:

Kalitin nr 1738

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kalitin nr 1738 †

Adlad 1620-07-02, introducerad 1723. Utdöd i Sverige.

Ätten avskrevs såsom utslocknad på svenska riddarhuset vid 1862–1863 års riksdag, men fortlever sannolikt utomlands.


TAB 1

Ivan Kalitin. En rysk adelsman.

Barn:

 • Nikita Ivanovitj Kalitin, naturaliserad Kalitin, född i slutet av 1500-talet i Ingermanland. Bojar. Ryttmästare i svensk tjänst. Adlad eller naturaliserad svensk adelsman 1620-07-02, (sonsons sonen 1723 på ättens vägnar introducera under nr 1738). Han fick genom kunglig brev 1617-11-27. 1619-07-26. Samt 1626-02-16, och 1626-03-06 i förläning över ett hundra obser jord i Koporje län. (Al.) Gift med Natalia Aminoff, dotter av ståthållaren Feodor Aminoff, naturaliserad Aminoff, och Audotia Camajkov.

Barn:

TAB 2

Kusma (son av Nikita Ivanovitj Kalitin, naturaliserad Kalitin, Tab. 1). Vojvod över Jama och Koporje län i Ingermanland. Gift med Daria Luchmenov.

Barn:

TAB 3

Simon (son av Kusma, Tab. 2), född 1622. Korpral till häst. Antog lutherska läran. Bodde Detelitsa 1684 (Medd av amanuensen B. Rosén, Helsingfors.). Död 1695 I Ingermanland. Gift med Alexandra Gregoriovna Apolloff, född 1630, död 1707 i Ryssland och begraven i furst Boris Alexievitj Galitzins grav. Hon behöll grekiska religionen. Blev 1704 vid Narvas övergång tången hos ryssarna.

Barn:

 • Parusjofa, född 1652, död 1723 i Livland. Gift med löjtnanten Casimir Johan Vasili Clementeoff.
 • Volmar Johan. Kornett. Död ogift 1696. Han bevistade kriget i Preussen.
 • Magnus Fredrik, född 1661. Överstelöjtnant. Död 1738. Se Tab. 4.
 • Casimir, född 1663. Fänrik. Död 1700. Se Tab. 7
 • Gregori, född 1668. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts regemente. Död ogift 1698 i Ingermanland.
 • En dotter, död 1692 i Narva. Gift med översten Georg Fredrik oon Brandenburg, av en adlad men ej introducera ätt, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elisabet Aminoff, dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Aminoff, och Elisabet von Guntersberch, nr 685), 1.1666,11744-12-18 i Jorois socken, i Finland [SK].
 • Maria Beata, 11711 jämte sin man och sina barn i Ryssland. Gift 1706 under fångenskapen i Ryssland med en tysk major i rysk tjänst vid namn Wagner, död 1711.
 • Ännu flera barn, vilka dogo i barndomen.

TAB 4

Magnus Fredrik (son av Simon, Tab. 3), född 1661-06-06. Kom i tjänst 1676. Kornett. Löjtnant. Ryttmästare vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1702-05-10. Konfirmationsfullmakt 1703-05-20. Överstelöjtnants karaktär 1722-07-07. Död 1738-05-11, i Rantasalmi socken, i Finland. Han blev fången vid Närvä 1710-08-10 och förd till Wenova, varifrån han hemkom 1722-07-00. Gift 1686-02-02 med Vendela von Konow, född 1670-07-01, dotter av regementskvartermästaren Erik Bernt von Konow och Elisabet Ebersköld samt faster till herrarna von Konow, naturaliserad von Konow.

Barn:

 • Bernt Johan, född 1687. Överstallmästare. Se Tab. 5
 • Simon Adolf, född 1690. Adjutant vid Nylands kavalleriregemente. Livdrabant 1722-06-28. Löjtnants avsked 1722-10-27. Löjtnant vid karelska skvadronen 1729-12-06. Kaptens avsked 1741-12-02. Gränsinspektor mellan Finland och Ryssland 1745-10-02. Majors karaktär 1757-12-04. Död barnlös 1760-04-10. Han blev fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Wenova, varifrån han hemkom 1722. Gift 1725-01-28 med Engel Maria Reiher, född 1702,11770-03-11, dotter av majoren Arent Reiher, och Christina Regina von Schuben.
 • Vendela, född 1694, död 1766. Gift 1:o 1711-12-03, i Wenova i Ryssland med fänriken, friherre Otto Vilhelm von Yxkull-Gyllenband, död 1713 i rysk fångenskap. Gift 2:o 1717-02-25 också i Wenova med kaptenen Gustaf Georg Grass.
 • Anna Margareta, född 1700, död 1753-08-25. Gift 1718-01-01 i Wenova med majoren Rudolf Fredrik Stackelberg till Piep, död 1735-10-03.
 • Brita Beata, född 1701. Gift 1734-08-04 i Maria Magdalena socken, i Estland med kornetten Otto Fabian Boije af Gennäs, död omkring 1755.
 • Fem barn dessutom, som dogo unga.

TAB 5

Bernt Johan (son av Magnus Fredrik, Tab. 4), född 1687-11-24. Löjtnant i svensk tjänst. Gick 1724 med fru och barn till staden Pinsk i Polen, varest han blev överstallmästare bos furst Oginsk. – G. 1722 under fångenskap i Ryssland med Anna Levasiov, av polsk härkomst.

Barn:

 • Vendela.
 • Casimir Basili, född 1726. Kvarstannade i Polen.
 • Johan. född 1729. Sergeant. Död 1813. Se Tab. 6
 • En dotter.
 • Mikael Mattias, född 1736. Fänrik i rysk tjänst 1750.

TAB 6

Johan (son av Bernt Johan, Tab 5), 1.1729-12-23. Kom 1748 till Sverige och antog lutherska läran. Volontär vid karelska skvadronen 1750-03-03. Volontär vid Hamiltonska regementet 1754-04-29. Sergeant 1754-05-16. Transportera till Tavastehus läns infanterireR. 1771-04-05. Avsked 1789-05-01. Död 1813-08-18. Gift 1760-11-23 i Stockholm i Kungsholms församling, Stockholm med Eva Maria Schulz.

Barn:

 • Johan Adam, född 1760-11-24. Trumslagare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1774-05-01, soldat vid Tavastehus läns infanteriregemente 1782-02-01. Korpral 1784-08-10. Fänrik 1790-07-12. Avsked 1796-04-20. Troligen död före fadern.
 • Anna Maria, var 1824 gift med tullnären J. C. Horn.
 • Elisabet Catharina, född 1764-05-04, död 1769-01-18.
 • Albertina Sofia, levde 1814.
 • Gustaf Adolf, född 1770-01-19. Trumslagare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1782-02-01. Rustmästare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1789-02-01. Död 1790-01-19.
 • Fredrik Casimir, född 1771-12-04, troligen död före fadern.
 • Carl Magnus, född 1773-12-13, död 1773-12-27.
 • Rabbe Ulrik, född 1775-03-01, var 1814 stadsfiskal i Fredrikshamn. Död 1830. Gift med Margareta Sofia Lilljemark, född 1788, död 1848-12-02 i Fredrikshamn, och efterlämnade barn. Se Tab. 6E.
 • Eva Vilhelmina, född 1778-03-22, levde ogift 1814.

TAB 6E

Rabbe Ulrik, född 1775-03-01 i Itti socken. Var 1814 stadsfiskal i Fredrikshamn. Död 1830. Gift med Margareta Sofia Lilljemark, född 1788, död 1848-12-02 i Fredrikshamn.

Barn:

 • Alexander, född 1814-12-20 i Fredrikshamn. Enl Örjan Werkström, 1998, kan denna gren fortleva.
 • Fredrica Lovisa, född 1819-04-13 i Fredrikshamn.
 • Nicolaus, född 1821-03-10 i Fredrikshamn. Elev vid kejserliga sjökadettkåren. Död ogift 1840-07-16 i Svenska Sta Catharina förs, St Petersburg.
 • Carl Magnus, född 1823-12-21 i Fredrikshamn. Enl Örjan Werkström, 1998, kan denna gren fortleva.
 • Otto Wilhelm, född 1827-02-18 i Fredrikshamn, död där 1828-07-09.

TAB 7

Casimir (son av Simon, Tab. 3). född 1663. Förare vid Ingermanlands dragonregemente 1676. Sergeant vid Viborgs läns infanteriregemente 1681. Fältväbel vid Viborgs läns infanteriregemente 1683-07-19. Fänrik 1689-02-28. Stupade 1700-11-00 vid stormningen av Ivangorod. Gift med Elisabet von Gagenholtz, som sedan gifte om sig i Tobolsk, dotter av kaptenlöjtnant en Peter Gagenholtz, som 1695-04-04 blev adlad von Gagenholtz men ej introducera, och Sofia Cronman (SK.).

Barn:

 • Alexandra Catharina. Gift 1713-05-10 i Tobolsk med kaptenen vid Schlippenbachs dragonregemente Johan Fredrik von Haaken, född 1684 i Livland .

TAB 8

Peter (son av Nikita Ivanovitj Kalitin, naturaliserad Kalitin, Tab. 1). Levde 1641 utan tjänst och bodde på godset Detelitsa i Ingermanland (Medd av amanuensen B. Rosén, Helsingfors.). Gift med Daria Andreovna Chomutov, som levde ännu 1684 (Medd av amanuensen B. Rosén, Helsingfors.).

Barn:

TAB 9

Vasili (son av Peter, Tab. 8). Fänrik vid major Werdenhoff s kompani. Ägde 1684 godset Gostelitsa i Ingermanland (Medd av amanuensen B. Rosén, Helsingfors.). Gift med en friherrinna von Benjamin.

Barn:

 • Lorentz. Fänrik vid Viborgs läns fördubblingskavalleriregemente 1700-12-07. Död barnlös. Gift med en dotter till. överstelöjtnanten (Gerhard Henrik?) von Bandemer.

TAB 10

Daniel (son av Vasili, Tab. 9), född 1666 i Ingermanland. Kom i tjänst 1680. Löjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns fördubblingsinfanteriregemente 1700 i mars. Konfirmationsfullmakt 1704-08-28. Kaptens avsked 1722-06-30. Död 1734-12-08 i Savitaipale socken, i Viborgs län.. Han blev 1710 i Viborg fången hos ryssarna och förd till Gorotzk, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift med Dorotea Werdenhoff, dotter av majoren Lorentz Werdenhoff, adlad Werdenhoff, och Catharina Åkerfelt.

Barn:

 • Daniel. Korpral vid Nylands regemente till fot. Gift med. Maria Bohm eller Boman, som levde änka 1736-03-02.
 • Två döttrar.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: