Reutermarck nr 1077

Från Adelsvapen-Wiki

1077.jpg


Adliga ätten Reutermarck nr 1077 †

Adlad 1686-08-12, introd. 1686. Utdöd i början av 1700-talet.


  • Anders Larsson Brasch. 'Tjänte Sveriges krona i 54 år från den ringaste graden till major'.

Barn:

  • Johan Andersson Brasch, adlad Reutermarck. Page hos en son till riksrådet och fältherren, greve Jak. De la Gardie 1666. Ryttare vid överste Cholminskis regemente i polsk tjänst 1668. Korpral och vaktmästare vid överste Cholminskis regemente i polsk tjänst. Volontär vid överste Knausdorfs regemente i svensk tjänst 16733. Hovkvartermästare hos svenska fältherren i Pommern, greve Wrangel 1674-06-00 . Volontär vid armén i Skåne 1676. Fänrik vid Wittenbergs dragonregemente 1676. Löjtnant vid livregementet till häst 1677-06-08. Adlad 1686-08-12 (introd. 1686 under nr 1077). Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1691-05-22. Avsked 1700-06-26. Slöt troligen själv sin adlad ätt. 'Under sin vistelse i Polen tjänade han i sex år under dåvarande fältherren Johan Sobieskys (sedermera konung Johan III:s i Polen) tappra anförande mot turkarna, tartarerna och kosackerna. Bevistade med tapperhet fältslagen vid Lund och Halmstad.' Gift med Ebba Löfling, död 1733-10-01 Oppeberg, dotter av assessorn Johan Löfling, och Elisabet Anrep.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.