:

Drakenstierna nr 531

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Drakenstierna nr 531 †

Adlad 1651-04-23, introducerad 1652. Sannolikt utdöd i slutet av 1600-talet.

Den yngre Mattias Franck förde före adlandet i sigillet en svan såväl i skölden som på hjälmen.


TAB 1

Mattias Franck. Handelsman i Stockholm. Gift med Anna Rostorp, 'av en förnämlig släkt från Mecklenburg'.

Barn:

  • Mattias Franck, adlad Drakenstierna, född 1598 i Stockholm. Kom i krigstjänst 1621, då han deltog i taget mot Riga (Medd. av assessor O. Adelborg ur reduktionskollegie akt. 262.). Tjänte sig upp till kapten vid Helsinge regemente. Major vid Helsinge regemente 1645. Adlad 1651-04-23 (introducerad 1652 under nr 531). Överstelöjtnant och kommendant på Frösö skans i Jämtland 1651. Förordnad till överstelöjtnant för allt hemmavarande krigsfolk i Hudiksvalls och Härnösands län samt Västerbotten 1656-06-17. Tillika överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1657 (Bv.). Död (Medd av assessor O. Adelborg ur reduktionskollegie akt 262.) 1670-03-16. Han var en stor alkemist och inrättade åt sig ett förträffligt laboratorium. Erhöll i förläning flera kronohemman i Jämtland. Gift med Catharina Avander, som levde änka 1675, men var död 1679-05-26, dotter av borgmästaren i Umeå Per Andersson Avander och Barbro Nilsdotter.

Barn:

  • Mattias. Var 1666 korpral vid Wolmar Wrangels regemente till häst från Uppland, Södermanland och Småland.
  • ? Östen. Löjtnant.
  • Catharina. Gift med kaptenen för ett tremänningskompani i Jämtland Per Carlsson Knagg. Han vistades 1688, då reducerad kapten, jämte hustru och fyra barn i fattiga omständigheter i Stockholm.
  • Anna. Gift med regementskvartermästaren Anders Curry, adlad Treffenberg, i hans 1:a gifte, född 1644, död 1700.

TAB 2

Johan Peter (son av Mattias Franck, adlad Drakenstierna, Tab. 1). Blev vid 14 års ålder ryttare i Jämtland. Löjtnant vid ett av fadern nyorganiserat kompani av Västerbottens regemente 1657. Var 1677 löjtnant vid Å. Ulfsparres tremänningsregemente , men reducerad löjtnant 1682 och anhöll 1689 att få en ständig tjänst. Han skrev sig Drackenstiernna. 'Ursäktade sitt uteblivande från 1686 års riksdag därmed att han ej var munderad och ej heller hade någon sticka eller stake att votera för'. Gift med Catharina Rahm, levde 1689, dotter av (Hm.) kyrkoherden i Ragunda Olof Claesson Rahm och Elisabet Berg.

Barn:

  • Johannes, döpt 1688 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: