:

Rosenlew nr 1009

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten ROSENLEW nr 1009

Adlad 1682-02-08, introducerad 1682.

Ätten immatrikulerades 1818-01-29 på riddarhuset i Finland under nr 75 bland adelsmän.

Rosenlew (Rosenlew) A100900.jpg

TAB 1

Ertman von Schlow, adlad Rosenlew, av en gammal adlad ätt i Mecklenburg. Gick 1640 i svensk tjänst såsom gemen soldat vid ett tyskt värvat regemente. Förare vid Tavastehus läns regemente 1644. Sergeant vid Tavastehus läns regemente 1645. Fältväbel 1647. Fänrik 1648. Löjtnant 1652 (Rf.). Erhöll såsom donation Paddais med flera hemman i Sagu socken (RReg. (medd. av arkivarien R. Rosén).) 1652-06-03 under Norrköpings besluts villkor och med säterifrihet 1664-08-30. Kapten 1657. Major vid överste Filip von Sass' regemente (Rf.) 1678-09-20. Adlad 1682-02-08 (introducerad 1682 under nr 1009). Kommendant på Dünamünde skans. Död (At (KrA).). 1690-04-11. 'Han hade i de tyska, polska, ryska och bägge danska krigen samt det preussiska fälttåget under 37 års tjänst vid samma regemente alltid uppfört sig såsom en rättskaffens soldat. Skulle enligt det i registraturet (pag. 459) avskrivna adelsbrevet kalla sig Rosenklow, vilket dock lärer vara misskrivning i stället för Rosenlew.' Gift på 1640-talet med Gertrud Dorotea von Kneben.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1646. Löjtnant. Död 1704. se Tab. 2.
 • Otto Vilhelm, född 1648. Regementskvartermästare. Död 1722. Se Tab. 3.
 • Anna Margareta, född 1650, död 1712-11-22 på Laarois i Pemars socken och begraven 1712-11-22 i Pemars kyrka. (Rf.) Gift 1:o med majoren Anders Andersson Pauli, av samma släkt som adlade ätten Pauli, född 1611-09-00, död 1671-05-14 Kurisjärvi Gift 2:o före 1676 med löjtnanten Filip Henrik von Schlegel. [Rf.]
 • Helena Elisabet, född 1661-03-10, död 1699-09-25 Hevonpää Gift 1:o med kaptenen vid Åbo läns infanteriregemente Anders von Scharffenberg. Gift 2:o 1695-03-12 Kuusvuori

TAB 2

Henrik Johan (son av Ertman von Schlow, adlad Rosenlew, Tab. 1), född 1646. Mönsterskrivare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1661 (Rf.). Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1675 (Rf.). Fänrik 1678 (Rf.). Löjtnant. Avsked 1691-10-23. Död 1704 Padais (Rf.) Gift 1:o omkring 1690 med Magdalena Elisabet von Koskull, död omkring 1697 och begraven 1698 i Sagu kyrka (Rf.). Gift 2:o 1698 med Ebba Catharina Jägerhorn af Spurila, född 1680 Spurila

Barn:

 • 1. Gotthard. Vistades i Riga.
 • 1. Anna Christina, döpt. 1695-02-24 på Paddais (Sagu kyrkoarkiv). Gift med en major i Ryssland.
 • 1. Ett barn, begraven 1696-02-14 i Sagu kyrka. [Rf.]
 • 1. Anna Margareta, född 1697-01-30 på Paddais, död 1712. [Sagu kyrkoarkiv]
 • 2. Ebba Catharina, född 1699-09-07 på Paddais (Rf.), död ogift.
 • 2. Hedvig Eleonora.
 • 2. Henrik Johan, född 1701-03-10, på Paddais (Sagu kyrkoarkiv). Konstapel vid amiralitetet. Löjtnant vid amiralitetet i Karlskrona. Drunknade ogift vid Klädesholmen i Bohuslän. Hans lik infördes till Marstrand 1737-03-21. Han gjorde i yngre åren resor till Västindien.
 • 2. Christina Helena, född 1703-03-18 på Paddais. [Sagu kyrkoarkiv]

TAB 3

Otto Vilhelm (son av Ertman von Schlow, adlad Rosenlew, Tab. 1), född 1648. Förare vid Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente 1673. Sergeant vid Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente 1677. Fänrik 1678-09-18. Kommenderad till Preussen och 1697 till Bremen. Löjtnant 1689-05-18. Regementskvartermästare 1703-12-16. Konfirmationsfullmakt 1705-03-04. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Kaluga. Hemkom 1722-02-00. Död 1722-10-09 Lurböle Gift omkring 1697 med Brita Catharina Helm, död 1733-04-07 på Lurböle (Rf.), dotter av löjtnanten Erik Helm.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1694, före föräldrarnas äktenskap, men av fadern genast erkänd, död 1741 i Stockholm. Gift 1:o 1711 med fänriken vid Upplands tremänningsinfanteriregemente Johan Sandberg, död omkring 1720. Gift 2:o före 1723 med handlanden i Stockholm och hovrättskommissarien Johan Caspersson Nettelbladt, död 1740. [Rf.]
 • Otto Vilhelm, född 1709. Löjtnant. Död 1776. Se Tab. 4.

TAB 4

Otto Vilhelm (son av Otto Vilhelm, Tab. 3), född 1709-04-18. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente. Fänrik Åbo läns infanteriregemente (At (KrA).) 1743-06-09. Löjtnants avsked 1744. Död 1776-10-16 På Gästerby i Kimito socken. Gift 1:o 1740-08-07 i Åbo med Ulrika Fredrika Lilliegren, född 1721-11-29 Skeberga, dotter av lagmannen Simon Lilliegren, och Catharina von Berg. Gift 2:o 1750-10-11 i Pargas socken (Pargas kyrkoarkiv) med Eva Juliana Starck, född 1732-05-15, (? död 1784 Kauniais

Barn:

 • 2. Ulrika Juliana, född 1752-03-19, död 1754-12-26.
 • 2. Fredrika, född 1754-11-01, död 1832-02-16 i Vesilaks socken. Gift med fänriken Adolf Skalm i Finland, född 1744, död 1782. [Wä.]
 • 2. Eva Sofia, född 1759-05-20. Gift, enligt kungligt tillstånd 1776-12-11 med sin kusin, löjtnanten Bernt Johan Skalm i Finland, född 1750, död 1808.
 • 2. Alexander Vilhelm, född 1761. Kapten. Död 1809. Se Tab. 5.
 • 2. Hedvig Helena, född 1764-01-03, död 1766-12-18.
 • 2. Otto Reinhold, född 1766-06-06, död 1766-08-27.
 • 2. Carl Fredrik, född 1767-09-20, död 1768-01-21.
 • 2. Ulrika Juliana, född 1770-03-03, död 1770-08-31.

TAB 5

Alexander Vilhelm (son av Otto Vilhelm, Tab. 4), född 1761-10-21, Gesterby Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1775-11-27. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1777. Fänrik 1777-09-10. Löjtnant 1783-05-28. Kapten 1787-06-30. RSO 1789-05-08. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1802-06-28. Död 1809-09-00 i Lappi socken. Han bevistade vid Armfelts jägarbataljon finska kriget 1788–1790 och tvang vid Värälä 1789-04-23 en anfallande överlägsen rysk trupp att vika. Gift 1795-12-25 på Vitijärvi (Vemo kyrkoarkiv) i Vemo socken med stiftsjungfrun Elisabet Ulrika Blåfield, född 1774-04-17, död 1829-05-03 i Raumo, dotter av majoren Gustaf Henrik Blåfield, och Catharina Christina Heijkenskjöld.

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1796-10-20. Student i Åbo 1814-06-22. Fil. kand. i Åbo 1819 och promoverad fil. doktor 1819-06-28. Död ogift 1820-01-18 i Raumo (Björneborgs kyrkoarkiv).
 • Carl Fredrik, född 1797. Handlande. Död 1852. se Tab. 6.
 • Ulrika Charlotta, född 1798-12-31 på Vitijärvi (Vemo kyrkoarkiv). Stiftsjungfru. Död ogift 1864-01-04 i Åbo.
 • Catharina Sofia, född 1801-11-24 på Gunnila (Vemo kyrkoarkiv) i Vemo socken. Stiftsjungfru. Död 1861-02-07 i Raumo. Gift i Raumo 1:o 1821-12-24 med handelsbokhållaren Henrik Johan Belin (Raumo kyrkoarkiv). Gift 2:o 1827-03-01 med handlanden och rådmannen Josef Hahnsson i hans 2:a gifte, född 1784-08-28, död 1838-06-21.

==TAB 6

Carl Fredrik (son av Alexander Vilhelm, Tab. 5), född 1797-11-08 på Vitijärvi (Vemo kyrkoarkiv) i Vemo socken. Handlande i Björneborg. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 75 bland adelsmän. Död 1852-01-16 i Björneborg. Gift i Björneborg 1830-01-10 med Johanna Margareta Ekström, född 1802-02-25, död 1850-12-28, dotter av handlanden Johan Peter Ekström och Anna Magdalena Stickseen.

Barn:

 • Ulrika Johanna, född 1830-11-05 i Björneborg, död 1893-03-06 i Kristinestad. Gift 1851-07-10 i Björneborg (Björneborgs kyrkoarkiv) med kommerserådet och vice konsuln Otto Samuel Wendelin, född 1824-06-01 i Björneborg, död 1888-01-29 i Kristinestad.
 • Fredrik Vilhelm, född 1831 i Björneborg. Kommerseråd. Död 1892. Se Tab. 7.
 • Carl Peter, född 1833 i Björneborg. Handlande. Död 1899. Se Tab. 17.
 • Sofia Charlotta, född 1835-07-19 i Björneborg, död 1836-08-03 i Björneborg (Björneborgs kyrkoarkiv).
 • Robert, född 1837-07-28 i Björneborg, död 1838-04-21 i Björneborg.
 • Sofia Charlotta, född 1839-01-01 i Björneborg, död 1888-06-24 i Helsingfors. Gift 1860-12-29 i Kristinestad med apotekaren i Björneborg Nils Edvard Wahlberg, född 1833-08-12 i Taipalsaari socken, död 1872-10-05 i Björneborg.
 • Eva, född 1844-10-22 i Björneborg, död ogift 1903-09-28 i Björneborg.

TAB 7

Fredrik Vilhelm (son av Carl Fredrik, Tab. 6), född 1831-12-24 i Björneborg. Student i Helsingfors 1851-06-18. Handlande i Björneborg, chef för firman W. Rosenlew & C:o i Björneborg. Svensk och norsk vice konsul i Björneborg 1867-03-27. Storbritannisk vice konsul i Björneborg 1884. Kommerseråds titel 1885-03-28. RVO2kl 1888. Död 1892-04-29 under resa mellan Iittala och Parola järnvägsstationer och begraven i Björneborg. Gift 1856-02-12 i Björneborg med Emma Carolina Björkman, född 1836-02-08 i Björneborg, död i Björneborg 1903-12-14, dotter av handlanden i Björneborg August Vilhelm Björkman och Matilda Calixta Silfverberg.

Barn:

 • Ellen, född 1860-08-29 i Björneborg. Gift i Björneborg 1892-08-06 med apotekaren i Björneborg, kommunalrådet Robert Alexander Junnelius, född 1843-12-12 i Uleåborg, död 1900-12-24 i Björneborg.
 • Hugo, född 1862 i Björneborg. Vice konsul. Död 1915. Se Tab. 8.
 • Georg Vilhelm, född 1863-08-18 i Björneborg. Student i Helsingfors 1884-09-11. Svensk och norsk vice konsul i Björneborg 1892 och i denna befattning erkänd 1893. Direktör i firman W. Rosenlew & C:o. Död ogift 1906-12-28 i Björneborg.
 • Jenny Johanna, född 1865-08-01 i Björneborg. Gift 1885-08-15 i Björneborg med provinsialläkaren Ernst Schildt, född 1852, död 1915.
 • Fredrik Valter, född 1867 i Björneborg. Före detta bankdirektör. Se Tab. 10.
 • Berta Matilda, född 1870-12-21 i Björneborg, död 1930-03-03 i Helsingfors. Gift 1896-04-05 i Björneborg med överingenjören vid väg- och vattenbyggnaderna i Finland Otto Fridolf Nyberg, född 1860-09-15, död 1923-05-22.
 • Otto Lennart, född 1872 i Björneborg. Godsägare. Se Tab. 11.
 • Carl Vilhelm, född 1873 i Björneborg. Med. o. kirurg. doktor. Se Tab. 12.
 • Conrad, född 1875 i Björneborg. Vice konsul. Död 1929. se Tab. 14.
 • Erik, född 1877 i Björneborg. Bergsråd. Se Tab. 15
 • Verner, född 1879-12-22 i Björneborg. Student i Helsingfors 1898-05-16. Ägde Paddais i Sagu socken. Gift 1925-12-16 i Helsingfors med Jeanette Marie Louise (Visen) Ramsay, född 1893-09-09 Mariefors

TAB 8

Hugo (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 7), född 1862-02-03 i Björneborg. Kadett i Fredrikshamn 1877-08-09. Student i Helsingfors 1880-06-10. Avgick från kadettkåren 1880-06-22. Spansk vice konsul i Björneborg 1889. Tillika storbrittanisk vice konsul i Björneborg 1892–1899. Extra ordinarie svensk vice konsul i Björneborg 1907. Direktör i W. Rosenlew & C:o, aktiebolag. Avgick från spanska vice konsulsbefattningen 1913. Död 1915-08-14 i Björneborg. Gift 1888-08-30, i Åbo domkyrka med Hanna Maria Ericsson, född 1864-01-28 i Åbo, dotter av handlanden och vice konsuln i Åbo Martin Ericsson och Johanna Sofia Lundgren.

Barn:

 • Kurt Vilhelm, född 1889. Ingenjör. Se Tab. 9
 • (Dagmar) Dagny Emma Maria, född 1891-10-17 i Björneborg. Gift 1917-02-28 med apotekaren i Helsingfors, assessorn, med. lic., fil. mag. Verner Eliel Grenman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1900-01-28 i Viborg med Maria Wegelius, född 1878-03-26, dotter av underlöjtnanten Henrik Wegelius och Maria Gustava Callmeijer), född 1873-08-12 i S:t Michel.
 • Hjördis Edit, född 1892-10-11 i Björneborg. Student i Helsingfors 1910-06-02. Fil. kand. 1928-05-31. Gift 1916-12-16 i Björneborg med vice häradshövdingen Bruno Valter Bruun, från vilken hon 1922 blev skild, född 1889-01-08 i Åbo.
 • Nina Hanna, född 1898-12-23 i Björneborg. Gift 1918-02-19 med komponisten Ernest Pingoud, från vilken hon 1926-04-15 blev skild, född 1888-10-14.
 • Märta Sofia, född 1900-06-04 i Björneborg. Konstnärinna.

TAB 9

Kurt Vilhelm (son av Hugo, Tab. 8). Född 1889-07-04 i Björneborg. Student i Helsingfors 1909-05-29. Elev vid Polytekniska institutet i München och vid tekniska högskolan i Helsingfors 1914. Diplommaskiningenjör 1925-05-00. Tjänsteman i firman And. Kurt & C:o aktiebolag i Torneå 1920–1923, i firman Björneborgs mekaniska verkstad 1926–1930. Gift 1920-03-01 i Helsingfors med Liisa Jernefelt, från vilken han 1927 blev skild, född 1893-11-08 i Helsingfors, dotter av skriftställaren Arvid Jernefelt, nr 536, och Emilia Fredrika Parviainen.

Barn:

 • Kurt Arvid, född 1923-02-12 i Kemi.

TAB 10

Fredrik Valter (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 7), född 1867-07-22 i Björneborg. Student i Helsingfors 1887-11-15. Auskultant i Åbo hovrätt 1892-06-13. Vice häradshövding 1895-12-20. Advokat i Helsingfors 1898–1901. Biträdande ombudsman vid Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm 1901–1905. Andre direktör vid Vasa aktiebanks avdelningskontor i Helsingfors 1906–1918. Medlem av Helsingfors sparbanks direktion sedan 1922. Gift 1897-01-28 i Göteborg med Martina Isabella Gibson, född 1868-08-12, i Göteborg, dotter av bruksägaren James Alexander Gibson och Martina Maria Julia Barclay.

Barn:

 • Sten Georg, född 1899-04-23 i Helsingfors. Elev vid högre svenska handelsläroverkets i Helsingfors handelsinstitut. Död 1920-01-18 i Helsingfors.
 • Ebba Margareta, född 1903-04-08, i Stockholm. Gift 1927-02-06 i Helsingfors med direktören Arne Haghard Trägårdh, född 1892-04-12 i Göteborg.
 • Eva Emma Martina, född 1905-05-21 i Stockholm. Gift 1926-09-16 i Helsingfors med fil. doktorn Bertel Olof Hintze, född 1901-05-14 i Helsingfors.
 • Valter Fredrik Vilhelm, född 1912-01-02 i Helsingfors.

TAB 11

Otto Lennart (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 7), född 1872-04-19 i Björneborg. Utexaminerad från Mustiala lantbruksinstitut. Ägde Kauniais och Mauri gårdar i Suoniemi kapell av Karkku socken. Gift 1901-12-07 i Uleåborg med Alice Amelie Löfhjelm, född i Uleåborg 1882-04-17, dotter av ingenjören Carl Löfhjelm och Anny Haglund.

Barn:

 • Carl Vilhelm Gunnar, född 1903-12-29 på Kauniais. Utexaminerad från Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1930.
 • Emma Gunhild Marianne, född 1906-05-13 på Kauniais.
 • Hans-Olof, född 1910-12-21 på Kauniais.

TAB 12

Carl Vilhelm (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 7), född 1873-10-01 i Björneborg. Student i Helsingfors 1891-05-25. Med. kand. 1895-12-17. Med. lic. 1900-02-21. Assistentläkare vid allmänna sjukhusets i Helsingfors gynekologiska avdelning 1900. Med. och kirurg. doktor 1903-05-08. Amanuens vid universitetets i Helsingfors patologisk-anatomiska inrättning 1905-09-16. Avsked 1907-02-16. Direktör i W. Rosenlew & C:o aktiebolag i Björneborg. Sedan 1915 ordförande i styrelserna för Björneborgs pappersbruksaktiebolag, Björneborgs mekaniska verkstads aktiebolag, Björneborgs kraftaktiebolag, aktiebolag Harviala Oy, And. Kurt & C:o aktiebolag och aktiebolag Himanka och Ylivieska. Ordförande i styrelserna för Finska Sågverksföreningen 1918–1925 och för Finska Träförädlingsindustriernas centralförbund sedan 1919. RFinlVRO1kl 1919-05-16. FFrKMm m sp. Skyddskårernas förtjänstkors 1923-10-01. RDDO 1924-07-15. KFinlVR2kl 1928-03-10. Ägde Vanögård i Vånå socken. Gift 1:o 1897-05-26 i Helsingfors med Olga Kochtomow, från vilken han 1924 blev skild, född 1873-09-30, dotter av handlanden i Helsingfors Nikolai Kochtomow och Olga Usjanov. 2:o 1925-06-04 i Helsingfors med Märta Helena von Knorring i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1905-12-30 i Viborg med godsägaren Henrik Carl Axel Standertskjöld, från vilken hon 1924 blev skild, född 1876), född 1886-06-27 i Viborg, dotter av guvernören Anton Leonard von Knorring, och friherrinnan (finska grevinnan) Hedvig Lovisa Armfelt.

Barn:

 • 1. Folmer Vilhelm, född 1899. Vice konsul. Se Tab. 13
 • 1. Nils Erik Vilhelm, född 1900-12-23 i Helsingfors. Studentexamen vid Svenska samskolan i Björneborg 1920. Diplomingeniör från tekniska högskolan i Dresden 1929. Gift 1932-09-23 i London med Alice Adele Eugenie Emmy Graf i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1921-09-01 i Dresden med dir. Heinrich Lahmann född 1888-01-06, död 1932 i Dresden), född 1899-02-04 i S:t Petersburg, dotter av ing. Karl Bernhard Graf och hans hustru Sofia Hermance, född friherrinnan Cedercreutz.

TAB 13

Folmer Vilhelm (son av Carl Vilhelm, Tab. 12), född 1899-12-14 i Helsingfors. Studentexamen vid Svenska samskolan i Björneborg 1918. Elev vid högre svenska handelsläroverkets i Helsingfors högskoleavdelning 1918. Deltog i Finlands befrielsekrig 1918. FFrKMm m sp. FrM2kl. Skyddskårernas förtjänst M2kl. Utexaminerad från högre svenska handelsläroverkets i Helsingfors högskoleavdelning 1921-05-20. Chef för W. Rosenlew & C:o aktiebolags trävaruavdelningar och lådfabrik i Björneborg. Engelsk vice konsul i Björneborg 1930-05-20. Gift 1923-07-15 i Helsingfors med Ingrid Dagmar Eva Sofia Björkstén, född i Helsingfors 1901-06-17, dotter av översten Carl Gustaf Ferdinand Björksten och Dagmar Eleonore Angelique Jägerhorn af Spurila.

Barn:

 • Yvonne Marguerite, född 1925-01-26 i Helsingfors.
 • Carl Vilhelm, född 1929-07-01 i Helsingfors.

TAB 14

Conrad (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 7), född 1875-10-06 i Björneborg. Student i Helsingfors 1895-09-17. Affärsman i London 1898. Återflyttade till Finland 1904. Ledamot av styrelsen för W. Rosenlew & C:o aktiebolag 1914. Svensk vice konsul i Björneborg 1915-09-14 och i denna befattning erkänd 1918. Avgick därifrån 1919. Storbritannisk vice konsul i i Björneborg 1919, i denna befattning erkänd 1920. Död 1929-12-25 under besök på Paddais gård i Sagu socken. Gift 1900-03-15 i London med Kathleen May Jones, från vilken han 1920 blev skild, född 1877-12-11 i Exeter i England, dotter av ingenjören Frederik Warner Jones.

Barn:

 • Stuart Vilhelm, född 1901-01-29 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1920-05-27. Diplomingenjör från tekniska högskolan i Dresden 1928 Gift 1928-07-22 i Dresden med Berta Helene Charlotte Marianne Unger, född i Dresden 1903-10-25, dotter av köpmannen Hermann Friedrich Unger och Elisabet Charlotta Gandlitz.

TAB 15

Erik (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 7), född 1877-07-06 i Björneborg. Student i Helsingfors 1896-05-19. Fil. kand. 1902-03-11. Tillförordnad laborator vid universitetets i Helsingfors kemiska laboratorium 1906-09-00–1907-12-00. Promoverad fil. mag. 1907-05-30. Ledamot av styrelsen för W. Rosenlew & C:o aktiebolag i Björneborg 1907, direktör 1910, vice ordförande i styrelsen 1915. Ordförande i styrelserna för aktiebolag Äetsä fabriker och Wasöre tegelbruk, aktiebolag. Vice ordförande i styrelserna för Björneborgs pappersbruksaktiebolag, Björneborgs mekaniska verkstads aktiebolag, And. Kurt & C:o, aktiebolag, aktiebolag, Harviala Oy och Björneborgs Kraftaktiebolag. Vice ordförande i styrelsen för J. C. Frenckell & Son, aktiebolag, 1915–1930. RFinlVRO1kl 1921-12-22. FFrKMm m sp. Skyddskårernas förtjänstkors 1927-01-28 och förtjänstM 1927. Bergsråds titel 1929-06-13. Ägde Suontaka i Tyrväntö socken och har ägt Ytterö i Björneborgs landsförsamling. Gift 1902-03-25 i Helsingfors tyska kyrka med Karin Matilda von Frenckell, född 1882-09-26 i Helsingfors, dotter av affärsmannen Carl Fredrik von Frenckell, finska adlade ätten nr 243, och Fanny Lovisa Ehrnrooth A.

Barn:

 • Sven-Erik Teodor Vilhelm, född 1902. Fil. mag. Se Tab. 16.
 • Georg-Vilhelm Robert, född 1907-02-27 i Björneborg. Student i Helsingfors. Gift 1935-10-15 i Norrköping med Gunilla Louisa Bancroft Flach (T35) i hennes 2:a gifte, född 1908-06-23 i Ö Stenby, Östergötlands län.

TAB 16

Sven-Erik Teodor Vilhelm (son av Erik, Tab. 15), född 1902-12-28 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1920. Fil. kand. 1924-04-10. Promoverad fil. mag. 1927-05-31. Förvaltar Suontaka gård i Tyrväntö socken. Gift 1925-02-04 i Björneborg med Inga Maria Hamberg, född 1900-04-27 i Björneborg, dotter av vice konsuln och kommunalrådet Gustaf Efraim Ramberg och Elvira Augusta Köhler.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1927-02-05 i Helsingfors.
 • Gustaf Erik Vilhelm, född 1929-03-13 i Helsingfors.
 • Inga Karin Elisabet, född 1931-01-05 i Helsingfors.

TAB 17

Carl Peter (son av Carl Fredrik, Tab. 6), född 1833-11-07 i Björneborg. Chef för firman W. Rosenlew & C:o i Björneborg. Död i Björneborg 1899-02-20. Gift 1858-11-12 i Kristinestad med sin systers svägerska Vendla Christina Alfonsina Wendelin, född 1834-01-19, död 1918-05-16 i Björneborg, dotter av handlanden och kommerserådet Simon Anders Wendelin och Catharina Margareta Hellman.

Barn:

 • Uno Andreas, född 1859. Affärsman. Död 1931. Se Tab. 18.
 • Ida, född 1861-05-24 i Björneborg. Gift i Björneborg 1887-09-07 med med. o. kirurg. doktorn Carl Gustaf von Heideken, född 1856-04-13 i Björneborg, död 1914-01-13 i Åbo.
 • Carl Fredrik, född 1863-01-31 i Björneborg. Student i Helsingfors 1882-05-30. Död ogift 1887-05-01 i Björneborg.
 • Oskar Vilhelm, född 1865-05-03 i Björneborg. Student i Helsingfors 1886-09-21. Affärsman. Gift 1894-08-02 i staden Flers i Frankrike med Matilda (Mimmi) Georgine Charlotte Lallement, född 1873-08-13 i Montevilliers, Frankrike, dotter av lyceiföreståndaren Jean Raptiste Lallement och Marie Gerardin.
 • Artur, född 1866-12-01 i Björneborg. Student i Helsingfors 1887-09-14. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1892. Ägde Kotkaniemi i Vichtis socken till 1900 och Ryömälä i Mouhijärvi socken 1910–1913. Död ogift 1926-09-21 i Helsingfors.
 • Herman, född 1873-03-24 i Björneborg, död 1874-06-08 i Björneborg.

TAB 18

Uno Andreas (son av Carl Peter, Tab. 17), född 1859-11-08 i Björneborg. Affärsman i Tammerfors, sedan i Helsingfors. Död 1931-05-30 i Helsingfors. Gift 1914-10-12 i Björneborg med Sigrid Augusta Henriette Sahlgren, född 1877-06-19 i Åbo, före detta översköterska vid epidemisjukhuset i Tammerfors, dotter av färgarmästaren Gustaf Sahlgren och Henrika Carbin.

Barn:

 • Agnes Valborg Harriet, född 1908-09-23 Helsingfors. Studentexamen i Helsingfors 1927-09-20.
 • Uno Carl Gustaf, född 1915-06-05 i Tammerfors.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: