:

Barnsköld nr 753

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Barnsköld nr 753 †

Adlad 1651-09-16. Introd. 1668. Utdöd 1703-03-18.


  • Per. Gift med Margareta Hjort, dotter av kornetten Sven Persson Hjort, 'som ägde 24 gårdar i Västergötland och stupade i fält'.

Barn:

  • Lars Persson Barn, adlad Barnsköld, född 1616-07-12. [Uppgift av honom själv i fjärdepartsakten 278 KA (OA)], mantalskommissarie i Kronobergs län 1662-02-22. Musketerare vid Henr. Burtz' (Tavastehus) regemente 1636. Kapten därst. 1640. Underkommendant i Kalmar 1644-05-24. Kommendant därst. 1651. Adlad s. å. 16/9, (introd. 1668 under nr 753). Bodde från sitt första giftermål och ännu 1664 på Tveta gård i Gårdsby socken, Kronobergs län (L. Larsson, Bilder från fordom (1908), s. 107–111). Var 1658 kapten vid Jakob Sinclairs regemente i Bohuslän. Hade 1660 kompani vid generallöjtnant Bülows regemente med manskap från Göteborgs och Bohus län och låg då i garnison i Marienburg. Kallas 1661 major (L. Larsson, Bilder från fordom (1908), s. 107–111). Major vid Archererna (= vakt beväpnad med hillebarder) i Stockholm (KAR.) 1667-06-10. Kommendant i Marstrand 1672-09-06. Avsked 1681. Beviljades 1684-12-00, pension från Vadstena krigsmanshus och uppfördes bland gratialisterna på Kronobergs regemente. Kallas 1689 överstelöjtnant. Död 1703-03-18, i Uråsa socken, Kronobergs län. 'Han bevistade tyska och polska krigen ävensom Carl XI:s krig. Inköpte på 1670-talet det till hans hustrus, A. C. von Wolden, förre man donerade skattehemmanet Mårdnäs i Hälsingland, vilket sedan reducerades från honom och blev översteboställe vid Hälsinge regemente Gift 1:o 1651-12-07 i Ljungby socken (Kahn.) med Elisabet Traill, från vilken han blev skild, dotter av underkommendanten i Kalmar, överstelöjtnanten Patrik Johansson Traill, till Kölby och Maltebo, med Anna Davidsdotter Wimbs (Weems). Var 1670 trolovad med Karin Lejonram, nr 390, som under äktenskapslöfte s. å. födde honom ett barn. Gift 2:o 1671-04-11 Stockholm med Anna Barbara Nachtigal i hennes 2:a gifte (gift 1:o med änkedrottning Maria Eleonoras sekreterare Ludolf Holtorff), död 1672 i Stockholm och hade ännu 1673-12-03 stått mer än ett år obegraven. Gift 3:o med Anna Catharina von Wolden från Livland i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Anders Arenfelt, död 1673), död 1682. Gift 4:o (före 1694, då bosatt på Tveta) med Menora Elisabet Tranefelt, död 1718 Skye

Barn:

  • 1. Peter. Musketerare vid livgardet 1671-10-20. Pikenerare därst. 1672. Blev för begånget dråp avrättad på Hötorget i Stockholm 1675-01-16 och begraven s. å. 21/1 i S:t Johannes församling.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: