:

Grubbenfelt nr 984

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grubbenfelt nr 984 †

Adlad 1679-09-28, introd. 1682. Utdöd.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Grubbenhielm.


1KrAB. 2RHG. 3Uradl. Taschenbuch 1903.

  • Didrik Persson Grubb, adlad Grubbenfelt (son av Petrus dementis, se adliga ätten Grubbenhielm, Tab. 1), född 1635 i Normlösa prästgård Östergötlands län. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 16611. Konfirm. fullm.1 1665-08-12. Kaptenlöjtnant därst. 16721. Ryttmästare 16751. Adlad 1679-09-28 (introd. 1682 under nr 984). Död 1683-08-11 i Jönköping. Hans vapen och värja uppsattes i Romelanda kyrka i Bohuslän. Gift med Anna Andersdotter, vilken genom Stockholms konsistoriums beslut 1671-11-10 förklarades för hans trolovade hustru och han pliktig att fullborda äktenskapet, sedan han under äktenskapslöfte med henne hatt barn, vilket döpts som äkta efter moderns kyrktagning.2 Han efterlämnade änka och barn.
  • (?) Barn:
  • Maria von Grubbenfeld. Gift med Carl Ludvig von der Lancken, till Woldenitz, Wostewitz och Zürkwitz, alla i Pommern, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ilsabe Margareta von Platen, död 1715-08-08 på Wostewitz. Gift 3:o 1721-11-26 på Sagard med Maria Sofia von Krassow, död 1755-02-22 på Sagard), död 1743-01-13. [3]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: