Kijl nr 1455

Från Adelsvapen-Wiki

1455.jpg


Adliga ätten Kijl nr 1455 †

Adlad 1711-08-27, introd. 1719. Utdöd 1750-03-26.


1Oö. 2Sön. 3Um. 4Öä X s. 317. 5Lk. 6Hs.

TAB 1

Måns. Bonde i Nykils socken, Östergötlands län.

 • (?) Barn:
 • Jonas Magni Kijl. Student i Uppsala 16481. Häradshövding i Östergötland.1
 • (?) Barn:
 • Magnus Jonas Kijl, adlad Kijl, till Tollstorp i Slaka socken, Östergötlands län. Född omkr. 1656. Inskriven i Linköpings skola 16641. Student i Lund 16722 och i Uppsala3 1677-07-20. Hovmästare hos hovkanslern Frans Joel Örnestedt 1679. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen 1683. Kopist vid justitieexpeditionen 1684. Kanslist därst. 1685. Sekreterare hos bondeståndet vid riksdagen 1686. Sekreterare i slottskansliet 1688-12-29. Assessor i Svea hovrätt 1695-03-00. Adlad 1711-08-27 (introd. 1719 under nr 1455). Lagman i Norrköpings läns lagsaga 1718-09-01. Lagman över hela Östergötland 1719-04-20. Avsked 1720-06-29. Död 1721-09-28 i Linköping1 och begraven därst. s. å. 3/10. Gift 1684-01-08 med Lucia Lampa, född 1669-05-00 i Stockholm, död 1737 Ribbingsholm s socken, Östergötlands län och begraven s. å. 19/10, dotter av bryggaråldermannen i Stockholm Claes Danielsson Lampa och hans 2:a hustru Lucia Schick samt syster till hovrättsrådet Casper Lampa, adlad Gyllenbåt, nr 1602.

Barn:

 • Claes Adrian, död ung.
 • Lucia Anna, född 16854, levde änka 1739, död Hacksta. Gift 1:o 1705-08-22 med assessorn Magnus Salan, adlad Bielkenhielm, född 1661, död 1725. Gift 2:o med generalmajoren Bengt Fabian Zöge von Manteuffel (farbroder till generalen Otto Jakob Zöge von Manteuffel, natural. och friherre Zöge von Manteuffel) i hans 2:a gifte (gift 1:o 1720 med Johanna Rehnskiöld, född 1681, död 1727-01-29 i Stockholm, dotter av hovrådet Johan Adolf Rehnskiöld, och Anna Cronström), död 1737-06-00 på Hacksta.5
 • Carl Magnus, född 16874, död 1694.
 • Magnus, död som barn.
 • Claes, född 16904, död som barn.
 • Augusta. Gift med kaptenen Carl Gustaf Sjöberg, nr 797, i hans 1:a gifte, född 1685, död 1745.
 • Anna Christina, död ung.
 • Anna Sofia, död som ung.
 • Sara Ulrika, död som ung.
 • Hedvig, född 1705, död 1769-05-10 på Ribbingsholm. Gift 1722-04-11 med kaptenen vid Bohusläns dragonregemente Reinhold Gustafsson de Charlière, född 1690, död 1738 på Ribbingsholm och begraven s. å. 22/12 i Kullerstads kyrka

TAB 2

Jonas (son av Magnus Jonæ Kijl, adlad Kijl, Tab. 1). Sergeant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente. Fältväbel därst. Fänrik 1709-04-08. Löjtnant s. å. 6/11. Regementskvartermästare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1710-11-24. Sekundryttmästare därst. s. å. 11/12. Premiärryttmästare 1712-09-22. Död 1717-05-18 och begraven i Gällstads kyrka Älvsborgs län. Gift 1713 med Catharina Sofia Rosbach i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Isak Parmand, född 1683, död 1712), levde 1745 Torsbo s socken6, dotter av överstelöjtnanten Zakarias Rosbach, adlad Rosbach, och Maria Elisabet Lood i Småland.

Barn:

 • Zakarias, född 1713, död 1714 och begraven i Gällstads kyrka.
 • Magnus, född 1715-06-18. Fältväbel vid Hamiltons regemente. Död ogift 1750-03-26 på Torsbo och slöt ätten samt begraven i Gällstads kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.