:

Berencreutz nr 2345

Från Adelsvapen-Wiki

Berencreutz
Berencreutz

Adliga ätten BERENCREUTZ nr 2345

Adlad 1697-12-12, introducerad 1917.

TAB 1

Gustaf Berling, adlad Berencreutz, (son av ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente, sedermera landshövdingen, friherre Gustaf Adolf von der Osten genannt Sacken nr 104, och en dotter av löjtnanten vid samma regemente Per Jonsson Hummer och Ingeborg Jönsdotter, samt syster till generalen, friherre Alexander Hummerhielm), född omkring 1670. Uppfostrad på faderns bekostnad så att han var mäktig latin samt tyska och franska språken. Fick av fadern rusthållet Gåvlösa i Normlösa socken, Östergötlands län och inskrevs såsom. ryttare för detsamma vid Östgöta kavalleriregemente 1684. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1689-12-00. Sekundkornett 1697-12-16. Adlad 1697-12-12 (ätten introducerade först 1917-12-22 under nr 2345 utan det i § 37 R.F. stadgade villkor). Regementskvartermästare under Själlandska expeditionen 1700. Premiärkornett 1700-09-06. Fördubblingslöjtnant 1701-03-01 sekundlöjtnant 1701-04-09. Premiärlöjtnant 1701. Ryttmästare 1702-01-11. Död 1702-07-00 i Litauen av sina i slaget vid Klissow 1702-07-09 erhållna sår, uppgiften att han dog i Litauen skall såsom felaktig utgå. Gift 1701-03-29 Borggård s socken, Östergötlands län med Märta Christina Rosenstråle, född 1678-09-29 Lunnebjörke, död Lunnebjörke, 1710-07-00 och begraven 1710-07-13, dotter av kaptenen Erik Rosenstråle, och Beata Rosina Galle i Sverige.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1702. Kornett. Död 1770. Se Tab. 2.

TAB 2

Erik Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 1), till Gåvlösa i Normlösa socken, Östergötlands län och Lunnebjörke i Skärkinds socken, Östergötlands län, född 1702-01-28 Borggård s socken, Östergötlands län. Inskriven i Linköpings trivialskola 1713-03-11. Ruthållare och ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1718. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1724. Kvartermästare 1725. Kornetts avsked 1747-01-03. Död 1770-06-11 i Norrköping. Han utbytte 1731 Lunnebjörke mot Siggestorp i Gammalkils socken, Östergötlands län. Gift 1727-06-20 i Skärkinds socken, med Birgitta Collner, född 1708-05-08 Skärkinds prästgård, död 1780-03-10 Norrköping, dotter av prosten och kyrkoherden i Skärkinds pastorat av Linköpings stift Tobias Petri Collander och Brita Cecilia Appelbom.

Barn:

 • Märta Christina, född 1728-05-17 på Lunnebjörke. Levde ogift ännu omkring 1800 Harg
 • Gustaf Adolf, född 1729 på Lunnebjörke. I Linköpings skola 1737–1743. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1743. Student i Uppsala 1747-09-10. Korprals karaktär 1748. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1751. Kvartermästare Östgöta kavalleriregemente 1753. Gick i fransk tjänst 1757. Deltog med utmärkelse i slaget vid Haastenbek 1757. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1757-06-24. Avsked ur fransk tjänst 1758. Gick i tjänst hos prins Georg Vilhelm av Holstein-Gottorp 1760. Sekundlöjtnant vid corps franc des volontaires de Prusse 1760-02-16. Stabskapten vid corps franc des volontaires de Prusse 1762-04-29. Av sked 1762-06-15. Åter i tysk tjänst 1778–1779, 1781 och 1787. Död 1800 Harg
 • Brita Cecilia, född 1730-12-14, död 1731-05-15 på Lunnebjörke.
 • Charlotta Cecilia, född 1733-01-18 på Gåvlösa, död 1782-10-00 i Stockholm. Gift 1760-02-02 i Normlösa socken med stadssekreteraren i Arboga, hovrättskommissarien Christoffer Ströberg.
 • Johan Carl, född 1736-09-01, död 1736-12-30 på Gåvlösa.
 • Tobias Fredrik, född 1739. Kapten. Död 1794. Se Tab. 3
 • Lovisa, född 1745-12-01, död 1748-05-15 på Gåvlösa.

TAB 3

Tobias Fredrik, (son av Erik Gustaf, Tab. 2), till Eskilstorp i Bredaryds socken, Jönköpings län samt Harg i Kisa socken, Östergötlands län. Född 1739-08-25, på Gåvlösa. Korpral vid husarregementet i Pommern 1758-07-10. Fanjunkare 1758-07-19. Kornett 1760-12-11. Genom byte transporterad till Jönköpings regemente 1762-03-00. Fänrik vid Jönköpings regemente 1763-09-21. Löjtnant 1774-10-07. Transporterad till konungens eget värvade regemente 1780-06-05. Avsked med kaptens karaktär 1782-08-23. Död 1794-07-03 på Harg. Han bevistade pommerska kriget 1759–1762 och deltog i affären vid Pasewalk mm. Gift 1:o 1767-05-29 på Eskilstorp med Catharina Fredrika von Schantz, född 1732-11-24, död 1775-09-28 Kvarsebo s socken, Jönköpings län, dotter av överstelöjtnanten Christian Eberhard von Schantz, och (friherrinnan) Catharina Johanna Sinclair. Gift 2:o 1784-09-21 på Harg med Christina Fredrika Mobeck, född 1765-07-24 på Harg, död 1808-09-15, Ringsberg s socken, Jönköpings län, dotter av löjtnanten och livdrabanten Carl Magnus Mobeck och Elsa Catharina Rosenfelt.

Barn:

 • 1. Gustaf Eberhard, född 1768. Major. Död 1818. Se Tab. 4
 • 1. Malkolm Fredrik, född 1772-07-11 på Eskilstorp. Sergeant vid Jönköpings regemente 1779-05-15. Fanjunkare vid husarregementet 1783-06-29. Sergeant vid artilleriregementet 1788-01-22. Underlöjtnant vid artilleriregementet 1789-05-13. Artilleriexamen 1789-05-06. Konfirmationsfullmakt 1793-11-25. Löjtnant vid Göta artilleriregementet 1796-06-27. Stabskapten vid Göta artilleriregementet 1801-07-13. Avsked 1803-05-08. Kompanichef vid Östgöta lantvärnsbrigad 1808-06-01. Vagnmästare vid armén. Kommendant i Malmö, uppgiften att han var kommendant i Malmö skall utgå. Avsked 1809-02-07, död ogift 1816-02-21, i Malmö. Han bevistade finska kriget 1789–90.
 • 2. Carolina Charlotta, född 1785-06-12, på Mjölsefall i Kisa socken, död 1802-04-02 på kaptensbostället Ruda i Asby socken, Östergötlands län.
 • 2. Carl Erik, född 1787. Kapten. Död 1838. Se Tab. 5
 • 2. Christina Eleonora, född 178(9) på Harg, död 1823-06-26. Gift med fanjunkaren vid Älvsborgs regemente Carl Gustaf Filip Oijens, född 1793-03-06 Svansö, död 1856-11-02.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1790. Fanjunkare. Död 1870. Se Tab. 10
 • 2. Ferdinand, född 1792 på Harg, död 1792.
 • 2. Ulrika Vilhelmina, född 1793-05-12 på Harg, död 1862. Gift med sin broders svåger, auditören vid Jönköpings regemente Nils Johan Arell, född 1797-01-12 i Skärstads prästgård, Jönköpings län, död 1828-02-00.

TAB 4

Gustaf Eberhard, (son av Tobias Fredrik, Tab. 3), född 1768-04-30 Eskilstorp. Sergeant vid Jönköpings regemente 1768-03-01. Transporterad till Östgöta infanteriregementet 1786-03-01. Fänrik vid Östgöta infanteriregementet 1787-10-07. Löjtnant 1792-11-22. Kapten 1799-12-18. Avsked 1803-06-08. Major i armén 1803-06-08. Bataljonschef vid Östgöta lantvärnsbataljon 1808-05-09. Major vid Gotlands nationalbeväring 1812-09-15. Död 1818-12-09 i Gärda socken på Gotland och begraven på kyrkogården i Gärda socken på Gotland. Han bevistade finska kriget 1788–1790, varunder han vid Valkiala under fiendens kanoneld återtog två metallpjäser, som kvarlämnats i ett träsk. Gift 1801-03-09, på Stora Tirserum i Tirserums socken, Östergötlands län med Eva Maria Du Rietz, född 1784-06-10 Eksebo, död 1864-11-10 i Stockholm, dotter av majoren Carl Louis Du Rietz, och Emerentia Maria Grönhagen.

Barn:

 • Gustava Carolina, född 180(2), död 1814-01-21.
 • Vilhelmina Charlotta, född 1803-01-09 på kaptensbostället Ruda i Asby socken, Östergötlands län, död 1805-11-05 på Åby Västergård i St. Åby socken, Östergötlands län.
 • Vilhelm Ferdinand, född 1806-04-09 på Åby Västergård, död på Åby Västergård 1806-06-25.
 • Fredrika. Albertina, född 1809-02-01 Knutstorp, död ogift i Stockholm före modern.

TAB 5

Carl Erik, (son av Tobias Fredrik Tab. 3), född 1787-01-17 på Harg. Volontär vid Jönköpings regemente 1798-05-00. Furir vid Jönköpings regemente 1800-10-23. Bataljonsadjutant 1801-10-02. Fänrik 1808-10-26. 2. löjtnant 1812-03-03. 1. löjtnant 1812-08-04. Chef för 2. jägaredivisionen 1813-06-28 och kommendant i Gadebusch 1813-08-28. Kapten 1819-02-16. RSO 1837-01-28. Avsked 1837-06-09. Död 1838-08-15 på sin egendom Boget i Gränna landsförsamling och begraven å Gränna stads kyrkogård. Han deltog i krigen 1807–1814, därunder han vid Dobran 1813-08-28 med ett detachement kavalleri och sina jägare drev på flykten 3,000 man franskt kavalleri och tog fångar. Utmärkte sig 1813-08-28 i affären vid Retschew och erhöll följande dag vid fiendens förföljande till Wismar en svår kontusion i huvudet av en kanonkula. Gift 1819-10-10 med Lovisa Charlotta Arell, född 1799-07-06, död 1847-07-04 i Gränna, dotter av prosten och kyrkoherden i Skärstads pastorat av Växjö stift Magnus Arell och Elisabet Margareta Alin.

Barn:

 • Fredrik Magnus, född 1820. Överstelöjtnant. Död 1891. Se Tab. 6.
 • Claes Vilhelm, född 1822. Major. Död 1884. Se Tab. 8
 • Carl Adolf Ferdinand, född 1824-03-15 på Boget. Bruksförvaltare vid de Dicksonska verken å Husum och Gideå 1851–1873. Bruksdisponent å Långrör 1874–1875. Ägde Stora Målen i Moheda socken, Kronobergslän. 1875–1887. Död ogift 1907-09-28 i Motala och i Motala begraven
 • Hampus, född 1827. Bruksdisponent. Död 1892. Se Tab. 9
 • Elisabet Fredrika, född 1831-06-25, på Boget. Död 1883-12-31 Nöbbeled. Gift 1854-10-02 med godsägaren Rudolf Hellerström, född 1825-10-12 i Karlskrona, död 1893-12-17 i Motala.
 • Carolina Erika, född 1838-09-11 på Boget, död ogift 1918-09-23, i Vadstena och begraven å Motala stads kyrkogård.

TAB 6

Fredrik Magnus, (son av Carl Erik, Tab. 5), född 1820-08-15 Boget Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1837-09-14. Officersexamen 1840-04-30. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1841-01-11. Subalternofficer vid kronoarbetsbataljonen å Vaxholm 1845-11-29. Vid arbetskårens soldatklass 1850-10-09 med tjänstgöring senare vid Strömsholms kanals byggande. 2. löjtnant 1850-11-09. 1. löjtnant 1858-10-12. Kapten i armén 1859-08-18. Chef för kronoarbetskompanierna på Rindö 1860-10-00. Direktör för straffängelset i Varberg 1861-09-10. Kommendant i Varberg 1861-09-25. 2. Kapten vid regementet 1863-10-06. Major i armén 1865-12-12. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1865-12-12. Ledamot av stadsfullmäktige i Varberg 1863–1867. Direktör vid centralfängelset å Långholmen 1867-03-08. Kommendant vid centralfängelset 1867-03-08. RVO 1867-03-16. RSO 1870-06-11. Överstelöjtnant i armén 1885-09-03. Död 1891-05-28 i Stockholm och begraven å Solna kyrkogård. Gift 1851-08-10 på Stånghem i Yllestads socken, Skaraborgs län med Sofia Vilhelmina Gustava Regina Edelsvärd, född 1823-05-09 på Klösta i Lits socken, Jämtlands län, död 1883-01-22 begraven i Solna socken, Stockholm, dotter av majoren Fredrik Vilhelm Edelsvärd, och Charlotta Christina Thun.

Barn:

 • Carl, född 1852-07-04 på Ramnäs bruk i Ramnäs socken, död 1853-12-12 Frösvi
 • Arvid Gustaf, född 1854-10-02 på Frösvi. Mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 1875-05-14. Student i Uppsala 1875-09-03. Avlade examen. till rättegångsverken 1880-05-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1880-05-27. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1880-06-12. Vice häradshövding 1882-12-20. Tillförordnad domhavande i Medelsta härads domsaga under olika tider 1882 och i livgedingets domsaga 1884-08-00. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet 1884-12-08. Auskultant i krigshovrätten 1885-06-11. Notarie i bevillningsutskottet vid riksdagarna 1885–1887. Vice auditör vid Svea livgarde 1885-10-02–1893-02-28. Tillförordnad krigsfiskal i krigshovrätten 1886-12-05. Notarie i Svea hovrätt 1887-12-30–1909. Tillförordnad 1. krigshovrättsråd 1888-07-20. RVO 1892-12-01. Adj. ledamot av hovrätten 1893-12-13. Sekreterare i kommittén för revision av den militära rättegångsordningen 1896-01-31. RNO 1901-11-30. Krigshovrättsråd i krigshovrätten 1902-08-12. Ledamot och sekreterare i kommittén för ändrade bestämmelser rörande arméns reservbefäl 1904. Ledamot av direktionen över allmän änke- och pupillkassan 1908. KNO2kl 1914-09-30. Sakkunnig i justitiedepartementet i avseende å arbetsordning för krigshovrätten 1915. Avsked från krigshovrättsredsämbetet 1922-09-27. Ombudsman och redogörare för konungens militärhospitals- och medaljfonder 1924-05-12. Gift 1886-11-11 i Stockholm med Sofia Charlotta Carolina Flach, född 1853-03-23 i Stockholm, dotter av protokollssekreteraren Johan Fredrik Filip Flach, och Sofia Augusta Fägersten. Död 1926-03-19 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

TAB 7

Fredrik Adolf Georg (son av Fredrik Magnus, Tab. 6), född 1856-06-19 Frösvi. Mogenhetsexam. vid Stockholms gymnasium 1875-05-14. Student i Uppsala 1875-09-03. Kansliexamen 1878-09-14. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1878-09-24. Tjänstgörande kammarjunkare 1879-12-01. Amanuens i civildepartementet 1880-04-09. Tjänsteman i riksdagens 1. kammare 1880–1900, från 1882 som notarie. Sekreterare hos kommittén angående differentialtullar 1886. Kammarherre 1887-12-01. RPKO 1887. Sekreterare hos statsministern friherre Bildt 1888-12-00. Tillförordnad kanslisekreterare i civildepartementet 1889-05-17. Sekreterare i kommerskollegium 1891-12-18. Sekreterare hos havsfiskekommittén 1892–1894, i frilagers- och frihamnskommittén 1894–1895 samt i handels- och sjöfartskommittén 1898–1900. OJJmt 1897. RVO 1899-12-01. Svensk och norsk generalkonsul i Köpenhamn 1900-04-14. Sveriges ombud i association internationale de la marine i Köpenhamn 1902-07-04. RNO1904-12-01. Tillförordnad generalkonsul i Antwerpen 1906-01-13. Uppdrag inom utrikesdepartementet i avseende å ny konsulatförordning 1906. Konsulatråd vid beskickningen i Berlin 1906-09-28. RPrRÖO3kl 1908. Konsulatråd vid beskickningen i Paris 1908-12-11. Sveriges ombud i styrelsen för internationella föreningen för frysindustrier i Paris 1909-11-26–1919-10-31, vid kongressen för frysindustrier i Wien 1910 och vid kongressen för tullfrågor i Paris 1913-11-01. Generalkonsul i London 1913-12-31. OffFrHL 1914. KVO2kl 1914-09-30. Generalkonsul i disponibilitet 1917-12-31. Uppdrag inom justitiedepartementet i avseende å lagstiftningen om svensk medborgarrätt 1917-12-07, inom sjöförsvarsdepartementet i avseende å sjöfartens ordnande vid krig mm 1917-11-23 och inom utrikesdepartementet beträffande konsulatinstruktionen mm 1918-10-18–1921. Avsked såsom generalkonsul i disputation 1923-06-23. Ägde Björnsgård i Hälsingborg. Han har ivrigt verkat för svenskhetens bevarande i utlandet och stiftat i Köpenhamn 'Föreningen av Svenskar och norrmän' (1901), i Antwerpen 'Sverige i Belgien' (1906) och i Lützen 'Förbundet mellan svenskar i Tyskland' (1906) samt var en av stiftarna av föreningen 'Brödrafolkens väl'. Utg. Précis du droit constitutionnel du Royaume de Suéde (1886), De centrala organen för handelns och näringarnas främjande (1900), mm samt dikter av lyriskt och fosterländskt innehåll. Gift 1888-12-18 i Stockholm med Susanna Hildegard Wennerström född 1866-11-21 i Stockholm, målarinna, dotter av grosshandlaren Nils Gustaf Wennerström och Emma Carolina Adolfina Lundgren.

Barn:

 • Gustaf Gillis Adolf Carl född 1890-04-03 i Stockholm. Se Tab. 7 A
 • Nils Fredrik Hampus, född 1891-10-05 i Stockholm. Se Tab. 7 B.

TAB 7 A

Gustaf Gillis Adolf Carl, (son av Fredrik Adolf Georg tab. 7). Född 1890-04-03 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Huvudman 1946. Mogenhetsexamen i Stockholm 1908-05-18. Student i Uppsala 1908. Jur. kand. examen1914-04-18. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1914-04-21, i krigshovrätten 1914-04-22 och i Svea hovrätt 1914-04-24. Tillförordnad domhavande i Sunnerbo härads domsaga 1916-02-07. Extra ordinarie tjänsteman i kommerskollegium 1917-03-01. Tillförordnad stadsnotarie i Hälsingborg 1917-05-09–1917-06-05. Vice auditör vid kronprinsens husarregemente 1917-09-07. Transporterad som vice auditör till Skånska husarregementet 1918. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1918-01-00. Tillförordnad stadsnotarie vid rådhusrätten i Hälsingborg 1918-01-14. Assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg 1922-01-01. Gift 1927-05-24 i Hälsingborg (vb nr 145) med Elsa Gunborg Marianne Hedenblad, född 1906-04-08 i Maria församling, Hälsingborg ]], dotter av kaptenen Per Henrik Hedenblad och Elsa Maria Gullbransson, (löjtnant vid dotterns födelse).

Barn:

 • Märta Gunilla Hildegard Marianne.
 • Elsa Cecilia.

TAB 8

Claes Vilhelm, (son av Carl Erik, Tab. 5), född 1822-07-02 Boget Sergeant vid Jönköpings regemente 1841-09-04. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1843-01-23. Transporterad till Jämtlands fältjägarkår 1844-10-03. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarkår 1850-04-24. Kapten 1865-04-04. Tillförordnad direktör vid Stockholms läns cellfängelse 1865. RSO 1866. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1872-09-27. Major i armén 1872-10-11. Direktör vid centralfängelset i Malmö 1880. Död 1884-01-13 i Lund och begraven å Solna kyrkogård. Gift med Hilda Henriette Lundberg, född 1839-07-06 i Nikolai församling, Stockholm, dotter av fabrikören Carl Lundberg och Hilda Söderberg. Död 1926-04-24 i Stockholm

Barn:

 • Anna Helena, född 1861-11-19 i Vaxholm, död ogift 1904-08-09 i Ems och begraven å Solna kyrkogård.

TAB 9

Hampus, (son av Carl Erik, Tab. 5), född 1827-05-02 på Boget. Förvaltare vid Mattors bruk och sågverk i Medelpad. Bruksdisponent vid James Dicksons & Co. samtliga bruksegendomar i Norrland. Direktör i Sundsvalls enskilda bank. RVO 1882-12-01. Ägde gård i Sundsvall och Björnsgård i Hälsingborg. Död i Sundsvall 1892-12-23 och begravd i Solna socken, Stockholm. Gift 1866-07-06 på Gideå bruk i Gideå socken, Västernorrland med Constance Vilhelmina Trolle, född 1836-10-25 i Mo församling, Älvsborgs län , dotter av bruksförvaltaren Cari Ludvig Trolle och Hedvig Vilhelmina Hanngren. Död 1930-02-24 i Örebro (Olaus Petri db nr 31 och begraven i Örebro).

Barn:

 • Ebba, född 1869-04-22 på Mattors bruk. Död 1938-05-30 i Oldenburg och ligger jämte sin man där begraven. Gift 1892-11-16 i Stockholm med generalstabsläkaren i preussiska armén, RPrJK2kl, Friedr. Aug.K2kl, med. doktorn Rudolf Müller, född 1859-07-01 i Berne vid Bremen. Död 1937-10-30 i Oldenburg.
 • Berta, född 1870-07-27 på Mattors bruk. Gift 1896-11-03 i Stockholm med översten i IV. Västra arméfördelningens reserv, RSO, RVO, GVOIM, GM, Bernt Reinhold Martin Festin, född 1859-12-28 i Hallens socken, Jämtlands län.

TAB 10

Gustaf Adolf, (son av Tobias Fredrik, Tab. 3), född 1790-08-21 Harg. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1798-07-23. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1807-12-14. Furir vid Jönköpings regemente 1809-06-20. Förare 1811-02-25. Bataljonsadjutant 1812-02-08. Fanjunkare 1814-12-01. Avsked 1846-01-30. Död 1870-11-22 Kaxholmen s socken, Jönköpings län. Han bevistade krigen 1808–1809 och 1813–1814. Gift 1819-12-27 med Marit Lovisa Larsdotter, född 1801-09-09 på Stickelösa Västergården i Skärstads socken, död 1889-10-10 på Svedbrandshult i Mulseryds socken, Jönköpings län, dotter av jordbrukaren Lars Jönsson och Elin Håkansdotter.

Barn:

 • Christina Fredrika, född 1820-10-26 Ringsberg s socken, död 1891-06-13 i Stockholm. Gift 1844-12-13 med grosshandlaren Ferdinand Hyltén, född 1805-04-01 Romeleds socken, Älvsborgs län, död 1861-05-14 i Jönköping.
 • Reinhold Casimir, född 1825-06-24 på Ringsberg. Bruksbokhållare vid Lindefors järnbruk i Svenarums socken, Jönköpings län. Död ogift 1854-12-05 i Karlstad.
 • Emilia Laura, född 1834-01-16 på Ringsberg, död 1913-06-25. Gift 1867-08-06 i Skärstad socken, Jönköping med handlanden Erik Leonard Svensson, född 1824-04-10 i Göteborg, död 1886-03-29 i Jönköping.
 • Teodor Alfonso, född 1842-11-28, död 1846-06-20 på Kaxholmen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: