:

Lagergren

Från Adelsvapen-Wiki

Lagergren

Markgrefliga ätten Lagergren

Denna Svenska slägt, som leder sitt ursprung från Östergötland Äldste kände stamfadern är Gustaf Lagergren (f 1705—† något efter 1762). Orgelbyggare och Orgelnist i Östra Husby i nämde provins. Hans ättling i fjerde led Claes Philip Frans Joseph Leo Lagergren, erhäll av H. H. Påfve Leo XIII genom dekret af år 1889 Markgrefliga = Markis-värdighet för sig och sina manliga descendenter på manssidan, dock med den inskränkningen, att värdigheten blott tillkommer den nuvarande hufvudmannen för ätten och dess äldste son och derefter endast slägtens hufvudman och dess äldste son led efter led.

Claes Erik Filip Frans Joseph Leo (son af Possessionaten Gustaf Lagergren och Carolina Maria Christina Lundgren) f. 1853; Kabinetts-Kammarherre hos Hans Helighet Påfve Leo XIII. Gift med Caroline Alice Maria Beatrice Claudia Russel från New-York i Nord-Amerikas Förenta Stater.

Deras söner, Markis Claes Leo Alexander Carl Erik Johan Axel Claesson f. 1892 Leo Johan Arthur Louis Howland Claesson f. 1898

ur Carl Herman Tersmedens "Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel"

: