Leijonflycht nr 1176

Från Adelsvapen-Wiki

1176.jpg


Adliga ätten Leijonflycht nr 1176 †

Adlad 1689-03-14, introducera 1689. Utdöd 1717-06-12. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Leijonflycht.


 • Nils Enerooth, adlad Leijonflycht (son av Peder Andersson Enerooth, se adliga ätten Leijonflycht. Tab. 1), född 1646-10-31 i Gävle. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1662. Kanslist vid Västernorrlands landskansli 1664 och Uppsala landskansli 1666. Kanslist i riksarkivet 1667 och i justitierevisionen 1673. Notarie vid amiralitetetskommissionen 1675. Gjorde 1678 – 1680 tjänst vid fältkansliet. Notarie i bergskollegium 1679-02-19. Kanslist i kunglig kansliet 1679. Registrator vid inrikes civilexpeditionen 1680. Materialskrivare vid Vaxholms och Dalarö skansar 1683-06-18 (ed). Tillika chartæ sigillatæ kommissarie 1686-09-27. Sekreterare i kammarkollegium 1689-03-14. Adlad 1689-03-14. (introducerad 1689 under nr 1176). Död 1694-09-07 i Stockholm och jordfäst 1694-12-09 i Jakobs kyrka men ligger begraven i Örebro kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1680-01-29 med Catharina Grubb, död 1722-11-03 Braheberg. Fördes 1723 till hennes fäders grav i Örebro kyrka, dotter av bergsfogden och brukspatronen Jöns Eriksson Grubb och Anna Persdotter Helsingia samt syster till sekreteraren Johan Grubb, adlad Grubbensköld.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1681, död 1701.
 • Anna Margareta, döpt 1682-10-22 i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm, död 1739-05-22 på Braheberg och begraven 1739-05-27. Gift, enligt kungligt tillstånd 1701-03-17, med kamreraren vid accisen Henrik Wallendahl.
 • Per, född 1683. Page vid kungliga hovet. Volontär vid livgardet 1702 (Lk). Förare vid livgardet (Lk)1703-09-01. Fänrik 1706-09-25. Död ogift 1708-08-24 efter striden vid Kritziow 1708-08-21, där han blev svårt sårad. Bevistade slaget vid Holofzin.
 • Jöns, född 1685. Student i Uppsala (Um.)1700-02-06. Korpral vid svenska adelsfanan 1706-01-18. Kvartermästare vid svenska adelsfanan. Kornett 1707-01-31. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Catharina, född 1686 död som barn.
 • Nils, född 1687 död som barn.
 • Nils, född 1689. Student i Uppsala 1708-05-16. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1712. Kopist i kanslikollegium 1714-10-15. Död Ogift 1717-06-12 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
 • Catharina Elisabet, född 1691, död späd.
 • Maria Elisabet, född 1692, död ung.
 • Ulrika, född 1694-07-12, död 1771-09-26 och begraven i Kulla kyrka men 1772-03-05 nedsatt i Brahebergsgraven i Närtuna kyrka. Gift 1:o 1711-11-14 på Braheberg med lantjägmästaren i Stockholms län, överjägmästaren Myndert Petersson, född 1690, som 1720-02-06 blev adlad och adopterad på denna Leijonflychtska ätt, men dog barnlös 1720-12-00, innan han hann bliva introducerad. Begr. 1721-02-16 i Katarina församling, Stockholm. Gift 2:o 1723-09-26 Dyvik

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.