:

Von Engelhardt nr 1858

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Engelhardt nr 1858 †

Natural. 1734-05-28, introducerad 1742. Utdöd 1827-08-19.

Schlesisk adelsätt, som av somliga anses härstamma från Schweiz, av andra vara en patriciersläkt från Breslau. Säkert är, att ätten redan 1390 ägde Wünschelberg i grevskapet Glatz, och sedan Valentin Engelhard 1414 sålt denna besittning, det numera ödelagda bergsslottet Schnellenstein, till vilket en gren sedan skrev sig. Ätten har för trogna tjänster av tyska kejsarne Ferdinand I och Maximilian II åren 1558-12-10 och 1573-12-19 erhållit indigenatsrätten i Böhmen, jämte förbättring av vapnet. Den upphöjdes 1772 i österrikiskt friherrestånd. En annan gren av ätten kom redan tidigt till Östersjöprovinserna och därifrån till Sverige. Den är intagen å livländska riddarhuset under nr 26, å estländska under nr 20 och 21 samt å kurländska under nr 120 samt för i nämnda provinser enligt kungligt senatsbeslut av 1854-12-07 barontitel och lever talrikt [Ka].

TAB 1

Jurgen Engelhardt. Gift med Margareta von Kawern.

Barn:

 • Johan eller Hans. Arvherre till Urtau (eller Engelhardshof) i Sesswegens socken och Assegal eller Billenhof (sedan Engelhardshof) i Kremon socken, vilket han köpte (7) 1496-05-20, båda i Livland. Död 1504. (Riga). Gift med Anna von Fögten (Riga), dotter av Reinhold von Fögten och Catharina Hastfer.

Barn:

 • Robert, till Urtau och Engelhardshof. Blev 1558 fången förd till Moskva. Död vid år 1560. Gift med Anna von Sesswegen, dotter av Henrik Hermansson von Sesswegen och Sofia Johansdotter Berg, av huset Carmel.

Barn:

 • Casper, till Urtau och Engelhardshof. Satt länge fången i Moskva. Gift 1:o med Barbara von Fuldert, dotter av Johan Wolfgangsson von Fuldert och Anna Johansdotter Rese. Gift 2:o med (Riga) Margareta Bistram, av huset Born.

Barn:

 • 1. Mikael, till Perst i Fellins socken samt Würkenhof och Henselshof med Ohlershof, alla tre i Rujens socken i Livland, vilka tre sistnämnda han erhöll av konung Gustaf II Adolf genom brev dat. fältlägret i Berwalde 1631-01-22. Var korpral i svensk tjänst 1622 och ännu 1630. Löjtnant 1631. Kapten 1650. Överstelöjtnant 1657 och ännu 1662. Död 1675 [(Riga)]. Gift med Anna Dorotea von Buttler, av huset Pebalg.

Barn:

 • Eberhard, till Gross- och Klein-Perst, född 1626 (1636?). Kornett vid greve Thurns regemente 1655. Löjtnant vid greve Thurns regemente 1675. Kapten vid överste Frans von Knorrings regemente 1683-01-01. Utnämnd till överstelöjtnant och kommendant i Dünamünde, men undanbad sig denna beställning, emedan han ej ville skilja sig ifrån sin familj, som flytt över till Sverige. Måste sedermera för en rättegångs, skull resa över till Livland, där han dog 1713. Gift 1:o 1671-02-22 med friherrinnan Anna Dorotea von Buxhöwden. Gift 2:o (efter 1696) (Geschichteder Famile von Wrangel (1887).) med Anna Maria Wrangel, av huset Fall, död 1714, dotter av överstelöjtnanten Vilhelm Wrangel af Fall, till Jesemeggi, och Anna Margareta Lode från Livland, samt faster till majoren Vilhelm Gustaf Wrangel, naturaliserad Wrangel af Fall.

Barn:

 • 1. Vilhelm Gerhard Engelhardt, naturaliserad von Engelhardt, född 1690-05-14 i Livland. Page hos hertigen av Holstein. Underofficer vid Södermanlands regemente 1708. Fänrik vid Södermanlands regemente 1709-10-21. Sekundlöjtnant 1710-09-22. Kapten vid skånska ståndsdragonregementet 1712-05-16. Kapten vid Södermanlands regemente (Riga) 1712-11-26. Ryttmästare vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till häst 1713-01-13. Konfirmationsfullmakt (Riga) 1716-04-14. Kapten vid livdragonregementet 1718-06-26. Kapten vid Bohusläns ståndsdragonregementet 1722. Naturaliserad svensk adelsman 1734-05-28 (introducerad 1742 under nr 1858). Korpral vid livdrabantkåren 1740-11-14. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1745-06-05. Avsked 1745-07-16. RSO 1749-01-13. Överstelöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1760-12-09. Överstes avsked 1762-04-22. Död 1775-08-12 på Kungsbergs kungsgård i Fogdö socken, Södermanlands län. Han var med vid Hälsingborg, Kjögebugt, Gadebusch och Tönningen, blev vid Hälsingborg sårad och vid Tönningen fången. Gift 1719-11-08 med sin syssling Brita Sofia Lilliehöök af Fårdala, född 1694-03-13, död 1745-09-28, dotter av krigsrådet Mårten Lilliehöök af Fårdala, och Brita Margareta Lode från Livland.

Barn:

 • Brita Margareta, född 1720-08-15, död ogift 1795-01-02 Haneberg
 • Anna Charlotta, född 1721-10-16, död 1730-03-03.
 • Sofia Louisa, född 1723-01-08, död 1723-11-17.
 • Sofia Vilhelmina, född 1724-11-30, död ogift 1767-08-08 Sundby
 • Edvard Carl, född 1726-03-13 på Perst. Jaktpage 1737. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1737-10-28. Avsked 1743-07-03. Kornett vid adelsfanan 1744-10-23. Avsked 1749. Nedsatte sig i Livland. Kretsdeputerad för staden Pernau 1767 (Riga). Assessor i Rigiska lanträtten därstädes. Död barnlös 1780 i juli på sitt gods Nawast. Han tillbytte sig detta gods 1754-03-29 mot Perst. (Riga) Gift 1747-10-09 med Helena Jakobina von Löwis of Menar i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1780-12-09 med baron Otto Johan von Schlippenbach, född 1719, död 1808) (Riga), född 1730 (Riga), död 1795-03-05, dotter av lantrådet Henrik Johan (Riga) von Löwis of Menar och friherrinnan Anna Jakobina von Taube:
 • Ernst Mårten, född 1727-07-08, död 1729-03-02.
 • Christina Lovisa, född 1728-12-17, död 1729-02-13.
 • Anna Maria, född 1730-03-02, död ogift 1822-03-04 på Haneberg.
 • Axel Vilhelm, född 1732-01-22, död 1736-03-26.
 • Eleonora Charlotta, född 1733-03-28, död ogift 1825-04-04 på Haneberg.
 • Mårten Fredrik, född 1734-09-15. Kopist i kanslikollegium 1760-11-03. Kanslist i kanslikollegium. Avsked. Reste 1792 till Livland och död ogift i Reval 1802-01-21. Han sålde Nawast, som han ärft efter brodern 1783-11-26 och köpte Schottanes i Nuckö socken i Estland. (Riga)
 • Ernst Ludvig, född 1736. Major. Död 1818. Se Tab. 2

TAB 2

Ernst Ludvig (son av Vilhelm Gerhard Engelhardt, naturaliserad von Engelhardt. Tab. 1), till Haneberg i Näshulta socken, Södermanlands län. Född 1736-08-29. Volontär vid fortifikationen 1751-12-11. Underkonduktör 1755-11-06. Konduktör vid fortifikationen 1757-10-19. Konfirmationsfullmakt 1763-09-21. Löjtnant 1765-02-28. Kapten 1773-11-03. Kapten vid Upplands regemente 1774-06-06. Majors avsked 1776-12-11. RSO 1777-04-28. Död 1818-04-25 på Haneberg. Gift 1774-08-25 på Riksten i Botkyrka socken, Stockholms län med Fredrika Eleonora von Nerès, född 1748 (7?) 6/9, död 1827-10-21 på Haneberg, dotter av kanslirådet Joakim Neresius, adlad von Nerès, och hans 2:a fru Cornelia Florentina Hildebrand.

Barn:

 • Vilhelm Joakim, född tvilling 1775-08-04 på Haneberg, död 1775-08-00.
 • Edvard Fabian, född tvilling 1775-08-04 på Haneberg, död 1775-08-07.
 • Brita Sofia Florentina, född 1779-06-23 på Haneberg, död 1809-02-16 Axelsberg. Gift 1804-09-20 på Haneberg med ryttmästaren Gabriel Adolf Sparre af Rossvik, i hans 1:a gifte, född 1775, död 1844.
 • Jacquette Eleonore, född 1780-12-20 på Haneberg, död på Haneberg 1781-12-10.
 • Vilhelm Fredrik, född 1783-02-08 på Haneberg. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1787-10-09. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid Södermanlands regemente 1796-04-20. Utexaminerad från Karlberg 1800-09-29. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1805-10-02. Kapten i armén 1810-06-22. Avsked 1811-10-08. Majors titel 1812-04-22. Död ogift 1827-08-19 på Haneberg och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: