:

Lünow nr 373

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lünow nr 373 †

Adlad 1647-03-15, introducerad 1647 utdöd i början av 1700-talet.


 • Ätten har uppgivits härstamma från den urgamla danska frälsesläkten Lunov, vilken utdog i Danmark på 1670-talet. Enligt den utredning om nämnda ätt, som förekommer i Danmarks Adels Aarbog för år 1903, synes dock något samband mellan denna och nedanstående ätt icke förefinnas.

TAB 1

Jöns Torkilsson Lünow. 'En dansk adelsman, som flydde till Sverige i konung Johan III:s tid för ett Danmark begånget dråp'. Död i Stockholm och begraven i Storkyrkan, varest hans vapen varit uppsatt på en pelare vid hans grav.

 • ?Barn:
 • Erik Jönsson Lünow, till Tisby i Simtuna socken, Västmanlands län, som han köpte av kronan till säteri 1627. Hertig Johans av Östergötland kammardräng, sedan hans kammartjänare. Antogs efter hertigens död i tjänst vid livgardet. Kapten vid Västmanlands regemente 1623. Major 1628. Död före (SII liber caus., vol. 73 (O. A.).) 1635-10-28. Gift omkring 1625 med Anna Bock af Näs i hennes 1:a gifte, (gift 2:o med (KA, rednktionskollegii akt 172 (O. A.).) majoren Anders Hansson, adlad Renhorn, död 1650), död före 1650-10-26, då arvskifte förrättades mellan hennes nedanstående barn med första mannen (KA, adeln och dess gods (O. A.).), dotter av Esbjörn Svensson (Bock af Näs) och Catharina Bengtsdotter (Lilliestielke)

Barn:

 • Anna. Gift 1642-08-02 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med kommersedirektören Peter Antonii, adlad Lofelt, i hans 1:a gifte, född 1600, död 1675.
 • Jöns Lünow, adlad Lünow, född omkring 1626. Ryttmästare. Död 1706. Se Tab. 2.
 • Christina, död före 1673. Gift efter 1650-10-26 med löjtnanten Carl Gyllenflög, i hans 1:a gifte, död 1698.

TAB 2

Jöns Lünow, adlad Lünow (son av Erik Jönsson Lünow, Tab. 1), till Tisby, som han erhöll vid arvskiftet efter föräldrarna (KA, adeln och dess gods (O. A.).), men 1665-05-08 sålde till landshövdingen Gustaf Duwall, och Vargsäter i Skeda socken, Östergötlands län, som han erhöll genom sitt andra gifte. Född omkring 1626. Uppvaktade vid livgardet 1646–1648. Adlad jämte sina systrar 1647-03-15 (introducerad 1647 under nr 373). Avsked från livgardet 1648-04-08. Fänrik vid dalregementet 1648. Löjtnant vid dalregementet 1655. Regementskvartermästare 1657 till 1657-03-10. Fullmakt 1657-06-30 som kapten för ett kompani Jönköpings knektar, men tillträdde ej, emedan platsen vid hans ankomst redan var besatt (At (KrA).). Ryttmästare vid trondhjemska kavalleriregementet 1658, tills regementet efter fredsslutet reducerades 1660-06-14. Anhöll 1670 att få majors titel och pension, vilken ansökan ej bifölls. Död 1706-08-21 på Vargsäter. Gift 1:o med Ingeborg Ekegren, död före 1681, dotter av assessorn Måns Andersson, adlad Ekegren, och hans 1:a fru Margareta Stiernfelt. Gift 2:o 1681-09-07 i Åsbo socken, Östergötlands län med Christina Hilchen, död 1702-02-00 på Vargsäter, dotter av översten Jakob Hilchen, naturaliserad Hilchen, och Brita Törnsköld.

Barn:

 • ?1. Christina, född 1650, död 1719 och begraven 1719-06-07. Gift 1687 med kyrkoherden i Kimstads pastorat av Linköpings stift Ambrosius Ragvaldi Rozinius, i hans 2:a gifte, (gift 1:o med Maria Hermansdotter Dusæa, död 1686), född 1631, död 1694 [Hm].
 • 1. Barbro, född 1667, död 1748 och begraven 1748-11-27 i S:t Johannes kyrka i Norrköping.
 • 1. Brita (Beata?), född 1669, levde 1740.
 • 2. Ingrid, född 1682, levde 1752.
 • 2. Margareta Eleonora, född 1683, död 1763-08-00 i Stockholm. Gift med ryttmästaren N. N. Wetterstrahl.
 • 2. Herman, född 1694-07-11 på Vargsäter, död på Vargsäter 1695-07-08.
 • 2. Annika, född 1696-11-30 på Vargsäter.

TAB 3

Erik (son av Jöns Lünow, adlad Lünow, Tab. 2), född 1656 i Östergötland. Musketerare vid livgardet 1675-06-00. Pikenerare och furir vid livgardet till 1677. Löjtnant vid drottningens livregemente till fot 1679. Kaptenlöjtnant vid drottningens livregemente till fot 1699-06-12. Regementskvartermästare 1700-07-31. Kapten 1702-01-22. Major. Gift 1:o 1686-05-26 med Maria Koskull, född 1667-02-08 Odenfors, dotter av översten Gustaf Koskull, och hans 1:a fru Anna Christina Klingspor. Gift 2:o 1695 med sin styvmoders kusin Christina Sofia Hilchen, född 1665, dotter av översten Frans Hilchen, naturaliserad Hilchen, och Anna Christina Strömfelt.

Barn:

 • Johan Adolf. Sergeant vid Jönköpings regemente 1710. Fänrik vid Västgötadals regemente 1712-10-20. Konfirmationsfullmakt 1714-04-05. Sekundlöjtnant vid dalregementet 1716-04-16. Premiärlöjtnant vid dalregementet 1717-11-13. Avsked på grund av huvudsvaghet 1718-06-23. Död ogift och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: