:

Tungelfelt nr 1155

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätterna Tungelfelt och WOLBERG VON Tungelfelt nr 1155 utdöda

Adlad 1689-02-18, introd. s. å. Utdöd 1751-03-15. Den adopterade grenen adlad 1734-05-05, introd. s. å. Utdöd 1747-03-20.

Kyrkoherden i Bollnäs Markus Nikolai, död 1608, stamfader för Simmingska släkten och adliga ätten Simmingsköld, hade flera söner, bland dem Nicolaus Marci Bullernæsius, kyrkoherde i Norrby pastorat av Uppsala ärkestift, död omkr. 1620, vars son Markus enl. herdaminnet kallade sig Schomærus. Att denne Markus Schomærus var identisk med nedanstående Markus Nilsson är visserligen möjligt, men har icke kunnat konstateras.


1Uff. 2At (L). 3At (Sch). 4Jönköpings kyrkoarkiv.

TAB 1

Nils. Kyrkoherde i Norrby vid Sala.

  • ? Barn:
  • Markus Nilsson. Hovmästare och sekreterare hos riksrådet Christer Horn. Han och hans fru ligga begraven i Dalby kyrka1 Uppsala län. Gift 1648-11-29 med Elisabet Tungel, som 1645 blev lägrad av studenten Jon Olofsson Alandius, med vilken hon fick ett dödfött barn, och sedan ingick sitt gifte, farbrodern och förmyndaren, hovkansleren Nils Nilsson Tungel, ovetande, vadan hon till kronan förverkade sina arvegods, vilka förlänades till hennes farbroder, men 1661 till så stor del som belöpte sig till 18,736 rdr tilldömdes hennes man2, född tvilling 1630-03-30, dotter av residenten Lars Nilsson, adlad Tungel, och Margareta Nilsdotter.

Barn:

  • Nils Markusson, adlad Tungelfelt, född 1652-12-06 i Stockholm1. Volontär vid örlogsflottan 1675. Löjtnant därst. 1678. Adlad 1689-02-18 (introd. s. å. under nr 1155). Häradshövding i Rasbo och Olands härader i Uppland 1691-04-29. Död 1695-06-07 i Uppsala och begraven i Dalby kyrka, där hans vapen finnes.1 'Han visade under kriget med Danmark på 1670- talet i då förelupna sjöslag ett försiktigt, men manligt uppförande.'. Gift med Anna Maria Schreickel i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hovjunkaren Gustaf Fredrik von Schwalch, född 1647, död 1734), död 1710.

Barn:

  • Elisabet, död 1715-05-06 i Eksjö. Gift med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Fredrik Rikard Jonston von Krakeborn i hans 1:a gifte (gift 2:o 1720 med Maria Elisabet Drake af Torp och Hamra, född 1700, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Drake af Torp och Hamra, och Hedvig Eleonora Wirænia, adlad Cederstierna), död 1746 eller 1447.
  • Ester, död 1718-09-003. Gift 1:o med löjtnanten Erik Hult, död kort före 1711-03-17. Gift 2:o3 1715-09-02 med kyrkoherden i Balingsta pastorat av Uppsala ärkestift Johan Hoffman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Thun, gift 3:o med Elisabet Werner, dotter av kyrkoherden i Västeråker Andreas Jonæ Werner och Elisabet Tibelia), född 1672 i Harmånger, död 1728-11-22.
  • Anders, född 1681-03-17 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1700. Furir därst. 1701-07-09. Kornett vid Taubes dragonregemente 1704-11-27. Löjtnant därst. 1705. Kapten vid förutn. garde 1707-06-23. Livdrabant 1718-10-14. Korpral vid livdrabantkåren 1719-06-22. Överstelöjtnants karaktär 1723-05-27. Konfirm.fullm. 1731-03-15. Kvartermästare vid drabanterna 1734-12-28. 2. Löjtnant därst. 1736-03-06. Överste för Bohusläns dragonregemente 1740-05-21. Landshövding i Jönköpingslän 1746-12-12. Generalmajors karaktär 1747. KSO 1748 med valspråk: Genom Guds och konungens nåd. Död barnlös 1751-03-08 i Jönköping och jordfäst s. å. 9/4 i Jönköpings kyrka 4 samt ligger jämte sin fru begraven i Strömnerska graven i Maria Magdalena kyrka i Stockholm. Han slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade landstigningen på Seland, slagen vid Narva, Düna, Klissov och Lemberg samt Thorns belägring. Var även med vid Holovzin och Poltava, blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 men rymde ur fångenskapen s. å. i nov. med sin broder, själv sjunde, och kom genom Ryssland och Polen till Stralsund. Bevistade såsom generaladjutant slaget vid Hälsingborg 1710-02-28. Sändes s. å. av Stenbock med depescher till konung Stanislaus i Polen och från denne till Carl XII i Turkiet, följde s. å. med Södra Lagerberg på beskickningen till tartarkan. Återkom till Bender och bevistade kalabaliken 1713-02-01. Blev s. å. den 11 nov. arresterad för duell, men rymde till Konstantinopel och därifrån sjövägen på olika skepp till Stockholm. Angav där 1715 sig själv och satt i arrest till 1718. Hade 20 blessyrer. Gift 1724-06-07 med sin broders svägerska Christina Strömner, född 1688-04-14, död 1755-12-12 i Stockholm, dotter av bergsrådet Anders Strömner, adlad Strömner, och Brita Grönling.
  • Markus, född 1682-10-08 i Stockholm. Avgick 1700 till svenska armén i Polen. Volontär vid livgardet 1702-06-10. Förare därst. s. å. 6/9. Löjtnant vid Taubes dragonregemente 1704-11-24. Regementskvartermästare därst. 1706-10-06. Sekundkapten 1707-06-23. Premiärkapten 1709. Major vid livdragonregementet 1712-02-05. Konfirm.fullm, s. å. 30/4. Överstelöjtnant därst. 1722-11-26. Död barnlös 1739(6)-04-28 i Finland, jordfäst s. å. 8/6 i Åbo domkyrka och begraven i Kimito kyrka, där hans vapen och gravsten finnes.3 'Han var bland annat med vid Thorn och Poltava, där han blev fången men hemkom 1719-02-00, samt hade tvenne gånger ganska illa blesserats och skjutits tvärt igenom. Deltog i norska fälttågen 1716 och 1718. Berömmes såsom en skicklig och tapper officer.'. Gift 1713-01-29 med Birgitta Strömner i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1706 med kaptenen Fredrik Sinclair, död 1708), född 1685-04-22, död 1739-01-22 och begraven i Kimito kyrka3, dotter av bergsrådet Anders Strömner, adlad Strömner, och Brita Grönling.
  • Nils. Ritare vid antikvitetsarkivet. Död barnlös 1721. Gift 1719-01-11 Malmby med Anna Margareta Örnhielm, född 1680 i Stockholm, död 1750-05-19 i Västrums socken, Kalmar län, dotter av k. sekreteraren och rikshistoriografen Claudius Arvidsson Arrhenius, adlad Örnhielm, nr 1064, och Maria Appelroth.
  • Margareta Catharina, döpt 1689-09-27 i Stockholm. I tjänst hos furstinnan Poniatowsky. Död ogift 1729 i Polen.
  • Anna Maria, döpt 1692-10-07 i Stockholm. Gift med tull- och accisskrivaren i Jönköping Jöns Asker, 'från vilken hon den 1738-03-11 rymde till Malmö, där hon tog tjänst'.

TAB 2

Mattias Wolberg, adlad och adopt. Wolberg von Tungelfelt, född 1680-12-31 i Skåne av bondföräldrar. Ryttare vid livregementet 1701. Fältväbel vid Stenbocks dragonregemente 1703. Kornett därst. 1704-12-01. Löjtnant s. å. 4/10. Livdrabant hos konung Carl XII 1708-11-30. Vice korpral vid drabanterna 1714-09-10. Korpral därst. 1720-11-16. Överstelöjtnants karaktär 1723-05-17. Adlad 1734-05-05 och på Tungelfeltska ättens åstundan adopt. på dess adl. nummer (introd. s. å.). Adjutant vid livdrabantkåren 1736-09-23. Överste samt kommendant på Karlstens fästning 1743-08-05. Död barnlös 1747-03-20 i Marstrand och slöt således själv sin adl. ättegren. Hans vapen ses i Marstrands kyrka. 'Han var med bland annat vid Klissov, Fraunstadt, Holovzin och Poltava samt i kalabaliken i Bender, då han blev illa skjuten i högra armen.'. Gift 1:o med Anna Catharina Ryting, död 1739 i slutet av året, dotter av inspektoren på alunbruket i Skåne Ivar Ryting. Gift 2:o 1743 med Anna Christina Benzelstierna, född 1708-01-18, död 1769-05-15 i Söderköping, dotter av assessorn Olof Benzelius, adlad Benzelstierna, B, och Anna Catharina Strömner.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: