:

Aspling från Östergötland

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Peter Aspling d ä, korpral vid Östgöta kavallerireg:te 1695-06-20; kallas korpral 1698 (källa: Genline ID 404.19.50500); kvartermästare 1701-02-22; sekundkornett 1703-03-20; premiärkornett s å 29/12; sekundlöjtnant 1704-12-12; premiärlöjtnant 1706-08-13; sekundryttmästare 1708-12-05; deltog i stora nordiska kriget från dess början och "sig dervid vähl förhållit"; ägde Dragestad rusthåll, Veta sn, som hans änka och barn dock måste avträda 1717 på grund av oförmåga att fullgöra rustningen; † 1709-07-11 i Poltava, Ukraina, av i slaget erhållna sår. Gift 1697-08-15 på Kongs-Norrby, Brunneby sn med Beata Netzelia, född 1678, † 1748-09-18, dotter till komministern i Kvillinge pastorat Petrus Olai Netzelius och Gertrud Gislesdotter.

Barn:

  • Christina Aspling, född 1698-08-10 på Narveryd, Vallerstads sn, dpt s d (källa: Genline ID 404.19.50500).
  • Peter Aspling, född 1700; löjtnant; † 1774. se Tab 2.
  • Anna Maria Aspling, född 1702 (åu), † 1742-05-14 på Kölja, Älvestads sn, begr 19/5 (40 år gammal, källa: Genline ID 430.11.41000). Gift 1724-11-08 i Älvestads sn (källa: Genline ID 430.11.28200) med korpralen Carl Gustaf Bröms, född 1696-03-?? i Älvestads sn, dpt 22/3 (källa: Genline ID 430.11.30500), † 1742-05-13 på Kölja, Älvestads sn, begr 19/5 (hetsig feber, 46 år gammal, källa: Genline ID 430.11.41000).

TAB 2

Löjtnanten Peter Asplings namnteckning (källa: Genline ID 286.9.50300).

Peter Aspling d y, (son till Peter Aspling d ä, Tab 1), född 1700-05-14 på Narveryd, Vallerstads sn; volontär vid Östgöta Infanterireg:te 1716; rustmästare 1717;furir 1719; fältväbel 1726; regementsadjutant 1739-10-25; fänrik 1741; sekundlöjtnant med fänriks indelning 1742; löjtnants indelning 1743; löjtnant vid Garnisionsreg:tet i Landskrona (Hamiltons reg:te) 1747 (genom byte med Adolf Johan Wendel); avsked s å; fick 100 riksdalers pension 1753; ägde ett frälsehemman Östra Sonnorp i Vinnerstads sn; † där 1774-10-08 (källa: Genline ID 409.12.27700). Gift 1730-06-02 på Kulla, Flistads sn (källa: Genline ID 286.9.64500) med jungfrun Helena Elisabet Zettrin, född 1703 (åu), † 1773-12-09 på Östra Sonnorp, Vinnerstads sn (källa: Genline ID 409.12.27700), dotter till kyrkoherden i Flistads pastorat Nicolaus Zettrenius och Catharina Reusera.

Döttrar:

  • Catharina Aspling, född 1731-12-24 på Kulla, Flistads sn, dpt 26/12 (dopvittne bl a corporalen Carl Gustaf Bröms, källa: Genline ID 286.9.55500), † 1799-07-29 på Sonnarp, Vinnerstads sn, begr 4/8 (lungsot, 68 år gammal, källa: Genline ID 409.12.28700). Gift 1761-08-18 på Sonnorps frälsesäteri, Vinnerstads sn (källa: Genline ID 409.12.5700) med majoren vid Östgöta Infanterireg:te, R S O Sven Fredrik Wallander, född 1732-07-10 på Broby, Strå sn, dpt 12/7 (källa: Genline ID 382.13.42600), † 1807-06-18 i Vadstena. Paret fick flera barn.
  • Beata Aspling, född 1733-08-28 på Kulla, Flistads sn (källa: Genline ID 286.9.55600).
  • Rebecka Aspling, född 1735-09-04 på Kulla, Flistads sn, dpt 5/9 (källa: Genline ID 286.9.55800), † 1779-08-27 på Östra Sonnarp, Vinnerstads sn, begr 30/8 (lungsot, 43 år gammal, källa: Genline ID 409.12.27900). Gift 1763-01-03 i Vinnerstads sn (källa: Genline ID 409.12.5700) med löjtnanten vid Östgöta Infanterireg:te Anders Gabriel Wallander, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1781-02-06 i Västra Ny sn (källa: Genline ID 421.20.79400) med välborna fru Althea Maria Rotkirch, i hennes 2:a äktenskap, född tvilling 1743-04-14 i Västra Ny sn, † 1812-01-09 i Motala, dotter till kornetten Carl Gabriel Rotkirch och Ulrika de Besche), född 1731-05-04 (klockan 6 om morgonen), dpt 8/5 (dopvittnen: Wälb h Major Blomensköld, Wälb h Capit Hans von Schwerin, h Quarterm And Gabriel Duberg, h Serg von Rohr, h Hökenflycht, Rytt Jonas Wallander, Wälb fru Lisa Blomensköld, fru Maria Duberg, Jungf Sanna Greta Blomensköld, Jungf Brita Lisa Blomensköld, h Ingrid i Abberga, källa: Genline ID 382.13.42500), † 1803-01-05 på Östra Sonnorp, Vinnerstads sn, begr 14/1 (72 år gammal, källa: Genline ID 409.12.28800). Paret fick flera barn.
  • Maria Helena Aspling, född 1737-11-18 på Kulla, Flistads sn (källa: Genline ID 286.9.55900), † ogift och barnlös 1775-07-18 i Skeppsås sn, begr 23/7 (hetsig feber, 37 år gammal, källa: Genline ID 369.10.86200).
  • Beata Christina Aspling, född 1739-07-24 på Kulla, Flistads sn, dpt s d (källa: Genline ID 286.9.56000). Gift 1774-08-19 i Vinnerstads sn (källa: Genline ID 409.12.5900) med kaptenen Carl Fredrik Sällberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Carl Almgren - Kungl Första livgrenadjärregementets historia del 6; Arvid Kugelberg - Kungl Första livgrenadjärregementets historia Del 5 - Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: