Stadenberg

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Simon Stadenberg, född i Västmanland omkr 1664; kom i tjänst 1684; sergeant vid Kronobergs reg:te 1686; fänrik där 1700-04-30; sekundlöjtnant där 1703-03-25; premiärlöjtnant där s å 25/3; löjtnant s å 26/5; sekundkapten 1704-12-29; deltog i träffningen vid Rensbeck 1700-05-20, skärmytslingen vid Vladislava 1703-05-??, Posens belägring 1704 och slaget vid Poltava 1709-06-26; blev där fången och förd till Klinow, som han hemkom från 1722-05-16 och fick p g a "illa skuten igenom låret" avsked med dubbelt underhåll under majors karaktär; † 1736 i Virestads sn. Gift 1:o med Anna Sophia Iserberg, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1686-06-05 i Stockholm med en fänrik, källa: Gunnar L Björkman - Personregister till Vimmerby stads dombok och protokoll (1614-1725); 2:o med Margareta Siöblad, från vilken han skildes p g a hennes otrohet, dotter till löjtnanten Per Siöblad och Maria Eketrä; 3:o 1724-01-06 i Lekaryds sn (Wälborne Herr Major Simon Stadenberg med änkefruen Wälborna Fru Emerentia Dorothea Leijonsteen "Gud Wälsigne them i sitt ächtenskap", källa: Genline ID 832.1.16800) med välborna änkefrun Emerentia Dorothea Leijonsten, född 1687 (åu), † 1751-03-06, dotter till kaptenen Otto Christoffer Leijonsten och Brita Helena Muschamp.

Son 2:o:

 • Carl Gustaf Stadenberg, född 1693; löjtnant. se Tab 2.

TAB 2

Carl Gustaf Stadenberg, (son till Simon Stadenberg, Tab 1), född 1693 i Lekaryds sn, dpt 15/10 (källa: Genline ID 832.1.19900); volontär vid Kronobergs reg:te 1709; korpral vid Smålands kavallerireg:te 1714; fältväbel vid Kronobergs reg:te 1717; fänrik där 1718-06-26; transporterad från sergeants till fältväbels indelning 1724-07-03 från Kinnevalds kompani, Kronobergs reg:te till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs reg:te; transporterad från fältväbels till fältväbels indelning 1724-12-04 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs reg:te till Norra Sunnerbo kompani, Kronobergs reg:te; löjtnant där 1741-09-02; avsked 1749-04-25; sålde ½ hemman frälse Kånna Norregård, Kånna sn till Sven Ljungberg i Sickinge, enl salubrev 1756-06-02 för 750 daler silvermynt (FI:6 s.98) (källa: Ljungby kompani personhistoria). Gift 1:o 1726 med Beata Christina Douglies, född 1704-08-09, † 1751-01-22 på Ölsåkraborg, Moheda sn, begr i Lekaryds kyrka, dotter till skeppskaptenen Johan Vilhelm Douglies och Maria Bock af Näs; 2:o med Petronella Elisabeth Schaeij.

Barn 1:o:

 • Johan Magnus Stadenberg, född 1727-02-25 på Gimmatorp, Lekaryds sn, dpt 3/3 (källa: Genline ID 832.1.23200), † barn.
 • Carl Gustaf Stadenberg, född 1728; fältväbel; † 1776. se Tab 3.
 • Anna Catharina Stadenberg, född 1730-06-28 på Gimmatorp, Lekaryds sn, dpt s d (källa: Genline ID 832.1.23700). Gift 1751-10-13 i Moheda sn (källa: Genline ID 837.17.93100) med klockaren och organisten Lars Berg, född 1724 (källa: Genline ID 837.2.103500). Paret fick flera barn.
 • Friedrich Stadenberg, född 1732-08-13 på Grimstorp, Lekaryds sn, dpt s d (källa: Genline ID 832.1.28900).
 • Helena Margareta Stadenberg, född 1733-09-12 på Gimmatorp, Lekaryds sn, dpt 26/9 (källa: Genline ID 832.1.29200). Gift med sergeanten vid Kalmar reg:te Nils Reinhold von Vicken.
 • Adolf Fredrik Stadenberg, född 1735; kornett. se Tab 4.
 • Vilhelm Stadenberg, född 1736-04-14 på Gimmatorp, Lekaryds sn, dpt 18/4 (källa: Genline ID 832.1.29600).
 • Simeon Stadenberg, född 1737-09-10 på Gimmatorp, Lekaryds sn, dpt 12/9 (källa: Genline ID 832.1.29700).
 • Johan Magnus Stadenberg, född 1739; kammarskrivare; † 1812 se Tab 8.
 • Conrad Stadenberg, född 1740-06-30 på Gimmatorp, Lekaryds sn, dpt 1/7.
 • Mariana Christina Stadenberg, född 1741-11-01 på Gimmatorp, Lekaryds sn, dpt 3/11. Gift med Gabriel Rundberg.

TAB 3

Carl Gustaf Stadenberg, (son till Carl Gustaf Stadenberg, Tab 2), född 1728-10-16 på Gimmatorp, Lekaryds sn, dpt 22/10 (källa: Genline ID 832.1.23400); fältväbel; † 1776-06-03 i Berga sn (lungsot, 48 år gammal, källa: Genline ID 817.23.16300). Gift med Ulrika Hagelberg, född 1739 i Mistelås sn, † 1786-09-26 på Stenfällan, Mistelås sn, begr 1/10 (46 år gammal, källa: Genline ID 836.9.30600), dotter till komministern i Mistelås pastorat Nils Hagelberg och hans 1:a hustru Christina Lång.

Söner:

 • Nils Carl Stadenberg, född 1767-02-05 i Berga sn, dpt 10/2 (källa: Genline ID 817.21.954009).
 • Carl Gustaf Stadenberg, född 1776-06-17 i Berga sn; skola i Jönköping 1791; student i Lund 1797; prästvigd 1804-09-23; tjänstfri för sinnessjukdom 1807; † ogift och barnlös 1855-02-16 på Häradsköp, Åkers sn.

TAB 4 A

Adolf Fredrik Stadenberg, (son till Carl Gustaf Stadenberg, Tab 2), född 1735-03-03 på Gimmatorp, Lekaryds sn, dpt 6/3 (endast Adolf i fb, källa: Genline ID 832.1.29400 och 833.7.82000); kvartermästare; kornett; var bosatta på Virshult i Linneryds sn, Lillamo i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.20.45300) och Värnlanda i samma sn; dyker upp i hsf 1810-1819 på Bredalycke Södregård, Långasjö sn hos sonen Carl Fredrik (källa: Genline ID 101.20.47800). Gift med Eleonora Kraak, född 1743-12-10 (källa: Genline ID 458.20.45300).

Barn:

 • Anna Beata Stadenberg, född 1768-12-30 på Virshult, Linneryds sn.
 • Carl Fredrik Stadenberg, född 1770; kvartermästare; † 1826. se Tab 5.
 • Lovisa Ulrika Stadenberg, född 1772-09-06 på Virshult, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.7.83400).
 • Hedvig Juliana Stadenberg, född 1774-10-09 på Virshult, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.7.83400 och 234.8.2000). Gift med brukaren och dragonen Sven Djerf, född 1775-04-26 (källa: Genline ID 234.8.2000). Paret fick flera barn.
 • Gustafva Magdalena Stadenberg, född 1776-11-27 på Virshult, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.7.83400); fick 1798 oäkta sonen Carl Wilhelm. (källa: Genline ID 458.29.11500 och 458.21.72500).
 • Eva Charlotta Stadenberg, född 1779-05-12 på Virshult, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.7.83400 och 854.3.79400); förekommer som inhyst jungfru i hsf 1824-1830 på Rönnekulla, Urshults sn (källa: Genline ID 854.3.64000).
 • Anna Sophia Stadenberg, född 1781-02-14 på Virshult, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.7.83400).
 • Gustaf Adolf Stadenberg, född 1783; sergeant; inspektor; † 1827. se Tab 6.
 • Carolina Stadenberg, född 1786-11-28 på Bastanäsmåla, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.7.83400).

TAB 5

Carl Fredrik Stadenberg, (son till Adolf Fredrik Stadenberg, Tab 4), född 1770-08-25 på Virshult, Linneryds sn, dpt 30/8 (källa: Genline ID 833.35.45300); kvartermästare vid Smålands lätta kavallerireg:te; bosatt på Värnlanda Olof Pålssons Gård, Nöbbele sn, men avflyttade därifrån med familjen år 1804 till Bredalycke södregård i Långasjö sn (källa: Genline ID 458.21.72600 och 101.19.7400); flyttade från Bredalycke Norregård till Växjö år 1820 (källa: Genline ID 101.21.84200); † 1826-12-27 i Växjö, begr 31/12 (förkylning, 56 år gammal, källa: Genline ID 861.26.2100). Gift 1797-12-29 på Hemset Sjögård i Hemmesjö sn (källa: Genline ID 225.17.34800) med jungfrun Catharina Helena Hagelstein, född 1776-09-27 på Hökaboda, Slätthögs sn (källa: Genline ID 446.15.89500), † 1858-06-25 på Ljuders prästgård, Ljuders sn (änka, ålderdom, 81 år gammal, källa: Genline ID 446.15.89500), dotter till sergeanten Peter Adolf Hagelstein och Christina Emerentia Lagergréen.

Barn:

 • Ebba Regina Stadenberg, född 1799-04-14 på Värnlanda Olof Pålssons Gård, Nöbbele sn, dpt 18/4 (källa: Genline ID 458.21.72600 och 458.29.11800). Gift 1818-08-08 på Bredalycke, Långasjö sn (källa: Genline ID 101.37.1600) med garverifaktorn, änklingen Magnus Ahlström, född 1784 (källa: Genline ID 101.21.85900). Paret fick flera barn.
 • Otto Patrik Stadenberg, född 1801-05-10 på Värnlanda Olof Pålssons Gård, Nöbbele sn, dpt 14/5 (källa: Genline ID 458.21.72600 och 458.29.12300), † barn.
 • Sophia Emerentia Stadenberg, född 1803-10-24 på Värnlanda Olof Pålssons Gård, Nöbbele sn, dpt 28/10 (källa: Genline ID 458.29.12800 och 101.19.7400), † barn.
 • Ulrika Wilhelmina Stadenberg, född 1808-06-20 på Bredalycke södregård, Långasjö sn, dpt 24/6 (källa: Genline ID 101.37.23100 och 101.20.47800); bosatt ogift (kallas demoisselle) på Ljuders prästgård, Ljuders sn (källa: Genline ID 446.15.89500).
 • Carolina Fredrika Stadenberg, född 1813-04-24 på Hamburg, Långasjö sn, dpt 26/4 (källa: Genline ID 101.37.25300 och 101.20.47800). Gift med musikfanjunkaren vid Kalmar reg:te Carl Peter Severin. Paret fick flera barn.

TAB 6

Gustaf Adolf Stadenberg, (son till Adolf Fredrik Stadenberg, Tab 4), född 1783-10-17 på Virshult, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.7.83400); förekommer i hsf i Långasjö sn 1810-1819 på Bredalycke Södregård, Långasjö sn hos brodern Carl Fredrik (källa: Genline ID 101.20.47800); sergeant; inspektor; † 1827-11-17 på Krankelösa, Ljungby sn (infl feber, 44 år gammal). Förhållande med Beata Hörnqvist; Gift med Lovisa Fagerlund, född 1794-09-18 på Farshultsmåla, Fagerhults sn (källa: Genline ID 96.17.10200 och 96.3.43200), † 1868-06-01 på Krankelösa, Ljungby sn (inhyse änka, 74 år gammal), dotter till klockaren Sven Fagerlund och Stina Persdotter.

Barn 1:o:

 • Gustafva Sophia Stadenberg, född 1816-05-04 på Hovgård, Älghults sn, dpt 7/5 (källa: Genline ID 444.17.24300). Gift med garvaren Magnus Höglund, född 1806-06-11 på Brunsryd, Madesjö sn. Paret fick flera barn.

Barn 2:o:

 • Adolf Fredrik Stadenberg, född 1817-04-06 på Krankelösa, Ljungby sn (källa: Genline ID 96.17.10200).
 • Gustaf Peter Stadenberg, född 1818-04-22 på Krankelösa, Ljungby sn (källa: Genline ID 96.17.10200).
 • Lovisa Gustafva Stadenberg, född 1820-11-27 på Krankelösa, Ljungby sn (källa: Genline ID 96.17.10200). Gift 1861-12-20 i Kalmar sfs med Peter Gustaf Svensson, född 1824. Paret fick flera barn - men innan äktenskapet.
 • Carl Wilhelm Stadenberg Balk, född 1823; båtsman. se Tab 7.
 • Frans Ludvig Stadenberg, född 1827-06-08 på Krankelösa, Ljungby sn, † barn.

TAB 7

Carl Wilhelm Stadenberg Balk, (son till Gustaf Adolf Stadenberg, Tab 6), född 1823-01-26 på Krankelösa, Ljungby sn (källa: Genline ID 96.37.44200); båtsman. Gift 1:o med Helena Jonsdotter; 2:o 1868-12-05 i Arby sn med Gertrud Johanna Berglund, född 1827-05-06 på Nygård, Arby sn, dpt 10/5 (källa: Genline ID 4.16.34000), dotter till Jonas Berglund och Kajsa Jonsdotter.

Son 1:o:

 • Carl Gustaf Stadenberg, född 1866-01-24 på Skällby nr 1, Arby sn.

Son 2:o:

 • Axel Stadenberg, född 1870-04-24 på Applerum nr 1, Arby sn.

TAB 8

Johan Magnus Stadenberg, (son till Carl Gustaf Stadenberg, Tab 2), född 1739 på Gimmatorp, Lekaryds sn; kammarskrivare (källa: Genline ID 837.18.103400); † 1812-04-24 på Värnlanda Östregård, Nöbbele sn, begr 26/4 (ålderdom, 72 år gammal, källa: Genline ID 458.29.29300). Gift 1763-08-14 i Moheda sn (källa: Genline ID 837.17.93700) med mademoisselle Christina Elisabeth Eggertz, född 1729-06-06 i Öja sn (källa: Genline ID 458.22.90600 (1730) och 864.11.51700), † 1815-12-28 på Värnlanda Östregård, Nöbbele sn, begr 31/12 (85 år gammal, ålderdom, källa: Genline ID 458.29.29500), dotter till kaptenen Paul Eggertz och Anna Dorothea Netherwood.

Barn:

 • Ulrika Beata Stadenberg, född 1763-07-28 på Ölsåkraborg, Moheda sn, dpt 1/8 (källa: Genline ID 837.17.95300). Gift 1788-07-19 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.29.1200) med sin brors svägerskas mors kusin kadetten och handlanden i Göteborg Carl Magnus Stenfelt.
 • Johannes Stadenberg, född 1766 på Ölsåkraborg, Moheda sn, † där 1769.
 • Paul Fredrik Stadenberg, född 1768; handelsbokhållare; † 1839. se Tab 9.
 • Johanna Maria Stadenberg, född 1770-03-06 på Boatorp, Moheda sn, dpt 8/3 (källa: Genline ID 837.18.104600), † där s å.
 • Johanna Christina Stadenberg, född 1771-11-08 på Boatorp, Moheda sn (källa: Genline ID 458.22.90600).
 • Hedvig Eleonora Stadenberg, född 1774-09-07 på Boatorp, Moheda sn, dpt 11/9 (källa: Genline ID 837.20.3000); fick 1798-01-13 oäkta sonen Claes Adam (källa: Genline ID 458.29.11500).

TAB 9

Paul Fredrik Stadenberg, (son till Johan Magnus Stadenberg, Tab 8), född 1768-01-04 på Boatorp, Moheda sn, dpt s d (källa: Genline ID 837.18.103400); handelsbokhållare i Göteborg; traktör (källa: Genline ID 888.7.83600); † där 1839. Gift 1797-07-05 i Furuby sn (källa: Genline ID 228.1001.76800) med jungfrun Elisabeth Charlotta Gyllensvärd, född 1775-11-25 på Möckelhult, Dädesjö sn, dpt 1/12 (källa: Genline ID 820.20.92200), † 1836-01-21 på Matkull, Bergs sn, begr 26/1 (bröstfeber, 60 år gammal, källa: Genline ID 816.10.40200), dotter till kammarskrivaren Gustaf Adolf Gyllensvärd och Maria Elisabeth Schildt(1).

Barn:

 • Gustafva Lovisa Stadenberg, född 1802-12-05 i Gustavi fs, Göteborg, dpt 8/12 (dopvittnen: herr C M Stenfelt, herr D Wernlander, herr G M Wernlander, herr E G Grahme, fru Beata Stenfelt, fru Maria E Nordström, jungfru Johanna Christina Stadenberg och Ulrika Beata Stenfelt, källa: Genline ID 632.128.12300), † 1882-11-12 i Växjö lfs. Gift 1826-09-17 i Växjö lfs (källa: Genline ID 862.34.92700) med hattmakaren och borgaren Johan Nilsson Hellberg, född 1799-01-30 i Rydaholms sn, † 1892-10-02 i Växjö lfs. Paret fick tre döttrar.
 • Claës Wilhelm Stadenberg, född 1805; tullfiskal; † 1887. se Tab 10.
 • Erik Gustaf Stadenberg, född 1812-03-30 i Göteborgs Amiralitetsvarvsfs, dpt 1/4 (källa: Genline ID 888.7.83600 och 1759.64.4200); kopparslagaremästare; förvaltare; † barnlös 1874-01-22 i nr 186, Karlshamn (källa: Genline ID 1759.64.4200). Gift 1833-12-10 i Växjö (källa: Genline ID 862.34.93500) med fröken Emilie Aurora Gyllenskepp, född 1804-05-13 på Hovgård, Älghults sn, † 1878-07-10 i Karlshamn, dotter till löjtnanten Adolf Christian Gyllenskepp och Fredrika Sofia Lysell.

TAB 10

Claës Wilhelm Stadenberg, (son till Paul Fredrik Stadenberg, Tab 8), född 1805-11-17 i Rödbo sn; tullfiskal i Västervik och Norrköping; † 1887 i Uppsala (bou F IIa:67, nr 189, Uppsala rådhusrätt och magistrat (ULA/11661). Gift 1830-11-09 i Västervik med demoisselle Beata Lucia Björck, född 1808-06-09 i Västervik, dotter till sjökaptenen Nils Björck och Christina Maria Söderström.

Barn:

 • Nils Fredrik Stadenberg, född tvilling 1831-08-25 i Västervik, † s å 3/9 (slag).
 • Claës Ossian Stadenberg, född tvilling 1831-08-25 i Västervik; kammarskrivare; ogift och barnlös.
 • Maria Charlotta Stadenberg, född tvilling 1832-10-26 i Västervik.
 • Axel Wilhelm Stadenberg, född 1832; handlande. se Tab 11.
 • Carolina Lucia Stadenberg, född 1835-05-14 i Västervik. Gift 1861 med jägmästaren Gottlob Oscar Smerling, född 1831, † 1872. Paret hade två barn.
 • Gustaf Fredrik Stadenberg, född tvilling 1841; handlande; gårdsägare; auktionskommissarie. se Tab 12.
 • Emilie Christina Stadenberg, född tvilling 1841-08-26 i S:t Olai fs, Norrköping, dpt 2/9 (källa: Genline ID 346.96.349700).

TAB 11

Axel Wilhelm Stadenberg, (son till Claës Wilhelm Stadenberg, Tab 10), född 1832 i Västervik; handlande i Karlshamn. Gift med Cornelia Lindgren, född 1855 i Växjö.

Barn:

 • Claës Gustaf Wilhelm Stadenberg, född 1883 i Karlshamn.
 • Disa Lucia Stadenberg, född 1885 i Karlshamn.
 • Sigurd Oscar Victor Stadenberg, född 1887 i Karlshamn.

TAB 12

Gustaf Fredrik Stadenberg, (son till Claës Wilhelm Stadenberg, Tab 10), född tvilling 1841-08-26 i S:t Olai fs, Norrköping, dpt 2/9 (källa: Genline ID 346.96.349700); handlande; gårdsägare; auktionskommissarie. Gift 1868-07-12 i Västervik med sin kusindotter, jungfrun Amalia Christina Björklund, född 1848-03-04 i Västervik, dotter till bokbindaren Carl Peter Björklund och Ida Malm(2).

Döttrar:

 • Elisabeth Beata Stadenberg, född 1878 i Uppsala. Gift 1:o 1900, från vilken hon skildes 1914, med e o hovrättsnotarien och advokaten Carl Oskar Lilliesköld, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1914-10-29 med Greta Gertrud Catharina von Schéele, född 1893-11-28), född 1876-04-13 i Karlstad. Paret fick tre gemensamma barn.
 • Sigrid Emilia Stadenberg, född 1870 i Uppsala.

Noter

1. Dotter till korpralen vid livgardet, riddaren Anders Johan Schildt och Märta Elisabeth Stenfelt.

2. Ida Malm var dotter till kaptenen Johan Henrik Malm och Anna Margareta Björck, som i sin tur var dotter till sjökaptenen Nils Björck och Christina Maria Söderström.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kongl. kronobergs regementes officerskår av Gunnar Hyltén-Cavaliius (Sthlm, 1897); Karl XII:s officerare av Adam Lewenhaupt (Sthlm 1921); Växjö Stifts Herdaminne Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.