:

Wadman från Vadstena

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Jöran Svensson, född 1624 (åu); borgare i Vadstena 1654-11-15; † 1668 i Vadstena, begr 22/4 (44 år gammal, källa: Genline ID 401.33.32400). Gift 1655-09-02 i Vadstena (källa: Genline ID 401.33.27600) med Engel Christophersdotter Neunkirch, född 1624 (åu), † 1689 i Vadstena, begr 17/5 (Jöran Svenssons efterlevande Enckia, Ädel och dygdsamma Matrona, 68 år, 2 mån, 10 dagar gammal, källa: Genline ID 401.34.55600), dotter till borgaren, guldsmeden och rådmannen Christopher Neunkirch och Margareta Larsdotter.

Barn:

 • Christopher Jöransson Wadman, född 1656; stadsnotarie; borgmästare; † 1689. se Tab 2.
 • Brita Jöransdotter, född 1658 i Vadstena, dpt 1659-01-02, † 1709-05-02. Gift 1684-11-02 i Vadstena (källa: Genline ID 401.33.28500) med borgaren och handelsmannen Jöran Jönsson Wetter, född 1649, † 1722.
 • Lars Jöransson, född 1665 i Vadstena, dpt 24/5, † där 1667, begr 27/2.

TAB 2

Christopher Jöransson Wadman, (son till Jöran Svensson, Tab 1), född 1656 i Vadstena, dpt 26/9 (källa: Genline ID 401.33.37000); stadsnotarie i Vadstena 1678-06-03; borgmästare där 1686-12-13; † 1689-04-23 i Vadstena, begr 28/4 (källa: Genline ID 401.34.55600). Gift 1678-06-22 i Vadstena (källa: Genline ID 401.33.28200) med Margareta Pedersdotter Talén, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1700-11-27 i Vadstena med rådmannen Johan Arvidsson Dahlman, född 1652, † 1714), född 1658 i Vadstena, dpt 21/12, † där 1742, begr 16/11, dotter till rektorn i Vadstena, kyrkoherden i Orlunda pastorat Petrus Gotschalci Schedviensis och Karin Månsdotter.

Barn:

 • N.N, dödfödd 1678-08-09 i Vadstena, begr 21/9.
 • Nathan Wadman, född 1679 i Vadstena, dpt 20/10, † där 1683, begr 2/7.
 • Per Wadman, född 1681 i Vadstena, dpt 27/10, † där s å, begr 28/12.
 • Jöran Wadman, född 1683 i Vadstena (enl föräldrarnas gravsten), † där s å.
 • Johan Wadman, född 1684 i Vadstena, dpt 16/10, † ung.
 • Christopher Wadman, född 1686; sekundkapten; tullinspektor; † 1766. se Tab 3.
 • Per Gideon Wadman, född 1688; regementsauditör; † 1760. se Tab 4.

TAB 3

Christopher Wadman, (son till Christopher Jöransson Wadman, Tab 2), född 1686 i Vadstena; kom i tjänst vid artilleriet 1709; furir vid Östgöta infanterireg:te 1710-02-15;sergeant där s å 27/5; fänrik där 1711-10-22; sekundlöjtnant där 1712-12-17; regementskvartermästare där 1713-02-12; fången s å 16/5 vid Tönningen; sekundkapten där 1716-06-13; avsked 1719-09-30; tullinspektor i Åbo; intagen på Vadstena krigsmanshus 1754-11-28; † 1766-03-28 i Vadstena. Gift 1709-11-04 i Hovs sn med Märta Charlotta Palm, dotter till kamrer Palm i Hovs sn och Regina Ekholm, i hennes 1:a äktenskap.

Barn:

 • Christina Charlotta Wadman, född 1715 på Huvudsta, Hovs sn, dpt 1715-10-14.
 • Märta Charlotta Wadman, född 1717-03-30 i Hovs sn, dpt 31/3.
 • Vendela Sophia Wadman, född 1718-04-25 i Högby sn (källa: Genline ID 312.26.71800).
 • Carl Gustaf Wadman, född 1719-05-13 i Högby sn, dpt 18/5 (källa: Genline ID 312.26.72000), † där 1720-04-??
 • Christopher Wadman, född 1720-08-23 i Högby sn, dpt 8/9 (källa: Genline ID 312.26.72100).
 • Margareta Regina Wadman, fldd 1721 (åu), † 1740-10-17 i Linköping. Trolovad 1734 med fänriken Samuel Ekeroth, (gift 1746 med Catharina Christina von Weinberg, född 1727), född 1712, † 1778. Gift med sämskmakaren Matthias Beckman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1732-04-16 med Anna Christina Bläding, född 1700-11-08, † 1736-01-23 i Linköping), född 169(7), † 1740-04-10 i Vadstena.
 • Per Wadman, född 1722-01-07 i Högby sn (källa: Genline ID 312.26.72400).
 • Daniel Wadman, född 1722-11-22 i Högby sn (källa: Genline ID 312.26.72700).
 • Johanna Catharina Wadman, född 1724-11-26 i Högby sn, dpt 27/11 (källa: Genline ID 312.26.73300).
 • Eva Maria Wadman, född 1728-01-23 i Högby sn, dpt 25/1 (källa: Genline ID 312.26.74100), † 1729-05-26 på Ånesta, St Lars sn.

TAB 4

Per Gideon Wadman, (son till Christopher Jöransson Wadman, Tab 2), född 1688 i Vadstena; mönsterskrivare 1710-03-28; regementsauditör vid Östgöta tremänningsinfanterireg:te 1712-05-19; avsked 1716; ägare av Egeby i S:t Pers sn och Rinna gård i Rinna sn; bosatt i Rinna sn sedan 1720 (källa: Genline ID 356.14.38500); † 1760-02-14 på Rinna gård, Rinna sn (slag, 71 år gammal, källa: Genline ID 356.14.37500). Gift 1717-06-30 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.19.67600) med välborna jungfrun Eva Maria Fahnehielm, född 1700-09-29 på Näs, Torpa sn (källa: Genline ID 356.14.38500), † 1780-01-15 på Rinna gård, Rinna sn, begr 27/1 (79 år gammal, källa: Genline ID 356.14.38500), dotter till löjtnanten Axel Johan Fahnehielm och Regina Elisabeth Rosenholtz.

Barn:

 • Johan Christopher Wadman, född 1718-04-04 på Rinna gård, Rinna sn, † ung.
 • Axel Per Wadman, född 1719 i S:t Pers sn, dpt 15/10, † där s å 21/11, begr 29/11.
 • Carl Gustaf Wadman, född 1720-11-08 på Rinna gård, Rinna sn, † ung.
 • Adam Wadman, född 1723; kommissionslantmätare; † 1776. se Tab 5.
 • Eva Regina Wadman, född 1726-01-08 på Rinna gård, Rinna sn, dpt 10/1 (källa: Genline ID 356.12.69800), † 1804-02-08 på Lundby, Häradshammars sn. Gift 1747-09-06 i Rinna sn (källa: Genline ID 356.14.22400) med kyrkoherden i Häradshammars pastorat Olof Langelius, född 1716-09-02 i Väderstads sn, † 1782-11-10 i Häradshammars sn. Paret fick två döttrar som har efterlämnat talrika ättlingar.
 • Margareta Sophia Wadman, född 1728-03-28 på Rinna gård, Rinna sn, dpt 31/3 (källa: Genline ID 356.12.70200), † 1759. Gift med Andreas Widfelt.
 • Brita Johanna Wadman, född 1729-07-19 på Rinna gård, Rinna sn, dpt 21/7 (källa: Genline ID 356.12.70500), † 1799-07-18 i Högby sn. Gift 1749-09-03 i Rinna sn (källa: Genline ID 356.14.22400) med prosten i Högby pastorat, välädle Gabriel Johansson Zerl, född 1723, † 1793 i Högby sn.
 • Christina Elisabet Wadman, född 1732-02-11 på Rinna gård, Rinna sn, dpt 13/2 (källa: Genline ID 356.12.78100), † 1776-08-21 på Govlösa, Normlösa sn (hetsig feber, 44 år gammal, källa: Genline ID 342.22.59900). Gift 1:o 1767-10-15 i Rinna sn (källa: Genline ID 356.14.22900) med fil mag, kyrkoherden i Väderstads och Harstads pastorat Anders Jonæ Palmeroth, i hans 2:a äktenskap, född 1701-06-21 på Munkeryd, Ödeshögs sn, † 1773-10-25 i Väderstads sn; 2:o 1776-04-16 i Väderstads sn (källa: Genline ID 415.12.11300) med kornetten vid Östgöta kavallerireg:te Lars Grewell, i hans 3:e äktenskap (Gift 1:o 1757-08-05 med änkan Ulrika Salander, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1755-10-02 i Normlösa sn (källa: Genline ID 373.10.74200) med komministern i Vireda och Haurida pastorat Petrus Erice Isberg, född 1729-04-09, † 1756-03-27 i Haurida sn, begr 29/4 (bröstsjuka, 27 år gammal, källa: Genline ID 1090.14.82400), född 1735-02-14 på Govlösa, Normlösa sn, dpt 19/2 (källa: Genline ID 342.20.9500), † där 1773-03-10 (38 år gammal, källa: Genline ID 342.22.59800), dotter till kvartermästaren vid Östgöta kavallerireg:te Erik Salander och hans 2:a hustru Anna Schorelia; 2:o 1773-11-02 med Ulrika Märta de Charlière, född 1733-01-30 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, dpt 4/2 (källa: Genline ID 323.15.62300), † 1774-11-17 på Govlösa, Normlösa sn (barnsäng, 41 år gammal, källa: Genline ID 342.22.59900), dotter till kaptenen Gustaf Reinhold de Charlière och hans 2:a hustru Hedvig Kijl; 4:o 1777-07-03 i Slaka sn med Christina Catharina Blomensköld, född 1747-07-03 i Adelövs sn (källa: Genline ID 430.2.34100), † 1820-02-03 på Berga, dotter till kornetten vid Smålands kavallerireg:te Gustaf Anders Blomensköld och Eva Elisabet Wendel), född 1729-07-24 i Nykils sn, dpt 5/8 (källa: Genline ID 349.50.45100), † 1807-09-17 i Skänninge, begr 24/9 (ålderdom, 78 år gammal, källa: Genline ID 373.10.74200).
 • Ulrika Wadman, född 1735-05-16 på Rinna gård, Rinna sn, dpt 18/5 (källa: Genline ID 356.13.8200), † 1766. Gift 1761-09-03 i Rinna sn (källa: Genline ID 356.14.22700) med kyrkoherden i Å sn, högvälädle Magnus Tollin, född 1724, † 1804.
 • Charlotta Catharina Wadman, född 1738-09-17 på Rinna gård, Rinna sn, dpt 22/9 (källa: Genline ID 356.13.8800), † där 1759-09-17.
 • Fredrik Wadman, född 1742; kommissionlantmätare; † 1820. se Tab 6.

TAB 5

Adam Wadman, (son till Per Gideon Wadman, Tab 4), född 1723-11-06 på Rinna gård, Rinna sn; lantmätarexamen 1748; kunglig fullmakt som kommissionslantmätare i Östergötland 1759-09-20; † 1776-10-28 på Egeby, S:t Pers sn, begr 8/11 (källa: Genline ID 364.14.39800). Gift 1:o 1751-02-?? på Bönsta i Nyköping med jungfrun Margareta Rivell, född 1727, † 1775-01-02 i Skänninge (47 år, 5 månader gammal), dotter till 1:e lantmätaren i Södermanland Mårten Johan Rivell och Maria Dorothea Agner; 2:o 1776-04-03 på Lindenäs, Motala sn med jungfrun Althea Maria Rotkirch, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1781-02-06 i Västra Ny sn (källa: Genline ID 421.20.79400) med löjtnanten vid Kungl Första Livgrenadjärreg:tet Anders Gabriel Wallander, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1763-01-03 i Vinnerstads sn (källa: Genline ID 409.12.5700) med jungfrun Rebecka Aspling, † 1779-08-27 på Sonnorp, Vinnerstads sn, begr 30/8 (lungsot, 43 år gammal, källa: Genline ID 409.12.27900), född 1731-05-04 (klockan 6 om morgonen), dpt 8/5 (källa: Genline ID 382.13.42500), † 1803-01-05 på Sonnorp, Vinnerstads sn, begr 14/1 (72 år gammal, källa: Genline ID 409.12.28800), född tvilling 1743-04-14 i Västra Ny sn, † 1812-01-09 i Motala sn, dotter till kornetten Carl Gabriel Rotkirch och Ulrika de Besche.

Barn 1:o:

 • Eva Maria Wadman, född 1752-03-23 på Girsta, Västra fs, Nyköping, dpt 25/3 (källa: Genline ID 2125.43.42600).
 • Brita Elisabet Wadman, född 1753-08-25 på Girsta, Västra fs, Nyköping, dpt 1/9 (källa: Genline ID 2125.43.44700), † änka 1795-10-30 i Kisa sn. Gift 1775-07-09 i Vadstena med apotekaren där, lantbrukaren i Kisa sn Daniel Viktor Christian Schoultz, född 1728 i Pommern, † 1795-05-18 i Kisa sn.
 • Sara Catharina Wadman, född 1755-02-14 på Girsta, Västra fs, Nyköping, dpt 20/2 (källa: Genline ID 2125.43.46200), † 1810 i Västra Stenby sn. Gift 1775-05-25 i Vadstena med slottslänsmannen, mönsterskrivaren vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet och länsnotarien Nils Norræus, född 1749-08-15 på Orlunda, Orlunda sn, † 1802-04-02 i Västra Stenby sn. Paret fick flera barn, bl a en son som upptog släktnamnet Noréus.
 • Anna Christina Wadman, född 1757-12-12 på Girsta, Västra fs, Nyköping, † 1812-01-27 i Linköping. Gift med lantbokhållaren och häradsskrivaren Carl Svensson Sondén, född 1750 i Linköping, † där 1801-05-05 (50 år, 8 månader gammal).
 • Carl Gideon Wadman, född 1759-11-19 på Girsta, Västra fs, Nyköping; student i Uppsala 1780; lantmätarexamen 1782; lantmätare i Östergötland; kunglig fullmakt 1785-05-19 som kommissionlantmätare i Malmöhus län; förlovad med Fredrika Laurentia Norling i Kristianstad; † där ogift och barnlös 1789-05-08.
 • Beata Ulrika Wadman, född 1761-05-23 på Girsta, Västra fs, Nyköping.
 • Adolf Fredrik Wadman, född 1764-04-26 på Egeby, S:t Lars sn, † där s å 26/10.
 • Eva Charlotta Wadman, född 1765-06-21 på Egeby, S:t Lars sn, † barnlös 1806-05-15 i Vadstena, begr 9/5. Gift 1801 med stadskassören Jonas Cederblad, född 176(7), † änkling 1809-04-23 i Vadstena.
 • Helena Sophia Wadman, född 1767-06-08 på Egeby, S:t Lars sn.
 • Fredrik Wadman, född 1770-09-09 på Egeby, S:t Lars sn, † där s å 10/9.

Dotter 2:o:

 • Ulrika Maria Wadman, född 1777-05-18 på Egeby, S:t Lars sn, † 1856 i Västra Stenby sn. Gift 1795-11-29 i Vinnerstads sn (källa: Genline ID 409.12.6300) med sergeanten Gustaf Wilhelm de Falck, född 1769-07-08 på Björnsnäs, Kvillinge sn, dpt 9/7 (källa: Genline ID 290.20.38000 och 326.24.98000), † 1815-02-02 på Kulla kaptensboställe, Gistad sn, begr 10/2 (frossa, 47 år gammal, källa: Genline ID 290.20.38000). Paret fick flera barn.

TAB 6

Fredrik Wadman, (son till Per Gideon Wadman, Tab 4), född 1742-07-17 på Rinna gård, Rinna sn; lantmätarexamen 1764; kunglig fullmakt 1781-07-30 som kommissionslantmätare i Östergötland; † 1820-11-04 på Bålnäs, Malexanders sn (78 år gammal, källa: Genline ID 337.13.72100). Gift 1767-09-15 i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 337.13.71100) med jungfrun Ulrika Beata Elg, född 1744-01-01 på Strömsholms kungsgård (källa: Genline ID 337.13.71100), † 1808-01-13 på Bålnäs, Malexanders sn, begr 31/1 (svullnad, 64 år gammal, källa: Genline ID 337.13.71100).

Barn:

 • Eva Catharina Wadman, född 1767-10-07 i Vreta Klosters sn (källa: Genline ID 287.20.30100), † 1810-05-02 på Boberg, Fornåsa sn, begr 11/5 (lungsot, 43 år, 5 månader gammal, källa: Genline ID 287.20.30100). Gift 1:o 1786-05-07 i Stockholm (källa: Genline ID 287.20.30100) med auditören vid kungliga fortifikationen Johan Lidiin, från vilken hon pga att hon begick äktenskapsbrott blev skild 1798-11-03 (Bobergs häradsrätt), född 1758-12-14 i Stockholm, † 1830-02-22 på Virstad, Högsby sn. Paret fick 5 barn. 2:o 1800 (källa: Genline ID 287.3.56800) med kronolänsmannen Carl Gustaf Mörck, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1811 i Fornåsa sn med änkan Beata Charlotta Wallensteen, i hennes 2:a äktenskap), född 1768 i Skeppsås sn, † 1842 i Fornåsa sn, dotter till ryttmästaren Nils Christian Wallensteen och Hedvig Lovisa Bäfverstedt), född 1769-05-28 i Skeppsås sn (källa: Genline ID 287.3.56800). Paret fick 3 barn.
 • Beata Fredrika Wadman, född 1779-07-04 i Vreta Klosters sn, † 1866-09-17 på Bålnäs, Malexanders sn (87 år, 2 månader, 13 dagar gammal). Gift 1808-09-19 i Malexanders sn (han var barnlös i tidigare äktenskapet, uppvisade avvittringsbevis med förra fruns arvingar av år 1801, källa: Genline ID 337.13.69000) med änklingen, 2:e kommissionslantmätaren Jonas Christian Lagergren, född 1767-03-27 i Brunneby sn (källa: Genline ID 337.14.97900), † 1842-08-12 på Bålnäs, Malexanders sn, begr 19/8 (ålderdom, 75 år gammal, källa: Genline ID 337.14.97900). Paret fick en dotter.
 • Regina Lovisa Wadman, född 1780 i Skeppsås sn (källa: Genline ID 337.13.72300), † 1823-10-15 på Bålnäs, Malexanders sn, begr 24/10 (bröstfeber, 43 år gammal, källa: Genline ID 337.13.72300). Gift 1808-09-19 i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.13.69000) med lantmäteriauskultanten Carl Magnus Solfelt, född 1781 i Lönneberga sn (källa: Genline ID 337.13.71300), † 1810-08-22 på Bålnäs, Malexanders sn, begr 29/8 (källa: Genline ID 337.13.71300). Berg

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: