:

Andeflycht nr 312

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Andeflycht nr 312 †

Adlad 1644-06-20 introducerad 1644. Utdöd före 1675.

Finsk knapadel från Pyttis socken. Carl Gregorssons broder Johan, proviantmästare, död 1632, upptog även tillnamnet Andeflycht eller Antenflycht. Hans släktgren fortlevde i Finland inpå 1700-talet [Rf],


  • Erik Olofsson. Hans änka fick frihet Voistis

Barn:

  • Gregorius Eriksson, ryttare under Axel Kurcks fana i Finland. Gjorde rusttjänst för Ahvis hemman i Pyttis socken. Fick 1589-08-23 frihet på Voistis och Uskela hemman i Hollola socken mot rusttjänst samt 1594-07-25 eftergift på resterande utskylder »emedan han mycket varit på tåg, så att han ej kunnat sitt hemman försörja. Därtill med har en sjuk moder». Död omkring 1630, och begraven i Pyttis kyrka, dit hans arvingar 1631 förärade en mässhake. Änkan var död 1641, då barnen gjorde syskonskifte [Rf].

Barn:

  • Carl Gregorsson, adlad Andeflycht. Ägde Ebbinghausen i Westfalen. Kammarskrivare 1625. Kommissarie vid svenska armén i Tyskland 1630. Kamrerare i westfaliska kretsen 1635. Kommissarie i westfaliska kretsen och tillika över de Brunswigska, Thüringska och Halberstadtska kvarteren 1637. Svensk generalkrigskommissarie i Westfalen. Adlad 1644-06-20 (introducerad 1644 under nr 312). Erhöll stadfästelse på adelskapet 1647-01-24. 'Han ansågs vara en mycket rik man, varför vid introduktionen skulle honom föreställas, om han ej ville giva något till riddarhusets byggnad.' Gift med Catharina Maria von Wipperman, dotter av Alexander von Wipperman och Gertrud von Wittenberg.

Barn:

  • Johan Carol, född 1626-11-23.
  • Georg Wilhelm, född 1634.
  • Axel, född 1635.
  • Filippine, var 1668 nunna i Schnurgosse och 1702 priorinna i Schnurgosse.
  • Jeanette Clara, som ärvde Ebbinghausen, gift före 1680 med överstelöjtnanten Jobst Christoffer von Spiessen, i hans 1:a gifte.
  • Carolina Maria, död före 1690, gift med Henning von Kniedeisen [medd. av överstelöjtnanten Ernst Fogman].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: