:

Von Campenhausen nr 816

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1665-09-21, introducerad 1672.

Ätten skall enligt den adlade Johan Herman von Campenhausens sköldebrev härstamma från en »förnäm familj» i spanska Nederländerna, men denna uppgift måste starkt betvivlas. Ättens förste, med visshet kände stamfader Herman Kamphusen inflyttade till Sverige från Lübeck, och hans förfäder voro borgare i Riga. Herman Kampfhausen, † före? 1627-07-27 i Lübeck. Handelsman i Lübeck, nämnd 1595.

Barn:

TAB 2

Herman Kamphusen (Camphausen). Inflyttade från Lübeck till Stockholm och anhöll 1622-12-05 om burskap från Lübeck till Stockholm. Vinhandlare. En av borgerskapets 48 äldste 1627–1651. Kyrkvärd i tyska församlingen 1636. Ägde hus vid Österlånggatan. Inspektor över stora sjötullen i Västervik 1653-08-19. Levde 1655-04-11 men var död före 1656-03-15[(Pt XXIV, s. 3–5.)]. Gift 1626-06-18 i Stockholm med Gertrud von der Linde, född 1608-04-02, dotter av kammarrådet Erik Larsson von der Linde och hans 2:a fru Vendla Lohrman.

Barn:

  • Lorentz Campenhausen, adlad von Campenhausen, död 1672. Se Tab. 3
  • Johan Herman Campenhausen, adlad von Campenhausen, född 1641, död 1705. Se adlade ätten von Campenhausen Tab. 1.
  • Christina Dorothea Von Campenhausen, † 1712 i Bottarve. Gift 1:o med befallningsmannen över Ölands norra mot. Erik Hansson Törnecrantz, † 1672 4/5 januari i Räpplinge/H. Gift 2:o 1675-03-02 i Räpplinge med kyrkoherden där Daniel Danielsson Repplerus född 1646 i Räpplinge, † 1698 i Räpplinge.
  • Gertrud Von Kampenhausen.
  • Elsa Von Kampenhausen.
  • Carl Gustaf Von Kampenhausen.

TAB 3

Lorentz Campenhausen, † 1672 kort före den tjugonde augusti i Neumünde. Adlad von Campenhausen (son av Herman Kamphusen, Tab. 1). Student i Uppsala (Um.) 1643-07-24. Fyrverkare vid artilleriet 1652. Fänrik 1656 vid artilleriet, löjtnant vid von der Lindes regemente s.å. Kapten vid drottningens livreg. till fot 1657, kapten vid Bengt Horns regemente s.å. Kapten vid artilleriet, när han blev adlad 1665-09-21, kapten vid gardet i Livland s.å. Introducerad 1672 under nr 816. Tjänstgörande sedermera med majors grad som ingenjör i Livland, särskilt vid Neumündes fortifikationsbyggnad (Mf.). Överstelöjtnant till fot 1669-07-09 utan beställning vid visst regemente, men tjästgörande fortfarande vid fortifikationen. efterlämnande änka och sju barn i fattiga omständigheter. (Mf.) Gift 1:o med Elisabet von Oerten. Gift 2:o med Catharina Wolffensköld. Dotter till myntmästare Henrik Wolf, adlad Wolffensköld.

Barn:

  • Sju barn levde vid faderns död. Ej vidare kända.

Källor

  • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
  • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: