Tollin

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Magnus Tollin, (son till Gustaf Tollin), född 1724 (källa: Genline ID 426.1.48400); kyrkoherde i Å pastorat; † 1804-07-19 på Å Prästgård, Å sn, begr 29/7 (källa: Genline ID 426.18.93200). Gift 1:o 1761-09-03 i Rinna sn (källa: Genline ID 356.14.22700) med jungfrun Ulrika Wadman, född 1735-05-16 på Rinna gård, Rinna sn, dpt 18/5 (källa: Genline ID 356.13.8200), † 1766, dotter till regementsauditören vid Östgöta tremänningsinfanterireg:te, godsägaren Per Gideon Wadman och Eva Maria Fahnehielm; 2:o med Rebecka Lovisa Eklundh, född 1746 (källa: Genline ID 426.1.48400), dotter till kornetten Bengt Matthias Eklundh Anna Margareta Lindahl.

Söner 1:o:

 • Per Gustaf Tollin, född 1762-09-24 på Gusums Bruk, Gusums sn, dpt 26/4 (källa: Genline ID 293.11.25200); adjunkt; † ogift och barnlös 1797-05-11 på Å Prästgård, Å sn, begr 9/5 (källa: Genline ID 426.18.92200).
 • Carl Adam Tollin, född 1764; kronofogde; assessor; † 1834. se Tab 2.

Son 2:o:

 • Adolf Magnus Tollin, född 1771; lanträntmästare; † 1856. se Tab .

TAB 2

Carl Adam Tollin, (son till Magnus Tollin, Tab 1), född 1764-05-22 på Gusums Bruk, Gusums sn, dpt 26/5 (dopvittne bl a mormodern Eva Maria Fahnehielm, källa: Genline ID 293.11.25500); häradsskrivare i Linköpings fögderi 1788; kronofogde 1809; assessors titel 1813; † 1834-09-12 på Reva Frälse, Törnevalla sn, begr 16/9 (tärande sjukdom, 70 år gammal, källa: Genline ID 399.7.84700). Gift 1791-08-14 (källa: Genline ID 399.21.94800) med jungfrun Sara Christina Norræus, född 1767-11-04 (källa: Genline ID 399.7.84700), dotter till kronofogden i Lösings, Björkekinds och Östkinds härader Israel Norræus och Eva Charlotta Älf.

Barn:

 • Ulrika Charlotta Tollin, född 1792, † 1829. Gift 1820 med Gustaf Ringqvist.
 • Sara Tollin, född 1793-04-24 på Reva Frälse, Törnevalla sn, dpt 29/4 (källa: Genline ID 399.20.68600); mamsell; † ogift och barnlös 1871-08-23 på Grindtorp Frälsehemman, Östra Hargs sn (källa: Genline ID 435.34.9100).
 • Magnus Tollin, född 1795; kronofogde; † 1877. se Tab 3.
 • Eva Regina Tollin, född 1798.
 • Carolina Tollin, född 1800, † 1830. Gift 1827-10-23 i Törnevalla sn (källa: Genline ID 399.20.56400) med häradsskrivaren Anders Medelplan.
 • Israel Tollin, född 1803; kyrkoherde; skald; hedersprost; † 1866. se Tab 4.

TAB 3

Magnus Tollin, (son till Carl Adam Tollin, Tab 2), född 1795-11-21 på Reva Frälse, Törnevalla sn, dpt 22/11 (källa: Genline ID 399.20.69200); kronofogde; ägare till 1/4 Grindtorp Frälsehemman, Östra Hargs sn (källa: Genline ID 435.34.9100); † där 1877. Gift 832 (källa: Genline ID 435.34.9100) med demoisselle Dorothea Susanna Tempelman, född 1801-01-17 i Stockholm (källa: Genline ID 435.34.9100), dotter till den kände arkitekten (ritade Gustaf III:s paviljong på Haga), professorn i arkitektur, sekreteraren och läraren Olof Tempelman och Catharina Dorothea Pagenkoph.

Döttrar:

 • Vendela Carolina Tollin, född 1835 på Grindtorp Frälsehemman, Östra Hargs sn. Gift 1863 med Oskar Magnus Möller.
 • Vendela Charlotta Tollin, född 1837 på Grindtorp Frälsehemman, Östra Hargs sn. Gift med Per August Malmgren, född 1830, † 1885.
 • Sara Augusta Tollin, född 1841-05-16 på Grindtorp Frälsehemman, Östra Hargs sn (källa: Genline ID 435.34.9100); ogift och barnlös.

TAB 4

Israel Tollin, (son till Carl Adam Tollin, Tab 2), född 1803-02-20 på Reva Frälse, Törnevalla sn (källa: Genline ID 1345.31.54400 och 1184.13.41600); student i Uppsala 1822; i Lund 1827; filosofie magister där 1832 och docent i estetik 1838 med disputationen Om den ästhetiska bildningens inflytande på den moraliska. Han förestod professuren i nämnda ämne åtskilliga terminer; hörde till den efter-Tegnérska tidens bättre poeter i Lund och utgav 1844 en samling dikter, mest känd är Faderskyssen; prästvigd 1844; kyrkoherde i Svedala pastorat 1845 och i Skabersjö 1848 samt s å hedersprost; † 1866-02-05 på Skabersjö Prästgård, Skabersjö sn. Gift 1:o 1845-07-02 på Skabersjö Gård, Skabersjö sn (källa: Genline ID 1345.15.60700) med friherrinnan Ulrika Christina Fredrika Thott, född 1809-12-05 i Malmö (källa: Genline ID 1184.13.41600), † 1846-01-26 på Bjäreshögs Prästgård, Bjäreshögs sn, begr 30/1 i Skabersjös sn (källa: Genline ID 1184.20.88000), dotter till vice landshövdingen, greve Otto Thott och friherrinnan Brita Christina Barnekow; 2:o med jungfrun Lovisa Ulrika Malmgren, född 1823-05-07 på Svedala Prästgård, Svedala sn, dpt 11/5 (källa: Genline ID 1370.26.79500 och 1345.31.54400), dotter till kyrkoherden i Svedala pastorat Peter Malmgren och Catharina Lovisa Böös.

Söner 2:o:

 • Agaton Esias Tollin, född 1849-11-13 på Skabersjö Prästgård, Skabersjö sn (källa: Genline ID 1345.31.54400).
 • Carl Magnus Emanuel Tollin, född 1853-02-12 på Skabersjö Prästgård, Skabersjö sn (källa: Genline ID 1345.31.54400).
 • August Mortimer Tollin, född 1855-02-18 på Skabersjö Prästgård, Skabersjö sn (källa: Genline ID 1345.31.54400).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.