:

Lampa

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Daniel Lampa. Skall varit av den tyska adliga ätten Lampe, som i vapnet förde tre gyllene lampor i blått fält och inkom i början av 1600-talet från Königsberg i Ostpreussen. Sämskmakare i Härnösand.

Barn:

 • Claes Danielsson Lampa, född c:a 1627 okänt var (sannolikt i Härnösand), död 1709. Bryggeriålderman, Ryttmästare i borgerskapets rytteri Se Tab. 2.

TAB 2

Claes Danielsson Lampa (son av Daniel Lampa tab 1), född 1627 i Medelpad. Bryggarålderman i Stockholm och ryttmästare vid borgerskapets kavalleri. Död 1709-05-00. Gift 1656-06-29 1:o med Anna Joakimsdotter Möllenbeck, död i juni 1660. Gift 2:o 1663 med Lucia Johansdotter Schick, född 1646-12-09, död 1675-02-11, dotter av guldsmeden Johan Schick och Elisabet Larsdotter. Gift 3:o omkr. 1680 med Christina Olofsdotter Grå i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1712 med kamreraren Johan Torstensson i hans 2:a gifte), född 1658, död 1727, dotter av handelsmannen Olof Hansson Grå och hans 1:a hustru Carin Persdotter.

Barn i gifte 1:o med Anna Möllenbeck:

 • Sara Lampa
 • Daniel Lampa
 • Jacob Lampa

Barn i gifte 2:o med Lucia Johansdotter Schick:

 • Johan Lampa, 1664, död ung
 • Nicolaus Lampa, 1665, död ung
 • Elisabeth Lampa, 1666, död ung
 • Petrus Lampa född 1667, död 1743. Prost. Se Tab. 3.
 • Lucia Lampa, född 1669 i Stockholm, död 1737 på Ribbingsholm, Kullerstads sn. Gift med assessorn i Svea hovrätt Magnus Jonas Kijl, död 1721 i Linköping.
 • Johan Lampa, född 1671, död 1748. Bryggarålderman. Se Tab. 9.
 • Claes Lampa, född 1672, död 1719, Bryggare i Stockholm
 • Elisabeth Lampa, 1673, död 1674.
 • Casper Lampa, adlad Gyllenbååt, född 1675, död 1755. Se adliga ätten Gyllenbååt.

TAB 3

Petrus Lampa (son av Claes Danielsson Lampa tab 2), född 1667 i Stockholm, död 1743-05-17 i Arboga. Notarie i Hovkonsistorium, kyrkoherde och prost i Arboga. Gift 1697-02-11 på Värmdö med Sara Noraea, dotter av prosten Erik Noreus och Justina Hartman.

Barn:

 • Clas Lampa. Död i Upsala
 • Beata Christina Lampa. Född 1709 i Arboga, död 1764-12-13. Gift 1:o 1726 med pastor Martin Åbeck. Gift 2:o 1741 med kammarherre Erik Wilhelm von Christiersson.
 • Petrus Lampa. Född 1711, död 1786. Hovpredikant. Se Tab. 4.
 • Johan Casper Lampa, född 1712, död 1757.
 • Anna Brigitta Lampa. Född 1713-10-11 i Arboga, död 1802-06-25 i Västerås. Gift 1729-06-03 i Arboga med domprosten Jakob Daniel Svedelius.
 • Seth Lampa, född 1717, död barnlös 1760. Assessor och landssekreterare i Örebro. Gift 1746-09-16 med Agneta Regina von Christiersson, dotter till Carl von Christiersson och Anna Margaretha von Hyltéen.

TAB 4

Petrus Lampa (son av Petrus Lampa tab 3), född 1711-02-02 i Arboga, död 1786-04-11 i Mariestad. Prost. Gift 1744 med Charlotta Kristina Porath, dotter av akademie fäktmästare Christopher Porath och Maria Elisabeth Strandell.

Barn:

 • Sara Charlotta Lampa, född 1746.
 • Maria Christina Lampa, född 1747, död 1828. Gift med landskamrer med Pehr Rynning
 • Anna Elisabeth Lampa, född 1748. Gift med komministern Johan Rodin
 • Hedvig Sofia Lampa, född 1750, död 1762.
 • Seth Lampa, född 1752 i Mariestad, död 1823 Medåker. Se Tab. 5.
 • Karl Christopher Lampa, född 1753, död 1825. Kornett. Se Tab. 6.

TAB 5

Seth Lampa (son av Petrus Lampa tab 4), född 1752 i Mariestad, död 1823 Medåker. Gift med Anna Charlotta Ahlbom.

Barn:

 • Johanna Maria Lampa, född 1796.

TAB 6

Karl Christopher Lampa (son av Petrus Lampa tab 4), född 1753-12-31 i Mariestad, död 1825-12-31 Lockerud, Lexbergs Församling. Kornett. Gift med Greta Elisabeth Undén, dotter av Håkan Undén och Greta Lisa Udbom.

Barn:

 • Johanna Petronella Lampa, född 1784. Gift med Sven Samuel Aurelius.
 • Karl Christoffer Lampa, född 1789, död 1860 Se Tab. 11.
 • Seth Lampa, född 1791, död 1862. Godsägare. Se Tab. 7.
 • Christina Elisabet Lampa, gift med Bengt Johan Bredberg.
 • Per Gustaf Lampa, född 1796-04-05 i Torsö socken, Skaraborgs län, död 1841, Bruksinspektör. Gift 1827-02-08 med Johanna Maria Vilhelmina Eneskjöld, dotter av majoren Carl Constantin Eneskjöld och Margareta Maria Zelling

TAB 7

Seth Lampa (son av Karl Christoffer Lampa tab 6), född 1791-01-11 Skeberga, Torsö, död 1862-04-07 Mariestad. Godsägare. Gift 1:o 1821 med Margareta Katarina Boström. Gift 2:o 1835 med Anna Christina Rosell, dotter av kommunister Hans Fredrik Rosell och Maria Katarina Wennerholm.

Barn i gifte 1:o med Margareta Katarina Boström:

 • Carl Gustaf Lampa
 • Christopher Lampa

Barn i gifte 2:o med Anna Christina Rosell:

 • Erland Lampa
 • Sven Lampa, 1839-11-17 Skeberga, Torsö, Skaraborgs Län, död 1914-12-02 Lidingö, Stockholms Län. Professor Se Tab. 8.

TAB 8

Sven Lampa (son av Seth Lampa tab 7), född1839-11-17 Skeberga, Torsö, död 1914-12-02 Lidingö. Professor. Gift 1:o 1864 med Agnes Anneli Söderström, dotter av hattfabrikör Peter Söderström och Margareta Elisabeth Grönstedt. Gift 2:o 1895 med Jenny Helena Maria Ekström, dotter av klockaren Nils Johan Ekström och Christina Aurora Charlotta Sjöholm. Kom vid elva års ålder till Mariestads skola, där han gick till 1856. En ögonsjukdom hindrade honom från att fortsätta läsningen och avbröt också efter blott några veckor hans vid målareakademien i Stockholm började studier. Studerade han även landtbruksböcker samlade och examinerade växter och bildade också Mariestads museum. Var sedermera till hösten 1864 förste lärare och vice föreståndare vid Julpa, varpå han flyttade till egendomen Igelsta i Tillberga socken, som innehades av hans svärfar. Denna egendom befann sig emellertid i ett synnerligen dåligt skick och efter de för allt svenskt jordbruk så svåra åren 1867 och 1868 lämnade han egendomen till en arrendator. Började 1879 att arbeta på riksmuseets entomologiska avdelning, och fortsatte därmed i arton år. 1887 erhöll han plats som praktisk entomolog vid Landtbruksakademien, vilken befattning sedermera överflyttades till Landtbruksstyrelsen. Erhöll 1897 platsen som föreståndare och professor vid statens nyupprättade entomologiska anstalt, belägen vid Albano i Stockholms närhet och den enda i sitt slag i norden. Redaktör för Entomologisk tidskrift.

Utgivna arbeten b.l.a: Våra för fruktträd och bärbuskar skadligaste insekter, med 40 träsnitt, ett synnerligen nyttigt verk.

TAB 9

Johan Lampa (son av Claes Danielsson Lampa, tab 2), född 1671-04-07 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm. Handlande och bryggarålderman i Stockholm samt ryttmästare vid borgerskapets kavalleri. Död 1748-02-15. Gift 1:o 1691 med köpmansdottern Catharina Gieding , död 1701, dotter av handelsmannen Lars Joensson Gieding och Dorotea Mikaelsdotter. Gift 2:o 1702 2. med Elisabet Westerman , född 1683-03-03, död 1760-01-24, (dotter av järnkrämaren i Stockholm Anders Westerman och Anna Mattsdotter.

Barn i gifte 2:o med Elisabet Westerman:

 • Anna Sofia Lampa, född 1707, död 1772-06-23. Gift 1724-12-02 med generalmajor friherre Magnus Daniel Lilliesvärd.
 • Hedvig Lampa, född 1711, död 1788-11-08 i Stockholm. Gift 1:o 1729 med handelsmannen Christian Werderman. Gift 2:o 1745-08-25 med kommerserådet Carl Gustaf Bungencrona.
 • Fredrik Lampa, adlad Lagersvärd, född 1723, död 1804. Se adliga ätten Lagersvärd.
 • Per Lampa. Se Tab. 10.

TAB 10

Per Lampa (son av Johan Lampa, tab 9), Bryggare. Gift med Catharina Siwert.

Barn:

 • Johanna Sofia Lampa, död 1804-02-09 i Umeå. Gift 1773-09-19 i Stockholm med landshövding friherre Per Adam Strömberg.

TAB 11

Karl Christoffer Lampa (son av Karl Christoffer, tab 6), född 1789, död 1860. Brukspatron. Gift med Sara Margareta Örnberg.

Barn:

 • Sara Petronella Lampa, född 1829, död 1859. Gift 1849 med kronofogden Per Erik Svanström.

Källor

Skara Stift Herdaminne, Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: