Skraggensköld nr 1429

Från Adelsvapen-Wiki

1429.jpg


Adliga ätten Skraggensköld nr 1429 †

Adlad 1704-08-13, introd. 1719. Utdöd 1742.


1T. Holm, Sveriges allm. postväsen. 2Öä, d. 9, sid. 305. 3At (P). 4 Pt årg. 16, sid. 202. 5Medd. av läroverksadj. Västra Ljungfors, Malmö.

TAB 1

Lars Svensson Skragge född 1644, † 1707-02-02. Adlad 1704-08-13 och fick tillstånd att upptaga sin utan manliga bröstarvingar avlidne farbroders namn och vapen, dock något förbättrat. Sonen introd. 1719 under nr 1429). [1]. Skraggensköld, son till Sven Olofsson Skragge, se Tab. 5: Skraggensköld. Kammarskrivare i reduktionskollegium 1663. Mantalskommissarie i Finland. I tjänst hos M. G. De la Gardie 1679 till 1681-03-00. Kamrerare i reduktionskommissionen 1681-07-01. Postkamrerare 1683-01-21. Adlad Gift 1:o med Catharina Brenner, † 1698 och begraven 1698-12-11 i Solna kyrka. Gift 2:o 1699 med Christina Meijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handelsmannen, kommissarien Jöran Wiens, † 1698)2, född 1652, † 1718-02-00, dotter av k. styckgjutaren Gerhard Meijer och Maria von der Linde.

Barn:

 • 1. Christina Skraggensköld född ca 1675, † 1734 i Lyngby och begravd s. å. 15/11 i Genarps kyrka/M.5 Gift 1692-03-08 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Lyngby, Genarps och Göddelövs försars pastorat av Lunds stift, filosofie magister Andreas Skragge, född 1665 i Falun, † 1735-10-26 i Lyngby prästgård och begravd s. å. 16/12 i Genarps kyrka5
 • 1. Catharina Skraggensköld, levde 1739. Gift 1694-10-11 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Eskilstuna, Klosters och Fors församlingars pastorat i Strängnäs stift, hovpredikanten Per Gustaf Ljungberg, utdöd. 1668 i Ripsa socken Södermanlands län, † 1726-04-14 i Eskilstuna.
 • 1. Claes Skraggensköld. Postkamrerare. † 1729. Se Tab. 2.
 • 1. Susanna Skraggensköld. Gift med krigsprästen Elias Thelaus.
 • 1. Elisabet Skraggensköld, född 167(9), † som änka 1756 i Stockholm och begravd s. å. 11/2. Gift 1:o före 17021 med postkontrollören i Riga Arvid Orre, † 1699. Gift 2:o med bokhållaren i Riga Erik Selin.
 • 1. Lars, döpt 1683-08-08 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm, begraven 1684-01-27.
 • 1. Sara Skraggensköld, döpt 1685-08-26 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm, död som änka. Gift 1708 med postinspektören i Stockholms län Anders Palmér, † 1743-05-16.
 • 1. En son, † 1693 i Stockholm (själaringning s. å. 31/5 i Jakobs kyrka ).

TAB 2

Claes (son av Lars Svensson Skragge, adlad Skraggensköld, tab 1), född omkr. 1677. Bokhållare vid reduktionsverket 16971. Kommissarie vid generalkrigskommissariatet1. Faderns efterträdare som postkamrerare1 genom k. fullm. 1707-01-24. Död 1729-03-02. Gift 1708 med Maria Elisabet Wadenstierna, född 1691-02-03, död 1737, dotter av assessorn Lars Wadensten, adlad Wadenstierna, och hans 1:a fru Elisabet Krok.

Barn:

 • Carl Gustaf. Volontär vid amiralitetet 1727-07-11. Arklimästare vid örlogseskadern 1729-01-22. Levde 1733.
 • Claes. Sergeant vid livgardet. Död ogift 1741 under finska kriget.
 • Eva Maria, döpt 1721-09-19 i Stockholm, död 1809-04-26 Åsbräcka och begraven på Fuxerna kyrkogård. Gift 1746-05-06 på Tösslanda3 i nämnda socken med kronofogden i Väne fögderi av Älvsborgs län, landskamreraren Nils Ahlberg, född 1719, död 1791-08-28 på Åsbräcka.
 • Carl Fredrik, född 1724. Arklimästare vid amiralitetet. Död 1742 och slöt ätten på svärdssidan.
 • Ett barn, döpt 1725-08-18 i Stockholm, levde 1733.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.