:

Von Meijer nr 329

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Meijer nr 329 †

Adlad 1645-08-07, introducerad 1647. Utdöd 1781-05-00.

Ätten, som härstammar från Livland och aldrig varit bosatt i Sverige, immatrikulerades 1733 på riddarhuset i Riga under nr 85. – Valentin von Meijer hade brodern Bartolomeus, kyrkoherde i Wenden 1626, assessor i konsistorium och prost, död 1656, gift 1:o med Anna Schrader, död 1649. Gift 2:o med Margareta Moller. Av dennes fem söner blevo två, Jürgen (Georg), född 1638, kvartermästare vid livländska adelsfanan, kapten, död 1693, och Bartold, överstelöjtnant vid Skyttes livländska infanteriregemente, död 1710 under Rigas belägring, adlade 1688-03-21 med sin farbroders vapen och namnet von Meijercrantz, men icke introducerade [Riga].


TAB 1

Bartold Meijer. Var 1558 bagarmästare i Riga. Död i Riga omkring 1590.

Barn:

 • Eberhard Meijer, född omkring 1572. Guldsmed i Riga. Död i Riga 1643. Gift 1600-06-00 med Anna Moller, dotter av guldsmeden Valentin Moller.

Barn:

 • Valentin Meijer, adlad von Meijer, till Lysohn och Druween, båda i Tirsens socken samt Appelthen i Seswegens socken, alla i Livland. Född 1601 i Riga. Menig vid ett svenskt regemente 1625. Genomgick alla grader. Överste för ett tyskt regemente 1646. Tillika kommendant i Bröckwörden 1646-07-19. Adlad 1646-08-07 (Introducerad 1647 under nr 329). Var 1648 kommendant i Minden i Westfalen. Kommendant i Birsen i ryska guv. Kovno 1656, vilket slott föregående år intagits av svenskarna. Kommendant i Riga 1658–1659-04-29. Generalmajor 1658. Överkommendant i Mitau 1659. Blev, jämte flera dömd från livet 1660, emedan han uppgivit sistnämnda fästning till fienden, men fick på rådets i Riga förbön nåd 1661 och erhöll åter sina förbrutna gods. Död 1674-03-09, på Jerküll i Kremonssn i Livland. Han köpte 1651 godset Nabben i Lemsals socken men försålde detsamma 1661. Erhöll av konung Carl X Gustaf i Wismar 1657-09-08 godsen Lysohn, Druween och Appelthen. Gift 1:o med Justina Cornelia von Kuusen, död 1645. Gift 2:o med Anna Wolffensköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amiralitetsfaktorn i Riga Peter Heltscher, adlad Rosenbom), dotter av myntmästaren Henrik Wolff, adlad Wolffensköld, och Appolonia Rigeman.

Barn:

 • Lennart Fredrik, till Lysohn, Druween och Appelthen. Levde ännu 1690. Död ogift.
 • En dotter. Gift med sin kusin Eberhard von Meijercrantz.
 • Cornelia, levde änka 1675. Gift med kaptenen Martin von Löwenstern, född 1637, död 1673, fader till generalmajoren Didrik Johan von Löwenstern. friherre von Löwenstern.
 • Anna Magdalena. Gift med Carl Rötchen.
 • Maria Elisabet, levde 1697, död ogift.
 • Justina, levde 1697, död ogift.
 • Anna Christina, död ogift.
 • Valentin, född 1653-07-25, död 1653-08-01.

TAB 2

Gustaf (son av Valentin Meijer, adlad von Meijer, Tab. 1), till Lysohn, Druween och Appelthen, som han 1713 erhöll efter äldre brodern. Var löjtnant 1708 och kapten 1713.

Barn:

 • Valentin, till Lysohn och Appelthen. Bevistade lantdagen i Riga 1717. Löjtnant. Avlade hyllningseden 1725-03-00. Sålde Appelthen 1726-07-26. Ordnungsgerichtsadjunct i Wenden 1727. Jämte brodern immatrikulerad på livländska riddarhuset 1733 under nr 85. Bodde 1750 på Lysohn. Död barnlös före 1766. Gift 1714-10-12 med Johanna Margareta von Engelhardt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen, friherre Jakob Gustaf von Bellingshausen).
 • Johanna Dorotea, född 1708 i Riga.

TAB 3

Otto Christoffer (son av Gustaf, Tab. 2), arvherre till Druween. Levde 1742. Död före 1750.

Barn:

 • Anna Hedvig. Gift med sekreteraren Frans Lämmerhirt.
 • Johanna Margareta. Ärvde 1781 Lysohn och Druween. Död 1803. Gift med ryske överstelöjtnanten, baron Joan Andrejevitj Malama.

TAB 4

Vilhelm Gustaf (son av Otto Christoffer, Tab. 3), arvherre till Druween efter faderns död och till Lysohn efter farbrodern. Major. Ordnungsgerichtsassessor. Död 1780. Gift 1753-02-15 med Johanna Augusta von Ceumern, som levde änka 1780-07-00, men var död före sonen, av en 1662-10-31 adlad, men ej introducerad ätt.

Barn:

 • Valentin Burchard, arvherre till Lysohn och Druween. Död ogift 1781-05-00 genom vådaskott på en jakt och utgick ätten med honom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: