Renhorn nr 367

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Renhorn nr 367

Adliga ätten Renhorn nr 367 †

Adlad 1646-12-29. † 1650.

TAB 1

Johannes Olai Rolphus eller Johannes Olai Renhorn. Kyrkoherde i Frösthults och Härnevi församlings pastorat av Uppsala ärkestift. Död 1648. – Hans änka blev omgift med mannens efterträdare i pastoratet Ericus Martini.

Barn:

  • Anders Hansson, adlad Renhorn. Se Tab 2
  • En dotter, gift med majoren vid regementet Anders Eriksson, adlad Bergsköld

TAB 2

Anders Hansson Renhorn (son av Johannes Olai Rolphus, Tab 1). Kapten vid dalregementet 1642. Adlad 1646-12-29. Regementskvartermästare vid dalregementet 1648. Död 1650 utan att efterlämna manliga bröstarvingar. Han begick såsom fänrik dråp på en förare i Stockholm, vilken i fylleri okvädat honom och måste därför rymma ur landet. Hans hustru begärde 1638 lejd för honom. Gift med Anna Bock af Näs i hennes 2:a gifte, dotter av Esbjörn Svensson (Bock af Näs) och Catharina Bengtsdotter (Lilliestielke).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.