:

Lannerstierna nr 1592

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lannerstierna nr 1592

Adlad 1717-02-01 introd. 1720.

TAB 1

Jonas Lannerus. Skall hava varit lektor (i Växjö?) och gift med en dotter till biskopen i Växjö stift Nils Krokius.

Barn:

 • Abrahamus Jonæ Lannerus, född 1638-09-21 i Växjö. Student i Åbo 1660, i Uppsala 1665-04-11 och i Lund 1669-03-15, där han disp. för graden och blev mag. s. å. Prästvigd i Lund 1671-08-25. Krigspräst. Kyrkoherde i Skatelövs pastorat av Växjö stift 1678. Död 1697-04-07/4 [Vsn]. Gift med Ingrid Paulin, född 16451, död 1721-09-11, troligen dotter av kyrkoherden i Hinneryds pastorat av nämnda stift Petrus Paulinus och Botilda Jonsdotter Falk.2

Barn:

 • Peter Lannéer, adlad Lannerstierna, född 1680-09-22 i Skatelövs prästgård Kronobergs län. Student i Uppsala3 1695-08-23. Volontär vid livgardet 1700. Fältväbel vid Smålands tremänningsinfanteriregemente s. å. Adjutant därst. 1701. Fänrik 1702-05-13. Sekundlöjtnant vid Hälsinge regemente 1705-03-04. Premiärlöjtnant därst.4 1708-12-05. Kapten vid Kronobergs regemente 1709-11-12. Avsked 1710-07-30. Kommendant i Hälsingborg 1711-03-01. Majors karaktär4 s. d. Konfirm.fullm. 1715-05-23. Adlad 1717 1/ 2 (introd. 1720 under nr 1592). Överstelöjtnants karaktär 1717-12-17. Överste och kommendant i Landskrona 1742-07-06. Död där 1748-03-23 och begraven s. å. 2/4. 'Han gjorde vid ett ryssarnas oförmodade infall i staden Mitau, natten mellan den 12 och 13 juli 1705, med ett litet tillhopabragt parti, fienderna ett tappert motstånd, drev tvenne trupper tillbaka och återtog fyra svenska regementsstycken av metall, men fick därvid bägge benpiporna på högra benet avslagna av en förgiftad kula, varav han i 1 3/4 år utstod mycken plåga och slutligen måste låta avtaga benet och nyttja träben'. Gift 1704-07-01 i Libau i Kurland med Catharina de Lyes, född 1683-01-06 i nämnda stad, död 1736-04-26 i Hälsingborg.

Barn:

 • Charlotta Concordia, döpt 1705-05-30 i Hälsingborg, död s. å. 15/9 i Skatelövs socken.
 • Maria Magdalena, född 1707, död ogift 1732.
 • Jon Abraham, född 1708-10-07 Nygård Kapten i fransk tjänst. Död ogift 1735.
 • Peter Adolf, född 1710. Överste. Död 1786. Se Tab. 2
 • Anna Sofia, döpt 1712-01-16 i Hälsingborg, död där s. å. och begraven s. å. 15/4.
 • Carl Henrik, döpt 1713-06-15 i Hälsingborg, död 1730 och begraven s. å. 12/6 i Hälsingborgs kyrka
 • Nils, döpt 1716-05-25 i Hälsingborg. Underofficer vid amiralitetet. Död ogift 1742 under utrikes sjöresor.
 • Ulrika, född 1718-12-25 död ogift 1771-01-11 i Hälsingborg.
 • Gustaf, döpt 1720-09-08 i Hälsingborg. Student i Lund11 1731-10-13. Filosofie mag. och docent därst. 1741. Död ogift före 1771 på Landskrona hospital.
 • Magnus Vilhelm, född 1723. Major. Död 1773. Se Tab. 7
 • Axel Ernst, född 1724. Förare vid kronprinsens regemente. Död 1742-08-29 i Malmö.
 • Edvard Benedikt, född 1725. Löjtnant. Se Tab. 9.
 • Anna Catharina, född 1727-01-01 i Hälsingborg, död ogift 1802-08-29 i nämnda stad.

TAB 2

Peter Adolf (son av Peter Lannéer, adlad Lannerstierna, Tab. 1), född 1710-07-00 Nygård och döpt s. å. 13/ 7. Volontär vid generalmajoren, friherre von Schwerins regemente 1726. Kadett i fransk tjänst 1727, vid regementet Royal Allemand och brigadjären Lencks infanteriregemente. Återkom 1731 till Sverige och blev förare vid Schwerinska regementet. Adjutant vid samma, då Bousquets regemente 1735-03-05. Fänrik därst. 1738-12-06. Löjtnant 1740-05-23. Kaptens fullm. 1747-04-07. Kapten vid regementet 1749-05-09. RSO 1751-12-04. Major i armén 1760-04-25, vid förutn., då kronprinsens regemente, 1763-03-09. Premiärmajor därst. s. å. 27/6. Överstelöjtnant och kommendant på Bohus fästning 1766-12-16. Överste. Död 1786-02-16 i Hälsingborg. 'Han bevistade bl. a. pommerska kriget och gjorde därunder placemajors tjänst, då preussarna 1758 angrepo Fehrbellin, samt beordrades 1759 att försvara redutten vid Damgarten'. Gift 1:o 1743-03-24 i Malmö garnisonsförsaml. med Maria Elisabet Silléen, född 1717-11-15, död 1755 4/ 9 i Landskrona och begraven s. å. 9/9, dotter av tygmästaren vid artilleriet Carl Silléen och Catharina Moséen samt syster till herrarna Silléen, adlade af Sillén. Gift 2:o 1758-12-26 med Anna Elisabet von der Hardt, död 1759-12-10. Gift 3:o 1760-11-21 med Christina Sofia (von) Lillieström, född 1735, död 1791-06-21 i Hälsingborg, dotter av assessorn Carl Claudius (von) Lillieström, och Sofia Agneta Lovisa von Kahlden.

Barn:

 • 1. Peter Adolf, född 1744 och död s. å. 21/5 i Landskrona.
 • 1. Carl Peter, född 1750-07-07 i Malmö, död 1754-01-31 i Landskrona.
 • 1. Margareta Catharina, född 1751-10-12 i Malmö, död 1755-10-05 i Landskrona.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1753. Statssekreterare. Död 1829. Se Tab. 3.
 • 1. Adolf Christian, född 1755-09-04 i Landskrona. Student i Lund11 1769-09-27. Kadett vid amiralitetets kadettkår 1771. Furir vid artilleriregementet 1773-08-10. Överfyrverkare 1774 l3/1. Underlöjtnant vid den i Finland förlagda artilleribataljonen s. å. 19/1. Löjtnant vid arméns flotta 1777 19 /2. Kapten därst.11 1778-04-29. Skeppslöjtnant i fransk tjänst. RSO 1781-12-19. Dödsskjuten ogift 1782-04-12 på franska flottan under ett sjöslag i Ostindien.
 • 2. Anna Sofia Amalia, född 1759-11-26, död 1812-04-16 Tingby. Gift 1:o 1777-05-25 på Bohus slott med biskopen i Kalmar, doktor Mårten Göran Wallenstråle, född 1733, död 1807. Gift 2:o 1808-09-03 på Dörby i likanämnd socken med översten och kommendanten i Kalmar, RSO, Peter Fredrik Kock, döpt 1754-09-13, död 1824-01-07.

TAB 3

Johan Vilhelm (son av Peter Adolf, Tab. 2), född 1753-02-18. Student i Lund 1769-09-27. Disp.11 1771-05-25. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 4/6. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 6. Kopist i riksarkivet 1773-07-20. Kanslist därst.6 s. å. 16/9. Kanslist i förutn. revision 1774-05-15. Andre sekreterare i presidentskontoret 6 1775-05-02. Justitiarius i överrätten vid arméns flotta i Finland6 s. å. 5/9. Lagmans karaktär 1779-05-20. Krigsråd och ordförande i arméns flottas kammarrätt 1784-10-23. Härold vid KMO 1785-04-28. RNO 1794-11-24. Statssekreterares fullm. 1808-01-29. Ledamot i kanslistyrelsen. Död 1829-05-07 i Stockholm. Han bevistade för sin ätt de anmärkningsvärda riksdagarna 1789, 1792, 1800 och 1809. Gift 1791-05-16 Grimstorp med Maria Catharina Vilhelmina Tham, född 1770-01-06, död 1854-06-18 Kolhammar, dotter av superkargören Vollrat Tham, och Ulrika Grubb.

Barn:

 • Ulrika Maria, född 1792-02-18, död ogift 1865-05-14 i Stockholm.
 • Sofia Elisabet, född 1793-04-17, död 1795-05-05.
 • Vilhelmina Catharina, född 1794-09-06, död ogift 1840-09-12 på Polhammar.
 • Sofia Elisabet, född 1795-12-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1821-10-03 Jordanstorp
 • Adolf, född 1797-03-13 i Stockholm. Kadett vid Karlberg7 1810-10-23. Utexamen7 1813-07-16. Fänrik vid livregementets grenadjärer 1813-08-07. Löjtnant därst. 1815-09-05. Regementskvartermästare och kapten 1827-04-25. RSO 1836-07-04. Major 1842-07-23. CXIV Johans medalj 1855-07-16. Avsked 1858-04-09. Död ogift 1870-12-09 i Stockholm. Han bevistade 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Frankrike [Blr].
 • Charlotta Amalia, född 1798-05-01, död 1804-02-22 på Bo i Lidingö socken, Stockholms län.
 • Johan Vilhelm, född. 1800. Löjtnant. Död 1862. Se Tab. 4
 • Hedvig Carolina, född 1803-10-04 på Bo. Stiftsjungfru. Död ogift 1832-07-01 (1/6).
 • Augusta Amalia, född 1808-12-27. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-06-24 i Stockholm.

TAB 4

Johan Vilhelm (son av Johan Vilhelm, Tab. 3), född 1800-03-15 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexamen 1818-09-22. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 13/10. Löjtnant därst. 1825-08-29. Avsked 1836-02-01. Död 1862-09-18 i nämnda stad. Gift 1:o 1834-11-08 med Edla Justina Westin, från vilken han 1845 blev skild, född 1815-10-10, död 1862-05-13 i Stockholm, dotter av garvaråldermannen Jakob Westin och hans 3:e fru Hedda Justina Altén. Gift 2:o 1854-01-22 i Stockholm med Eveline Jeanson, född 1825-04-26 i nämnda stad, död där 1882-03-29, dotter av tulltjänstemannen Bonde Jeanson och Anna Augusta Ljungholm.

Barn:

 • 1. Hilda Vilhelmina Justina, född 1835-09-27 i Stockholm, död 1863-11-09. Gift 1858-05-26 med löjtnanten Otto Ulrik Boman.
 • 1. Emilia Augusta Charlotta (Lotten), född 1836-12-27 i Stockholm, död ogift 1894-03-26 i nämnda stad.
 • 1. Jakob Oskar Vilhelm, född 1839-02-04 i Stockholm kadett vid Karlberg 1854-11-13. Utexaminerad 1858-11-30. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 7/12 löjtnant 1862-12-02. Stabsadjutant vid 4. militärdistriktets stab 1873–1879. Kapten 1874-09-25. RSO 1880-12-01. Major 1884-05-02. LKrVA 1886-04-20. Överstelöjtnant och 1. major s. å. 4/6. Död ogift 1889-02-08 i Ballenstedt i Tyskland.
 • 1. Adolf Ernfrid, född 1841-05-15 i Sigtuna. Student i Uppsala 1860-05-21. Med. filosofie examen 1863-01-31. Underläkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1864-04-01–1864-10-01. Stipendiat i fältläkarkåren s. å. 22/9. E. läkare under beväringsmötet på Ladugårdsgärdet vid Stockholm 1865-05-27–1865-07-05. E. läkare vid Smålands husarregemente 1866-06-071866-07-05. E. läkare i Karlstad under koleraepidemien s. å. i sept. Med. kandidat examen 1869-05-29. E. läkare vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 17/6. 8/7. Pensionär i nyssn. kår 1869-08-30–1873-04-01. E. läkare vid Närkes regemente 1871-05-25–1871-07-05. Stipendiat i flottan 1875-04-14–1884-05-30. Uppbördsläkare å monitoren Loke 1875-07-21–1875-09-07 och å korvetten Balder under dess expedition till Kanarieöarna, Västindien och Nordamerika 1875-10-20–1876-08-14. Uppbördsläkare å korvetten Norrköping 1877-05-07–14/9, å korvetten Saga 1878-05-01–1878-09-17 och å minfartyget Ran 1879-05-23–1879-08-19. Bestridde sjukvården vid Sävsjö sanatorium sommaren 1880. Med. licentiat examen 1882-05-17. T. f. provinsialläkare i Daga distrikt 1882-06-27–1883-01-08. Ledamot av svenska militärläkarföreningen 1882-08-07. T. f. provinsialläkare i Simrishamns distrikt 1884 20/?1884-12-10. T. f. provinsialläkare i Norrtälje distrikt 1885-01-28–1885-04-30. Provinsialläkare i Våla (Heby) distrikt s. å. 16/10. Ledamot av svenska läkarsällskapet s. å. 20/10. Provinsialläkare i Sigtuna distrikt av Stockholms län 1901-06-07l. Död 1902-01-29 i Sigtuna. Gift 1884-07-30 i Södertälje med Agnes Dorotea Carlén, född 1846-06-09 i Ronneby, död 1902-01-28 i Sigtuna.
 • 2. Johanna Vilhelmina (Mimmi), född 1856-01-02 i Stockholm, död 1911-08-16 i Heidelberg. Gift 1902-07-10 i Karlskrona med doktor Carl Christian Adam Henrik Jakob Roerig, född 1857-09-04, död 1927-07-13 i Bad Oeynhausen, Tyskland.
 • 2. Johan Vilhelm, född 1858. Före detta kommendörkapten. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Vilhelm (son av Johan Vilhelm, Tab. 4), född 1858-12-30 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1872-10-01. Utexaminerad 1878-10-00. Underlöjtnant vid flottan s. å. 11/10. Löjtnant 1883-04-27. Kapten 1889-09-10. RDDO 1898-08-31. RSO s. å. 1/12. Kommendörkapten av 2. graden 1900-12-31. Kommendörkapten av 1. graden 1903-10-30. Avsked 1915-05-07. Äg. hus i Stockholm och villa i Djursholms-Ösby. Död 1931-12-08 i Oscars förs., Stockholm ]] och utslocknade med honom denna adl. ätt på svärdssidan. Gift 1884-03-10 i Stockholm med Elin Mildehjert Emma Almgren, född 1863-04-25 i nämnda stad, dotter av överkommissarien Gunno Magnus Almgren och Edmea Aurora Mildehjert Thersner.

Barn:

 • Ellen, född 1885-01-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1911-06-14 i Djursholm med kaptenen i armén fängelsedirektören i Malmö, RVO, Axel Fredrik Norrman i hans 2:a gifte, född 1864-09-24 i Kuddby socken, Östergötlands län.
 • Märta, född 1887-07-05 i Jakobs förs., Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1921-03-17 i Stockholm med agronomen friherre Gerhard Augustsson Leijonhielm, född 1882
 • Astrid, född 1890-03-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Utexaminerad från gymnastiska centralintitutet 1912-05-25. Död 1930-10-08 i Djursholms Ösby, Danderyds förs.. Gift 1920-02-24 i Djursholm med brandinspektören, kaptenen i kustartilleriets reserv Ragnar Leonard Götherström, född 1885-10-28 i Oskarshamn.
 • Gunhild, född 1891-11-15 i Jakobs förs., Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1921-01-26 i Djursholm med majoren vid kustartilleriet, RSO, Algot Alfred Sophus Ballé, född 1882-01-06 i Stockholm.
 • Ingegerd, född 1901-07-03 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Gift 1924-06-18 i Djursholm med inspektoren Bengt Mauritz Hellerström född 1895-12-22, Marielund. Död 1935-03-07.

TAB 6

Fredrik (son av Peter Lannéer, adlad Lannerstierna, Tab. 1), döpt 1721-12-14 i Hälsingborg8. Student i Lund8. Kadett vid artilleriet 1738-09-05. Konstapel därst. 1740. Sergeant 1743. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1745-06-00. Avsked 1747-03-25. Underlöjtnant vid artilleriet. Blev av slottsrätten i Marstrand 1753-12-18 dömd för stöld till livets förlust men av rådet benådad till livstids fängelse å Bohus fästning. Död före 1771. Han bevistade under den franska tjänstgöringen belägringen av Namur 1746 och slaget vid Rocoux s. å. 11/10. Gift 1750-10-23 i Marstrand med Maria Bundsen, dotter av rådmannen och handlanden i nämnda stad, Christian Bundsen och Catharina Fredrika Bagge.

Barn:

 • Catharina, född 1752, död 1815. Gift 1:o 1774-05-10 i Marstrand med handlanden i nämnda stad Stefan Djur i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sara Christina Caretia, född 1734, död 1773-04-26), född 1728, död 1775-10-17 i Marstrand. Gift 2:o 1780-02-13 i nämnda stad med grosshandlanden i nämnda stad Johan Christian Meijer, född 1750, död 1819.
 • Christina Fredrika, född 1753, död 1785-09-04 i Marstrand. Gift där 1776-11-10 med slotts- och garnisonsmedicus samt stadskirurgen i nämnda stad Peter Stender, död 1798 på hospitalet i Göteborg.

TAB 7

Magnus Vilhelm (son av Peter Lannéer, adlad Lannerstierna, Tab. 1), född 1723-07-008 i Hälsingborg. Kom i tjänst 1739-06-008. Underofficer 17408. Adjutant vid dalregementet 1742-06-11. Fänrik därst. s. å. 5/8. Löjtnant 1748-04-30. Stabskapten vid Åbo läns infanteriregemente 1754-12-30. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1756-10-19. Major i armén 1761-12-18. RSO 1767-11-23. Död 1773-06-03 på kaptensbostället Berg i Älgå socken, Värmlands län, bisatt i Älgå kyrka s, å. 8/6 och begraven s. å. 5/8. Han bevistade pommerska kriget 1760 och 1761. Gift 1:o 1747-05-27 på Ängeltofta i Barkåkra socken, Kristianstads län med Elisabet Eberhardt, 1726, död 1747-10-09, dotter av ryttmästaren Johan Jakob Eberhardt och Anna Pahl. Gift 2:o 1758 (lysning uttogs s. å. 10/1 i Stockholm, Hedv. El.) med Johanna Gustava Schening, adlad von Schening, född 1737-03-05 (16/3)9, död 1769-04-06 på Berg, bisatt s. å. 13/4 i Älgå kyrka och begraven s. å. 6/6, dotter av borgmästaren i Stockholm Johan Schening och Brita Gustava Brehmsköld. Gift 3:o 1770-05-01 med Johanna Lagerlöf, född 1744-11-11 i Arvika prästgård, död 1791-01-15 Kyrkbyn, dotter av prosten och kyrkoherden i Arvika Anders Lagerlöf (broder till superintendenten Nikolaus Lagerlöf, vars barn blevo adlade von Lagerlöf) och hans 1:a hustru Christina Engel Hofsten (brorsdotter till kommerserådet Bengt Hofsten, adlad von Hofsten).

Barn:

 • 2. Johan Magnus, född 1758. Kapten. Död 1797. Se Tab. 8
 • 2. Adolf Vilhelm, född 1760-09-02 på Berg, död där s. å. 7/10.
 • 2. Anna Gustava, född 1763-01-25 på Berg, död där 1764-02-14.
 • 2. Catharina Ulrika, född 1764-03-26 på Berg, död 1811-06-13 i Strömstad. Gift 1781-06-12 Mon med övertullinspektoren Hans Henrik Rahmn, född 1759, död 1816.
 • 2. Maria Elisabet, född 1765-03-26 på Berg, död 1819-05-22 i Strömstad. Gift med sjökaptenen Carl Rahmn, från vilken hon blev skild, född 1754.
 • 2. Vilhelmina, född 1766-04-24 på Berg, död där 1772-09-05.
 • 3. Johanna Gustava, född 1771-05-17, död i barnsäng 1799-09-22 Diseröd. Gift 1796-01-14 Norserud med kaptenen Emanuel Lagerberg, i hans 1:a gifte, född 1769, död 1819.
 • 3. Per Abraham, född 1773-04-13. Kom i tjänst 1788-09-04. Fänrik vid Värmlands lantvärn s. å. 26/10. Konstit. fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1791-07-00. Avförd ur rullorna 1793. Bokhållare vid Hillringsbergs bruk i Glava socken, Värmlands län.

TAB 8

Johan Magnus (son av Magnus Vilhelm, Tab. 7), född 1758-12-10 på kaptensbostället Berg i Älgå socken, Värmlands län. K. page. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1777-04-23. Livdrabant 1779-08-19. Avsked med kaptens rang 1782-06-25, död 1797-01-15 i Strömstad. Skald och dramatisk författare och översättare. Erhöll 1790 Lundbladska priset av svenska akademien. Hans poetiska kvarlåtenskap utgavs 1861 av P. Hanselli. Gift 1780-03-00 i Stockholm m, Birgitta Maria Aronsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med aktören och sångaren vid operan i Stockholm, sedan violinisten i hovkapellet och kantorn i Hedvig Eleonora församl. Johan Gottfrid Zaar, från vilken hon 1779-12-29 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1754-05-15 Karlshamn, död 1818-07-30 i Stockholm)10, född 1756, död 1821-09-24 i Strömstad.

Barn:

 • Johanna Gustava, född 1781-10-12, död i Fjällbacka fiskläge i Kville socken, Göteborgs och Bohus län. Gift med en norrman vid namn Nattvig.
 • Magnus, född 1782-12-03, död 1783-03-00 och begraven s. å. 19/3 i Stockholm.
 • Adolf Vilhelm, född 1784-02-13 i Stockholm, död som barn.
 • Carolina Ulrika, född 1786-05-14 död 1863-06-17 på Kilanda i likanämnd socken, Älvsborgs län. Gift 1807 i Strömstad med ryttmästaren vid Mörnerska husarregementet Johan Vilhelm Hoving, född 1769-11-05 i Stockholm, död 1832.
 • Per Adolf, född 1793-07-16. Husar vid Mörnerska regementet 1818-10-02. Avsked 1821-05-28. Artillerist vid Vendes artilleriregemente. Avsked därifrån 1822-03-01. Åter husar vid kronprinsens husarregemente. Korpral därst. s. å. 25/6. Avsked 1823-04-02. Död ogift 1828-09-09 i Fjällbacka fiskläge.

TAB 9

Edvard Benedikt (son av Peter Lannéer, adlad Lannerstierna, Tab. 1), född 1725-04-14. Volontär vid artilleriregementet 1740-05-01. Förare vid kronprinsens regemente 1742-06-11. Erhöll permission att gå i utländsk tjänst 1745-04-00. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois s. å. 20/6. Premiärlöjtnant därst. 1749-03-28. Avsked ur fransk tjänst s. å. 23/10. Fänrik vid kronprinsens regemente 1750-08-21. Löjtnant i armén 1758-06-30. Löjtnant vid regementet s. å. 7/12. Avsked 1763-06-27. Han bevistade under franska tjänsten belägringen av Namur 1746 och slaget vid Raucoux s. å. 11/10. Gift 1762-09-20 med Anna Amalia von Bohlen.

Barn:

 • Dorotea Ulrika, född 1763-07-22.
 • Hedvig Elisabet Filipina, född 1764-12-10.

Källor

1Lsn. 2Medd. av kantor P. 0 Vejde, Växjö. 3Um. 4Lk. 5Lh. 6Br. 7Hc. 8KrAB. 9Pt XVI s. 54. 10Sbu. 11At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: