:

Lilliegranat nr 1171

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lilliegranat nr 1171 †

Adlad 1689-03-09 introducerad 1689. Utdöd 1769-07-25.


TAB 1

Erland Qvast. (Hm.) 'Bodde i Småland och var gift 1630.’

Barn:

 • Hans Erlandsson Qvast, adlad Lilliegranat, född 1631-02-14 i Småland. Hantlangare vid artilleriet 1654. Konstapel vid artilleriet 1655. Sergeant 1666. Styckjunkare 1671. Fänrik 1676-07-16 löjtnant 1677-02-10. Kapten 1678-03-31. Direktör över kronans krutbruk Torsebro i Färlövs socken, Kristianstads län 1686 ½. Adlad 1689-03-09 (introducerad 1689 under nr 1171). Död 1700-04-15 och begraven i Göteryds kyrka, Kronobergs län, varest hans vapen uppsattes. 'Han var en tapper soldat. Bevistade tredagarsslaget vid Warschau 1656, stormningen av Kristianstad 1676, då han blev fången, plundrad och avförd till Köpenhamn, samt slaget vid Landskrona 1677.’ Gift 1:o med Brita Schoffer. Gift 2:o 1686 med Anna Sofia von Hübener i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amtmannen i Mecklenburg Johan Ludolf Schoffer), född 1654 i Pommern, död 1739-09-30 Askenäs Barn: 1. Abraham, född 1666. Major. Död 1716. Se Tab. 2. 1. Maria. Gift med en kapten Bruse. 1. Isak, död ung. 1. Jakob, född 1670. Direktör. Död 1714. Se Tab. 3. 1. Sara, till Tiraholm i Södra Unnaryds socken, Jönköpings län, född 1672-09-22, död 1744-08-07. Gift 1:o 1692-07-07 med prosten och kyrkoherden i Kristianstad Andreas Hellman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1679-09-09 i Unnaryds prästgård med Anna Rubenia, född 1661, död 1690, dotter av prosten och kyrkoherden i Vittaryds pastorat av Växjö stift Nils Rubenius och Christina Mattsdotter) (Hm.), född 1646-09-16 på Helghult i Unnaryds socken (Hm.), död 1707-01-25. Gift 2:o 1708 med förste teol. professorn vid Lunds universitet, domprosten Hakvin Stridsberg, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1686-01-26 med Ebba Hambræa, född 1666-06-24 i Hälsingborg, död 1704, dotter av prosten och kyrkoherden i Malmö Nils Hambræus och Christina Hoffman) (Hm.), född 1660 i Spånga prästgård, Stockholms län (Hm.), död 1718-01-24 i Lund. Gift 3:o 1718-01-26 med teol. professorn vid Lunds universitet Carl Schultén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1707 med Margareta Sofia Loen, död 1717, dotter av lanträntmästaren i Livland N.N. Loen) (Hm.), född 1677-06-12 i Svedvi prästgård, Västmanlands län, död 1730-10-05 i Lund och farbroder till översten och överdirektören för lotsverket, sedermera finska statsrådet Natanael Gerhard Schultén, adlad af Schultén.
 • 1. Beata, född 1679, död 1740 och begraven 1740-12-12 i Hakarps socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1698-04-28 på Torsebro med inspektoren vid Huskvarna krutbruk Sven Hallonqvist, död 1714 på Huskvarna och begraven 1714-05-17. Gift 2:o 1715-05-25 i Hakarps socken med dennes efterträdare i ämbetet Peter Brehmer, född 1683, död 1765-07-25 Brunstorp
 • 1. Hedvig Sofia, född 1687, död 1721. Gift 1708-04-14 på Torsebro med prosten och kyrkoherden i Everöds pastorat av Lunds stift Christoffer Blanxius i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elsa Catrina Collin i hennes 1:a gifte, född 1710, död 1749, dotter av kyrkoherden i Everöd Petrus Collin och Carine Möllenstedt) (Hm.), född 1680 i Österlövs prästgård, Kristianstads län, död 1730-09-16 i Everöds prästgård, Kristianstads län.

TAB 2

Abraham (son av Hans Erlandsson Qvast, adlad Lilliegranat, Tab. 1.), född 1666 i Malmö. Hantlangare vid artilleriet i Malmö 1680. Konstapel vid artilleriet 1683. Kardusbindare 1684. Sergeant 1684. Styckjunkare 1690. Erhöll 1694-02-28 tillstånd att resa utrikes och gjorde två kampanjer i Brabant . Fänrik vid artilleriet i Wismar 1696-08-25. Löjtnant vid artilleriet i Stralsund 1704-12-08. Kapten vid artilleriet 1710-01-18. Major vid artilleriet i Stade (Stettin?) (S KrAB.) 1711-09-23. Konfirmationsfullmakt 1713-03-31. Transporterad till artilleriet i Stralsund 1712-12-10. Fången hos danskarna vid Stralsunds kapitulation 1715-12-23. Insjuknade kort därefter och dog 1716-02-00 samt begraven i Maria kyrka i nämnda stad. Gift med N. N. Siöblad.

Barn:

 • Brita Elisabet, levde ogift 1737-06-03 i Stralsund.

TAB 3

Jakob (son av Hans Erlandsson Qvast, adlad Lilliegranat, Tab. 1), född 1670 i Småland. Konstapel vid artilleriet i Malmö 1687 och ännu 1699. Inspektor och sedan direktör över salpetersjuderierna i Skåne, Halland och Blekinge. Död 1714 (?). Gift 1702-12-09 i Kristianstad med Elsa Margareta Hilletan, död 1724, dotter av överkommissarien Gabriel Månsson Hilletan, adlad Hilletan, och Agneta Juring, adlad Billingsköld.

Barn:

 • Johan, född 1703. Häradshövding. Död 1769. Se Tab. 4
 • Beata, född 1705-02-22 i Kviinge socken, Kristianstads län, död 1716-01-01
 • Birgitta, född 1706-01-19 Bassarp s län, död ogift 1771-01-17 Yaberg
 • Gabriel, född 1707-11-25 på Bassarp. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1731-07-14 sergeant vid artilleriet i Stockholm. Död ogift 1736 i Stockholm.
 • Reinhold, född 1708-12-05 på Bassarp. Kadett vid amiralitetet i Karlskrona. Död 1733 i Karlskrona och begraven 1733-09-16.
 • Eva, född 1711-03-07 Oshult, död 1792-06-01 på Lilla Färgaryd i Färgaryds socken, Jönköpings län. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1743-11-20 i Långaryds socken, Jönköpings län med kaptenen Jakob Adam Langman, i hans 3:e gifte, född 1688, död 1775.
 • Sara, född 1713 (?), död ogift 1759-04-04 Borrebo

TAB 4

Johan (son av Jakob, Tab. 3), till Yaberg i Femsjö socken, Jönköpings län, vilket han fick med sin 1:a fru. Född 1703-09-15 i Kviinge socken, Kristianstads län. Auskultant i Göta hovrätt 1725. Vice häradshövding 1737. Häradshövdings fullm. 1748-03-11. Häradshövding i Näs, Nordmarks, Gillberga och Jösse härader i Värmland 1753-06-07. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt (Ogh.) 1754-06-09. Genom byte protonotarie i Göta hovrätt 1769-08-07, men död redan 1769-07-25 på Yaberg utan söner och slöt ätten på svärdssidan, Gift 1:o 1728-02-06 på Yaberg med Christina Hult i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen Hakvin Stridsberg), född 1688, död 1764-04-23 på Yaberg, dotter av sterbhusbokhållaren i Stockholm Peter Hult och Christina Steker samt syster till häradshövdingen Peter Hultéen, adlad Hederhielm. Gift 2:o 1765-04-22 på Yaberg med Maria Catharina Printz, född 1728, död 1770-11-13 på Yaberg, 'två dagar förrän hon skulle gitt om sig med löjtnanten Johan Gabriel Cederschiöld.’

Barn:

 • 2. Elsa Margareta, född 1766-05-25, död 1766-06-07

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: