:

Von Brehmer nr 1837

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON Brehmer nr 1837 †

Adlad 1705-07-08, introducerad 1731. Utdöd 1754-06-30.


TAB 1

Hans Brehmer, född 1588 i Bremen. Tjänade först vid konung Gustaf II Adolfs livregemente i Tyskland och blev sedan arkitekt hos rikskansleren greve Magnus Gabriel De la Gardie. Död 1692-01-14, 103 år gammal. Han byggde De la Gardieska huset (sedermera Dramatiska teatern) i Stockholm. Gift 1:o 1636-12-04 med Maria Du Rées, född 1617-01-17 i Amsterdam, död 1639-10-22 i Stockholm, dotter av justitiepresidenten i Göteborg Jakob Du Rées och Maria von Sommern samt syster till Arnold Du Rées, naturaliserad Du Rées. Gift 2:o med Christina Ekman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Erik Andersson i Vrinnevi i Norrköpings landsförsamling), dotter av kyrkoherden i Borgs och Löts församlingars pastorat av Linköpings stift Petrus Jonæ Drysander och Christina Rungia samt syster till stamfäderna för ätterna Gripenstierna och Gripenmarck.

Barn:

 • 2. Johan Brehmer, adlad von Brehmer, född 1650 i Stockholm. Kassör vid stora sjötullen i Stockholm 1674-09-03. Drottning Hedvig Eleonoras kamrerare 1676-01-20. Tullnär vid stora sjötullen 1677. Extra ordinarie assessor i kammarrevisionen 1683-01-31. Assessor i exekutionskommissionen 1686. Avsked från kammarrevisionen 1687-12-19. Drottning Hedvig Eleonoras hovkamrerare 1690. Direktör vid bemälta drottnings räknekammare och hovkontor 1705. Adlad 1705-07-08, (sönerna introducerade 1731-03-09 under nr 1837). Hauptman över drottningens livgeding 1705-12-07. Död 1707-12-00. Gift 1:o 1674-11-26 med Elisabet Olofsdotter (Söderholm), död 1697, dotter av Handelsmannen i Stockholm Olof Håkansson och Elisabet Rücker (Öä). Gift 2:o 1701 med drottningens kammarjungfru Beata von Wahlen, död 1702-11-03 och begraven 1704-09-29 i Katarina kyrka i Stockholm. Gift 3:o 1707-05-23 i Nikolai församling, Stockholm (S:t Nikolai församl. i Sth. kyrkoarkiv.) med Brita Ångerman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1668-12-29 med kryddkrämaren i Stockholm Roland Elieson, stamfader för adliga ätten von Roland, född 1640, död 1706) (Öä), född 1652-01-26 i Uppsala, död 1724-01-04, dotter av handlanden i Uppsala Erik Hansson Ångerman och hans 1:a hustru Christina Andersdotter.

Barn:

 • 1. Olof, född 1675-09-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1690-03-01. Disputant 1695-11-14. Fil. kand. 1696. Protokollist vid exekutionskommissionen 1697. Sekreterare i banken 1701-06-04, stadssekreterare i Stockholm 1705-02-13. Bankofullmäktig 1714-11-05. Ledamot av lagkommissionen (Srr.). Borgmästare och preses i ämbets- och byggningskollegium därstädes 1715-09-16. Död 1716-02-10 i Stockholm och begraven 1716-03-04 i Katarina kyrka. Gift 1701-04-04 med Sara Ehrencreutz, född 1681-02-27, begraven 1724-09-22 i Katarina kyrka, Stockholm, dotter av bruksdirektören Jesper Eliæson, adlad Ehrencreutz, och Gundborg Andersen. De hade endast en dotter, född 1702, död 1703.
 • 1. Johan, friherre von Brehmer (ej introducerad), till Skeinge i Verums socken, Kristianstads län. Född 1677-04-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1690-03-01, extra ordinarie tjänsteman i kungliga kansliet 1696. Kopist i kungliga kansliet 1698. Hovråd hos markgreven Georg Fredrik Carl av Brandenburg- Culmbach 1708. Kejserlig romersk adelsman 1713. Guvernör för sedermera regerande markgreven av Brandenburg-Anspach Carl Fredrik Wilhelm 1718. Markgrevlig anspachiskt geheimeråd 1721. Landskapsdirektor 1722. Kejserlig romersk friherre 1724. Lantdrost över Wassertrudingen och Roshlingen i anspachska landet 1726. Riddare av Brandenburg-Baijruthska orden Röda Örn 1726. Avsked ur sin utländska tjänst 1731. Svensk friherre 1731-07-05 men ej såsom sådan introducerad. Riddare av danska orden de la parfaite union. Landshövdings titel 1733-04-07, död ogift 1754-06-30 på Skeinge, och utgick med honom adliga ätten von Brehmer på svärdssidan. Han gjorde Skeinge (sedermera utbytt emot Hyby) till fideikommiss för sin systerdotters son, Johan Vilhelm Wrangel av Sage och Waschel, friherre Wrangel von Brehmer, och hans manliga avkomlingar, med förbehåll att de jämte sitt eget namn och sköldemärke även skulle bära det von Brehmerska.
 • 1. Joël, född 1680. Borgmästare. Död 1751. Se Tab. 2.
 • 1. Elisabet, född 1683, död 1748-09-28. Gift 1:o 1705-10-12 i Nikolai församling, Stockholm, med häradshövdingen i Södertörn Johan Celsius, född 1660, död 1710-12-27 Lindhov. Gift 2:o 1715 i Täby socken, Stockholms län med rådmannen och handlanden i Stockholm Petter Dahlström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1691-07-16 i Nikolai församling, Stockholm, med Elisabet Carré i hennes 2:a gifte, född 1656, död 1711, dotter av handlanden i Stockholm Frans Carré och Johanna Padebrugge), född 1661 i Norrköping, död 1727-05-31 i Stockholm [Öä]
 • 1. Elisabet, född 1683, död 1748-09-28. Gift 1:o 1705-10-12 i Nikolai församling, Stockholm, med häradshövdingen i Södertörn Johan Celsius, född 1660, död 1710-12-27 Lindhov. Gift 2:o 1715 i Täby socken, Stockholms län med rådmannen och handlanden i Stockholm Petter Dahlström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1691-07-16 i Nikolai församling, Stockholm, med Elisabet Carré i hennes 2:a gifte, född 1656, död 1711, dotter av handlanden i Stockholm Frans Carré och Johanna Padebrugge), född 1661 i Norrköping, död 1727-05-31 i Stockholm [Öä]
 • 1. Carl, född 1695. Häradshövding. Död 1742. Se Tab. 3

TAB 2

Joël, (son av Johan Brehmer, adlad von Brehmer, Tab. 1), född 1680-04-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1690-03-01. Auskultant vid rådhus- och kamnärsrätterna i Stockholm 1697. Brottmålsnotarie vid Söders kämnärsrätt 1698-11-04. Civilnotarie vid Söders kämnärsrätt 1701. Stadsnotarie 1712-02-12. Rådman 1716-01-03. Stadssekreterare 1729-06-19. Därjämte bankofullmäktig 1735–1739. Byggnings- och ämbetsborgmästare i Stockholm 1739-03-24. Avsked 1747-06-23. Död 1751-01-16 och begraven i Katarina kyrka. Han var riksdagsman i borgarståndet 1734 samt 1738–39. Gift 1:o 170(1) med Christina Brunell, död 1715 (själaringning samma år 15/1), dotter av borgmästaren i Stockholm Christoffer Brunell och Christina Neüberg samt syster till kanslirådet Nils Brunell, adlad Örncrona. Gift 2:o 1724-11-17 med Anna Barbara Strauch i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1696-04-28 med hov- och fältapotekaren Samuel Ziervogel, född 1669-12-22, död 1721-12-24 i Moskva, broder till doktor Johan Martin Ziervogel, adlad Rothlöben) (Ldk.), född 1679-07-27, död 1749-06-22 i Stockholm, dotter av tyske kyrkoherden i Stockholm mag. Ægidius Strauch och Elisabet Bezelia.

Barn:

 • 1. Johan, född 1702-05-04. Student i Uppsala 1716-11-09. Assistent i justitie- och arvskollegium i Stockholm. Död 1734-10-07. Gift med en skräddarmästaredotter i Stockholm Catharin Löthman, med vilken han hade en son Olof, som reste till Ostindien 1750.
 • 1. Christoffer, född 1703. Student i Uppsala 1716-11-09. Disputant i Uppsala 1733. Död 1736 och begraven 1736 i Katarina kyrka i Stockholm.
 • 1. Joël, född 1704. Student i Uppsala (um.) 1716-11-09. Volontär vid amiralitetet. Drunknade 1727 i England. 1. Carl, född 1706. Död ung.
 • 1. Olof, döpt 1709-12-03 i Katarina församling, Stockholm. Död ung.
 • 1. Nils, döpt 1714-09-24 i Katarina församling, Stockholm. Studerade vid universitetet i Utrecht. Extra ordinaire kanslist i Kungl. Maj:ts kansli 1737 (At. (RA)). Avsked (At. (RA)) 1743-08-16. Vistades vid bouppteckningen efter fadern 1751 utrikes å okänd ort.

TAB 3

Carl, (son av Johan Brehmer, adlad von Brehmer, Tab. 1), född 1695-06-26 i Stockholm. student i Uppsala 1705-11-03. Auskultant vid underrätterna i Uppsala 1716. Extra ordianrie notarie i politiekollegium i Uppsala 1717. Auditör vid artilleriet 1718. Överauditör i Riga 1721-05-15. Vice häradshövding i Närke 1724. Ombudsman vid tullarrendesocieteten 1738. Häradshövding i Erlinghundra, Seminghundra, Sollentuna och Vallentuna härader samt Danderyds och Värmdö skeppslag 1742-01-13. Död 1742-09-29 i Stockholm. Gift 1730-10-15 med sin broders styvdotter Elisabet Ziervogel, född 1702-12-12 i Stockholm, död i Stockholm 1768-07-05, dotter av hov- och fältapotekaren Samuel Ziervogel och Anna Barbara Strauch.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1732-02-27 i Katarina församling, Stockholm, död 1822-02-13. Gift 1762-05-05 i Stockholm, enligt kungligt tillstånd, med apotekaren på apoteket Ugglan vid Hötorget i Stockholm assessorn Peter Christoffer Schultz, född 1736-05-22, död 1822-02-22, fader till Johan Christoffer Schultz, adlad von Schulzen.
 • Johan, född 1733-10-11 i Katarina församling, Stockholm, död 1733-12-20.
 • Carl Ulrik, född 1736-04-19 i Katarina församling, Stockholm, död 1738-02-26.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: