:

Af Strübing nr 2197

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Strübing nr 2197 †

Adlad 1801-05-28, introd. 1809. Utdöd 1816-05-31.


1At (Sch).

  • Joakim Strübing, född 1712 i Greifswald. Inkom från Tyskland, där fadern var borgare i Greifswald och farfadern handlande i Wismar. Blev slutligen källarmästare och handelsman i Karlskrona. Död där 1771-05-01. Gift på 1740-talet med Rebecka Willstadia, född 1723-03-16 död 1756-05-01, dotter av landskamreraren i Blekinge Willstadius och Cecilia Blanck.1

Barn:

  • Joakim Strübing, adlad af Strübing, född 1745-04-03 i Karlskrona. Student i Lund. Auskultant i amiralitetsöverrätten i förstn. stad 1763-01-27. Kanslist därst. s. å. 27/4. Tillika auskultant i Göta hovrätt 1768-08-26. Aktuarie i nämnda överrätt 1773-12-22. Auditör vid amiralitetet 1775-02-06. Justitiarie därst. 1778-06-23. Advokatfiskal i kammarkollegium 1787-10-22. Kammarråds n. h. o. v. 1792-09-20. Kammarråd 1798-06-12. Adlad 1801-05-28 (introd. 1809 under nr 2197). Död barnlös 1816-05-31 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt. Han var 1779 såsom justitiarie och sekreterare örlogseskadern följaktig på kryssningen i Västerhavet och likaledes åren 1780 och 1787 med på kryssningarna i Nordsjön. Antogs vid riksdagen i Gävle 1792-02-23 av bondeståndet till ständig revisor av riksgäldsdiskontverket, varmed han fortfor till år 1800. Förde slutligen s. å. de k. regalierna från Norrköping och 1812 från Örebro till deras förvaringsrum i Stockholm. Gift 1791-05-15 i Göteborg med Ingeborg Schale i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1786-10-29 i Göteborg med amiralitetskaptenen Sten Bergenstierna, född 1742, död 1787), född 1768-02-10, död 1842-10-27 i Stockholm, dotter av ekipagemästaren i svenska ostindiska kompaniets tjänst Zakarias Schale och Anna Margareta Lang.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: