:

Reutermarck nr 1077

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1686-08-12, introd. 1686. Troligen utdöd i början av 1700-talet.

  • Anders Larsson Brasch. Tjänte Sveriges krona i 54 år från den ringaste graden till major. Fänrik vid Björneborgs regemente 1627, löjtnant 1630, kaptenlöjtnant 1636, kapten 1638, regementes kvartermästare 1646. Skrives i allmänhet Brask.

Barn:

  • Johan Andersson Brasch född ca 1650, † ca 1710. Adlad Reutermarck. Page hos en son till riksrådet och fältherren, greve Jak. De la Gardie 1666. Ryttare vid överste Cholminskis regemente i polsk tjänst 1668. Korpral och vaktmästare vid överste Cholminskis regemente i polsk tjänst. Volontär vid överste Knausdorfs regemente i svensk tjänst 1673. Hovkvartermästare hos svenska fältherren i Pommern, greve C.G. Wrangel 1674-06-00 . Volontär vid armén i Skåne 1676. Fänrik vid Wittenbergs dragonregemente 1676. Löjtnant vid livregementet till häst 1677-06-08. Adlad 1686-08-12 (introd. 1686 under nr 1077). Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet f.d. Gislers kompani 1691-05-22. Avsked för svår sjukdom 1700-06-26. Slöt troligen själv sin adlade ätt. Under sin vistelse i Polen tjänade han i sex år under dåvarande fältherren Johan Sobieskys (sedermera konung Johan III:s i Polen) tappra anförande mot turkarna, tartarerna och kosackerna. Bevistade med tapperhet fältslagen vid Lund och Halmstad. Gift med Ebba Löfling, † 1733-10-01 på Oppeberg. Dotter till assessor Johan Löfling född 1634-06-30, på Västlanda † 1666-09-20 på Oppeberg och begravd 1667-01-28 i Anrepska graven i Kils kyrka, och Elisabet Anrep född 1639, † 1701 på Västlandaholm.

Av okänd härledning

  • Herr Reutermark, begravd påsken 1705 i Vintrosa i tysthet.

Källor

  • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
  • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.
  • SoH:1994 s46.
  • RKrA.

: