Von Schrove nr 495

Från Adelsvapen-Wiki

0495.jpg

Adliga ätten VON SCHROVE nr 495

Naturaliserad 1650-07-24, introducerad 1660.

Ätten immatrikulerades 1818-09-17 på riddarhuset i Finland under nr 38 bland adelsmän.


TAB 1

Gerhard von Schrove, naturaliserad von Schrove, född i Westfalen. Var först i lära hos Jöran guldsmed i Åbo (Consistorii acad. Aboensis protokoll II, sid. 376 (Medd. av frih. T. Carpelan). Förare vid Österbottens regemente 1623-08-00 Fältväbel vid Österbottens regemente 1625-06-00. Bevistade 1625 belägringen av Dorpat, Marienburg och Marienhusen. Svårt sårad i vänstra sidan i striden vid Wallhof 1626. Fänrik 1627-08-00. Beordrad till Preussen och deltog till år 1629 i alla där förefallande fältslag och belägringar. Löjtnant 1629-10-00. Bevistade belägringarna av Rostock och Wismar. Kapten 1635-08-00. Regementskvartermästare 1643-10-00. Major 1647-09-00. Naturaliserad svensk adelsman 1650-07-24 (introducerad 1660 under nr 495). Erhöll 1652-07-30 under Norrköpings besluts villkor några hemman i Vörå socken, Österbotten och 1661-01-27 konfirmerat på de gods i Nyland, bestående av Överkervo säteri mm i Sibbo socken, som han köpt av ryttmästaren Fredrik Stålhielm. Utkommenderad i fält till Litauen och Preussen 1654. Överstelöjtnant och ståthållare på Ivangorod 1656-03-24. Erhöll Kervo by i Tusby socken i förläning 1661-04-21. Död 1664-05-17 på Ivangorod. Gift med Anna Elisabet von Strahlendorff, som 1668-12-18 och 1675-05-09 fick konfirmerat på mannens gods. (Rf.)

Barn:

 • Anna Sofia, levde änka 1705. Gift omkring 1668 med kaptenen Jürgen von Maydel.
 • ?Herman Johan. Korpral under ryttmästaren Hans Cronmans kompani av änkedrottningens livregemente 1655. Löjtnant 1672. Ryttmästare 1675-09-00. Major 1679. [Rf.]

TAB 2

Gustaf Johan (son av Gerhard von Schrove, naturaliserad von Schrove, tab 1), till Kervo i Tusby socken, Finland, å vilket han erhöll konfirmerat 1678-12-17, men vilket reducerades till rusthåll 1683. Tjänade sig upp från gemen soldat till fänrik vid Savolaks regemente 1665-07-31. Löjtnant vid Nylands läns infanteriregemente 1668-06-08. Kapten vid Nylands läns infanteriregemente 1674-09-28. Bevistade kriget i Skåne och blev illa skjuten vid Kristianstad 1676. Major. Anhöll 1693 att bliva överstelöjtnant vid Västra Nylands infanteriregemente. Död 1713, 'förmodligen av svår medfart under ryssarnas ströverier i Finland.' Gift omkring 1670 med Anna Christina Svanström, som enligt jordeboken 1711 ägde Gumtäkts säteri i Helsinge sn (Rf.), dotter av tullinspektören Augustin Larsson, adlad Svanström, och Anna Grönfelt.

Barn:

 • Adrian.
 • Hebbla Helena, född 1672, död 1754-04-11 i Tusby socken. Gift 1:o med kornetten Peter Blåfield, död 1700. Gift 2:o med kaptenen Georg Henrik Nassokin, död 1710. Gift 3:o med ryttaren Peter Werner, född 1698, död 1761-04-05 i Tusby socken.
 • Adam Ludvig, född 1680. Major. Död 1763. Se Tab. 3

TAB 3

Adam Ludvig (son av Gustaf Johan, tab 2), född 1680-06-24. Förare vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1700-08-20. Sergeant vid Tavastehus' läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-09-17. Fältväbel vid Tavastehus' läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-11-20. Fänrik 1701-07-19. Löjtnant 1702-06-29. Avsked 1710-08-30. Kapten vid Tavastehus' läns infanteriregemente 1716. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1717-10-25. Premiärlöjtnant vid Upplands regemente 1718-02-24. Sekundkapten 1718-09-13. Avsked 1721-10-31. Majors karaktär 1722-11-09. Död 1763-01-28 i Finland. Gift 1:o med sin svågers systerdotter Gertrud Christina Wolffelt, död 1734-01-04 i Sääksmäki socken, dotter av landshövdingen Otto Magnus Wolffelt, och hans 1:a fru Helena Nassokin. Gift 2:o 1736 i febr. med Catharina Elisabet Bergk i hennes 2:a gilte (gift 1:o med löjtnanten vid Tavastehus' läns infanteriregemente Otto Ernst von Buttlar, död 1710-07-02), född 1684, död 1754-06-08 i Gustaf Adolfs socken, dotter av majoren Otto Reinhold Bergk och Anna Sofia Brakel samt syster till översten Casper Johan Bergk, naturaliserad Berch.

 • Barn: (Wä.)
 • 1. Adam Magnus, döpt 1707-07-02 i Helsingfors.
 • 1. Hedvig Christina, född 1712-05-02, död 1791-08-07 i Sjundeå socken. Gift 1738-02-04 med häradsbokhållaren Carl Johan Hindersson Pernovius, född 1706-10-05, död 1763-07-05 i Kalvola socken. [Medd. av frih. T. Carpelan.]
 • 1. Gustaf Magnus, född 1713-09-01, begraven 1729-03-11 i Sääksmäki socken. (Medd. av frih. T. Carpelan.)
 • 1. Otto Fabian, född 1715-08-00, död 1732-03-00.
 • 1. Axel Ludvig, född 1719. Löjtnant. Död 1774. Se Tab. 4
 • 1. Magdalena Juliana, född 1721-03-00, död 1800-03-04. Gift 1752-10-18 i Gustaf Adolfs socken (Medd. av frih. T. Carpelan.) med löjtnanten Georg Johan Sahlstein, född 1712, död 1771-05-16.
 • 1. Carl Magnus, född 1724-07-04. Fältväbel. Död ogift 1754-03-00.

TAB 4

Axel Ludvig (son av Adam Ludvig, tab 3), född 1719-04-09. Fänrik vid Skaraborgs regemente. Löjtnants avsked 1755-10-11. Död 1774-07-03 Putkijärvi Gift 1744-07-22 med Christina Ingeborg Ridderfelt, född 1724-12-06, död 1774-05-29 på Putkijärvi, dotter av kaptenen Olof Ridderfelt, och hans 1:a fru Catharina Sahlefelt.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1745-03-03 Mossebo, död 1785-08-14. Gift 1772-11-01 i Gustaf Adolfs socken (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.) med kapellanen i Åbo Gustaf Dahlgren, död 1785-03-27.
 • Magdalena Juliana, född 1747-02-11 Rävbacken (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.)
 • Eva Louisa, född 1748-05-30 på Mossebo.
 • Christina Charlotta, född 1749-10-15 på Mossebo, död på Mossebo 1749-12-16.
 • Ottiliana, född 1751-12-19 på Rävbacken, död 1753-11-13 i Gustaf Adolfs socken. (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.)
 • Hedvig Christina, född 1753-08-01 i Gustaf Adolfs socken (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.), död 1824-04-23. Gift 1781-03-20 i Gustav Adolfs socken, med vice lantmätaren och kaptenen Gustaf Henrik Jernefelt, nr 536, född 1758, död 1818.
 • Adam Otto, född 1754-12-14 i Gustaf Adolfs socken, död 1755-01-28.
 • Axel Henrik, född 1757-01-01 i Gustaf Adolfs socken. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1766-01-07. Förare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1770-12-02. Sergeants karaktär 1777-07-28. Avsked 1779-05-08. Död ogift 1790-07-06.
 • Carl Ludvig, född 1758 i Gustaf Adolfs socken. Fältväbel. Död 1824. Se Tab. 5.
 • Otto Magnus, född 1760-03-19 i Gustaf Adolfs socken, död 1760-07-27.
 • Gertrud Fredrika, född 1762-02-02 i Gustaf Adolfs socken, död ogift 1783-02-08 i Kangasala socken. (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.)
 • Johan Fredrik, född 1764-06-16 i Gustaf Adolfs socken, död 1764-07-04.
 • Lorentz Adolf, född tvilling 1765-06-26 i Gustaf Adolfs socken, död 1766-07-24.
 • Ulrika Maria, född tvilling 1765-06-26 i Gustaf Adolfs socken, död 1765-07-19.

TAB 5

Carl Ludvig (son av Axel Ludvig, tab 4), född 1758-08-03 i Gustaf Adolfs socken (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.). Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1775-07-10. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1776-03-06. Rustmästare vid Savolaks lätta infanteriregemente 1778-09-26. Avsked 1783-06-14. Fältväbel. Död 1824-06-05 Putkijärvi Gift 1792-12-11 med Eva Margareta von Essen af Zellie, född 1772-02-11, död 1835-05-30 på Putkijärvi, dotter av kaptenen Otto Magnus von Essen af Zellie, och Eva Helena Tandefelt.

Barn:

 • Carolina Lovisa, född 1793-11-16, död 1794-06-19.
 • Carl Magnus, född 1794. Lantbrukare. Död 1832. Se Tab. 6
 • Gustaf Gerhard, född 1798. Lantbrukare. Död 1856. Se Tab. 11
 • Axel Fredrik, född 1800. Korpral. Död 1836. Se Tab. 14
 • Eva Carolina, född 1803-10-30 i Gustat Adolfs socken (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.), död 1811-08-28.
 • Otto Reinhold, född 1806-06-04 död 1808-04-17.
 • Sofia Lovisa, född 1809-02-25, död 1809-06-05.
 • Johanna Fredrika, född 1810-12-15, död 1867-01-26. Gift 1830-09-12 med sin kusin, häradsskrivaren Otto Reinhold von Becker, född 1801, död 1873.

TAB 6

Carl Magnus (son av Carl Ludvig, tab 5), född 1794-12-23 i Gustaf Adolfs socken (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.). Sergeant vid finska jägarregementet. Furir (Finlands statsarkiv, Biogr. (Medd. av frih. T. Carpelan)). Avsked (Finlands statsarkiv, Biogr. (Medd. av frih. T. Carpelan)) 1819-05-31. Lantbrukare. Död 1832-06-06 på sin egendom Putkijärvi. Gift 1831-01-23 med Helena Adamsdotter, född 1803-01-05 i Gustaf Adolfs socken, död i Gustaf Adolfs socken 1883-04-19.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1825. Guvernementssekreterare. Död 1904. Se Tab. 7.
 • Eva Catharina, född 1827-04-03. Gift 1845-07-03 med bonden Gustaf Olofsson Mantila i Joutsa socken.
 • Johanna, född 1829-03-02. Gift 1850-06-26 med häradsdomaren Matts Mattsson Rekola.
 • Carl Gustaf, född 1831-12-21 i Gustaf Adolfs socken. Målare. Död ogift 1857-03-07 i Gustaf Adolfs socken.

TAB 7

Johan Henrik (son av Carl Magnus, tab 6), född 1825-01-15 Herrala Extra ordinarie landskanslist hos länsstyrelsen i S:t Michels län 1843-12-17. Avsked 1844-09-02. Lantbrukare i Gustaf Adolfs socken. Kronolänsman i Gustaf Adolfs socken 1868-12-10. Guvernementssekreterares titel 1895-04-14. Avsked 1904. Död 1904-10-27 i Gustaf Adolfs socken. Gift 1848-06-20 i Iittis socken, med Margareta Sjöholm, född 1832-01-23 i Iittis socken, död 1914-01-06 i Gustaf Adolfs socken, dotter av sågverksförvaltaren Gabriel Sjöholm och Anna Lovisa Braf.

Barn:

 • Aina Charlotta, född 1849-04-02 i Gustaf Adolfs socken. Gift 1876-06-27 i Tyrvis' socken, med byggmästaren Adolf Mattias Hellman, född 1835-02-05, död 1904 i Tyrvis' socken.
 • Carl Johan, född 1851-03-09 i Gustaf Adolfs socken, död 1853-12-13 i Joutsa socken.
 • Uno Otto Gabriel, född 1853-01-28 i Gustaf Adolfs socken. Student i Helsingfors 1872-06-22. Klasslärare vid finska privatlyceet i Björneborg 1882-06-14. Kollega i finska språket vid lyceet i Borgå 1885. Död ogift 1886-10-02 i Görbersdorf i Tyskland.
 • Alma Johanna, född 1855-02-22 i Gustaf Adolfs socken. Folkskollärarinna i Gustaf Adolfs socken 1875. Död 1902-04-11 i Helsingfors. Gift 1878-07-02 i Gustaf Adolfs socken, med lanthushållaren i Kalvola socken Erik Gustaf Bodström, född 1849-08-21 i Råby-Rekarne socken, Södermanlands län, död 1893-08-28 i Helsingfors.
 • Axel Fredrik, född 1857. Kapten. Död 1926. Se Tab. 8
 • August Henrik, född 1860-01-07 i Gustaf Adolfs socken. Frivillig skarpskytt vid livgardets 3:e, finska, skarpskyttebataljon 1877-03-31. Bevistade turkiska fälttåget 1877 och 1878 och erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. RRumJK 1878. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1878. Avsked 1878-11-01. Brofogde i Gustaf Adolfs socken. Död ogift 1890-03-20 i Gustaf Adolfs socken.
 • Agnes Alexandra, född 1862-01-10 i Joutsa socken. Folkskollärarinna i Asikkala socken. Död ogift 1887-04-05 i Asikkala socken.
 • Johan Gerhard, född 1864. Provinsialläkare. Död 1925. Se Tab. 9.
 • Carl Magnus, född 1866. Kronofogde. Död 1906. Se Tab. 10
 • Toivo Alexander, född 1868-11-16 i Joutsa socken. Först bagare och innehade egen affär i Tammerfors från 1893, sedan lantbrukare 1904 och arrenderade Kökkölä militieboställe i Gustaf Adolfs socken. Ägare Muinila gård i Gustaf Adolfs socken. Gift 1897-01-12 i Mouhijärvi socken, med Anna Dagmar Kilkka, född 1876-09-18 i Mouhijärvi socken, dotter av jordbrukaren Alfred Kilkka och Anna Matilda Packalén.
 • Jenny Maria, född 1870-12-15 i Gustaf Adolfs socken. Gift 1896-07-04 med med. licentiat Otto August Skogster, född 1869-11-11, död 1907-05-18.
 • Frans Oskar, född 1873-03-16, i Gustaf Adolfs socken. Utexaminerad från Harjus jordbruks- och lantmannaskola 1895-05-31. Död ogift 1897-07-02 i Heinävesi socken.

TAB 8

Axel Fredrik (son av Johan Henrik, tab 7), född 1857-11-19 i Gustaf Adolfs socken. Frivillig skarpskytt vid livgardets 3:e, finska, skarpskyttebataljon 1874-11-06. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1876-12-15. Yngre underofficer vid livgardets 3:e, finska, skarpskyttebataljon 1877-07-25. Bevistade turkiska fälttåget 1878 och erhöll den till minne av kriget stiftade medaljen. Elev vid infanterijunkarskolan i Riga 1878-09-11. Underfänrik 1881-08-09. Transporterad till 98, dorptska, infanteriregementet 1882-05-02. Fänrik vid 98, dorptska, infanteriregementet 1882-07-10. Underlöjtnant 1884-09-26. Transporterad till 20., ryska, skarpskyttebataljon 1887-07-20. Löjtnant vid 20., ryska, skarpskyttebataljon 1888-09-11. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1892-02-05. Tillförordnad chef för 15., Kemi, reservkompaniet 1892-02-12. Tillika lärare i ryska språket vid samskolan i Kemi 1897. Stabskapten 1900-10-22. Uppförd på indragningsstat 1902-02-12. Kaptens avsked 1903-02-05. Kretschef i Uleåborgs läns 2. uppbådskrets 1919. Död 1926-03-29 i Kemi. Gift 1892-03-15 i Suvalki i Polen med Louise Natalia Wernitz, född 1869-05-24 i Wizazni i Polen, dotter av kyrkoherden i tyska förs i Suvalki, generalsuperintendenten i Polen Vladislav Wemitz och Alvina Oberleitner.

Barn:

 • Wiiwi Siveä Kerttu, född 1892-12-20 i Kemi. Gift i Kemi 1919-06-23 med filosofie magister Niilo Vihtori Kallio, född 1890-02-27 i Salo.
 • Siiri Hellin Ilmatar, född 1894-01-20 i Kemi. Student i Helsingfors 1913-12-15.
 • Aina Hileä Hilja, född 1895-01-14 i Kemi. Student i Helsingfors 1913-06-14. Musiklärarinna.
 • Tiiwi Wieno Wietti, född 1896-07-11, död 1896-08-04.
 • Elli Sulo Impi, född tvilling 1902-01-08, död 1902-10-30.
 • Silve Lempi Liisa, född tvilling 1902-01-08. Studentexamen 1919-05-20. Anställd på bank i Helsingfors.

TAB 9

Johan Gerhard (son av Johan Henrik, tab 7), född 1864-01-03 i Joutsa socken. Student i Helsingfors 1886-06-01. Med. kandidat 1893-12-20. Med. licentiat 1898-05-31. Kommunalläkare i Parikkala 1898-07-01. Tillika järnvägsläkare å bansträckan Putikko–Elisenvaara 1905-07-01–1909-07-08. Distriktsläkare i Tammerfors 1909. Provinsialläkare i Torneå distrikt 1918-08-23. Tillika järnvägsläkare å linjen Kemi–Laurila–Koivula 1918-08-23. Provinsialläkare i Nyslotts distrikt 1922-01-19. Död 1925-03-17 i Nyslott. Gift 1895-09-24 i Tammerfors med Lydia Alina Lindberg, född 1872-11-13 i Messuby socken, dotter av gårdsägaren Carl Gustaf Lindberg och Gustava Vilhelmina Käenmäki.

Barn:

 • Ester Aliina, född 1897-09-25 i Helsingfors. Hushållslärarinna i Helsingfors. Kallar sig sedan 1930 Sore.
 • Yrjö Johannes, född 1899-02-06 i Parikkala socken. Se Tab. 9A.
 • Martti Olavi, född 1905-05-15 i Parikkala socken. Död 1911-06-13 i Tammerfors.

TAB 10

Carl Magnus (son av Johan Henrik, tab 7.) född 1866-02-12 i Joutsa socken. Student i Helsingfors 1887-06-14. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement. Landskanslist hos länsstyrelsen i S:t Michels län 1891-08-15. Kronolänsman i Heinävesi socken 1895-05-21. Transporterad till Joutsa, Leivonmäki och Luhango socknar 1898-03-14. Kronofogde i Pedersöre härad 1904-05-10 och i Äyräpää härad 1905-07-21. Död 1906-09-22 i Viborg och begraven i Gustaf Adolfs socken. Gift 1891-10-17 i Tavastehus med Alma Maria Granlund, född 1870-02-24 i Tavastehus, dotter av bagarmästaren i Tavastehus Adam Granlund och Maria Charlotta Bergström.

Barn:

 • Hellin Maria, född 1892-05-25 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1910-06-08. Död 1928-08-30 i Helsingfors. Gift 1912-12-07 i Kotka med bankdirektören Yrjö Aarno Saari, född 1889-09-08 i Kurikka socken.
 • Aino Charlotta, född 1894-01-22 i S:t Michel, död 1929-07-13 i Helsingfors. Gift 1920-06-22 med diplomingenjören John Boris Moliis, född 1881-08-01 i Björneborg.
 • Lauri Johannes, född 1895-04-03 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1914-10-22. Auskultant i Viborgs hovrätt 1919. Vice häradshövding. FFrMM m ros. Död ogift 1924-07-05 i Viborg.
 • Mauno Ilmari, född 1896-07-13 i Heinävesi socken. Student i Helsingfors 1915-06-05. Inträdde i krigstjänst under Finlands frihetskrig 1918-02-05. FFrMM m ros 1918. Fänrik vid Finlands Vita garde 1919-07-31. Löjtnant vid Finlands Vita garde 1921-12-06. Kapten 1925-12-06. Adjutant hos befälhavaren för krigsmakten 1926-03-31. RDDO 1928-05-17. RNS:tOO. RLettSO 4 kl.

TAB 11

Gustat Gerhard (son av Carl Ludvig, tab 5), född 1798-04-17 i Gustaf Adolfs socken. Ägde famljeegendomen Putkijärvi i Gustaf Adolfs socken. Död i Putkijärvi i Gustaf Adolfs socken 1856. Gift 1843-09-05 med Sigrid Elisabet Hirn, född 1808-12-31 i Gustaf Adolfs socken, död 1900-11-06 i Joutsa socken, dotter av vice häradshövdingen David Him och Fredrika Albertina Thilman.

Barn:

 • David Gerhard, född 1846. Postexpeditionsföreståndare. Död 1921. Se Tab. 12.

TAB 12

David Gerhard (son av Gustat Gerhard, tab 11), född 1846-01-08 i Gustat Adolfs socken. Först lantbrukare och lanthandlande i Joutsa socken, sedan föreståndare för Suopelto postexpedition 1911. Död 1921-05-27 i Sysmä socken. Gift 1869-02-16 i Joutsa socken, med Hilda Charlotta Brummer, född 1851-04-02 i Uurais socken, död 1906-07-16 i Nådendal, dotter av prosten och kyrkoherden i Joutsa Robert Vilhelm Brummer och hans 2:a fru Catharina Sofia Rajalin.

Barn:

 • Albert Gerhard, född 1873-04-12 i Gustaf Adolfs socken, död 1879-05-15 i Joutsa socken.
 • Ellen Elisabet, född 1876-07-27 i Joutsa socken. Föreståndare för postexpeditionen i Mouhijärvi 1899 och i Nådendal 1902. Gift 1908-05-28 i Nådendal med orgelnisten i Nådendal Anders Jarl Lönnquist, född 1866-01-24 i Helsingfors.
 • Anna Charlotta, född 1878-05-19 i Joutsa socken. Gift 1:o 1897-11-15 i Joutsa socken, med kassören vid tullkammaren i Tammerfors Georg August Valerian Nyström, född 1867-04-18, död 1911-08-22 i Tammerfors och begraven i Åbo. Gift 2:o 1918-12-10 i Tammerfors med Carl Uno Malmström, född 1888-03-26 i Helsinge socken.
 • Helmi Maria Sofia, född 1884-08-08 i Joutsa socken, död ogift 1905-12-09 i Helsingfors.
 • Gustaf Wilho, född 1888. Elektrotekniker. Se Tab. 13
 • Eino Alexander, född 1891-07-29 i Jyväskylä, död 1909-11-30 i Sysmä socken.

TAB 13

Gustaf Wilho (son av David Gerhard, tab 12), född 1888-03-14 i Joutsa socken. Elektrotekniker. Innehar elektroteknisk affär i Vasa, Finland. Frkr Mm. Mm 39–40, död 1942-02-03 i Vasa, Finland. Gift 1915-01-12 i Vasa, Finland, med Anna Charlotta Maria Karlsson, född 1893-05-18 i Wärtsilä socken. Dotter av maskinmästaren Carl Rikard Karlsson och Anna Henttonen.

Barn:

 • Leon (Leo) Gerhard, född 1917-06-13 i Vasa. Se Tab. 13. A.
 • Ilse Charlotta Margarete, född 1918-09-17 i Vasa.
 • Ursula Elisabet (Lisette), född 1921-03-02 i Vasa. Gift 1943-01-09 (Viksta förs, Uppsala län, vb nr 1) med inspektoren Åke Schellström, född 1918-05-03. Son av lantbrukaren Gerdt Schenström och Agda Aurore Rosander (inskrivet innan denna gren av ätten vann representationsrätt på svenska riddarhuset).

TAB 34

Axel Fredrik (son av Carl Ludvig, tab 5), född 1800-11-22 i Gustaf Adolfs socken. Underofficerskorpral på extra stat vid 2. finska jägarregementet 1816-12-04. Överförd på ordinarie stat 1819-01-15. Avsked. Död 1836-01-05. Gift 1833-10-10 med Catharina Henriksdotter, död 1840-05-26.

Barn:

 • Fredrika, född 1826-05-24. Gift med inhysesmannen Christer Blom.
 • Henrietta, död 1835-07-01.
 • Maria, född 1831-03-19. Gift 1850-10-21 med bondesonen Filip Adamsson Lambila.
 • Abraham Vilhelm, född 1833-07-09. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1858-03-22. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1858-09-01. Avsked 1859-06-11. Junkare vid 5., S:t Michels, finska indelta skarpskyttebataljon. Kollegieregistrators avsked. Lantbrukare i Korpilaks' socken. Gift med Amanda Maria Wallas, född 1837 i Heinola, död 1890-01-10 i Korpilaks' socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.