:

Wallensteen

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Johannes Petri Wallstenius, (son till kyrkoherden i Pargas pastorat i Åbo Petrus Johannis), född på 1590-talet i Finland; kyrkoherde i Nådendals stad med Reso sn 1635; kyrkoherde i Loimijoki sn 1640; antog namnet Wallstenius i mitten av 1600-talet; † 1658-01-?, begr i Loimijoki kyrka. Gift med Anna Johannis Limingia, dotter till kyrkoherden i Ijo sn i Åbo Johannes Henrici Limingius och Christina Östensdotter Suursill.

Barn:

  • Petrus Johannis Wallstenius, född omkr 1620; kyrkoherde; † 1675. se Tab 2.
  • Margareta Johansdotter Wallstenius. Gift med kyrkoherden och professorn i Tövsala Petrus Bergius, född 1612 i Husby-Oppunda, † 1691 i Tövsala sn.

TAB 2

Petrus Joannis Wallstenius, (son till Johannes Petri Wallstenius Tab 1), född omkr 1620; student i Uppsala 1638-10-21 och i Åbo 1640; kapellan hos fadern i Loimijoki sn 1648; kyrkoherde där 1658; † 1675. Gift med Helena Christierni Agricola, dotter till kontraktsprosten och kyrkoherden i Uskela sn Christiernus Simonis Agricola och Brita Forsenia.

Barn:

TAB 3

Christian Wallstenius, (son till Petrus Johannis Wallstenius Tab 2), född omkr 1647; student i Åbo 1662 och i Uppsala 1673-07-15 samt åter i Åbo 1676; konrektor vid katedralskolan i Åbo 1677; fil magister i Åbo 1679-11-24; rektor vid nämnda skola 1682; kyrkoherde i Wehmo sn i Åbo 1685; kontraktsprost; † 1712, begr i Wehmo kyrka. Gift 1:o 1678-08-29 med Catharina Schultz, † 1685 i Åbo, dotter till handlanden och skeppsredaren i Åbo Joachim Schultz och hans 3:e hustru Elisabeth Wernle. 2:o med Christina Alandra, dotter till kyrkoherden i Finnströms pastorat på Åland Carolus Petri Alander.

Son 1:o:

  • Johan Christian Wallstenius, senare Wallensteen, född 1685; ryttmästare; godsägare; † 1735. se Tab 4.

TAB 4

Johan Christian Wallstenius, senare Wallensteen, (son till Christian Wallstenius, Tab 3), född 1685 (åu); student vid Åbo universitet 1688-02-18; student vid Uppsala universitet 1706-10-18; fil magister i Åbo 1707-06-17; blev uppförd på förslag till akademiräntmästaretjänsten i Åbo 1708-02-27, men fick den inte utan begav sig till Riga och följde generalen Adam Ludvig Lewenhaupts armé genom Litauen och Ukraina; auditör vid Åbo läns kavallerireg:te; blev tillfångatagen i slaget vid Poltava och förd till Ryssland, och återkom, efter att ha utlöst sig själv, till Åbo 1709-10-10; auditör och adjutant vid Åbo läns kavallerireg:te; löjtnant vid livreg:tet till häst 1710-08-07; avsked därifrån 1713-06-09; tjänstgjorde som ryttmästare vid det återupprättade Änkedrottningens livreg:te till häst i Halland och Bohuslän 1714; avgick som kurir från reg:tet till kung Karl XII i Stralsund 1715; bevistade svenska fälttåget 1716; avsked med ryttmästares karaktär för sjukdom efter fålttågets slut; ägde del i och skötte Åryds säteri och järnbruk med därunder lydande frälse och skattehemman i Kronobergs län; ägde från 1730, men bodde där tidigare, Bjädesjö säteri i Myresjö sn, Källeryds säteri, Ingaryd och Slagtorp i Solberga sn samt Dålby säteri i Hultsjö sn, som hans hustru hade ärvt; ägde Högstorp i Vedbo sn, dit han flyttade före 1734; † där 1735-12-16. Gift 1721-07-25 på Bjädesjö säteri, Myresjö sn (källa: Genline ID 260.3.26900) med välborna jungfrun Maria Rosenfelt, född 1694-12-26 på Karleby säteri, Kisa sn, † 1749 i Jönköping, dotter till regementskvartermästaren vid Östgöta kavallerireg:te Nils Rosenfelt och Beata Rosenquist af Åkershult.

Barn:

  • Nils Christian Wallensteen, född 1724; ryttmästare; † 1800. se Tab 5.
  • Carl Gustaf Wallensteen, född 1726-02-18 på Bjädesjö säteri, Myresjö sn, dpt 20/2 (källa: Genline ID 260.4.50700).
  • Margareta Helena Wallensteen, född 1729 på Bjädesjö säteri, Myresjö sn, dpt 3/5 (källa: Genline ID 260.4.51100). Gift med sergeanten Magnus Humble, född 1728 (åu), † 1808-02-23 i Kristina fs, Jönköping, begr 29/2 (ålderdom, 80 år gammal, källa: Genline ID 1153.38.74900). Paret fick flera barn.

TAB 5

Nils Christian Wallensteen, Tab 4), född 1724-01-26 på Bjädesjö säteri, Myresjö sn, dpt 29/1 (källa: Genline ID 260.3.26100);

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman

: