:

Hertzenhielm nr 2021

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hertzenhielm nr 2021 †

Adlad 1769-07-04, introd. 1775. Utdöd 1838-05-13.


1 KrAB. 2 Hm.

TAB 1

Carl Henrik von Hertz, adlad Hertzenhielm (son av Johan Henrik Herman von Hertz, se adliga ätten Hertz, Tab. 2), född posthumus 1710-03-03 i Bremen. Kom 1723 till Sverige. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1728 i sept. Korpral därst. 1731 i juli. Underofficer i kejserl. armén vid Rehnströmmen 1735. Fänrik vid garnisonen i Belgrad 1737. Löjtnant vid blockaden och belägringen av Brieg 1741. Löjtnant i svenska armén 1742-04-15. Löjtnant vid dalregementet s. å. 10/7. Kaptenlöjtnant därst. 1746-10-21. Regementskvartermästare1 1749-07-25. Premiärkapten1 s. å. 12/12. RSO 1751-12-04. Sekundmajor 1760-12-09. Premiärmajor 1761-09-12. Svensk adelsman 1769-07-04 (introd. 1775 under nr 2021). Överstelöjtnants avsked 1774-10-07. Död 1790-04-08 i Sala och ligger jämte sin fru begraven i Sala kyrka. 'Han hade bevistat icke mindre än 14 fälttåg, måste 1743 med vapen i hand försvara sig emot en skock upproriska dalkarlar i Mora socken, vilka med spikklubbor och annan mordisk armering sökte tvinga honom att bliva deras anförare till Stockholm.' Gift 1747-06-09 med Christina Ulrika Björling, född 1728-02-10, död 1793-06-30 i Sala, dotter av lagmannen Johan Björling och Christina Elisabet Henriksdotter Kolthoff.

Barn:

  • Carl Johan, född 1748. Kapten. Död 1818. Se Tab. 2
  • Gustaf Henrik, född 1749. Major. Död 1804. Se Tab. 3
  • Adrian, född 1754. Överste. Död 1838. Se Tab. 4

TAB 2

Carl Johan (son av Carl Henrik von Hertz, adlad Hertzenhielm, Tab. 1), född 1748-05-03 Rankhyttan. Volontär vid dalregementet 1755. Förare därst. 1759-06-12. Sergeant 1763-09-24. Stabsfänrik 1764-12-31. Löjtnant 1775-05-22. Stabskapten 1778 11.3. Avsked 1790-08-23. Död 1818-11-07 i Stockholm. Gift 1:o 1782-09-22 Ängelsberg med Petronella Söderhielm, född 1759-05-26 på Norus bruk i Hedemora landsförsaml., död 1785-10-29 på Gylle boställe i Stora Tuna socken, Kopparbergs län, dotter av bergsrådet Lorentz Peter Söderhielm, och hans 1:a fru Ulrika Tersmeden C. Gift 2:o 1802-10-23 på Emaus vid Hedemora med Ulrika Brigitta Hedenblad, född 1772-08-27, död 1832-06-05 i Stockholm, dotter av bergsrådet och bergshauptmannen Johan Per Hedenblad och Brita Christina Troili.

Barn:

  • 1. Carl Leonard, född 1783-08-10 på Gylle boställe, död där 1785-07-05.
  • 1. Ulrika Petronella, född 1785-10-04 på Gylle. Stiftsjungfru. Död ogift 1825-07-22 i Stockholm.

TAB 3

Gustaf Henrik (son av Carl Henrik von Hertz, adlad Hertzenhielm, Tab. 1), född 1749-08-08 på Rankhyttan. Volontär vid dalregementet 1756-06-00. Rustmästare därst. 1759 i juni. Furir 1763-09-30. Fältväbel 1764-12-31. Sekundadjutant1 1767-04-07. Premiäradjutant 1769-10-17. Fänrik 1771-12-11. Premiärfänrik 1773-03-10. Löjtnant 1775-12-13. Kapten 1778-03-11. Premiärkapten1 1784-06-11. RSO 1790-05-02. Major 1792-05-15. Avsked 1801-06-16. Död 1804-08-18 i Rättviks socken, Kopparbergs län. Gift 1800-01-30 i Rättviks prästgård med Catharina Maria Lindbom i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1806-12-26 med komministern i Leksands församl. i Västerås stift Isak Vilhelm Garft, född 1774-08-31 i Lista socken, Södermanlands län, död 1849-06-14 i Leksand)2, född 1777-10-27 i Rättviks prästgård, död 1843-03-27 i Leksands prästgård, dotter av prosten och kyrkoherden i Rättviks pastorat av Västerås stift, teol. doktor Isak Lindbom och hans 2:a fru Catharina Fahlborg.2

Barn:

  • Carl Gustaf, född 1803-05-21 i Rättvik, död s. d.

TAB 4

Adrian (son av Carl Henrik von Hertz, adlad Hertzenhielm. Tab. 1), född 1754-11-17 i Säter. Volontär vid dalregementet 1763-09-30. Förare därst. 1765-12-31. Stabsfänrik 1771-12-11. Premiärfänrik 1774-12-20. Löjtnant 1779-04-23. Kapten i regementet 1789-06-13. Stabskapten därst. 1790-12-15. Major i armén 1795-02-01. RSO 1799-11-16. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom, major i armén 1802-02-04. Överstelöjtnants titel 1814-01-11. Överste i armén 1823-03-04. Död 1838-05-13 på Ramsnäsholm i Vika socken, Kopparbergs län och slöt ätten på svärdssidan. 'Han anklagades för hårdhet emot sin fru, vilken sak på sin tid väckte mycket uppseende.' Gift 1803-07-01 i Säter med Catharina Ulrika Hiort af Ornäs, född 1767-01-06, död 1837-01-11 på Ramsnäsholm, dotter av landssekreteraren Hans Gustaf Hjort, adlad Hiort af Ornäs, och Christina Brandberg.

Barn:

  • Christina Ulrika, född 1804-11-17 på Ramsnäsholm, död 1864-03-16 i Växiö. Gift 1824-02-16 i Stockholm med majoren Teodor Vilhelm Starenflycht, född 1790, död 1866.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: