:

Bogg nr 521

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bogg nr 521 †

Naturalicerad 1652, introducerad 1652. Utdöd 1761. Ättemedlemmarna kallade sig Boggensköld.


TAB 1

Hans Bogge. Av skotsk adel. Borgare i Åbo. Uppsyningsman över hantverkerierna i Åbo 1629-04-09. Rådman i Åbo stad 1630-09-11–1632. Gift med Regina Willamsdotter.

Barn:

  • Jakob Bogge, naturaliserad Bogg, kallade sig Boggensköld. Fänrik vid Tavastehus infanteriregementet 1648. Fick två hemman i Rödskogs by, Esbo socken, Finland under ärftligt frälse 1650-05-25, och uppförde där ett säteri. Bevisade genom dokument sin adliga härkomst från Skottland och blev på grund därav naturaliserad svensk adelsman 1652 (introducerades 1652 under nr 521). Korpral vid adelsfanan 1655. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1657. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente 1677. Låg i garnison i Pernau 1677–1679. Avsked 1683. Död 1690 och begraven 1690-10-05 i Esbo kyrka. Gift med Elisabet von Birkholtz, död 1701 på Rödskog, dotter av assessorn Hieronymus von Birekholtz, nr 94, och Hebla Ållongren i Finland.

Barn:

  • Helena Regina, död 1710 i pesten Kärras Gift 1:o 1696-05-22 med löjtnanten Arvid Jägerhorn, av den finska adliga Härtonässläkten. Gift 2:o med rusthållaren Johan Göransson Agricola, död 1710 i pesten på Kärras.
  • Henrik, förare vid Nylands infanteriregemente 1670– 1673.

TAB 2

Gustaf Bogg, kallade sig Boggensköld (son av Jakob Bogge, naturaliserad Bogg, kallade sig Boggensköld, Tab. 1). Fältväbel. Ägde Kärras rusthåll i Kyrkslätts socken. Begick dråp på fänriken Krankenhagen i Livland 1700, rymde och avhördes ej sedermera. Gift 1:o före 1685 med Beata Hammarstierna, död 1691 på Kärras och begraven 1691 i Kyrkslätts kyrka, dotter av löjtnanten Johan Hammarstierna. Gift 2:o 1695-12-27 i Vichtis socken, Finland med Margareta Hästesko-Fortuna, avrättad 1704 för äktenskapsbrott, och barnamord, dotter av löjtnanten Gustaf Hästesko-Fortuna, och Agneta Margareta Ljuster.

Barn:

  • 1. Ett barn, begraven 1689 i Esbo kyrka
  • 1. En dotter, levde 1706, död ung.
  • 2. En son, född 1698, levde 1706, död ung.
  • 2. En dotter, levde 1706, död ung.

TAB 3

Jakob Johan (son av Jakob Bogge, naturaliserad Bogg, Tab. 1). Sergeant vid Nylands infanteriregemente. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1702-10-14. Konfirmationsfullmakt 1703-06-29. Löjtnant 1708-12-24. Fången 1710-08-00 i Pernau och förd till Tobolsk. Död i Tobolsk 1719-09-00. Han ägde Rödskogs säteri. Gift 1:o med N. N. Ollerov från Livland. Gift 2:o med Catharina Elisabet Staël von Holstein i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1726 med löjtnanten vid Kalmar regemente Johan Gottfrid Mercker, död 1740), hon levde 1739 i Boo.

Barn:

  • 2. Fredrik Vilhelm. Förare vid livgardet, sedan kapten i hessisk tjänst. Död 1761-12-00 i Stockholm, och utgick ätten med honom. Gift 1740-04-07 (1740-04-17) Farstorp med Johanna Stråle af Ekna, vilken han 1756 övergav, född 1715 i Tobolsk, död 1807-05-10, dotter av löjtnanten Gustaf Stråle af Ekna, och Marta Stamm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: