Kewenbrinck nr 503

Från Adelsvapen-Wiki

0503.jpg


Adliga ätten KEWENBRINGK eller KEFFENBRINCK VON RHENE nr 503 †

Adlad 1650-10-19, introd. 1653. Utdöd 1920-01-14. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Rehnskiöld.

Två medlemmar av ätten, Martin Henrik (Tab. 3) och Julius Fredrik (Tab. 9), erhöllo 1744-07-18, preussiskt bekräftelsediplom på ättens gamla adelskap med tillstånd att föra ättens ursprungliga tyska vapen. Den förres sonson Ehrenfried Henrik August blev såsom innehavare av familjefideikommissen Griebenow m. fl. upphöjd i preussiskt grevestånd 1847-06-21, med namnet Ketfenbrinck-Griebenow, dock så att den grevliga värdigheten endast skulle åtfölja innehavaren av nämnda fideikommiss, och en brorson till honom, Vilhelm Fredrik Ernst, erhöll såsom innehavare av de efter modern ärvda ascheradenska godsen Nehringen m. fl. preussisk friherriig värdighet 1860-05-27 med namnet Keffenbrinck-Ascheraden, likaledes med värdigheten knuten till godsen. Sedan ätten utdött på svärdssidan 1920, erhöll den sistnämndes systerson, Fredrik Ernst Artur von Filip Langen, adl. ätten nr 2174, genom preussiska justitieministeriets beslut 1922-02-24. Tillstånd att, i enlighet med bestämmelserna i det grevliga Keffenbrinckska fideikommissbrevet, till sitt namn foga namnet von Keffenbrinck.


Anders Axelsson Kewenbrinck, adlad Kewenbrinck (son av Axel Johansson Kewenbrinck, se adliga ätten Rehnskiöld, Tab. 2), till Plestlin vid Demmin och Primen vid Anklam i Vorpommern. Född 1621-10-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1635, i Greifswald1 1640-07-24, i Rostock 16411 och i Frankfurt a. d. Oder s. å. 1. Reterendarie i Greifswalds hovrätt 1646-11-28. Assessor därst. 1648-03-30. Adlad 1650-10-19 (introd. 1653 under nr 503). Hovrättsråd 1667. Gerichtsdirektor över drottning Christinas taffelgods i Pommern 1669-05-24. Död 1679-12-00 'Han blev 1634 upptagen av riksdrotsen, friherre Gabr. Gustafsson Oxenstierna och njöt gemensam undervisning med dennes styvson Lars Jespersson Cruus. Förordnade i sitt testamente att hans söner vid myndiga år skulle skriva sig Ketfenbrinck, emedan det var släktens urgamla namn och skrev sig ätten slutligen Keffenbrinck von Rhene.'. Gift 1:o 1655 med Maria Christina Rieb, död 1667-05-28 och begraven s. å. 3/10 i Greifswald, dotter av svenska artillerimajoren Anders Jönsson Rieb och Christina Andersdotter Siltman, vilken i sitt 2:a gifte hade krigsrådet Johan Nilsson, adlad Sparrfelt. Gift 2:o 1671-05-10 med Anna Lofelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten Claes Vieting), dotter av landshövdingen Peter Antonii, adlad Lofelt.

Barn:

 • 1. Johan Axel, född 1656-01-20 i Alten-Stettin, död 1664-04-03 på Primen.
 • 1. Anna Christina, född 1658-06-15 död ogift.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1661-12-00. Var 1680 i Stockholm. Blev sedan löjtnant i romersk kejs. Tjänst. Död ogift 1687 i kriget mot turkarna.
 • 1. Anton Philip, född 1663-03-00. Antog krigstjänst vid överste Putbus' regemente. Blev slutligen kapten. Död ogift 1692 vid belägringen av Mons.
 • 1. Beata Brita, född 1665, död ogift.
 • 1. Johan Axel, född 1667. Kapten. Död 1729. Se Tab. 2
 • 2. Gustaf, arvherre till Primen. Född 1672. Soldat vid Schultz' regemente i Stralsund 1690. Fänrik därst. 1696. Löjtnant 1700-03-04. Kaptenlöjtnant 1704-04-23. Kapten 1707-06-13. Död 1719-10-00 på Primen. Fången vid Stralsunds övergång 1715, och var i dansk fångenskap ännu 1717.
 • 2. Beata, född 1674. Gift 1710-10-05 med livdrabanten Christian von Schwartzer, född 1683, död 1762.
 • 2. Otto Vilhelm, död ung.

TAB 2

Johan Axel (son av Anders Axelsson Kewenbrinck, adlad Kewenbrinck, Tab. 1), arvherre till Plestlin och Primen. Född 1667-04-00. Var 1696 kapten i kejserlig tjänst. Död 1729-02-00 'Han var 1723 i Sverige, varifrån han såsom arv efter fältmarskalken, greve Carl Gust. Rehnskiöld, utförde till Pommern riksrådet, friherre Joh. Adler-Salvii handskrivna Acta pacis Westphalicæ.'. Gift 1:o med Anna Sofia Offerman eller von Opfern, dotter av hauptmannen Johan Offerman, adlad Offerman, nr 1122. Gift 2:o 1701 med Maria von Glasenap.

Barn:

 • 2. Christina Helena, född 1702, död ogift 1738.
 • 2. Martin Henrik, född 1706. Godsägare. Död 1792. Se Tab. 3
 • 2. Sofia Amalia, född 1709, död ogift 1760.
 • 2. Anton Gustaf, född 1710-04-01. Studerade juridik vid akademien i Halle från 1729 till 1736. Levde sedan såsom enskild person i Loitz. Död barnlös 1763-01-29. Gift med Margareta von der Lühe, dotter av översten Carl August?] von der Lühe.
 • 2. Julius Fredrik, född 1714. President. Död 1776. Se Tab. 9
 • 2. Anna Beata, född 1715, död ogift 1752.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1717. Gift med Johan Fredrik von Völschow.

TAB 3

Martin Henrik (son av Johan Axel, Tab. 2), arvherre till Plestlin samt Oeblitz och Griebenow i svenska Pommern. Född 1706-07-19. Studerade 1727 till 1731 vid akademierna i Rostock och Halle. Nedsatte sig sedan på sina gods. Död 1792-10-23 på Plestlin. Han utgav fullmakt för ätten vid riksdagarna 1751, 1756 och 1760 samt bevisade vid 1765 års riksdag, att densamma ännu levde. Gift 1734-04-00, med Margareta von Elver, född 1717-05-23. Död 1755-02-24 på Dabitz, dotter av majoren Carl von Elver till Oebelitz.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1735. Hovråd. Död 1794. Se Tab. 4
 • Georg Gustaf, född 1739-01-09. Page hos hertigen av Bewern 1754. Kornett vid prins Fredriks regemente i Preussen 1756. Löjtnant därst. 1759 forstråd. Död barnlös.
 • Louisa Sofia, född 1740-12-22.
 • Fredrik Abraham, född 1742. Kapten. Död 1809. Se Tab. 5
 • Eva Maria, född 1743-07-22.
 • Joakim Henrik Moritz, till Plestlin. Född 1745-05-07 i preussisk tjänst. Död barnlös 1820. Gift med Vilhelmina Henriette von Liebeherr, från vilken han blev skild, dotter av preussiska provinsrådet Carl Albrekt von Liebeherr och Vilhelmina Louise von Brüsewitz.
 • Regina Elisabet, född 1747-08-02, död 1823-04-27 på Cletzin. Gift 1769 med kaptenen i preussisk tjänst Hans Carl Coelestin von Gloeden, till Cletzin, född 1734-01-30 på Lemmersdorf, död 1870-09-03.
 • Philippina Eleonora, född 1749-01-19.

TAB 4

Carl Vilhelm (son av Martin Henrik, Tab. 3), till Oeblitz samt Dolgen och Millienhagen, alla i kretsen Franzburg i Pommern. Född 1735-03-20. Preussiskt hovråd i Köslin. Död 1794. Gift med Fredrika von Podewils.

Barn:

 • Ernst Filip Vilhelm, löjtnant vid 6. preussiska kyrassiärregementet. Stupade ogift 1813 i slaget vid Leipzig.
 • Johanna Fredrika Henriette, död 1823-08-16. Gift med majoren i preussisk tjänst Gustaf von Köhler i hans 1:a gifte.
 • Henriette Louisa Augusta, till Oeblitz, Dolgen och Millienhagen, vilka med henne övergingo till ätten von Köhler. Död 1828. Gift 1823-10-05 med sin svåger majoren Gustaf von Köhler i hans 2:a gifte.
 • Vilhelm Carl, född 1791. Officer i Schillska kåren. Stupade ogift 1809-09-16 vid Weser.

TAB 5

Fredrik Abraham (son av Martin Henrik, Tab. 3), till Griebenow, Creutzmannshagen, Willershusen och Richt, alla i Pommern, vilka han stiftade till fideikommiss för ätten. Född 1742-11-22 på Plestlin. Fanjunkare vid Platens dragonregemente i preussisk tjänst 1758. Löjtnant därst. 1759. Kapten. Avsked. Död 1809-09-27, på Griebenow. Gift 1784-07-23 i Wismar med Sofia Christina Carolina von Essen, född 1757-07-13 död 1817-03-04 på Griebenow, dotter av assessorn i hovrätten i Greifswald Hans Henrik von Essen och Anna Christina Ehrentriede von Balthasar.

Barn:

 • Ehrenfried Henrik August, preussisk greve Keffenbrinck-Griebenow, född 1786. Godsägare. Död 1875. Se Tab. 6.
 • Carl Fredrik, född 1793. Regeringsreferendarie. Död 1852. Se Tab. 8.

TAB 6

Ehrenfried Henrik August, preussisk greve Kettenbrinck-Griebenow (son av Fredrik Abraham, Tab. 4), född 1786-06-03. RJohO. Preussisk greve 1847-06-21. Död 1875-09-21. Innehade fideikommissen Griebenow, Creutzmannshagen, Willershusen och Richt. Gift 1817-09-15 med friherrinnan Jeannette Philippine Anna Schultz von Ascheraden, född 1795-05-21 död 1855-03-08 dotter av kammarherren, friherre Filip Carl Ludvig Schultz von Ascheraden, och Carolina Louise Ulrika von Bohlen.

Barn:

 • Carolina Fredrika Henrika Hedvig, född 1819-06-10 på Griebenow, död 1886-01-08 i Stralsund. Gift 1845-08-01 på Griebenow med ryttmästaren i preussisk tjänst, riksgreven Carl von Bohlen, till Preetz och Schmedshagen, död 1856-11-28 i Stralsund.
 • Ludvig Julius Reinhold Fredrik Vilhelm, preussisk greve Keffenbrinck-Griebenow, född 1820-09-09. Tillträdde fideikommissegendomarna vid faderns död 1875, men avträdde dem redan följande år till sin yngre broder Ernst August. Död ogift 1893-12-09 i Genève.
 • Ernst August, preussisk greve Keffenbrinck-Griebenow, född 1824. Kammarherre. Död 1900. Se Tab. 7.
 • Carl Axel, född 1826-03-29. Ägde Wendisch-Baggendorf och Arbshagen, båda i Pommern. Död ogift 1889-02-21.

TAB 7

Ernst August, preussisk greve Keffenbrinck-Griebenow (son av Ehrenfried Henrik August, preussisk greve Keffenbrinck-Griebenow, Tab. 6), född 1824-07-14. Preussisk kammarherre och lantråd. R JohO. Död 1900-03-15 på Griebenow. Tillträdde genom den äldre broderns avsägelse fideikommissegendomarna Griebenow, Creutzmannshagen, Willershusen och Richt och erhöll i samband därmed av konungen av Preussen bekräftelse på grevevärdigheten 1876-07-14. Gift 1868-06-16 med Maria Johanna von Dycke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1848-06-02 på Loventitz med kammarherren och ryttmästaren, friherre Fredrik von der Lancken-Wakenitz, nr 353, född 1824, död 1866), född 1829-12-02, död 1914-05-02 i Greifswald, dotter av preussiska regeringsrådet Otto Magnus von Dycke och Matilda Picht.

Barn:

 • Frida Matilda Carolina Elise, född 1871-09-10 på Clevenow i kretsen Grimmen i Pommern.
 • Sigfrid Henrik Filip Fredrik, greve Keffenbrinck-Griebenow, född 1873-02-11, på Clevenow, ryttmästare i preussiska ulanregementet nr 9. Under världskriget ledare för en ammunitionskolonn. Död 1920-01-14 på Griebenow av en svår under kriget ådragen sjukdom och slöt ätten på svärdssidan. Han innehade efter faderns död de griebenowska fideikommissegendomarna. Gift 1897-01-30 i Hannover med Frances Beatrice von Natzmer, född 1878-07-31 i Schwerin, död 1905-05-26 på Griebenow, dotter av preussiska översten och brigadkommendören Magnus von Natzmer och Harriet Wilson.

TAB 8

Carl Fredrik (son av Fredrik Abraham. Tab. 5), till Plestlin i kretsen Demmin i Pommern, som han ärvde efter farbrodern Joakim Henrik Moritz 1820 samt Lüsewitz vid Rostock, som han köpte. Född 1793-08-01 på Griebenow. Preussisk regeringsreferendarie. Död 1852-01-14 i Stralsund. Gift 1817-11-02 med sin broders svägerska, friherrinnan Vilhelmina Fredrika Schultz von Ascheraden, född 1798-03-09 Zarnekow

Barn:

 • Carolina Sofia Filippina Hedvig Vilhelmina, född 1818-11-25 i Rostock, död 1882-01-27 på Gr. Lüdershagen. Gift 1853-05-06 i Stralsund med (preussiska friherren) Artur Leopold Helmuth Anton von Langen, född 1823, död 1890.
 • Filip Fredrik, född 1820. Ägde Plestlin och Lüsewitz. Gift med N. N. von Roeder.
 • Vilhelm Fredrik Ernst, preussisk friherre Keffenbrinck-Ascheraden, född 1823-11-06 på Lüsewitz. Preussisk ryttmästare. R JohO. Död barnlös 1896-07-27 i München. Han ärvde efter morbroderns, preussiska kammarherren och envoyén, friherre Ludvig August Carl Schultz von Ascheradens död 1859 den med honom utgångna släktgrenens egendomar, Nehringen, Dorow, Camper och Rodde, alla i kretsen Grimmen i Pommern, och upphöjdes i samband därmed i preussiskt friherrligt stånd 1860-05-27. Gift 1857-06-11 med grevinnan Augusta Adelaide Louise von Kielmannsegg, född 1835-11-17, död 1889-10-03 i München, dotter av kaptenen i hannoveransk tjänst, greve Ferdinand von Kielmannsegg och friherrinnan Maria von Wintzingerode.

TAB 9

Julius Fredrik (son av Johan Axel, Tab. 2), född 1714-04-17. Preussiskt hovråd i Küstrin. Preussisk över-amts-regerings-direktor i Schlesien 1753-10-28. President i regeringen i Stettin. Död 1776. 'Han var en lärd man, har utgivit flera skrifter och i handskrift författat en historia om konung Carl X Gustaf.' Gift med Dorotea Elisabet Breitsprach.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1754. Premiärlöjtnant. Död 1793. Se Tab. 10.

TAB 10

Johan Fredrik (son av Julius Fredrik, Tab. 9), född 1754-07-23 premiärlöjtnant vid von Schönfeldska regementet i preussisk tjänst. Död 1793-11-00 i Landau. Gift 1783-11-04 med Christina Henrietta von Essen, död 1829-06-10.

 • Barn.
 • Augustin Fredrik Henrik Teodor Julius, född 1784-08-02. Major. Kommendör vid 3. preussiska lantvärnsbataljonen. Död barnlös 1830.
 • Fredrika Sofia Maria Carolina Henrietta, född 1785-08-11. Stiftsdam i Barth. Julius Ulrik Fredrik, född 1787-08-04. Löjtnant först i preussisk tjänst, sedan i engelsk-tyska legionen under Napoleonskrigen. Stupade 1809-07-28 vid Talavera i Portugal.
 • Christina, konventualinna i Barth.

Källor

1de Bran, Holmia et Alia.

Taschenbücher der gräflichen och freiherrlichen Häuser för 1853, 1874 m. fl. tab. 1.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.