:

Edelsvärd nr 2178

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Edelsvärd nr 2178

Adlad 1802-12-09, introducerad 1803.

Edelsvärd A217800.png

TAB 1

Olof Meinander (Översiktstab 1), Kronofogde i Nedre Savolaks härad i Finland. Död 1725. (Cbh.) Gift med Anna Magdalena Wargentin, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med landskamreraren Johan Wadsten, född 1700, död 1788) (C. Afzelius, Släkten Westman (1919), född 1694, död 1778-06-10, dotter av lanthushållaren Joakim Wargentin. (C. Afzelius, Släkten Westman (1919).

Barn:

 • Johan Vilhelm Meinander, född omkring 1712. Kronofogde i Nedre Savolaks härad. Landssekreterares n. h. o. v. Död omkring 1790. (Cbh) Han ägde Pardala dubbla säteri och skatterusthåll i Sulkava socken, Kymmenegårds län. Gift med Maria Krogius.

Barn:

 • Adolf Meinander, adlad Edelsvärd, till Pardala. Född 1762-05-05. Volontär vid Savolaks jägarregementet 1776-03-26. Korpral vid karelska dragonerna 1778-06-30. Fänrik vid Savolaks lätta infanteriregemente 1779-04-23. Löjtnant vid Savolaks lätta infanteriregemente 1784-08-25. Stabsadjutant 1789. Kapten 1789-04-21. Överadjutant 1790. Major i armén 1790-11-08. Major vid Savolaks regemente 1793-02-01. Kompanichef 1794-10-09. Brigadmajor vid Savolaks- och karelska brigaderna 1796. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1796-10-09. RSO 1797-11-01. Vice landshövding i Uleåborgs län 1800-08-02. Landshövding i Uleåborgs län 1802-04-13. Adlad 1802-12-09 (introducerad 1803 under nr 2178). Död 1804-03-04 i Uleåborg. 'Han var mycket brukad i 1788–1790 års finska krig'. Gift 1796-04-02 med stiftsjungfrun, friherrinnan Sofia Magdalena Carpelan, född 1779-03-01 i Piteå, död 1847-11-21 Häringe, dotter av generalmajoren och landshövdingen Johan Fredrik Carpelan, friherre Carpelan, och Magdalena Maria Noræus.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1797-03-12, död 1854. Gift 1823-04-06 med kaptenen vid Jämtlands fältjägarregemente Otto Vilhelm von Friesen, född 1798-02-21 i Uppsala. Död 1852-05-20.
 • Fredrik Vilhelm, född 1798. Major. Död 1858. Se Tab. 2
 • Adolf Fabian, född 1801. Kapten. Död 1850. Se Tab. 5

TAB 2

Fredrik Vilhelm, (son av Adolf Meinander, adlad Edelsvärd, tab 1), född 1798-08-19 på Pardala. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Kompaniofficer vid Karlberg (KrAB). 1815-09-27. Utexamen 1816-09-21. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1816-10-01 underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1820-12-22. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1821-10-09. För brott mot duellplakatet avsked från regementet (KrAB) 1825-08-26. Löjtnant i armén (KrAB) 1826-10-05. Kapten i armén 1828-12-13. Majors n. h. o. v. 1832-09-26. Distriktschef och kanalbyggmästare vid Göta kanals östra linje 1832 (KrAB). Avsked därifrån (KrAB) 1836-05-05. Hedersledamot av Skaraborgs läns hushålln.sällskap 1844-08-05. Major i armén 1845-01-30. Avsked 1850-02-14. Död 1858-04-17 på Maskola nära Viborg, dit han 1850 överflyttade. 'Han var grundläggare av svenska lantbrukstidsskriften i Finland »Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal-ekonomien» samt förnämsta medarbetaren i tidningen Viborg'. Gift 1822-08-01 i Tuns kyrka, Skaraborgs län med Charlotta Christina Thun, född 1798, död 1857-03-07 Frösvi

Barn:

 • Sofia Gustava Regina Vilhelmina, född 1823-05-09 Klösta, död 1883-01-22 i Stockholm. Gift 1851-08-10 Stånghem s socken, Skaraborgs län med överstelöjtnanten Fredrik Magnus Berencreutz, nr 2345, född 1820, död 1891.
 • Adolf Vilhelm, född 1824. Major. Död 1919. Se Tab. 3
 • Baltzar Gustaf Styrbjörn, född 1833-02-27 i Söderköping. Kadett vid Karlberg 1847-12-23. Avgången 1849-09-22. Död 1850-02-00 i Pernambuco i Sydamerika.

TAB 3

Adolf Vilhelm (son av Fredrik Vilhelm, tab 2), född 1824-06-28 i Östersund. Kadett vid Karlberg 1838-04-17. Utexamen 1844-03-28. Underlöjtnant vid dalregementet 1844-04-10. Kommenderad officer vid Strömsholms kanalbyggnad 1844. Transporterad till ingenjörskåren 1845-08-18. Tjänstgjorde vid byggnadsarbetena å Vaxholms fästning och i Stockholms skärgård 1845. Tjänstgjorde vid fästningsbyggnadsarbetena å Karlstens fästning vid Marstrand 1849. Tjänstgörande fortifikationsbefälhavare i Göteborg och på Nya Älvsborgs fästning 1850–1851. Undervisade i matematik och teckning vid åtskilliga skolor i Göteborg 1850–1851. Löjtnant i armén 1854-06-01. Arkitekt vid Sveriges statsbanor 1855. Avsked från kåren med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1860-03-06. Kapten 1860-07-09. RVO 1862-11-04. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. 1864-02-16. RNO 1866-07-23. Stadsfullmäktig i Stockholm 1867–1887. LLA 1867. LFrKA 1871. Erhöll ridderskapets och adelns stora guldmedalj för sina förtjänster om riddarhusgårdens ordnande 1872. RNS:tOO 1882-07-22. Ledamot av Stockholms brandförsäkringskontors överstyrelse 1885–1911. KVO 1kl 1888-12-01. HLLA 1891-12-00. Entledigad från att vara arkitekt hos järnvägsstyrelsen 1895-03-30. Vice præses i akademien för de fria konsterna 1898-01-22. Præses i samma akademi 1902-02-22. Död 1919-10-15 i Stockholm (Solna förs, db). Han uppgjorde ritningar till de flesta av statsbanornas stationsbyggnader på sin tid. Ägde huset nr 12 Smålandsgatan i Stockholm samt lägenheten Almedal å Värmdön. Gift 1852-12-14 i Göteborg med Emelie Ulrika Blidberg, född i Göteborg, 1829-01-26, död 1914-05-24 i Stockholm, Finska förs. Dotter av handlanden Peter Blidberg och Ulrika Eleonora Hjelmberg.

Barn:

 • Peter Adolf, född 1860-05-01 i Stockholm, död i Stockholm 1860-05-05.
 • Anna Charlotta Ulrika, född 1867-03-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1898-02-11 i Stockholm. Gift 1889-08-28 i Ersta kapell i Stockholm med före detta överdirektören och chefen för kontrollstyrelsen, KNO1kl, RVO, mm. Fredrik Vilhelm Zethelius, född 1856-08-28 Stensjö. Död 1932-12-31 i Sthlm (Engelbr. förs db nr 279).
 • Fredrik Vilhelm, född 1869. Kammarjunkare. Se Tab. 4

TAB 4

Fredrik Vilhelm, (son av Adolf Vilhelm, tab 3), född 1869-05-06 i Stockholm. Elev vid Beskowska skolan i Stockholm till 1888. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1889. Bokhållare i järnvägsstyrelsen 1901-03-30. Sekreterare i föreningen för Stockholms fasta försvar 1902. RVO 1910-06-06. Kammarjunkare 1914-02-17. Sekreterare i centralrådet för kronprinsessans förening för landstormens beklädnad och utrustning samt sekreterare och skattmästare i Stockholms landstormsbeklädnadskommission 1914–1915. Suppleant för K. M:s ombud i kronprinsessan Margaretas landstormsfond 1921. Sekreterare i Mälarens turisttrafikförening. RNO 1919-06-06. RJohO 1923. SMsjv. SkytteGM. ÖRKOffHt med krigsdekoration. Verkst. direktör i turisttrafikförbundet 1921–1935. KVO 22kl 1928-06-06. Kammarherre s.å. 31/12, Ordf. i riksluftsskyddsförbundets förlagsaktb. R-RJohO. KSpCfO 2kl. RNS:tOO 1kl. Gift 1894-12-01 i Stockholm med Helfrid Lovisa Boije, född 1871-07-10 i Stockholm. VGM 1939-03-22. Dotter av lärftskramhandlaren Carl Oskar Boije och Albertina Östgren.

Barn:

 • Vera Lovisa, född 1896-06-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död i Stockholm 1906-01-10.
 • Curt Adolf Vilhelm, född 1899-05-06 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1918-05-13. Extra ordinarie tjänsteman i överståthållarämbetet 1921-04-01. Kammarskrivare i överståthållarämbetet 1925-07-01. SkmG. Gift 1925-12-04 i Engelbrektskyrkan, Stockholm med Ella Andréa Hedenlund, född 1898-09-13 i Borås. Dotter av bankdirektören Lars Axel Hedenlund och Selma Bökman. Se Tab. 4A.
 • Margit Ulrika Albertina, född 1907-07-31 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1931-11-29 i Stockholm (Finska förs vb 35) med marinkassören i marinförvaltningen Carl Gustaf Gunnar Alexander Schyller, född 1893-04-14 i Oskarshamn. Studentex. i Sthlm. Civilekonom-o kansliex v Sthlms högskola. Tjg v svenska konsulatet i Bordeaux. marinkassör v marinförvaltningen 1949. L. revisor o chef f sjörevisionen vid försvarets civilförvaltning intill pensioneringen. Solist v Stockholms studentsångarförbunds färd t Norge 1923 o t USA 1925, solist även i Sthlms konsertförening m m.

TAB 4. A

Curt Adolf Vilhelm,, (son av Fredrik Wilhelm tab 4), född 1899-05-06 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1918-05-13. Extra ordinarie tjänsteman i överståthållarämbetet 1921-04-01. Kammarskrivare i överståthållarämbetet 1925-07-01. T. f. taxeringsassistent. Taxeringsassistent 1936-05-06. SkmG. RVO 1kl 1946-11-15. Taxeringsintendent vid överståthållarämbetetskatteavd. 1952-06-30. Avsked fr. d:o 1964-05-31. SLK hedersplakett i guld 1964-11-23. R-RJohO 1977. Gift 1925-12-04 i Engelbrektskyrkan Stockholm, samma med Ella Andréa Hedenlund, född 1898-09-13 i Borås. Dotter av bankdirektören Lars Axel Hedenlund och Selma Bökman.

Barn:

 • Görel Margaretha, född 1928-05-27 i Stockholm.

TAB 5

Adolf Fabian, (son av Adolf Meinander, adlad Edelsvärd, tab 1), född 1801-03-15 i Uleåborg, Finland. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Avgången 1818-09-25. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägareregemente 1821-01-01. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägareregemente 1822-08-28. Officersexamen 1823-09-17. Löjtnant 1828-09-14. Kaptens avsked 1839-08-03. Död 1850-05-15 i Stockholm. Gift 1824-02-22 med Catharina Charlotta Ångman, född 1803-12-03, död 1856-03-23 i Östersund, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Hammerdals pastorat av Härnösands stift Jonas Ångman och Elisabet Catharina Huss. (An)

Barn:

 • Jonas Adolf Vilhelm, född 1824. Handlande. Död 1873. Se tab 6
 • Axel Eugen, född 1827. Kapten. Död 1897. Se Tab. 10
 • Carl Erik Magnus, född 1831. Fabrikör. Död 1901. Se Tab. 12.
 • Anders Leonard, död 1839-07-29.
 • Johan Fredrik, född 1838. Sergeant. Död 1919. Se Tab. 14

TAB 6

Jonas Adolf Vilhelm, (son av Axel Fabian, tab 5), född 1824-12-23 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Hemmansägare och handlande. Död 1873-01-31 Änge Gift i Hammerdals socken, Jämtlands län 1848-10-24 med Helena Jonasdotter Rehn, född 1824-02-21 i Hammerdals socken, död i Hammerdals socken 1900-08-21, dotter av fältjägaren Jonas Jonsson Rehn och Ingeborg Persdotter.

Barn:

 • Vilhelmina Charlotta Catharina, född 1849-07-19 i Hammerdals socken, död Hammerdals socken 1865-11-06.
 • Vendla Ingeborg, född 1851-12-19 i Hammerdals socken, död 1858-12-19 i Hammerdals socken.
 • Jonas Axel Fabian, född 1853 i Hammerdals socken. Kronofjärdingsman. Se Tab. 7.
 • Carl Adolf Valfrid, född 1858 i Hammerdals socken. Färgeriägare. Se Tab. 9.
 • Anders Johan Emanuel (Manne), född 1861-01-06 i Hammerdals socken. Anställd vid Undersåkers järnvägsstation i Jämtland. Död Undersåker 1894-05-09.
 • Emma Helena Elisabet, född 1865-01-12 i Hammerdals socken, död 1866-08-10 i Hammerdals socken.
 • Hilma Johanna Helena, född 1868-11-04 i Hammerdals socken. Bosatt i Nordamerika.

TAB 7

Jonas Axel Fabian, (son av Jonas Adolf Vilhelm, tab 6), född 1853-12-28 i Hammerdals socken. Kronofjärdingsman. Äger 1/24 mtl Änge i Hammerdals socken. Gift i Hammerdals socken 1886-10-28, med Kerstin Jonsdotter, född 1863-09-06 i Hammerdals socken. Dotter av förmånstagaren Jonas Pettersson och Margareta Olofsdotter.

Barn:

 • Helena Margareta, född 1887-01-21 i Mo, Hammerdals socken, död 1887-03-05.
 • Jonas Vilhelm, född 1887 i Mo, Hammerdals socken. Målare. Se Tab. 8.
 • Carl Olof, född 1888-10-21 i Mo, Hammerdals socken, död 1888-10-21.
 • Per Alfred, född 1889-11-19 i Mo, Hammerdals socken. Lantbruksbiträde. Död 1939-11-09 i Östersund (Lasarettet db nr 159) Hammerdals förs, Jämtlands län (db nr 55).
 • Carl Adolf, född 1891-06-11 i Mo, Hammerdals socken, död 1892-05-21.
 • Carl Axel, född 1902-10-30 i Mo, Hammerdals socken. Elektriker, driftledare. Gift 1938-01-29 i Föllinge, Jämtlands län med Anna Åslund, född 1900-07-16 i Föllinge förs, Jämtlands län.

TAB 8

Jonas Wilhelm , (son av Jonas Axel Fabian, tab 7), född 1887-12-23 i Mo i Hammerdals socken, Jämtlands län. Målare. Handlande. Gift 1912-01-07 i Hammerdals socken med Karin Göransdotter, född 1886-10-07 i Jämtlands Sikås i Hammerdals socken, Jämtlands län, död 1932-09-28 i Stockholm (Hammerdals förs, Jämtlands län, db nr 60). Dotter av hemmansägaren Göran Eriksson och Carin Olofsdotter.

Barn:

 • Kerstin Margareta Adelia, född 1912-04-23 i Hammerdals förs, Jämtlands län . Gift 1937-06-24 i Mörsils förs, Jämtlands län (vb nr 6) med Mikael Emil Carlsson, född 1906-02-01 i Revsunds förs, Jämtlands län. Mekaniker.
 • Axel Göran Alfons, född 1915-01-20 i Hammerdals förs, Jämtlands län .
 • Folke Arnold Wilhelm, född 1918-09-22 i Hammerdals förs, Jämtlands län .
 • Konrad Allan Fabian, född 1923-03-20 i Hammerdals förs, Jämtlands län . Död 1927-07-02 i Östersund, Hammerdals förs, Jämtlands län (db nr 31).
 • Alva Karin Nancy, född 1929-05-23 i Hammerdals förs, Jämtlands län.

TAB 9

Carl Adolf Walfrid , (son av Jonas Adolf Vilhelm. tab 6), född 1858-09-06 i Hammerdals förs, Jämtlands län Färgerifabrikör. Ägde en tid Mo färgeri i Hammerdals socken. Agent. Gift 1:o 1882-10-24 i Hammerdals socken med Ingeborg Olofsdotter, född 1855-04-06 i Hammerdals socken, död i Hammerdals socken 1885-11-30, dotter av bonden Olof Olofsson i Håxås och Christina Margareta Olofsdotter. 2:o 1887-03-06 i Hammerdals socken med Marith (Märta) Olofsdotter, född 1867-05-05 i Hammerdals socken, död i Hammerdals socken 1892-02-11 i Östersund, dotter av bonden Olof Olofsson i Ede och Anna Brita Olofsdotter. Gift 3:o 1904-01-07 i Älvsbynsförs Nb ]] med Ingeborg Olivia Johansdotter, född 1875-04-04 i Hammerdals förs, Jämt.

Barn:

 • 1. Carl Olof Vilhelm, född 1883-11-24 i Hammerdals socken, Jämtl, död i Hammerdals socken 1884-12-19.
 • 1. Helena Viktoria Margareta, född 1885-06-30, i Hammerdals socken,, död i Hammerdals förs 1886-09-01.
 • 2. Carl Olof Vilhelm, född 1887-12-30 i Hammerdals socken,, död i Hammerdals socken 1891-11-20.
 • 2. Anna Frida Helena, född 1889-09-26, i Hammerdals socken, Jämtlands län. Gift i Hammerdals socken Jämtlands län 1911-12-29 med åkaren Anders Emanuel Burholm, född 1869-02-28.
 • 2. Jonas Henning Sigfrid, född 1890-11-17 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Vistas i Nordamerika.
 • Karl Adolf Valfrid Edelsvärd har 1898-02-05 inför prosten Feltström, Hammerdal anmält sig vara fader till nedanstående barn, födda före 3:e äktenskapet.
 • 3. Emma Brita Kristina, född 1894-09-06 i Hammerdals., Jämtl. Gift 1919-07-01 i Sthlm, matteus förs, med gipsröraren Gunnar Gideon Johansson, född 1891-10-18 i Kyrkefalla förs, Skar.,
 • 3. Johanna Lina Elisabeth, född 1896-05-19 i Hammerdals förs, Jämtl. Död 1930-11-02 i Boden, Överluleå förs. Gift 1919-03-02 i Älvsby förs, Nb ]] med målaren Knut Odal Söderberg, född 1888-08-24 i Älvsby förs, Nb,
 • 3. Axel Edvard Valdemar, född 1898-01-16 i Hammerdals förs, Jämtl.
 • 3. Karl Johan Wilhelm, född 1903-03-01 i Älvsby förs, Nb.
 • 3. Bror Fredrik Emanuel, född 1905-04-02 i Älvsby by, Älvsbyns kapellförs Norrbottens län.
 • 3. Adolf Ingvar Helian , född 1907-04-10 i Älvsby by, Älvsbyns kapellförs Norrbottens län.
 • 3. Sten Gustaf Eugén , född 1909-10-29 i Älvsbyns förs, Norrbottens län.
 • 3. Malin Viola Ingeborg, född 1911-12-10 i Södra byn, Älvsbyns förs, Norrbottens län. Gift 1936-06-20 i Solna förs Sth. (vb nr 78), med järnarbetaren Nils Teodor Hedberg, född 1907-06-27 från vilken hon blev skild
 • 3. Göta Olina Valborg, född 1914-05-03 i Södra byn, Älvsbyns förs, Norrbottens län. Gift 1938-12-31 (Älvsbyns förs, Nb vb 62) med Göte Erland Birger Fällgren, född 1910-12-26 (Gällevare före., Nb).
 • 3. Hedvig Hilma Helena, född 1917-10-15 i Älvsbyns förs, Norrbottens län. Resturangägare. Gift 1943-05-01 i Överluleå förs, Nb., med chauffören Einar Eriksson, född 1903-10-04 i Överkalix förs, Norrb. Son av arbetaren Jakob Eriksson och Rebecka född Wäppling.
 • 3. Helga Astrid Adelia, född 1919-11-04 i Älvsbyns förs, Norrbottens län. Affärsbitr.

TAB 10

Axel Eugen, (son av Adolf Fabian, tab 5), född 1827-02-15 i Hammerdals socken. Furir vid Jämtlands fältjägarregemente 1843-03-30. Sergeant vid Jämtlands fältjägarregemente 1849-08-16. Bataljonsadjutant 1851-03-19. Fanjunkare 1852-07-07. Underlöjtnant vid Västernorrlands beväringsbataljon 1859-08-11. Löjtnant vid Västernorrlands beväringsbataljon 1864-08-09. Kapten 1872-01-26 regementskommissarie 1872–1893. RSO 1879-12-01. Avsked ur bataljonen med tillstånd att såsom kapten i armén kvarstå 1880-03-12. Död 1897-09-13 i Stockholm. Ägde Geresta vid Härnösand. Gift 1852-08-19 i Håsjö socken, Jämtlands län med sin kusin Julia Andréetta Amrén, född 1829-01-09 i Hammerdals socken, död 1905-07-20 i Stockholm, dotter av komministern i Ragunda förs av Härnösands stift Anders Amrén och Brita Christina Ångman.

Barn:

 • Alfred Emanuel, född 1855. Agronom. Död 1938. Se Tab. 11
 • Anders Teodor, född 1858-10-03 i Östersund, död i Östersund 1861-03-16.
 • Axel Adolf, född 1862-11-01 i Östersund. Gymnastikdirektör. Död 1920-11-03 i Stockholm, Engelbrekts och begraven i Lidingö kyrka 1920-11-09. Gift 1898-01-11 i Stockholm med Valborg Anna Maria Rydberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Axel Harald Wideqvist, född 1850-03-23, död 1888-07-27), född 1860-05-19, död 1920-10-11 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Lydia Charlotta, född 1864-05-15 i Östersund, död 1865-12-27 i Östersund.
 • Frida Julia Eugenia, född 1868-10-18 i Östersund. Stiftsjungfru. Död 1933-03-05 på Ulleråkers Sjukhus i Uppsala (Sthlm, Hedvig Eleonora. db nr 63).

TAB 11

Alfred Emanuel, (son av Axel Eugen, tab 10), född 1855-11-24 i Östersund. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1878. Ordinarie elev 1879. Avgången därifrån 1881. Agronom. En tid inspektor på Geresta, sedan agent. Död 1938-04-20 Stockholm (Hedvig Eleonora förs db nr 99). Gift 1909-06-17 i Stockholm, Hedvig Elenora med Hilda Amalia Gårdman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Johan Axel Fredriksson), född 1860-04-23.

Barn:

 • Alfred Vilhelm Eugen, född 1901-01-23 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.

TAB 12

Carl Erik Magnus, (son av Adolf Fabian, tab 5), född 1831-08-19 i Hammerdals socken. Garverifabrikör. Död 1901-09-20 i Brunflo socken, Jämtlands län. Ägde Optand i Brunflo socken. Gift 1859 i Hammerdals socken med Anna-Brita From, född i Hammerdals socken ]] 1833-11-29, död 1904-12-14 på Optand, dotter av David From och Carin Mattsdotter.

Barn:

 • Jonas Fabian, född 1858, död 1867-07-29 i Hammerdals socken.
 • Carl Johan Axel, född 1860, död i Hammerdals socken.
 • Anna Catharina Albertina, född 1862-07-16 i Hammerdals socken. Död 1935-01-20 i Östersund ]] och begr i Frösö. Gift 1890-09-21 i Östersund med lantbrukaren Erik Eriksson, född 1857-02-09 i Mora socken, Kopparbergs län, död 1922-07-27.
 • Brita Johanna Andréetta, född 1865-09-05 i Hammerdals socken. Gift 1891-09-22 i Ragunda med skomakaren och hemmansägaren Jonas Petter Eriksson, född 1865-04-03 i Ragunda. Död 1933.
 • Emma Lovisa, född 1867-12-06 i Hammerdals socken. Gift 1893-10-07 i Östersund med skräddaren Johannes Pettersson, född 1867-09-13 i Marby socken, Jämtlands län. Död 1933.
 • Helena Charlotta, född 1869-07-24 i Ströms socken, Jämtlands län, död 1925-02-15 i Brunflo förs, Jämtl. Gift 1889-12-29 i Brunflo socken med hemmansägaren Johannes Eriksson i Optand, född 1863-09-10 i Brunflo socken.
 • Carl Fredrik, född 1878. Lokomotiveldare. Se Tab. 13

TAB 13

Carl Fredrik, (son av Carl Erik Magnus, tab 12), född 1878-08-20 i Optand i Brunflo socken, Jämtlands län. Handelsbiträde. Lokomotiveldare. För detta lokomotivförare vid Statens järnvägar. Gift 1902-04-08 i Umeå med Emma Elisabet Söder, född 1880-06-13.

Barn:

 • Carl Erik, född 1902-08-05 i Vännäs socken, Västerbottens län, död i Vännäs socken, Västerbottens län, 1902-09-14.
 • Nancy Christina, född 1906-10-20 i Vännäs socken, Västerbottens län.
 • Carl Gustaf Adolf, född 1908-07-03 i Vännäs socken, Västerbottens län.
 • Oskar Fredrik Vilhelm, född 1911-05-25 i Vännäs socken, Västerbottens län. Tapetserare vid SJ. GMnor. Gift 1934-03-31 i Jukkasjärvi förs, Norrb. (vb nr 26) med Ellen Maria Fredrika Nilsson, född 1908-07-19 i Jukkasjärvi förs, Norrb.

TAB 14

Johan Fredrik, (son av Adolf Fabian, tab 5), född 1838-08-09 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Volontär vid Jämtlands fältjägarekår 1854-04-15. Avsked 1857-11-25. Åter volontär vid Jämtlands fältjägarekår 1859-04-20. Furir 1860-08-29. Sergeant 1864-06-30. Avsked 1877-01-15. Överflyttade till Nordamerika och bosatte sig i Chicago. Återflyttade till Sverige. Död 1919-08-10 i Härnösand. Gift 1862-01-09 med Maria Wikén, född 1839-05-22, död 1905-12-12 i Härnösand, dotter av kronolänsmannen och skolläraren Per Wikén och Brita Märta Oldberg.

Barn:

 • Per Adolf, född 1862-11-04 i Ovikens socken, Jämtlands län, liksom de fem första syskonen. Läkare i Nordamerika. Död ogift 1897-09-27 i Mc Keesport.
 • Brita Fredrika Charlotta, född 1864-07-18 i Ovikens socken, Jämtlands län, död 1865 i Myssjö socken, Jämtlands län.
 • Conrad, född 1866-06-05 i Ovikens socken, Jämtlands län. Slöjdlärare i Chicago.
 • Johan Vilhelm Eberhard, född 1867-09-11 i Ovikens socken, Jämtlands län. Jungman i handelsflottan. Död 1882-10-11 genom fall över bord från skeppet Skandia under segling i Atlanten.
 • Carl Valfrid, född 1870-07-25 i Ovikens socken, Jämtlands län. Handelsbokhållare i Härnösand 1883. Handelsföreståndare i Härnösand 1895-02-01. Innehar manufaktur- och herrekiperingsaffär i Härnösand sedan 1901-04-01. Gift 1900-06-03 i Sollefteå socken med Augusta Olivia (Gusten) Andersson, född 1871-10-02 på Karlsborgs fästning, död 1939-05-30 i Härnösand (db nr 82). Dotter av förmannen vid Karlsborgs fästningsbyggnad Anders Peter Andersson och Christina Lindgren.
 • Gustaf Axel, född 1872-04-11. Arkitekt under firma von Siden & Edelsvärd i Tulsa, Oklahoma, U. S. A. Gift 1:o 1896-09-14 med Helen Emely Pawer de la Pou, född 1870-09-13, död 1902-08-24. 2:o 1907-12-07 i Seattle med Clarita Elliott, död 1908-01-00. Har i första giftet två barn.
 • Johanna Maria Märta Catharina (Manna), född 1873-08-02 i Johannedal i Fors socken, Jämtlands län. Gift 1897-11-07 i Härnösand med folkskolläraren, klockaren och organisten i Bjärtrå förs Olof Häggström, född 1872-12-25.
 • Ester Hillevi, född 1879-03-08 i Härnösand, död 1906 i Zion City. Gift 1898-02-09 i Chicago med ingeniören Seth William Wherly, död 1902.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: