:

Bröstfelt nr 345

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bröstfelt nr 345 †

Adlad 1646-01-16, introd. 1647. Utdöd 1686-02-07.


1Um. 2M.

  • Sven Olofsson. Skattebonde i Skärvs socken Skaraborgs län.

Barn:

  • Sveno Svenonis, född 1566 i Skärvs socken. Rektor i Skara skola 1591-12-10. Domprost i Skara 1604. Biskop därst. 1618. Död 1639-02-21 och begraven på norra sidan i koret i Skara domkyrka, där hans gravsten med latinsk påskrift ses. 'Han lät 1635-05-04 i Stockholm gjuta den nästan makalösa storklockan i Skara.'. Gift med Elin Arvidsdotter, som levde änka 1640.

Barn:

  • Olof Svensson, adlad Bröstfelt, till Erlandstorp i Fågelås socken och Kedum i Kedums socken (båda i Skarab.). Född 1613 i Skara. Student i Uppsala1 1628-10-24. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1636. Löjtnant därst. 1638. Ryttmästare 1646. Adlad s. å. 16/1 (introd. 1647 under nr 345). Major 1657. Major vid Västgöta kavalleriregemente 1659-04-19. Överstelöjtnant därst. 1664. Avsked med överstes titel 1673-06-00. Död barnlös 1686-02-07 och slöt således ätten samt begraven i Fågelås kyrka. Gift 1640 med Brita Grijs, död 1672-07-02 och begraven i Fågelås kyrka, dotter av Torkel Grijs, och Margareta Hansdotter (Forstenasläkten, nr 2).2

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: