:

Lofelt nr 315

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lofelt nr 315 †

Adlad 1642-07-24, introducerad 1647. Utdöd sannolikt 1695.


  • Peter Antonii, adlad Lofelt, till Stenbäck och Kupanitz i Ingermanland. Född (E. Lange, Vitæ Pomeranorum.) 1600-12-25. Assessor i Dorpats hovrätt 1634-11-11. Svensk resident i Moskva 1642-06-22. Adlad 1642-07-24. Adelskapet stadfästat 1647-01-23 (introducerad 1647 under nr 315). Landshövding i Nyens och Nöteborgs län 1650-10-19. Avsked 1652-02-07, eftersom han hädanefter skulle brukas i kommerskollegium. Assessor i wismarska tribunalet 1664. Kommersedirektör och råd i Wismar 1669-10-07. Död 1675-05-00. Gift 1:o 1642-08-02 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Anna Lünow, dotter av majoren Erik Jönsson Lünow och Anna Bock af Näs. 2:o med en dotter till Zakarias Stopfius.

Barn:

  • Zakarias. Student i Uppsala 1655-01-00 (Um.).
  • Anna. Gift 1:o 1671-05-10 med hovrättsrådet Anders Axelsson Kewenbrinck, adlad Kewenbrinck (Keffenbrinck von Rehne), nr 503, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1679. Gift 2:o med översten Claes Vieting.
  • Christina. Gift 1672-03-13 med kaptenen vid Västerbottens regemente Adam Gadde.
  • Erik, född 1662-04-02 i Pommern. (Uff II. s. 204.). Fick 1669-12-02 exspektans på ett kanonikat vid domkapitlet i Hamburg. Student i Greifswald (At (P.).) 1673-08-01. Fänrik vid Upplands regemente 1678-11-13. Löjtnant vid Upplands regemente (Bar.) 1682-04-24. Löjtnant vid livgardet 1689-06-25. Regementskvartermästare vid livgardet 1693-08-22. Kapten 1693-10-28. Död 1695-06-04 i Stockholm och begraven 1695-11-03 i Riddarholmskyrkan. (At (P.).) Hans vapen uppsattes i Vada kyrka (Uff II. s. 204).), Stockholms län. Gift med Anna Elisabet Fock i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente Gerhard Probsting, adlad Probsting, men ej introducerad), dotter av överstelöjtnanten Henrik Fock, adlad Fock B, och Hebbla von Birckholtz.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: