:

Von Lingen nr 305

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Lingen nr 1875)

Adliga och friherrliga ätterna von Lingen nr 1875 † och 305 †

Adlad 1743-09-11 introd. s. å. Friherrlig 1764-02-04, introd. 1783. Utdöd 1867-06-30.


TAB 1

Johan Claesson von Lingen, född i Tyskland av en gammal tysk adl. ätt i markgrevskapet Anspach. 'Lade sig på handel och blev en ganska förmögen handlande i Amsterdam. Etablerade sig sedan på Gotland, vilken ö han arrenderade av drottning Christina, till vars underhållsländer den hörde. Levde 16721. Förgicks med fartyg och alla övriga därpå, då han ärnade segla från Gotland till Holland'. Ägde hus i Klinte på Gotland. Gift på Gotland med Christina Norby, begraven 1673 i Klinte kyrka 3, dotter av kyrkoherden i Rone pastorat av Visby stift Per Bengtsson Norby och Margareta Christensdotter.

Barn:

 • Peter von Lingen. Var handlande i Stockholm 1695. Överinspektor över salpetersjuderierna i Uppland, Södermanland, Finland och på Gotland 1705. Död 1710-10-20 i Stockholm av pesten och begraven i Kungsholms kyrka. Gift 1704-06-24 med Margareta Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-09-14 i Stockholm med lagmannen Åke Soop, född 1682, död 1748), född 1690-05-11, död 1775-03-23 Rustorp, dotter av brukspatronen Reinhold Tersmeden och Christina Börstelia.

Barn:

 • Reinhold Johan von Lingen, adlad och friherre von Lingen, friherre och herre till Normstorp i Slaka socken, Östergötlands län. Född 1708-08-28 i Visby. Matros vid amiralitetet i Karlskrona 1723. Företog 1725-04-01 en sjöresa på ett handelsfartyg från Göteborg, vilket skulle gå till Bordeaux, men blev väderdrivet till Havre de Grace, där han av en sergeant med list och våld prejades till soldat vid översten mylord de Claires irländska regemente i Frankrike. Gemen vid överste Lencks regemente i fransk tjänst 1727-01-01. Avsked 1729-11-04. Kornetts fullm. i Sverige 1730-04-27. Premiärlöjtnant vid Weimarska regementet till fot i Sachsen s. å. 10/8. Kapten därst. 1735-04-14. Avsked 1736-12-12. Sekundmajor vid Wiborgska eller 1. Moskowska regementet i Ryssland 1737-01-15. Premiärmajor därst. s. å. 5/9. Överstelöjtnant vid Kievska regementet 1739-06-01. Avsked 1741-01-01. Överstelöjtnant i svensk tjänst 1742-03-29. Marskalk på svenska ambassaden till fredskongressen i Åbo s. å. Adlad 1743-09-11 (introd. s. å. under nr 1875). Överste i hessisk tjänst 1743-09-30. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1744-04-25. Överstes karaktär 1747-11-12. RSO 1748-09-26. Överste för Älvsborgs regemente 1751-07-19. Generalmajor 1757-05-26. KSO 1759-09-26 (26/11). Generallöjtnant 1761-01-12. Landshövding och överkommendant i Kristianstad 1763-08-15. Friherre 1764-02-04. (Introd. 1783 under nr 305). Landshövding i Malmöhus län 1772-08-03. Avsked s. å. 17/8. Död 1785-09-30 på Normestorp och begraven i Linköpings domkyrka. 'Han deltog under ryska tjänsten i belägringen och intagandet av Otjakov. Bevistade finska och pommerska krigen. Avfärdades 1743-06-13 från Stockholm till fredsmötet i Åbo för att inom sex dagar återkomma med fred, om någon sådan kunde träffas, vilken han också lyckligen förde med sig till Stockholm, den 19 i samma månad, fastän med många och nästan otroliga resesvårigheter, så till lands som sjöss, särdeles över Ålands hav, det han befor i en gammal och bofällig båt, som med vederbörlig påskrift förvaras i arsenalen'. Gift 1743-11-29 i Stockholm med Anna Christina von Flygarell, född 1727-06-12, död 1777-06-12 på Normestorp och begraven i Linköpings domkyrka, dotter av hovintendenten Anders Flygare, adlad von Flygarell, och friherrinnan Christina Margareta von Danckwardt.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1744-11-18 på Normestorp. Stiftsjungfru. Död 1770-11-26 i Vikingstads socken, Östergötlands län och begraven i Linköpings domkyrka. Gift 1764-12-12 i Kristianstad med kammarherren Mattias Rhyzelius, adlad Odencrantz, född 1730, död 1796.
 • Ulrika, född 1746-12-23, död 1803-12-16 Halleby s socken, Östergötlands län. Gift 1773-11-12 på Normestorp med översten Natanael Fredrik Christoffer von Scheven, född 1732, död 1821.
 • Johanna, född 1747-02-12, död 1765-05-17 i Kristianstad och begraven s. å. 22/5 i Färlövs socken, Kristianstads län.
 • Herman, född 1748. Kommissionssekreterare. Död 1820. Se Tab. 2
 • Fredrika, född 1749-05-26, död 1802-06-08 i Linköping. Gift 1786-04-23 på Normestorp med majoren Georg Adolf von Sticht, född 1735, död 1806.
 • Carolina, född 1750-09-18, död s. å. 18/10.
 • Eleonora, född 1752-10-20, död ogift 1815-08-01 i Nyköping.
 • Reinhold, född 1754-08-15, död s. å. 10/9.
 • Carolina, född 1755-11-23, död 1757-02-05.

TAB 2

Herman (son av Reinhold Johan von Lingen, adlad och friherre von Lingen, Tab. 1), född 1748-03-29. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegiet 1765-07-10. Extra ordinarie kanslijunkare vid kanslipresidentens kontor 1769-03-30. Kommissionssekreterare i Holland 1777–17791. Död 1820-03-23. Gift 1:o 1779-02-18 Riksten med friherrinnan Henrietta Jakobina von Düben, född 1752-04-22 Haneberg, död 1780-09-09 gå Normestorp i Slaka socken, Östergötlands län, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Joakim von Düben, och hans 2:a fru Cornelia Florentina Hildebrand. Gift 2:o 1799-06-13 Hylinge med friherrinnan Antoinetta Carolina Strömfelt, född 1769-03-02 i Karlskrona, död 1820-06-03 i Linköping, dotter av konteramiralen och landshövdingen, friherre Fredrik Georg Strömfelt, greve Strömfelt, och hans 1:a fru, friherrinnan Anna Margareta Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • 1. Christina Florentina Ulrika, född 1780-07-04 på Normestorp, död 1840-07-18 Molstaberg. Gift 1798-12-30 i Linköping med överstelöjtnanten Georg Leonard von Heijne, född 1772, död 1851.
 • 2. Fredrik Reinhold, född tvilling 1800-05-23 i Linköping, liksom de följande syskonen. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. Avgången därifrån 1816-06-16. Student vid Lunds universitet 1819-11-02. Fanjunkare vid 2. livgardet2 1820-11-03. Fänrik därst. 1821-04-10. Avsked 1825-05-03. Död ogift 1867-06-30 vid Medevi och med honom utgick ätten på svärdssidan. Ägde Sköldstad i Vikingstads socken, Östergötlands län.
 • 2. En dotter, född död, tvilling 1800-05-23.
 • 2. Magdalena Sofia (Maléne-Sofie), född 1802-05-08, död ogift 1874-04-17 i Stockholm.
 • 2. Beata Eleonora, född 1804-12-16, död ogift 1881-01-01 i Stockholm.
 • 2. Anna Charlotta, född 1807-06-04, död ogift 1829-04-02 Flosta
 • 2. Carl Adam, född 1809-02-08, död s. å. 13/6 i Linköping.
 • 2. Carolina Ulrika, född 1812-07-04, död ogift 1876-05-18 i Stockholm.

Källor

1At (RA). 2KrAB. 3Gravvers (medd. av O. Edelstam).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: