:

Grubbenhielm nr 708

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grubbenhielm nr 708 †

Adlad 1662-07-20 introd. 1664. Sannolikt utdöd.


1KrAB. 2de Brun, Holmiana et Alia. 3Björneborgs kyrkoarkiv.

TAB 1

Clemens Laurentii Gevaliensis, född 1548 i Gävle. Konung Johan III:s hovpredikant 1574. Kyrkoherde i Vadstena 1577. Genom en oförfaren läkares misstag död 1597-03-10 i Arboga, där han var Östgöta prästerskaps fullmäktig vid den av hertig Carl utskrivna ständernas sammankomst samt begraven i Västerås domkyrka. 'Han var i början en gynnare av liturgien, men ombytte sedermera helt och hållet tänkesätt, så att han vid Uppsala möte 1593 fick en plats bland de tolv särskilt utsedda assessorerna'. Gift 1578 i Gävle med Dorotea Persdotter Grubb, dotter av borgmästaren i Gävle Per Andersson Grubb, av den gamla Grubbsläkten, samt fars faster till assessorn Olof Samuelsson, adlad Wallenstierna.

Barn:

 • Petrus Clementis, född 1587 i Vadstena i det mindre biskopsstenhuset, som fadern fått till kyrkoherdesäte. Student i Uppsala 1603. Kyrkoherde i Normlösa församl. Östergötlands län 1618. Kontraktsprost 1630. Död 1645-03-18. Gift 1:o med Nora Husenbergia, död 1622, dotter till mannens företrädare som kyrkoherde i Normlösa Johannes Nikolai Husenbergius och Sigrid Grubb. Gift 2:o 1623 med Ingrid Månsdotter Gylle, död 1644, dotter av kamreraren Måns Pedersson och hans 1:a hustru Gertrud Hansdotter samt syster till presidenten Anders Gylle, adlad Gyldenklou.
 • Brita Clemensdotter, född 1588 i Vadstena, död där 1616-02-14 och där begraven s. å. Gift 1604 med assessorn Peder Andersson, adlad Törnsköld.

Barn:

 • 1. Clemens Persson Grubb, adlad Grubbenhielm, född 1620, död 1675. Se Tab. 2.
 • 2. Didrik Persson Grubb, adlad Grubbenfelt, född 1635), död 1683. Se adliga ätten Grubbenfelt.

TAB 2

Clemens Persson Grubb, adlad Grubbenhielm (son av Petrus Clementis, Tab. 1), född 1620 i Normlösa prästgård Östergötlands län. Fänrik vid överste Volckmans tyska regemente till fot 1641. Löjtnant därst. 1642. Kaptenlöjtnant 1645. Kapten 1651. Kapten vid livgardet 1654. Major vid ångermanländska regementet1 1656-03-26. Överstelöjtnant därst. 1657-02-09. Överstelöjtnant vid koloniregementet1. Kommendant i Demmin 1660. Adlad 1662-07-20 (introd. 1664 under nr 708). Överstes titel 1667-08-15. Avsked från kommendantskapet 1671-07-10. Överste för skånska regementet till fot 1671-12-19. Kommendant i Wollin 1674. Död 1675-10-03 vid stormningen av Wollin. Gift i Tyskland med Anna Barbara von Müller, begraven 1693-02-02 i Riddarholmskyrkan

Barn:

 • Johan Peter (Simon?). Fänrik. Död 1707. Se Tab. 3
 • Gustaf, född 1666. Student i Greifswald 16742. Volontär vid livgardet 1685. Förare därst. 1688. Fänrik 1692-07-07. Kapten vid stralsundska infanteriregementet 1695-12-03. Major därst. 1702-02-18 överstelöjtnant vid Malmöska infanteriregementet 1712-05-23. Överste för detsamma 1714-12-06. Avsked 1719. Chef för lantmilisen på Gotland 1721-02-20. Överstelöjtnant vid Björneborgs infanteriregemente s. å. 16/9. Död ogift 1732-05-30 och begraven s. å. 14/7 i Björneborg3.
 • Elisabet Regina. Död ogift 1696 i slutet av året i Stockholm och begraven 1697-03-17 i biskop Terseri grav i Linköpings domkyrka.

TAB 3

Johan Peter (Simon?) (son av Clemens Persson Grubb, adlad Grubbenhielm, Tab. 2). Student i Greifswald2 1664-04-26. Uppvaktade någon tid vid brandenburgska hovet. Fänrik vid skånska infanteriregementet 1672-07-18. Avsked. Död 1707 Bökestad och begraven s. å. 27/7, då jämväl hans 1:a frus lik nedsattes i hans grav. Gift 1:o med Sara Osenhielm, död 1698 och begraven s. å. 1/11 i Vårdsbergs socken, dotter av överstelöjtnanten Josef Oos, adlad Osenhielm, nr 1249, och Ingrid Haraldsdotter Trolle. Gift 2:o 1699-10-22 i Kaga socken, Östergötlands län med Anna Christina Niethoff i hennes 3:e gifte (gift 1:o med generaladjutanten Magnus Persson, adlad Rosensvärd 1653-08-08 men ej introd., i hans 2:a gifte, född 1613, död 1677-06-16 Millingstorp. Gift 2:o med en Schmidt). Död 1711-07-22 Gerstorp

Barn:

 • 1. Clemens Cornelius, född 1681. Kapten. Död 1740. Se Tab. 4.
 • 1. Anna Barbara, född 1692, död 1694-10-02 i Värdsbergs socken.

TAB 4

Clemens Cornelius (son av Johan Peter, Tab. 3), född 1684. Ryttare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700. Korpral därst. 1702. Kornett 1705-03-06. Löjtnant 1709-04-17. Följde till Bender. Kapten vid Benderska dragonerna 1714-09-08. Fången 1715-12-23, vid Stralsund. Hemkom 1717-02-00. Placerad vid södra skånska kavalleriregementet 1718-06-28. Avsked 1719-09-30. Exspektanskapten vid Kalmar regemente 1723. Död 1740-11-10 Kranklösa. Gift 1740 med Eva N. N., född 1707, död 1766-08-18 i Ryssby socken, Kalmar län.

Barn:

 • Carl Fredrik, född poslhumus 1741-05-00 i Åby socken, död s. å. 6/7.

TAB 5

Josef (son av Johan Peter, Tab. 3), döpt 1688-02-00 i Rappestads socken, Östergötlands län. Korpral vid livgardet. Gift med Anna Dorotea Leij.

Barn:

 • Gustaf, döpt 1711-10-01 i Stockholm (Livg.), liksom syskonen.
 • Sara, döpt 1712-11-19.
 • Clemens, döpt 1716-07-16.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: