Von Campenhausen nr 816

Från Adelsvapen-Wiki

0816.jpg

Adliga ätten von Campenhausen nr 816 †

Adlad 1665-09-21, introducerad 1672. Utdöd.

Ätten skall enligt den adlade Johan Herman von Campenhausens sköldebrev härstamma från en »förnäm familj» i spanska Nederländerna, men denna uppgift måste starkt betvivlas. Ättens förste, med visshet kände stamfader Herman Kamphusen inflyttade till Sverige från Lübeck, och hans förfäder voro borgare i Riga.

TAB 1

Herman Kamphusen (Camphausen). Inflyttade från Lübeck till Stockholm och anhöll 1622-12-05 om burskap från Lübeck till Stockholm. Vinhandlare. En av borgerskapets 48 äldste 1627–1651. Kyrkvärd i tyska församlingen 1636. Ägde hus vid Österlånggatan. Inspektor över stora sjötullen i Västervik 1653-08-19. Levde 1655-04-11 men var död före 1656-03-15[(Pt XXIV, s. 3–5.)]. Gift 1626-06-18 i Stockholm med Gertrud von der Linde, född 1608-04-02, dotter av kammarrådet Erik Larsson, adlad von der Linde, och hans 2:a fru Vendla Lohrman.

Barn:

  • Lorentz Campenhausen, adlad von Campenhausen, död 1672. Se Tab. 2
  • Johan Herman Campenhausen, adlad von Campenhausen, född 1641, död 1705. Se adlade ätten von Campenhausen, Tab. 1.

TAB 2

Lorentz Campenhausen, adlad von Campenhausen (son av Herman Kamphusen, Tab. 1). Student i Uppsala (Um.) 1643-07-24. Fyrverkare vid artilleriet 1652. Var löjtnant vid von der Lindes regemente 1656. Var kapten vid Bengt Horns regemente 1657. Var kapten vid artilleriet, då han blev adlad 1665-09-21 (introducerad 1672 under nr 816). Tjänstgörande sedermera med majors grad som ingenjör i Livland, särskilt vid Neumündes fortifikationsbyggnad (Mf.). Överstelöjtnant till fot 1669-07-09 utan beställning vid visst regemente, men tjästgörande fortfarande vid fortifikationen. Död 1672 kort före den tjugonde augusti i Neumünde, efterlämnande änka och sju barn i fattiga omständigheter. (Mf.) Gift 1:o med Elisabet von Oerten. Gift 2:o med Catharina Wolffensköld, dotter av myntmästaren Henrik Wolf, adlad Wolffensköld.

Barn:

  • Sju barn levde vid faderns död. Ej vidare kända.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.