Wulfrath nr 563

Från Adelsvapen-Wiki

0563.jpg

Adliga ätten WULFRATH nr 563

Adlad 1647-02-05, introd. 1654.

Ätten, vars ursprungliga namn var Wolfradt, adlades i Sverige med namnet Wulfrath, ofta skrivet (von) Wulffradt och Wulffraht. De tyska grenarna av ätten hava allt sedan adlandet skrivit sig von Wolffradt, och denna namnform upptogs på 1880-talet även av ättens svenska medlemmar. Släkten härstammar från staden Deventer i Nederländerna, varifrån medlemmar av densamma på grund av religionsförföljelse 1567 flyktade till Tyskland, huvudsakligast Pommern och Rügen. En gren, härstammande från den i Sverige adlade Bernt Wulfraths broder, rådmannen i Stralsund Jookim Wulfradt, erhöll tyskt riksadelskap den 21 april 1742, men är numera utdöd. En medlem av den svenska ätten, generallöjtnanten Baltzar Filip Wolffradt blev svensk friherre den 13 september 1772, men tog ej introduktion och slöt själv sin ättegren, och en annan medlem, statsministern hos konung Jérôme av Westfalen Gustaf Anton von Wolffradt, upphöjdes i westfaliskt grevestånd den 9 januari 1810, men slöt likaledes själv sin ättegren.

Wulfrath v Wolffradt A56300.png

TAB 1

Herman Wolfradt (översiktstab. 1. Borgmästare och vinhandlare i staden Deventer i Nederländerna. Flyktade 1567 till Tyskland. Gift med Engel Besseling.

Barn:

 • Herman Woltradt. Borgare och vinhandlare i Stralsund. Död 1622. Gift med Dorotea Nechelin, död 1639, dotter av rådsherren i Stralsund Joakim Nechelin och hans 2:a hustru Anna Karok.

Barn:

 • Bernt Wulfradt, adlad Wulfrath, till Lussow i kretsen Stralsund, Büssow, Schmatzin, Uders och Hiddensee på Rügen samt Torstorp i Grimetons socken Hallands län, vilket sista gods han erhöll av kronan 1652-10-27 för sina åt svenska armén i Tyskland lämnade försträckningar. Född 1600-11-20. Köpman i Stralsund 1624. Svensk k. faktor hos pommerska regeringen 1630. Rådsherre i nämnda stad 1646. Adlad 1647-02-05 (introd. 1654 under nr 534, vilket nummer sedan ändrats till 563). Död 1660-03-22 i Stralsund och begraven s. å. 29/3 i Nikolaikyrkan därst. Gift 1628 med Barbara Heroldt, född 1611-10-09 i Dimitz, död 1679-03-13 på Lüssow, dotter av syndikus i Greifswald, doktor jur. Christoffer Heroldt och Gertrud Buchov.

Barn:

 • Herman, född 1629. Kansler. Död 1684. Se Tab. 2.
 • Gertrud, född 1632, död 1690-12-00. Gift 1647 med regeringsrådet Johan Jäger, adlad Jäger, nr 930, född 1623, död 1681.
 • Maria, född 1633. Gift 1652 med rådsherren i Stralsund Joakim von Braun i hans 2:a gifte (gift 1:o 1644 med Sofia Cock, dotter av rådsherren i Rostock Joakim Cock och Sofia Cling samt faster till Alexander och Joakim Christian Cock, adlade Cock), född 1617. De voro föräldrar till general guvernementssekreteraren Joakim Christoffer von Braun, adlad 1690-02-05 men ej introd.1
 • Dorotea, död som barn.
 • Barbara, född 2 1640-03-20, död 2 1660-04-30. Gift 1655-02-06 med appellationsrådet Georg Engelbrecht, adlad von Engelbrechten B, i hans 1:a gifte, född 1626, död 1693.
 • Bernt, född 1643. Godsägare. Död 1693. Se Tab. 27
 • Anna Dorotea, född 1645. Gift 1661 med hovjunkaren hos konung Carl X Gustaf, kommissarien och kaptenen Christian Gustaf von Owstien, född 1633, död 1675.

TAB 2

Herman, (son av Bernt Woltradt, adlad Wulfrath, Tab. 1), till Lüssow, Poltzin, Schmatzin, Owstien och Schlatkow i Pommern samt Torstorp i Grimetons socken Hallands län. Född 1629-12-06 i Greifswald. Hovrättsråd i pommerska hovrätten 1656. Resident vid brandenburgska hovet 1660. Regeringsråd i Pommern 1669. Kansler vid pommerska regeringen 1680. Död 1684-01-02 på Lüssow och begraven i Nikolaikyrkan i Stralsund, varest hans epitafium uppsattes.3 Han blev stamfader för pommerska ättegrenen. Gift 1658 med Christina Rehnskiöld, född 1640-08-30 i Stralsund, död 1707, dotter av regeringsrådet Gert Antoniison, adlad Rehnskiöld, och hans 1:a fru Anna Maria von Holtzendorff.

Barn:

 • Barbara Christina, född 1659, död 1726 på Rotenberg i Östra Stenby socken Östergötlands län och begraven s. å. 28/12. Gift 1679-12-29 Pudagla
 • Bernt Christoffer, född 1660. Överste. Död 1732. Se Tab. 3.
 • Dorotea Tugendreich, född 1661-06-23 på Lüssow, död 1724-02-06 Cummerow Gift 1680-12-29 på Lüssow med lantrådet Conrad Hans Jakob von Maltzahn, född 1650-04-27 på Wolde, död 1719-02-07 på Cummerow.
 • Gert Anton, född 1662 i Pommern. Kom i tjänst 1684. Löjtnant vid pommerska infanteriregementet 1690-12-12. Kapten därst. 1700. Död ogift s. å. 30/8.
 • Sofia Eleonora, döpt 1665-08-02 i Ranzins socken. Gift med kaptenen Wolfgang Heinrich von'' Biscwang, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria von Biscwang. Dotter till godsägaren Christian von Biscwang och Maria von Gertzen. Gift 3:o med Eva Maria von Blücher. Dotter till Joachim Blücher och Else von Kleinow. Enl brev 1980-11-15 från Ingeborg Dyhr-Sylvén i Vanda).
 • Catharina Juliana, död 1724-11-10 på Tützpatz. Gift 1685-02-04 i Ranzins socken med kaptenen Axel von Maltzahn.
 • Herman Christian. Geheimeråd och kansler. Död 1723. Se Tab. 4.
 • Carl Gustaf, född 1672. Generallöjtnant. Död 1741. Se Tab. 5.
 • Maria Augusta, född 1675. Gift med överstelöjtnanten Julius Henrik Claesson, adlad von Königsheim, född 1657, död 1723.
 • Anna Margareta, död ogift.
 • Johan Fredrik, död som barn.
 • Axel. Kornett vid bremiska dragonregementet 1699. Löjtnant därst. 1703-10-25. Löjtnant vid pommerska dragonregementet 1704-02-15 och vid pommerska kavalleriregementet s. å. 10/11. Död ogift 1712 i Wismar.
 • Bleckert Vilhelm, döpt 1683-08-06 i Ranzins socken, död som barn.

TAB 3

Bernt Christoffer, (son av Herman, Tab. 2), till Schmatzin. Född 1660-01-06. Kapten vid Tiesenhausens regemente i Holland 1688-12-10. Kapten vid guvernörsregementet i Wismar 1693-01-07. Major vid bremiska infanteriregementet 1702-12-30. Konfirm. fullm. 1703-08-28. Överstelöjtnant vid guvernörsregementet i Wismar 1709-12-09 och vid elbingska infanteriregementet 1711-05-23. Sekundöverste för bremiska infanteriregementet. Överste vid Västgötadals regemente 1713-02-07. Död 1732-01-06 i Anklam. Gift 1684 med grevinnan Anna Christina Mellin, född 1664, levde ännu 1733, dotter av k. rådet och generalguvernören Jurgen Mellin, friherre och greve Mellin, och hans 1:a fru Anna Magdalena von Löwen (Löwe, nr 1739).

Barn:

 • Bernt, född 1700-01-08. Adjutant hos general Grothusen. Stupade 1715-11-05 vid Stresow på Rügen.
 • Jurgen Herman, död späd.
 • Eva Christina, levde ogift 1739 i Stralsund.
 • Anna Magdalena, levde ogift 1739 i Stralsund.
 • Agnes, levde ogift 1739 i Stralsund.
 • Margareta Juliana, levde ogift 1739 i Stralsund.
 • Barbara Carolina, levde ogift 1739 i Stralsund.

TAB 4

Herman Christian, (son av Herman, Tab. 2). Geheimeråd och kansler hos hertigen av Mecklenburg-Schwerin, men föll i onåd. Död 1723 i Dömitz. Han var en redlig man, som kom i den galne hertig Carl Leopolds av Mecklenburg tjänst, som strax innan han fördrevs från Mecklenburg lät utan känd orsak halshugga Wulfrath.3 Gift med en naturlig dotter till hertig Fredrik Vilhelm af Mecklenburg-Schwerin.

Barn:

 • Carl Leopold, född 1720-08-17. Student. Död 1736-08-20 i Wismar av kopporna.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Herman, Tab. 2), till Lüssow, Poltzin, Schmatzin, Owstien och Schlatkow i Pommern samt Torstorp i Grimetons socken Hallands län. Född 1672-03-09 på Lüssow. Gemen vid ett infanteriregemente i Stettin 1686. Sergeant vid Tiesenhausens svenska infanterireg, i Holland 1689. Fänrik med fullmakt av Vilhelm III i England s. å. Kapten 1693-05-19. Avsked 1698. Kapten vid livdragonregementet 1700-01-25. Generaladjutant vid Rehnskiölds armé 1704. Major vid pommerska kavalleriregementet s. å. 25/4 överstelöjtnant därst. 1705-04-25. Överste för regementet 1710-11-14. Sekundöverste för Östgöta kavalleriregemente 1712-03-07. Generalmajor av kavalleriet 1713-03-27. Fången vid Tönningen s. å. 16/5. Hemkom. Generallöjtnant 1720-03-14 överkommendant i Stralsund 1723. Död 1741 på Lüssow. Gift 1:o 1709 med Magdalena Sibylla von Eickstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Jakob Fredrik von der Osten, död 1703), dotter av ryttmästaren i svensk tjänst Alexander Ernst von Eickstedt och hans 2:a fru Maria Sofia von Normann. Gift 2:o med Adelheid Tugendreich von Arnim i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Jakob Fredrik von Bonmin), född omkr. 1698, död 2 1768-05-25.

Barn:

 • 1. Ernst Herman, född 1710. Ryttmästare. Död 1770. Se Tab. 6.
 • 1. Carl Fredrik, född 1712-03-04. Löjtnant vid preussiska gardet. Död ogift 1740-05-20 i Potsdam.
 • 1. Sofia Christina, född 1715-09-25, död 1719-02-24.
 • 1. Elisabet Hedvig, född 1716-12-10, död 1756-01-10. Gift med kaptenen Bernhard Ulrik von Behr, till Wargatz, född 1704, död 1774.
 • 1. Gustaf Christoffer, född 1718-01-30. Löjtnant vid ett preussiskt infanteriregemente. Död ogift 1753-03-30 i Schweidnitz.
 • 1. Alexander Luduig, född 1719-09-29. Löjtnant i preussisk tjänst. Död ogift 1752-09-12 i Breslau.
 • 1. Sofia Magdalena, född 1721-04-02, levde 1758, död ogift.
 • 2. Christina, född 1727-01-17, död 1728-09-24.
 • 2. Bernt August, född 1729-08-31 på Lüssow i Ranzins socken. Volontär vid livgardet 1742. Furir därst. 1744. Sergeant 1746-11-25. Löjtnant vid Spens'ska regementet 1749-08-09. Stabskapten därst. 1758-07-17. Kapten vid Blixenska regementet 1768-09-25. RSO 1770-04-22., sekundmajor 1774-11-09. Premiärmajor vid Psilanderhielmska regementet 1778-06-29. Avsked 1784-12-07. Död ogift 1789-05-18 på Lüssow. Bevistade pommerska kriget, fången 1759-01-19 vid Demmins övergång, utväxlad 1762-05-10.
 • 2. Axel Filip, född 1730-08-11. Löjtnant i preussisk tjänst. Ogift slagen 1756-10-01 vid Lobositz.
 • 2. Johan Georg, född 1732-09-08. Kapten vid regementet Anspach-Bayreuth. Majors avsked 1784. RPrO Plemér 1785. Död ogift 1803-12-02 på Lüssow.
 • 2. Erik Magnus, född 1735-04-26. Chef för general von Ziethens husarregemente och bevistade med detta preussiska sjuårskriget. RPrOPlemér samt RÖO. Generallöjtnant 1798. Död ogift 1799-08-08, men efterlämnade en naturlig son med Johanna Charlotta Schütz, majoren Johan Fredrik Vilhelm von Wolftradt, född 1782, vilken blev legitimerad och upphöjdes i tyskt riksadligt stånd 1800-11-25, men själv slöt sin ätt.
 • 2. Bleckert Vilhelm, född 1736. Lantråd. Död 1823 Se Tab. 25.

TAB 6

Ernst Herman, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), till Lüssow och Schmatzin i Pommern samt Torstorp i Grimetons socken Hallands län. Född 1710-09-13 på Lüssow i Ranzins socken. Ryttmästare i preussisk tjänst. Inflyttade till Sverige. Död 1770-08-08 på Torstorp. Gift 1746-10-01 med Sofia Lovisa Grubbe, döpt 1720-02-27 i Karlskrona, död 1771-05-15, dotter av vice amiralen och presidenten Gustaf Grubbe, och Anna Christina Lagercrantz.

Barn:

 • Carl Otto, född 1748. Godsägare. Död 1808. Se Tab. 7
 • Anna Christina, född 1749-07-07, död 1828-02-16. Gift 1776-10-08 på Torstorp med prosten och kyrkoherden i Grimetons och Rolfstorps församlingars pastorat av Göteborgs stift Anders Bartholdsson Frijs, född 1733-10-11 i Grimetons socken, död 1812-12-27.
 • Gustaf Johan, född 1754. Löjtnant. Död 1827. Se Tab. 11.
 • Magnus Herman, född 1757. Ryttmästare. Död 1828. Se Tab. 23.
 • Juliana Elisabet, född 1759-01-07, död 1826-04-05. Gift 1776-11-01 Stakenäs med majoren vid Älvsborgs regemente, RSO, Ernst Bogislaus von Segebaden, född 1740-06-08 på Schwantow, Rügen, död 1815-12-04 på Stakenäs.

TAB 7

Carl Otto, (son av Ernst Herman, Tab. 6), till Torstorp. Född 1748-01-13. Utexaminerad kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1766. Levde sedan utan tjänst på förutn. sin fäderneegendom. Död där 1808-11-26 och begraven s. å. 28/12 på Grimetons kyrkogård. Han ägde även en tid fäderneegendomen Schmalzin i Pommern, som han sedan överlät till sin broder Gustaf Johan. Gift 1782-02-08 på Vankiva i likan, socken Kristianstads län med Hedvig Catharina Lundström, född 1756-10-15 i Vankiva prästgård, död 1839-12-14. Dotter av prosten och kyrkoherden i Vankiva pastorat av Lunds stift Christian Lundström och Sara Eleonora Riddersköld.

Barn:

 • Sara Lovisa, född 1782-01-23, på Torstorp, död 1870-01-21 i Grimetons prästgård Hallands län. Gift 1805-11-10 på Torstorp med kyrkoherden i Grimetons och Rolfstorps församlingars pastorat av Göteborgs stift, kontraktsprosten i Varbergs kontrakt, hovpredikanten, professorn, LVO, teol. doktorn Sven Peter Bexell, född 1775-09-26 i Vilstads prästgård Jönköpings län, död 1864-05-05 i Grimetons prästgård. 'Han började sin bana såsom volontär vid Jönköpings regemente samt blev livdrabant och slutligen 1799 löjtnant i armén, men tog avsked 1800 och prästvigdes 1801.'
 • Beata Charlotta, född 1792-03-04 på Torstorp. Stiftsjungfru. Död i barnsäng 1815-02-06 i Kungälv. Gift 1811-02-05 på Torstorp med kontraktsprosten Carl Fredrik Kunckel, i hans 1:a gifte, född 1779, död 1837.
 • Carl Gustaf Herman, född 1795. Kammarherre. Död 1853. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Gustaf Herman, (son av Carl Otto, Tab. 7), född 1795-05-01 Torstorp. Student i Lund och Uppsala 1810–1816. Hovjunkare 1817-03-10. Kammarjunkare 1821-07-04. Kammarherre 1829-08-21. Död 1853-12-20 på Torstorp. Gift 1842-06-14 Björneborg med Maria Hjorth, född 1813-08-26 i Kristinehamn, död 1887-06-07 på Nydala i likan, socken Jönköpings län, dotter av lagmannen Anders Hjorth och Carolina Fredrika von Yhlen. Nr 1787.

Barn:

 • Bernt Anders Otto Herman, född 1843. Konsularagent. Död 1918. Se Tab. 9.
 • Olof Petrus Ejnar, född 1848. Major. Död 1933. Se Tab. 10.
 • Hedvig Maria Tugendreich, född 1850-09-24 på Torstorp, död 1891-06-11. I Göteborg. Gift 1872-08-20 på Torstorp med löjtnanten vid Jönköpings regemente Carl Reinhold Casimir Tisell, född 1842-04-19 Medhamra, död 1889-12-23 i Värnamo.
 • Helena Cecilia Lovisa, född 1852-10-10 på Torstorp, död 1932-12-25 i Oscar Fredriks församling, Göteborg. Gift 1874-08-12 i Varberg med majoren i armén, kaptenen i Västgöta reg:s reserv, RSO, Anders Paridon Stendahl, född 1848-02-03 Timmersjö, död 1913-01-23 i Göteborg.

TAB 9

Bernt Anders Otto Herman, (son av Carl Gustaf Herman, Tab. 8), född 1843-07-22 Torstorp. Studentexam, i Lund 1862-01-00. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1862–1864. Ledamot av styrelsen för Smålands–Varbergs järnvägsaktiebolag 1875–1885. Ledamot av styrelsen för Hallands läns lantbruksskola 1875–1877, dess ordförande 1877–1878. Landstingsman för Himle härad 1876–1877. Ombudsman för Hallands läns hästförsäkringsbolag 1880–1890. Ombud för Stockholms och Göteborgs köpmannaföreningar sedan 1884, för Malmö sedan 1885 och för Borås handelsförening sedan 1894. Agent för brand- och livförsäkringsaktiebolag Skandia sedan 1888. Tysk konsularagent 1894. Ombudsman. Död 1918-04-18 i Varberg. Ägde Torstorp 1864–1879 och hus i Varberg. Gift 1:o 1869-07-01 på Sötåsen i Björkängs socken Skaraborgs län med Göta Amalia Bernhardina Rydeberg, född 1844-02-25 Hajstorp, död 1875-04-25 i Göteborg, dotter av direktören Olof Rydeberg och Hedvig Hjorth. Gift 2:o 1886-02-17 i Göteborg med Ebba Augusta Leffler, född 1860-01-10 i nämnda stad, död 1929-11-07 i Varberg ]], dotter av skeppsmäklaren och skeppsklareraren Lars August Leffler och Sofia Catharina Blidberg.

Barn:

 • 1. Olof Herman Gustaf, född 1871-03-04 på Torstorp. Elev vid Skåne–Hallands järnväg 1894. Agenturbiträde i Varberg 1895-05-10.
 • 1. Hedvig Anna, född 1872-05-10 på Torstorp. Anställd hos aktiebolag P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1909–1934.
 • 1. Carl Otto Enar, född 1874-12-28 på Torstorp, död 1875-02-01 Siggetorp

TAB 10

Olof Petrug Einar, (son av Carl Gustaf Herman, Tab. 8). Född 1848-05-02 på Torstorp. Kadett vid Karlberg 1868-06-02. Avgången 1869-09-21. Ånyo antagen 1870-09-01. Utexaminerad 1873-06-03. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 12/6. Löjtnant därst. 1876-09-22. Kapten 1892-10-07. RSO 1895-11-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv. Major i armén 1907-06-21. Död 1933-01-26 i Grimetons församling, Halland och begraven i Göteborg. Gift 1874-08-03 i Halmstad med Martina Charlotta (Lotten) Wessberg, född 1857-12-13 i Eldsberga församling, Halland, död 1934-03-26 i Vasa församling, Göteborg (db 41), dotter av lantbrukaren Carl Wessberg och Charlotta Ölich.

Barn:

 • Carl Otto Assis Ejnar, född 1875-06-12 Månstorp s socken Malmöhus län. Handelsagent med firma A. von Wolffradt i Borås sedan 1897. Död barnlös 1926-06-17 i Klara församling, Stockholm. Gift 1915-08-31 i Strömstads församling ]] med Signe Maria Jansson Wähnerman i hennes 2:a gifte, gift 1:o 1900-12-26 i Väse med Ingevald Martin Fossum, född 1866-06-18 i Strömstad. Död 1911-09-08, född 1878-02-09.
 • Ada Tugenreich Maria, född 1877-05-04 på Torstorp. Gift 1901-11-23 i Haga kyrka i Göteborg med handelsagenten Georg Fredrik Kant, född 1880-06-19, död 1933.
 • Bernt Hugo Filip, född 1878-09-30 på Torstorp, död där 1879-05-19.
 • Gustaf Fromhold Allan, född 1880-11-09 på Torstorp. Assuransagent i New York. Gift med Eira Helena (Matilda) Martina enl. egens uppgift, född 1882-08-13 i Varberg. Gift 1913-05-09 i Haga församling Göteborg ]] med grosshandlaren Edvin Arnulf-Olsson, född 1881-09-18 i Landskrona.
 • Ebba Brita Charlotta, född 1896-10-02 i Borås. Gift 1:o 1918-02-01 i Stockholm med byråingenjören vid gasverket i Göteborg Erik Enslöw, från vilken hon blev skild genom Göteborgs RR:s 3:e avd. utslag 1943-04-06. Gift 2:o 1945-08-05 i Västra Skrävlinge församling, Malmö (vb nr 232) med Olof Hjalmar Petersson. Verkmästare, i hans 2:a gifte, född 1880-02-10 i Gistads församling, Östergötlands län, född 1891-09-06.

TAB 11

Gustaf Johan, (son av Ernst Herman, Tab. 6), till Schmalzin, som han övertog av brodern Carl Otto, och Schlatkow, båda i Pommern. Född 1754-09-18 Torstorp. Löjtnant i preussisk tjänst. Avsked 1782. Död 1827-04-29. Gift med Ilsabe Hedvig Ulrika von Bilow, död 1812-07-22, dotter av pommerska lantrådet Carl Fredrik von Bilow och Hedvig Ilsabe von Behr.

Barn:

 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1792-03-03. Tjänstgjorde vid svenska frikåren i Tyskland under kriget mot Napoleon. Stupade 1814 under fälttåget.
 • Ernst Herman Samuel, född 1793. Godsägare. Död 1869. Se Tab. 12.
 • Carolina Hedvig, född 1797-05-19, död ogift 1821-08-29.
 • Edvard Robert, född 1801. Preussiskt justitieråd. Död 1870. Se Tab. 16.
 • Henriette Sofie-Louise, född 1804-08-23.

TAB 12

Ernst Herman Samuel, (son av Gustaf Johan, Tab. 11), född 1793-10-16 på Schmalzin. Ägde Wolffrathshof, Schlatkow, Schmalzin och Stolpmühle, alla i Pommern. Död 1869-02-25 i Anklam. Gift 1:o 1823-08-28 med Hanna Fredrika Antoinette von Borcke, född 1796-01-10 på Altwigshagen, död 1824-12-30 på Schmatzin. Gift 2:o 1828-08-22 på Salchow med Julie von Below, född 1807-01-14 på Consages, död 1865-06-06 i Anklam, dotter av godsägaren Carl Henrik von Below och Fredrika von Krauthof.

Barn:

 • 1. Johanna Louise Sofia Augusta. Gift med kaptenen N. N. von Happe, död 1872 i Potsdam.
 • 2. Johan Gustaf, född 1829-07-19 på Schmalzin, liksom syskonen. Ägde nämnda egendom. Död där barnlös 1888-11-27. Gift 1858-02-23 med Anna von Below. Född 1840-09-29 på Jargelin, död 1899-11-22 i Anklam, dotter av godsägaren Carl Fredrik Henrik von Below och Matilda Schröder.
 • 2. Henrik Ludvig Bernt, född 1830. Lantbrukare. Se Tab. 13.
 • 2. Carolina Fredrika Henrietta, född 1831-11-21. Ägde Schlatkow. Gift 1855-05-25 på Stolpmühle med godsägaren Vilhelm Balthasar, död 1866-10-05 på Schlatkow.
 • 2. Augusta, född 1836-11-07. Gift med preussiske överstelöjtnanten Albert Krüger, död 1880-08-04 i Anklam.
 • 2. Louise Henrietta Augusta, född 1837-08-23, död 1917-04-27 i Berlin-Lichterfelde. Gift 1:o 1857-07-24 på Stolpmühle med preussiske statsjuristen Friedolin Thiel, död 1859-03-17 i Berlin. Gift 2:o 1865-07-07 på Stolpmühle med godsägaren Carl Fredrik Henrik von Below, född 1837-09-08 i Jargelin, död 1911-02-09 i Anklam.
 • 2. Carl Fredrik Vilhelm, född 1839. Generalsekreterare. Död 1904. Se Tab. 14.
 • 2. Herman Carl Edvard, född 1840. Köpman. Se Tab. 15
 • 2. Maria, född 1845-07-21, död 1913-06-26 i Beriin-Lichterfelde. Gift 1862-04-11 med preussiske kaptenen och fängelsedirektören Max von Boemcken.

TAB 13

Henrik Ludvig Bernt (son av Ernst Herman Samuel, Tab. 12), född 1830-10-05 på Schmatzin. Ägde en tid nämnda egendom och Papenzien. Blev sedan farmare. Gift 1863-10-18 med Hedvig Justine Augusta Balthasar, född 1841-08-06, död 1881-07-13 i Milan.

Barn:

 • Herman Gustaf Vilhelm, född 1865 på Papenzia. Farmare i Pennsylvanien, U. S. A.
 • Vilhelm Gotthilf August, född 1868-02-10 i Greifswald. Ingenjör på Java.
 • Henriette, född 1874-08-05 i Milan. Gift med farmaren Bruce Edmiston.

TAB 14

Carl Fredrik Vilhelm (son av Ernst Herman Samuel, Tab. 12), född 1839-04-08 på Schmalzin. Generalsekreterare. Död 1904-04-04 i Greifswald. Ägde Stolpmühle. Gift 1863-05-05 i Berlin med Maria Boldt, född 1842-04-08 på Krössin i kretsen Regenwalde, Pommern, död 1909-03-23 i Greifswald.

Barn:

 • Marie Julie, född 1870-08-09 på Stolpmühle.
 • Johan Vilhelm, född 1873-05-03 på Stolpmühle. Löjtnant vid preussiska lantvärnet. Äg. Grischow och Grabow i kretsen Grimmern i Vorpommem. Gift 1901-09-24 med Matilda Metelmann, född 1872-10-04 i Löbnitz.

TAB 15

Herman Carl Edvard (son av Ernst Herman Samuel, Tab. 12), född 1840-08-12 på Schmatzin. Köpman. Död. Gift 1874 med Albertina Schroeder.

Barn:

 • Helena, född 1875.
 • Carolina, född 1878.

TAB 16

Edvard Robert, (son av Gustaf Johan, Tab. 11), född 1801-12-01 på Schmalzin. Preussiskt justitieråd. Död 1870-03-24 i Demmin. Gift 1828-06-25 i nämnda stad med Johanna Fredrika Albertina Magdeburg, född 1803-09-21 i Stettin, död 1878-04-27 i Anklam.

Barn:

 • Albert Gustaf Robert, född 1829. Godsägare. Död 1915. Se Tab. 17.
 • Gustava, född 1831-05-04, död ogift.
 • Carl Henrik Edvard, född 1832. Lärare. Död 1898. Se Tab. 18.
 • Albertina, född tvilling 1833-11-19 i Demmin, död ogift.
 • Henriette, född tvilling 1833-11-19 i Demmin, död ogift.
 • Maria, född 1836-03-25 i Demmin, död 1923-02-28 i Berlin. Gift med godsförpaktaren Gustaf Helfritz.
 • Herman August Edvard, född 1839. Lantbrukare. Död 1917. Se Tab. 21.
 • Teodor Herman Leopold, född 1841-07-06 i Demmin. Preussisk major. Död 1917-11-24 i Berlin. Gift 1872-10-30 i Berlin med Anna Elisabet Gertrud Drake, född 1849-09-17 i Berlin. Död 1927-07-10 i Burkholz vid Berlin.

TAB 17

Albert Gustaf Robert (son av Edvard Robert, Tab. 16). Född 1829-04-09 i Demmin. Ägde Nörenberg i Pommern. Död där 1915. Gift 1857-10-29 på Nörenberg med Anna Magdeburg, född 1833-07-24 i Stargard i Pommern, död 1920-04-03 på Nörenberg.

Barn:

 • Louise Sofie, född 1868-11-26 på Nörenberg.

TAB 18

Carl Henrik Edvard (son av Edvard Robert, Tab. 16), född 1832-05-14 i Demmin. Lärare. Ägde en tid Hollendorf i Pommern. Överflyttade till Nordamerika. Död 1898-02-13 i Cincinnati. Gift 1861-05-24 i Demmin med Maria Wilhelmina Albertina Knüppelholz från vilken han blev skild, född 1840-05-06 i Beggerov, död 1910-06-15 i Stettin.

Barn:

 • Albert Hans Edvard Felix, född 1862-04-07 på Hollendorf. Bokhandlare i Weissensee. Död där 1908-02-23. Gift 1897-04-20 i Berlin med Elli Elise Johanna Knüppelholz, född 1875-11-04 i Berlin.
 • Hans Ludolf Carl, född 1864. Amtsgerichtsrat. Se Tab. 19

TAB 19

Hans Ludolf Carl (son av Carl Henrik Edvard, Tab. 18), född 1864-04-03 i Demmin. Preussiskt amtsgerichtsrat. Gift 1:o 1893-10-04 i Stargard med Eveline Hedvig Pauline Buchner, född 1865-04-02 i Pyritz, död 1920-06-20 i Stettin. Gift 2:o 1921-08-08 i sistnämnda stad med Helena Antonia Dorotea Furstenau i hennes 2:a gifte, född 1872-05-11.

Barn:

 • Erik Carl Ludvig Hans, född 1894. Löjtnant. Se Tab. 20.
 • Herman, född 1899-02-20 i Schrimm. Köpman.
 • Anne Marie, född 1902-12-10 i Schrimm.
 • Lise Lotte, född 1907-12-17 i Schrimm.

TAB 20

Erik Carl Ludvig Hans (son av Hans Ludolf Carl, Tab. 19), född 1894-08-31 i Stargard i Pommern. Löjtnant vid preussiska fotregementet nr 34. Avsked. Anställd hos Pommernblatt-Verlags-Gesellschaft. Gift 1924-08-04 i Stettin med Hedvig Elisabet Bartz född 1898-03-04 i Korsten.

Barn:

 • Ingrid Hedvig Annemarie Helena Dorotea, född 1927-05-09 i Stettin.
 • Armin Hans Erich, född 1935-07-26 i Stettin.

TAB 21

Herman August Edvard (son av Edvard Robert, Tab. 16), född 1839-09-16 i Demmin. En tid hönseriägare i Anklam. Överflyttade till Sydamerika. Död 1917 i Tres Arroyos, Argentina. Gift med Carolina Lüder, född 1853-02-18 i Wolgast, död.

Barn:

 • Albert, född 1873-12-12 i Görcke i kr. Anklam, liksom syskonen. Farmare i Tres Arroyos. Gift med Matilda Metzdorff.
 • Henriette, född 1877-02-28. Gift med farmaren Anton Wagner.
 • Edvard, född 1878-04-18, död.
 • Otto, född 1880-07-29, död.
 • Maria, född 1890. Gift med mekanikern i La Dulve, Argentina, August Thomas.

TAB 22

Herman (son av Herman August Edvard, Tab. 21), född 1875-03-10 i Görcke i kr. Anklam i Pommern. Farmare i La Dulve, Argentina. Gift med Margareta Sachse.

Barn:

 • Edvard, född 1898. Gift 1923-08-01.
 • Max.
 • Margareta.
 • Berta.
 • Maria.

TAB 23

Magnus Herman, (son av Ernst Herman, Tab. 6), född 1757-01-24 Torstorp. Först löjtnant vid Bellingska regementet i Preussen, sedan ryttmästare vid trängdepoten i Stettin. Arrendator av Bennekow vid Schlawe i Pommern. Död 1828-09-14 i Rügenwalder-Mühle. Ägde Gr. Latzkow till 1791 och Grazig till 1794, båda i Pommern. Gift med Anna Dorotea Augusta Witte i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Ulrich).

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1796. Major. Död 1857. Se Tab. 24
 • Alexander Magnus. Löjtnant i preussisk tjänst. Mantalskommissarie i Dommitz. Död 1840. Gift med Carolina Emilia Adelheid Westphal.
 • Jenny Emilia, född 1802-02-23 på Borkow, död 1864-05-05 i Breslau. Gift 1823 med preussiska överstelöjtnanten Ernst von Kessel, död 1873-08-08 i Breslau.

TAB 24

Carl Gustaf, (son av Magnus Herman, Tab. 23), född 1796-12-12 på Bennekow vid Schlawe, Pommern. Major i preussisk tjänst. Död 1857-03-14 i Wetzlar. Gift 1839-10-20 i Nordhausen med Claudine Maria Seidler, född 1804-05-26 i Nordhausen, död 1887-07-02 i Plensburg.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1844-04-13 i Wetzlar. Kapten vid preussiska infanteriregementet nr 84.

TAB 25

Bleckert Vilhelm, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), till Lüssow, Poltzin, Owstien och Retzow. Född 1736-09-13 på Lüssow i Ranzins socken, Pommern. Volontär vid Spens' regemente i Stralsund 1753-04-10. Förare därst. s. å. 10/13. Sergeant 1757. Konstit. fänrik 1758-04-30. Transp, till dalregementet 1767-03-27. Löjtnants avsked s. d. Kurator för jungfrustiftet i Barth i Pommern. Deputerad för ridderskapet i distriktet Wolgast. Lantråd i Pommern 1792-09-07–1802. Död 1823-05-26 på Lüssow. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet, blev fången vid Demmins intagande av preussarna 1759-01-19 och icke utväxlad förrän 1762-05-10. Gift med Elisabet Henriette von Behr.

Barn:

 • Adelheid, född 1775 på Lüssow, död där 1809-07-26. Gift 1796-09-18 på Lüssow med preussiske kaptenen friherre Fredrik Carl Ernst von Falkenstein, död 1829-02-03 i Lüssow.
 • Carolina, född 1776-05-07 på Lüssow, död 1850-01-26 på Retzow. Gift 1802-05-07 på Lüssow med godsägaren August Vilhelm von Bornstedt, död 1841-09-08 på Retzow.
 • Carl Georg Magnus, född 1780, död som barn.
 • Vilhelmina Carolina Ulrika, döpt 1782-11-13 på Lüssow, död 1818-10-11 på Quilow. Gift 1803-07-09 på Lüssow med godsägaren Fredrik von Owstien, död 1853-10-23 på Quilow.
 • Louise Johanna Hedvig, född 1784-11-13 på Lüssow, död 1851-06-30 Grabowhöfe Gift 1:o 1803-04-22 med riksgreve Ferdinand von Hahn, född 1779-02-28, död 1805-01-12. Gift 2:o 1811-02-20 med storhertigliga kammarherren och majoren Carl Fredrik Christian von Voss, född 1780-08-25, död 1838-03-20 på Grabowhöfe.
 • Gustaf Gottfried Ludvig, född 1788. Löjtnant. Död 1820. Se Tab. 26.
 • Fredrika Sofia Christiane, född 1789-06-08, död 1820-02-13. Gift 1814-12-30 med württembergske ryttmästaren Fredrik von Blücher, död 1856-04-04 i Güstrow.

TAB 26

Gustaf Gottfried Ludvig, (son av Bleckert Vilhelm, Tab. 25), till Lüssow, Owstien och Poltzin. Född 1788-08-03. Löjtnant vid stralsundska lantvärnet 1813. Död 1820-12-11. Gift 1812-12-05 på Ganzkow med Carolina von Voss, född 1796-01-18 på Ganzkow, död där 1821-07-23, dotter av mecklenburg-strelitzska kammarherren Adam Joakim Ernst Teodosius Adrian Fredrik von Voss och Johanna von Barner.

Barn:

 • Herman Vilhelm Carl Gustaf, född 1816-04-28 på Lüssow. Ägde Lüssow, Consages, Poltzen och Owstien, vilka gods han stiftade till fideikommiss inom släkten von Voss. Död ogift 1841-12-23 i Neustrelitz.

TAB 27

Bernt, (son av Bernt Woltradt, adlad Wulfrath, Tab. 1), till Udars och Hiddensee på Rügen. Döpt 1643-08-16 i Stralsund. Valdes till lantråd, men avsade sig detta förtroende och levde utan tjänst på sina gods. Död 1693-08-14. Han blev stamfader för rügenska ättegrenen. Gjorde vidlyftiga resor och besökte tvenne gånger Jerusalem. Gift 1:o med Ursula Margareta von Owstien, född 1650, död 1680, dotter av översten Rüdiger Christoffer von Owstien, till Qvilow, och Anna von Heüdrechen. Gift 2:o med Ursula Catharina von der Osten, av huset Carsdorff.

Barn:

 • 1. Bernt Christoffer, född 1671. Överste. Död 1742. Se Tab. 28.
 • 1. Henrik Herman, född 1672-11-25, död 1673-05-17.
 • 1. Joakim Rüdiger, född 1674-04-27, död ogift i Ungern.
 • 1. Ursula Catharina, död som barn.
 • 1. Barbara Margareta, född 1676. Gift 1694-01-20 med Baltzar von Platen, till Dornhoff, Zertze, Carm och Casnewitz, i hans 2:a gifte, född 1642, död 1716, farfader till Baltasar Achates von Platen, natural. von Platen, och Filip Julius Bernhard von Platen, natural. och friherre von Platen.
 • 1. Hedvig Eleonora. Gift med danske sjökaptenen N. N. von Schoultz.
 • 1. Gustaf Henrik, född 1679-01-11, död ung.
 • 1. Ernst Vilhelm, född 1680. Löjtnant. Död 1721. Se Tab. 30.
 • 2. Carl Adam, född 1683-09-20. Major vid anspachiska regementet i preussisk tjänst. Stupade ogift 1709 i slaget vid Malplaquet.
 • 2. Herman Alexander, född 1689. Regeringsråd. Se Tab. 31
 • 2. Christoffer Anton, född 1690. Major. Död 1763. Se Tab. 32.
 • 2. Tomas Ludvig, född 1692. Löjtnant vid anspachiska regementet i preussisk tjänst. Stupade 1709 i slaget vid Malplaquet.

TAB 28

Bernt Christoffer, (son av Bernt, Tab. 27), till Hiddensee. Född 1671-10-25. Pikenerare vid stralsundska infanteriregementet 1688. Förare därst. 1689. Fänrik 1694-03-16. Löjtnant 1695-03-06. Kaptenlöjtnant 1700-06-03. Kapten 1702-06-04. Major vid rügenska infanteriregementet 1714-12-11. Överstelöjtnant därst. 1715-11-21. Avsked med överstes karaktär 1721-02-03. Död 1742-02-01. Gift med Gertrud Margareta Düker, död 1731-12-12, dotter av överstelöjtnanten N. N.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1718. Provinsialdomare. Död 1794. Se Tab. 29.
 • Anna Dorotea, född tvilling 1718-08-25, död som barn.
 • Bernt Johan, född 1719. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1748, sedan fregattkapten i fransk tjänst. Stupade ogift 1746 i en fäktning mot engelsmännen.
 • Birgitta Helena, född 1721, död 1766. Gift med kaptenen vid fortifikationen med majors avsked Mikael Detlef Emstech, adlad och adopt. Loos.
 • Julius Herman, född 1726-03-08. Förare vid Cronhielmska regementet 1743-05-02. Fänrik därst. 1749-02-07. Kapten vid Hessensteinska regementet 1750-09-19. Åter transp. till Cronhielmska regementet 1757-05-06. RSO 1761-11-23. Sekundmajor vid Flemings värvade infanteri regemente 1773-04-22. Premiärmajor därst. 1774-06-27. Kommendant i Lovisa. Död ogift 1777-12-20 på Sveaborg.
 • Hans Christoffer, född 1728-04-28, död 1729.
 • Sofia Eleonora, född 1730, död ogift.

TAB 29

Carl Gustaf, (son av Bernt Christoffer, Tab. 28), född tvilling 1718-08-25 på Hiddensee. Registrator i Greitswalds hovrätt 1744–1788. Provinsialdomare i Bergen på Rügen. Död 1794-02-02 i Wismar. Gift 1760-09-12 med Anna Charlotta von Bagewitz, född 1739-05-27, död 1780-03-17, dotter av svenska hovrådet Gustaf Gottfried von Bagewitz och Barbara Eleonora Stiveleben.

Barn:

 • Gustaf Anton, född 1762-09-01 i Bergen. Student i Göttingen. Disp.4 1754-05-21. Hovråd i justitiekansliet i Wolfenbüttel 1785. Assessor i svenska överappellationsrätten i Wismar 1788. President i justitiekansliet i Wolfenbüttel 1801. Braunschweigwolfenbüttelskt geheimeråd, finans- och justitieminister 1805. Statsminister hos konung Jérôme av Westfalen 1807. R av flera ordnar. Av nämnda konung upphöjd i grevligt stånd 1810-01-09. Flyttade, då konungariket Westfalen upphörde 1813, till Paris, där han bodde till 1815, därifrån till Stralsund och sedan till sin födelsestad. Död barnlös 1833-01-13 i Bergen. Gift med Elisabet Vilhelmina von Knuth, född 1772-06-28, dotter av konsistorialpresidenten Jakob Ernst von Knuth och Charlotta Vilhelmina von Cramm.
 • Carolina Juliana, född 1764-10-09 i Bergen, död där 1849-08-30. Gift 1798-06-01 i Wismar med sin syssling. Överstelöjtnanten Hans Fredrik Carl von Wolffradt, född 1767, död 1819.
 • Charlotta Fredrika, död som barn.

TAB 30

Ernst Vilhelm, (son av Bernt, Tab. 27), född 1680-03-26. Löjtnant i svensk tjänst vid pommerska lantmilisen. Död 1721-10-04 Hiddensee Gift med Dorotea Ilsabe von Rönnen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren vid Albedyhls dragonregemente med överstelöjtnants avsked Hans Georg von Krüger, född 1674 i Mecklenburg).

Barn:

 • Ursula Catharina, död ogift.
 • Magdalena Dorotea, död ogift.
 • Hedvig, död ogift.
 • Margareta. Gift med kaptenen Didrik von Borck.
 • Maria Sofia. Gift med presidenten i güstrowska hov- och lanträtten von Petersdorff, till Finken.
 • Fredrik, död som barn.
 • Tomas, död ogift 1731 utan känd tjänst.
 • Gustaf, död som barn.
 • Herman. Löjtnant i polsk tjänst. Död ogift 1734 i en drabbning.
 • Baltzar Filip, född 1712 på Rügen. Volontär vid fortifikationen i Stralsund 1729. Generaladjutant hos fältmarskalken greve Münnich 1739. Premiärmajor vid ett ryskt infanteriregemente 1740. Inställde sig 1741 i Sverige. Major i armén s. å. 14/9. Major vid Lantingshausens värvade infanteriregemente 1742-11-28. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant 1749-12-12. Överste i armén 1760. Överstelöjtnant vid Hessensteinska regementet och kommendant på Nya Älvsborg s. å. Överste för Älvsborgs regemente 1769-06-13. Generalmajor 1770-02-27. KSO 1772-09-12. Friherre (von Wolffradt) s. å. 13/9 (ej introd.). Generallöjtnant 1775-03-19. KmstkSO 1778-12-27. Genom byte chef för Björneborgs regemente 1781-12-05. Avsked s. å. 12/12. Död ogift 1784-03-13 i Göteborg.
 • Carl. Löjtnant i hessisk tjänst. Död ogift 1741.

TAB 31

Herman Alexander, (son av Bernt, Tab. 27), til Udars på Rügen. Född 1689-04-09. Student i Greifswald. Referendarie i Greifswalds hovrätt 1711. Landsvogt och amtshauptman på Rügen s. å. Avsatt av danskarna 1716. Återinsatt i ämbetet 1720. Avsked med regeringsråds titel 1734. Död på Meijenberg i Priegnitz Mark Brandenburg. Gift 1:o med Hedvig Eufemia von Bohlen, dotter av landsvogten på Rügen, friherre Adam Christoffer von Bohlen, till Bohlendorf, och hans 2:a fru Augusta Charlotta von Maltzahn. Gift 2:o med Hedvig Sofia von Maltzahn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Jakob Ernst von Rohr), död 1726-03-12, dotter av mecklenburgska hovrådet och arvlantmarskalken Johan Didrik von Maltzahn och Anna Sofia von Blücher.

Barn:

 • Ursula Charlotta, död som konventssyster i jungfrustiftet i Bergen på Rügen.

TAB 32

Christoffer Anton, (son av Bernt, Tab. 27), till Plüggentin och Kl. Carow, Rügen. Född 1690-10-18. Major i preussisk tjänst. RPrOPlemér. Död 1763-01-18. Gift med Anna Eleonora von Ahnen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lantrådet Christoffer Henrik von Normann, död 1716), dotter av Christoffer von Ahnen och Dorotea von Gosen.

Barn:

 • Filip Christoffer, född 1722-07-25. Kapten i preussisk tjänst. Gift Norden
 • Hedvig Charlotta, född 1724, död 1749. Gift 1741 med lantrådet Henrik Adam Erdman von Rohr, död 1749.
 • Carl Adam, född 1727. Kammarherre. Död 1794. Se Tab. 33

TAB 33

Carl Adam, (son av Christoffer Adam, Tab. 32), till Plüggentin och Kl. Carow. Född 1727-08-05. Svensk kammarherre. Innehade under panträtt godsen Sternhagen och Jakobsdort. Död 1794-05-22 i Barth. Gift 1749-08-25 med Carolina Sofia Augusta von Mecklenburg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen N. N. von Moltke till Walkendorf), dotter av mecklenburgska rådet N. N. von Mecklenburg.

Barn:

 • Augusta Eleonora. Gift med pastorn i Steinhagen Hans Albert Block.
 • Carl Christoffer Gustaf, född 1754-08-25, död 1757-03-11.
 • Vilhelmina Hedvig Christiane, död ogift 1776.
 • Lovisa Christina Fredrika, död ogift 1818-09-15 i Bergen på Rügen.
 • Charlotta Lovisa, död som barn.
 • Filip Henrik Ludvig, född 1761-11-10, död 1762-06-21.
 • Hedvig Juliana Sofia, född 1764, död änka 1815 på Patzig. Gift med ryttmästaren i kursachsisk tjänst Georg Ludvig von Schmiterlöw, död 1815.
 • Hans Fredrik Carl, född 1767. Överstelöjtnant. Död 1819. Se Tab. 34.

TAB 34

Hans Fredrik Carl, (son av Carl Adam, Tab. 33), född 1767-06-08 i Stralsund. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1776-06-05. Kornett därst. 1777-06-03. Avsked 1786-02-01. Gick sedan i preussisk tjänst. Sist överstelöjtnant därst. Död 1819-12-27 i Marienburg. Gift 1798-06-01 i Wismar med sin syssling Carolina Juliana von Wolffradt, född 1764-10-09 i Bergen på Rügen, död där 1849-08-30, dotter av provinsialldomaren Carl Gustaf von Wolffradt och Anna Charlotta von Bagewitz.

Barn:

 • Två döttrar, levde ogifta hos modern i Bergen på 1840-talet.
 • Gustaf, död som barn i Warschau.
 • Gustaf Anton, född 1804-05-13 i Johannesburg. Löjtnant i 17:e preussiska infanteriregementet 1833. Kom menderad till topografiska kåren. Död ogift 1833-05-28 i Berlin och var den siste på manssidan av den rügenska grenen av ätten.
 • Lovisa Hedvig Juliana, född 1805-06-16 i Johannesburg, död 1850-05-02 på Poggenhof. Gift 1837-06-30 i Bergen med godsägaren Joakim Christoffer von Platen, död 1869-01-17 på Poggenhof.

Källor

1 SK. 2 Lange, Vitæ Pomeranorum (1878). 3 At (Sch). 4 At (P).

Gothaisches geneal. Taschenbuch der briefadeligen Häuser 1918 och 1928. Utslocknad 1951-01-07 i Sverige. Fortlever i Tyskland. Angående ättensnamnskick vet man bevisligen endast, att adelsbrevet i den form det intagits i riksregistraturet samt Riddarhusets matriklar hava "Wulfrath", att den adlade åren 1648–1651 skrivit sig "Wulfradt", och att ättemedlemmarna numera skriva sig "Von Woffradt" (bil. till RHD prot. 1946-03-29 § 9 och juni 6 § 9).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.