Von Johnstone

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Edvard Johnstone, (son till David de Johnstoun, som vid slutet av 1500-talet gick i svensk tjänst i ett finskt reg:te), överste i svensk tjänst (källa: Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5); † 1649. Gift med baronessan Catharina Lichton.

Söner (ordningsföljden osäker):

 • Patrik Johnstone, född i England; kom i svensk tjänst omkr 1627; major vid Östgöta reg:te till fot i febr 1659 till sin död; † 1671-02-15, begr i stadskyrkan i Malmö. Gift med Nicola Maxwell.
 • James Johnstone. se Tab 2.

TAB 2

James Johnstone, kapten vid Bielkes värvade reg:te.

Söner:

 • Casper von Johnstone, † 1718 i rysk fångenskap.
 • Fredrik Rickard Johnstone, född 1685; ryttmästare; † 1746. se Tab 3.
 • Henrik Leopold von Johnstone, född 1689; fältväbel; † 1741. se Tab 6.

TAB 3

Fredrik Rickard von Johnstone, (son till James Johnstone, Tab 1), född 1685; ryttmästare; förekommer i hsf i Nottebäcks sn 1738-1744 (källa: Genline ID 459.3.68800); † 1746 på Lidbohult, Nottebäcks sn (db saknas). Gift 1:o: med Elisabet Tungelfelt, † 1715 i Eksjö, dotter till ritaren i antikvitetskollegium och vapenmålaren vid Kungl. Kansliet Nils Markusson, adlad Tungelfelt. 2:o: med Maria Elisabet Drake af Torp och Hamra, född 1699, † 1779 i Alseda sn, dotter till överstelöjtnanten vid Dalreg:tet Fredrik Drake af Torp och Hamra och Hedvig Eleonora Cederstierna.

Barn 2:o:

 • Fredrik von Johnstone, född 1720, † 1799. se Tab 4.
 • Johan Alexander von Johnstone, född 1725; kapten; † 1802. se Tab 5.
 • Hedvig von Johnstone, född 1732 (källa: Genline ID 459.5.94000), † 1810-10-30 i Nottebäcks sn, begr 3/11 (fattighjon, 77 år gammal, källa: Genline ID 459.32.83100). Gift 1753-04-13 i Sjösås sn (källa: Genline ID 554.23.101400) med kvartermästaren vid livgardet Göran Ulfsparre af Broxvik, född 1727 (källa: Genline ID 459.5.94000), † 1799-01-30 i en backstuga (Lundagården?, källa: Genline ID 459.4.79600) på Norrhults ägor, Nottebäcks sn, begr 5/2 (avskedade gamle fattige quartermästaren, ålderdomssvaghet, 72 år gammal, källa: Genline ID 459.32.82000). Paret hade en gemensam dotter.

TAB 4

Fredrik von Johnstone, (son till Fredrik Rickard von Johnstone, Tab 3), född 1720-06-13 på Libbhult, Nottebäcks sn, dpt 20/6 (källa: Genline ID 459.29.22500); † 1799 i Södra Solberga sn (källa: Genline ID 1134.13.31000). Gift (trol i Lemnhults sn, men vb saknas före 1753) med Brita Helena Runberg, född 1727 (trol i Lemnhult, men fb saknas före 1732), † 1781-10-11 i Södra Solberga sn, begr 19/11 (61 år gammal, källa: Genline ID 1134.12.18000).

Barn:

 • Elisabet Christina Fredrika von Johnstone, född 1749-03-20 i Lemnhults sn, dpt 27/3 (källa: Genline ID 1108.27.26000), † 1783 i Sjösås sn. Gift med bonden Nils Jonasson, född 1747 i Sjösås sn.

TAB 5

Johan Alexander von Johnstone, (son till Fredrik Rickard von Johnstone, Tab 3), född 1725-05-21 på Lidbohult, Nottebäcks sn (källa: Genline ID 1124.8.28000); korpral vid Kungl. livdrabantkåren; kapten vid Västgöta-Dals reg:te; † 1802-12-04 på Stora Segerstads säteri, Reftele sn, begr 28/12 (källa: Genline ID 1124.25.13300). Gift med Hedvig Ulrika von Block, född 1727-12-08 på Bjärby, Kuddby sn (källa: Genline ID 322.21.70400), † 1790-07-05 på Flenstorps säteri, Karlstorps sn (källa: Genline ID 84.19.24600), dotter till översten Acilles Gabriel von Block och Hedvig Sofia Ridderborg.

Döttrar:

 • Anna Sophia von Johnstone, född 1753-05-13 i Sjösås sn (källa: Genline ID 1095.14.86500), † 1834-06-14 på Hultsjö Berg, Hultsjö sn, begr 22/6 (81 år gammal, slag, källa: Genline ID 1095.27.64400 och 1095.17.30500). Gift med löjtnanten vid Smålands kavallerireg:te Isak Gabriel Schönborg, född 1741-08-23 i Karlstorps sn, † 1820-09-25 på Hultsjö Berg, Hultsjö sn, begr 6/10 (vattusot, ålderdomsbräcklighet, 79 år gammal, källa: Genline ID 1095.27.63300). Paret fick flera barn.
 • Ulrika Charlotta von Johnstone, född 1756-05-23 i Sjösås sn (källa: Genline ID 1124.11.102500), † 1821-01-13 på Stora Segerstads säteri, Reftele sn, begr 25/1 (änka, kom från Eksjö 1820, bröstfeber, 64 år gammal, källa: Genline ID 1124.28.44900). Gift 1:o 1776 med fabriksägaren och rådmannen i Vimmerby Peter Georg Lillberg, från vilken hon skildes ca 1793, i hans 4:e äktenskap (gift 1:o 1756-11-26 i Vimmerby sfs med jungfrun Anna Röding, född 1730-06-21 på Skillingerum, Vimmerby sfs, † 1762-08-05 i Vimmerby sfs (kallbrand, 32 år gammal), dotter till rusthållaren Samuel Röding; 2:o 1763-05-03 med Anna Linck, född 1745-03-21 i Vimmerby sfs, † 1764, dotter till handelsnmannen Jöns Linck och Margareta Wiman; 3:o 1765-03-01 på Ljungby, Gårdveda sn med jungfrun Hedvig Sylvander, född 1745-10-05 på Djurstorp, Vimmerby sfs, † 1774-12-07 i Vimmerby sfs (barnsäng, 29 år gammal), dotter till länsmannen Jonas Sylvander och Sara Anna Hallenberg), född 1729-11-?? på Tuna, Vånghults sn, † 1795-10-10 i Vimmerby sfs (bröstsot, 72 år, 6 månader gammal); 2:o 1793 med postmästaren Jonas Adolf Cather, † före 1820 i Eksjö. Hade två barn i 1:a äktenskapet.
 • Johanna Jacobina von Johnstone, född 1762-09-23 i Sjösås sn (källa: Genline ID 1124.11.102500), † 1841-03-03 på Stora Segerstad, Reftele sn, begr 17/3 (änkefru ryttmästerskan, förkylning, 72 år gammal, källa: Genline ID 1124.28.46900). Gift 1788-03-02 i Karlstorps sn (källa: Genline ID 84.19.27900) med ryttmästaren vid Kungl. livdrabantkåren Åke Julius Cedercrona, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1781 i Askeryds sn med Christina Elisabet Schmiterlöw, från vilken han skildes, född 1755-12-26 på Larum, Dalhems sn, † 1819, dotter till överstelöjtnanten vid Östgöta kvallerireg:te Gustaf Adolf Schmiterlöw och Catharina Svensson), född 1757-04-12 i Bringetofta sn (källa: Genline ID 1124.7.600), † 1803-06-10 på Stora Segerstads säteri, Reftele sn, begr 28/6 (slag, källa: Genline ID 1124.25.13400). Paret hade flera barn.

TAB 6

Henrik Leopold von Johnstone, (son till James Johnstone, Tab 1), född 1689 i Livland; fältväbel vid västra härads kompani (källa: Genline ID 221.18.87600); † 1741-12-11 i Finland (KrA). Gift 1726-05-04 i Flisby sn (källa: Genline ID 221.18.87600) med änkan, välborna och dygdrika hustrun Eva Tegnelin, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1722-02-06 i Barkeryds sn (källa: Genline ID 211.44.49800) med korpralen vid Smålands kavallerireg:te Sven Andersson Föhrberg, med vilken hon fick flera barn, † 1725-02-18 i Flisby sn, begr 2/3 (källa: Genline ID 221.18.90300), född 1705-02-01 i Väckelsångs sn, † 1750-10-22 på Förås, Flisby sn, begr 30/10 (källa: begrofs fältväbelskan, 45 år gammal, svullnad i halsen, en gudfruktig och dygdig matrona, källa: Genline ID 221.18.92900), dotter till kyrkoherden i Barkeryds pastorat Magnus Tegnelin och Anna Lundeberg.

Barn:

 • Alexander von Johnstone, född 1727; löjtnant; † 1768. se Tab 7.
 • Märta Elisabeth von Johnstone, född 1729 på Förås, Flisby sn (källa: Genline ID 221.19.2000), † där 1730-03-27, begr 4/4 (källa: Genline ID 221.18.90800).
 • Helena Sophia von Johnstone, född 1731-02-02 på Förås, Flisby sn, dpt 7/2 (källa: Genline ID 221.19.2500). Gift 1757-10-02 i Flisby sn (källa: Genline ID 221.19.12200) med komministern i Eksjö Johannes Andræ Rosinius, född 1733 i Locknevi sn, † 1789 i Eksjö. Paret fick flera barn.
 • Magnus von Johnstone, född 1733-03-02 på Förås, Flisby sn, dpt 7/3 (källa: Genline ID 221.19.3200).
 • Christina von Johnstone, född 1735-03-07 på Förås, Flisby sn, dpt 12/3 (källa: Genline ID 221.19.4000), † 1769 i Jönköpings Sofia fs. Gift 1756-10-17 i Barkeryds sn (källa: Genline ID 211.45.62900) med kronolänsmannen Olof Åhman, född 1735 i Lekeryds sn, † 1771 i Jönköpings Sofia fs. Paret fick flera barn.
 • Märta Elisabet von Johnstone, född 1737-10-03 på Förås, Flisby sn, dpt 5/10 (källa: Genline ID 221.19.4900), † 1803 i Jönköpings Kristina fs. Gift 1:o 1757-05-22 i Flisby sn (källa: Genline ID 221.19.12100) med frälseinspektorn Casper Förstedt, född 1714 (åu), † 1765-04-19 på Förås, Flisby sn, begr 26/4 (håll och styng, 51 år gammal, källa: Genline ID 221.19.15300). Paret fick flera barn.
 • Catharina von Johnstone, född 1740-08-28 på Förås, Flisby sn, dpt 3/9 (källa: Genline ID 221.19.6000), † där 1741.

TAB 7

Alexander von Johnstone, (son till Henrik Leopold von Johnstone, Tab 6), född 1727-10-22 på Förås, Flisby sn, dpt 29/10 (källa: Genline ID 221.19.1700); 2:e löjtnant vid Jönköpings reg:te; † 1768 på Örjestorp, Lommaryds sn, begr 26/4 (källa: Genline ID 1110.22.96800). Gift 1756-11-26 på Örjestorp, Lommaryds sn (källa: Genline ID 1110.27.70700) med välborna fröken Anna Christina Bergenstråhle, född 1722-01-20 på Örjestorp, Lommaryds sn, dpt 26/1 (källa: Genline ID 1110.27.61200), † där 1800-01-07, begr 23/1 (källa: Genline ID 1110.22.100300), dotter till ryttmästaren Lorentz Rudman, adlad och adopt Bergenstråhle och Margareta Bange.

Son:

 • Lorentz Leopold von Johnstone, född 1757; löjtnant; † 1809. se Tab 8.

TAB 8

Lorentz Leopold von Johnstone, (son till Alexander von Johnstone, Tab 7), född 1757-07-21 i Askeryds sn, dpt 26/7 (källa: Genline ID 253.19.41900); löjtnant vid Jönköpings reg:te; † 1809-04-01 på Örjestorp, Lommaryds sn, begr 9/4 (tärande, 51 3/4 år gammal, källa: Genline ID 1110.22.88400). Gift 1793 (källa: Genline ID 1110.11.20300) med Ebba Eleonora Drake af Hagelsrum, född 1774 i Horns sn, † 1832-10-15 på Örjestorp, Lommaryds sn, begr 26/10 (källa: Genline ID 1110.19.42900), dotter till ryttmästaren, R S O Carl Leonard Drake af Hagelsrum och Anna Eleonora Braun.

Barn:

 • Anna Catharina von Johnstone, född 1794 på Örjestorp, Lommaryds sn, † där 1807.
 • Carolina Eleonora von Johnstone, född 1796 på Örjestorp, Lommaryds sn, † där s å.
 • Alexander Leonard von Johnstone, född 1797-04-06 på Örjestorp, Lommaryds sn (källa: Genline ID 1076.11.11500); löjtnant vid Jönköpings reg:te; arrendator av Hestra i Byarums sn (källa: Genline ID 1076.11.11500); † där ogift och barnlös 1839-02-03 (lungsot, 41 år, 9 månader, 27 dagar gammal, källa: Genline ID 1076.21.55000).
 • Ulrika Charlotta von Johnstone, född 1799 på Örjestorp, Lommaryds sn, † där 1801.
 • Carl Leopold von Johnstone, född 1801 på Örjestorp, Lommaryds sn, † där 1802.
 • Carl Gustaf Oscar von Johnstone, född 1803; fanjunkare; † 1851. se Tab 9.
 • Carolina Charlotta von Johnstone, född 1805-11-10 på Örjestorp, Lommaryds sn (källa: Genline ID 1110.11.20300).
 • Ulrika Sofia von Johnstone, född 1807-03-14 på Örjestorp, Lommaryds sn (källa: Genline ID 1110.11.20300). Gift med Carl Erik Ekmansson, född 1794-07-05 i Veta sn, dpt 12/7 (källa: Genline ID 406.18.94200).

Källor

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.