:

Faxell nr 2106

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Faxell nr 2106
Vapensköld för adliga ätten Faxell nr 2106

Adliga ätten Faxell nr 2106 †

Adlad 1770-01-23. † 1787-09-03.

Bengt Faxell, adlad Faxell (son av Sveno Erlandi Faxell, se även adliga ätten Cronmarck). Född 1711-01-11 i Köla prästgård. Kanslist i sekreta utskottet vid riksdagen 1740–41. Kanslist vid fredsunderhandlingarna i Åbo 1743. Förrättade 1745 landssekreteraretjänsten i Örebro län. Kommissionssekreterare i Köpenhamn 1749. Tillförordnad chargé d'affaires i Köpenhamn 1763. Regeringsråd 1767. Ånyo tillförordnad chargé d'affaires 1767. Minister vid nedersachsiska kretsen i Hamburg 1769. Adlad 1770-01-23. Död ogift 1787-09-03 i Hamburg och slöt således själv sin adliga ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: