:

Von Bildsten nr 1078

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Bildsten nr 1078 †

Adlad 1686-08-30, introd. s. å. De sist levande manliga ättemedlemmarna upphöjda i friherrlig värdighet med namnet von Bildstein.


1Bbl. 2Um. 3Ab. 4KrAB. 5Rf.

TAB 1

Cort eller Conrad Bildstein. Inkom från Tyskland i slutet av 1500-talet och blev vinskänk och borgare i Stockholm. Han erhöll genom k. brev1 1602-06-01 och 1607-10-07 stadfästelse på sin svärfaders förläning Hjortsberga m. m. i Vårdinge socken, Södermanlands län. Gift 1602 med Barbro Creutziger, dotter av sekreteraren Stefan Creutziger.

Barn:

 • Carl Bildsten, till Hjortsberga. Född 1605-12-04 i Stockholm. Student i Uppsala2 1625-09-21. Tullnär i Åbo1 1631-04-06. Tjänstgjorde vid tullverket i Åbo t. o. m. 1637. Bergmästare över Österbottens, Viborgs och Nyslotts län3 1641-06-25–1643-06-03. Anlade Billnäs bruk i Pojo socken 1640 och Fagerviks bruk i Ingå socken 1646. Död 1673-03-23 på Fagervik och begraven i Åbo domkyrka. Gift med Anna Nyman, begraven 1671-02-12 i Åbo domkyrka, dotter av borgaren i Åbo Henrik Nyman [Rf].

Barn:

 • Carl Bildsten. Brukspatron. Död 1691. Se Tab. 2
 • Conrad Bildsten, adlad von Bildsten. Major. Död 1701. Se Tab. 3

TAB 2

Carl Bildsten (son av Carl Bildsten, Tab. 1), student i Åbo 1650. Relegerad 1659-08-18 på två år. Innehade efter faderns död Fagerviks bruk och anlade 1686 Skogby järnbruk i Tenala socken, Nylands län. Död 1691 och begraven 1692-02-28 i Åbo domkyrka [Rf]. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1677 med Anna Wulf, född 1659-04-08, död 1692, dotter av assessorn Daniel Wulf och Margareta Östman samt syster till kammarrådet Daniel Wulf, adlad Wulfcrona.

Barn:

 • 1. Carl Bildsten, friherre Bildstein, född omkr. 1672, död 1726. Se friherrl. ätten Bildstein, Tab. 1.

TAB 3

Conrad Bildsten, adlad von Bildsten (son av Carl Bildsten, Tab. 1), kom i tjänst 1645. Mönsterskrivare vid livgardet 1651-06-18. Fänrik vid Fersenska regementet 1652. Löjtnant därst. 1656. Kapten4 1664-08-25. Major vid Åbo läns regemente 1678-01-04. Konfirm.fullm. 1679-12-03. Adlad 1686-08-30 (introd. s. å. under nr 1078). Kommendant på Cobron skans 1695-05-29, där han 1700-02-14 överraskades av sachsarna. Död 1701-02-19. Gift med en syster till generalmajoren Christoffer Güntersberch, natural. von Güntersberch.

Barn:

 • Henrik Johan. Pikenerare vid gardet 1685-05-005. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1686-08-13. Löjtnant därst.5 1096-03-03. Regementskvartermästare 1700-07-30. Konfirm.fullm. 1701-02-25. Kapten 1703-08-31. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Christoffer Conrad, adopt. friherre Bildstein, född 1672, död 1752. Se friherrl. ätten Bildstein, Tab. 2.
 • Eberhard, adopt. friherre Bildstein, född 1673, död 1758. Se friherrl. ätten Bildstein. Tab. 3.
 • Carl Gustaf. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1695. Löjtnant därst. 1696-12-25. Livdrabant 1703-04-09. Rymde för duell 1707-04-03. Major vid bremiska adelsfanan 1712-07-00. Konfirm.fullm. 1715-11-19. Placerad vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1717-10-00. Överstelöjtnant vid Björneborgs infanteriregemente 1719-11-11. Död 1720-01-15 och begraven s. å. 17/1 i Maria kyrka i Stockholm.
 • Dorotea Sofia, överlevde fadern.
 • Anna Helena, överlevde fadern.
 • Hedvig Margareta, överlevde fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: