Loos nr 1454

Från Adelsvapen-Wiki

1454.jpg


Adliga ätten Loos nr 1454

Adlad 1711-08-27, introducerad 1719. En gren adopterad 1731-07-12.


 • Ätten, som länge var bosatt i Pommern, varest den 1812 ägde godset Mittelfelde i kretsen Dramburg, fortlever ännu i Preussen. En medlem Louis Feodor von Loos ägde 1865 godset Mittel-Stradam i kretsen Wartenberg i Schlesien [Ka].

TAB 1

Cornelius Loos. Kapten. Död 1655 och begraven i Helsingör. [RHG.]

 • ?Barn:
 • Claes Corneliusson Loos. Löjtnant vid flottan. Skeppskapten 1645-04-00. Kryssade med skeppet Fama utanför Göteborg 1645-05-00. Kapten på Gustaf Wrangels amiralsskepp Hercules i 4. eskadern av C. G. Wrangels flotta 1658-10-00. Död 1659-06-15 i Landskrona [Zf]. Gift med (Öä. II, sid. 387.) Marta Simonsdotter Schultz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 166(0) med extra ordinarie rådmannen i Stockholm Henrik Karkman, född omkring 1620, död 1679-02-06 och begraven 1679-02-23 i Maria kyrka ), död 1701 i Stockholm (själaringning 1701-04-13) och begraven 1701-05-12 i Maria kyrka.

Barn:

 • Cornelius Claesson Loos. Student i Uppsala 1665-07-08. Borgare och handlande i Stockholm. Död 1696. Gift 1677-09-30 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Maria Newe (de Näf) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1697-01-07 i Nikolai församling, Stockholm med vinskänken och vinhandlaren därstädes Martin Bellman, döpt 1667-04-05 i Stockholm, död i Stockholm 1706), född 1660, död 1728-09-02, dotter av handelsmannen Hans Newe och Apollonia Preutzer.

Barn:

 • Cornelius Loos, adlad Loos, född 1686. Generalmajor. Död 1738. Se Tab. 2.
 • Henrik Loos, adlad Loos, född 1695-02-17 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Student i Uppsala 1709-03-23. Volontär 1709. Adlad 1711-08-27 jämte äldre brodern (introducerad 1719 under nr 1454). Musketerare vid livgardet 1712-03-20. Rustmästare vid livgardet 1712-07-01. Förare 1712-11-23. Adjutant 1713. Kapten vid Upplands stånddragonregemente 1716-02-02. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1718-06-30. Avsked 1719-11-11. Kapten vid Jönköpings regemente 1721. Död ogift 1724-03-29 i Jönköping och slöt själv sin adliga ättegren.

TAB 2

Cornelius Loos, adlad Loos (son av Cornelius Claesson Loos, Tab. 1), född 1686-02-04 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Volontär vid fortifikationen. Konduktör vid fortifikationen i Reval 1704-12-06. Löjtnant vid fortifikationen i Göteborg 1708-03-26. Livdrabant 1708-05-11. Följde till Bender. Major av fortifikationen 1711-04-11, adlad 1711-08-27 jämte yngre brodern (introducerad 1719 under nr 1454). Överstelöjtnant 1717-12-07. Överste vid fortifikationen i Stralsund 1734-11-12. Avsked med generalmajors karaktär 1736-03-09. Överkommendant i Hamburg. Död i Hamburg 1738-04-15. 'Han ägde stora insikter i fortifikationen. Följde med ingenjörkåren konung Carl XII på hans fälttåg till Polen och andra länder samt bevistade därunder flera fältslag. Skickades såsom förträfflig ritare 1710-01-00 ifrån Bender på konungens bekostnad jämte andra först till Konstantinopel, sedan till Jerusalem, Egypten och flera omkringliggande länder att avteckna därvarande märkvärdigheter, vilket uppdrag han till konungens högsta belåtenhet fullgjorde. Han överlämnade efter återkomsten 1711-04-00 sina ritningar och väl utförda kartor med därvid bifogade anmärkningar till konungen i Bender, där dock en del uppbrändes vid »kalabaliken» 1711. De överblivna, till antalet 42 stycken, blevo efteråt inlämnade till riksarkivet, varifrån de 1741 blevo på befallning utlånade till ärkebiskopen Henrik Benzelius för att användas till professor Enemans orientaliska resebeskrivning' (de förvaras nu i Nationalmuseum). Hans styvbarn blevo 1731 adopterade på hans adliga namn och nummer. Gift med Margareta Elisabet von Ahlefelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren Mikael Emstech, se nedan), levde änka 1739-02-03 i Hamburg, men död 1739, dotter av överstelöjtnanten Mattias von Ahlefelt från Holstein.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1732, död 1777-08-09 på Kauhais i Pemars socken i Finland. Gift med fänriken och gästgivaren Julius Reinhold Hallonblad, född 1726, död 1806-05-04 på Vista i Pemars socken. [Winterska saml. i Finlands statsarkiv (medd. av amanuensen K. Rosén).]
 • Gustaf, död 1769.
 • Maria Elisabet, levde 1777-07-00 i Stralsund.
 • Johan August, levde 1756 i Stralsund.
 • Carl Fredrik. Kapten i preussisk tjänst vid regementet von Möllendorff (Ka.). Död 1774. Gift och hade barn, vilka 1777 bodde i Stralsund.
 • Amalia Teodora, bodde 1777-07-00 i Stralsund.

Den adopterade ättegrenen.


TAB 3

Mikael Emstech. Borgmästare i Hamburg. Gift med Margareta Elisabet von Ahlefelt i hennes 1:a gifte. Se ovan.

Barn:

 • Mikael Detlef Emstech, adlad och adopterad Loos. Volontär vid fortifikationen. Konduktör vid pommerska fortifikationsstaten 1727-10-19. Adlad och adopterad 1731-07-12 jämte systern på styvfaderns adliga namn och nummer. Löjtnant vid fortifikationsstaten i Stralsund 1741-04-07. Informationskapten vid livgardet 1744-11-10. Kapten vid finska brigaden av fortifikationen 1746-01-09. Majors avsked 1747-08-04. Levde 1756 i Stralsund. Gift med Birgitta Helena Wolffradt, född 1721, död 1766, dotter av översten Bernt Christoffer Wolffradt, nr 563, och Gertrud Margareta Düker.
 • Catharina Margareta Emstech, adlad och adopterad Loos, född 1715-08-16, död 1776-10-01 Ågården. Gift 1:o 1732-06-16 med generalmajoren och landshövdingen Lorentz Christoffer Stobæus, adlad Stobée, i hans 3:e gifte, född 1676, död 1756. Gift 2:o 1762-05-25 med hovmarskalken Axel Magnus Stiernsparre, född 1721, död 1792.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.