenstierna, född 1722, död 1800), född 1734-01-05 Husby, död 1780-03-14, dotter av kammarherren Georg Tomas von Berchner, och hans 1:a fru Eva Wattrang.

Barn:

 • Carl Ulrik, född 1755-10-28 i Stockholm, död 1756-07-00 Näs och begraven 1756-07-11 i Rö kyrka
 • Nils Gustaf, född 1759-03-24 i Stockholm, död 1760-05-15 och begraven i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.