Järnefelt nr 536

Från Adelsvapen-Wiki

0536.jpg

Adliga ätten JERNEFELT nr 536

Adlad 1651-06-03, introducerad 1652.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Jernsköld, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 42 bland adelsmän. – Vid bokhållaren Johan Adolf Jernefelts begravning i Stockholm 1760 blev vapnet krossat, emedan ätten förmentes vara med honom utgången. Sedan bevis förebragts, att ättemedlemmar ännu funnos i Finland, blev dock ätten 1779 åter upptagen på riddarhuset. På riddarhusgenealogien skrives namnet Jernefelt, men i Finland har den ursprungliga namnformen Järnefelt återupptagits.

Järnefelt A53600.png Järnefelt A53601.jpg

TAB 1

Johan Keldunck, adlad Jernefelt, (son av Didrik Keldunck, se adelsätten Jernsköld, tab 1), till Malma i Badelunda socken och Eknö i Björskogs socken, båda i Västmanlands län. Tjänte sig upp i de livländska, preussiska och tyska krigen. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1641–1653 . Adlad 1651-06-03 (introducerad 1652 under nr 536). Avsked 1655-05-26. Major vid Upplands regemente 1655. Avsked 1656-08-00 för sina 1656 undfångna svåra blessyrer. Kommendant på Neufehr skans å Rügen. Överstelöjtnant. Död 1666-04-15 och begraven i Björskogs kyrka. Gift med Sigrid Larsdotter, död 1684.

Barn:

 • Anna, död späd.
 • Anna, döpt 1646-04-08 på Eknö. Levde 1651-05-25.
 • Lars. Major och kommendant på Neufehr skans 1665.
 • Catharina, död 1694 på Eknö och begraven 1694-12-14 i Björskogs kyrka. Gift 1673 med kaptenen Jakob Crafoord, natural. Crafoord, född 1652, död 1692.

TAB 2

Johan, (son av Johan Keldunck, adlad Jernefelt, tab 1), till Malma. Musketerare vid C. G Wrangels livregemente. Förare vid överste Salomon von Säckens regemente i 4 års tid. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1656. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1657 . Fänrik 1657 . Löjtnant 1658 . Reformerad 1661 . Kapten 1668. Död 1681. Gift 1667-10-08 Anstå med Maria Granatenfelt, född 1632, död 1707-06-06 på Malma, dotter av översten och kommendanten Pierre Bo Margalli, adlad Granatenfelt, och Catharina de Flon.

Barn:

 • En dotter, död 1707-06-12 och begraven på samma gång som modern.

TAB 3

Johan, (son av Johan, tab 2), till Malma. Musketerare vid livgardet 1684. Volontär vid Västmanlands regemente 1686. Furir vid Västmanlands regemente 1688. Avsked för sjuklighet 1700-05-03, åter furir vid Västmanlands regemente 1710. Fänrik vid Västmanlands regemente 1710-06-20. Avsked 1710-10-26. Stånddrabant 1712-09-17. Avsked 1720-09-30. Gift med Christina Björk, född 1674-03-20, död 1746-12-17 på Drottninghuset i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Björskogs pastorat av Västerås stift, mag. Tobias Björk och Magdalena Rudelia.(Hm.)

Barn:

 • Gustaf Adolf, död ung.
 • Carl Fredrik, född 1708-11-27 på Malma (Malma kyrkbok (At Sch.).). Student i Uppsala 1722-12-10. Död och begraven i Uppsala.
 • Johan Adolf, född 1717-03-01. Skrivare hos slottsfogden och lanträntmästaren i Västerås Abraham Sahlstedt 1737-04-04. Avsked därifrån 1739-04-20. Bokhållare vid Gladhammars kopparbruk 1739-03-03 och vid Mörtefors 1740. Avsked därifrån 1741-06-20. Anställd vid amiralitetseskaderkontoret i Stockholm 1741-07-15. Avsked därifrån 1743-04-03. Bokhållare vid kattunsfabriken i Stockholm 1743-04-20. Avsked därifrån 1745-04-00. Direktör över Torsåkers egendom i Uppland 1747-10-22. Avsked därifrån 1751-09-00. död ogift 1760-07-19 i Stockholm. Vid hans begravning blev vapnet krossat, emedan man, dock med orätt, förmenade, att ätten var med honom utgången.

TAB 4

Gustaf, (son av Johan Keldunck, adlad Jernefelt, tab 1). Löjtnant vid Österbottens infanteriregemente. Död 1688. Gift med Anna Margareta Nassokin.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1682. Löjtnant. Död 1761. Se Tab. 5.
 • Carl. Kvartermästare vid adelsfanan. Dödad ogift 1705-07-16 i träffningen vid Gemauerthof.

TAB 5

Gustaf Johan, (son av Gustaf, tab 4), född 1682-08-22. Volontär vid Moraths bataljon 1703. Korpral vid Moraths bataljon 1703. Rustmästare 1704. Furir 1705. Fältväbel vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1717. Fänrik vid Jämtlands infanteriregemente 1718-10-17. Löjtnants karaktär 1724-05-16. Avsked 1728-10-31. Död 1761-03-24. 'Bevistade kriget mot Ryssland under generalerna Lybecker och Maydell samt blev fången vid Kolkanpää 1708 och förd till Ryssland. Rymde till Sverige 1717. Bevistade norska fälttåget 1718. Fången vid Uleå 1720 och förd till Ryssland samt var där i 2 år.' Gift med Maria Sander (sannolikt den »Johan Jernefelts fru», som död 1742 i Horns socken, Östergötlands län och begraven 1742-10-24, 62 år gammal), dotter av (Medd. av frih. T. Carpelan.) rådmannen i Gamla Karleby Olof Sander och hans 2:a hustru Margareta Månsdotter.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1722. Fänrik. Död 1791. Se Tab. 6
 • Maria Christina, född 1724, död ogift 1780.
 • Olof Anders, född 1729 vagnmästarelöjtnant. Död 1788. se tab 10.
 • Jakob Vilhelm, född 1731. Fältväbel. Död 1787. Se Tab. 44.

TAB 6

Carl Gustaf, (son av Gustaf Johan, tab 5), född 1722-12-11 i Gamla Karleby (Gamla Karleby kyrkoarkiv.). Korpral vid Savolaks regemente 1742. Rustmästare vid Savolaks regemente 1749-07-31. Furir 1757-02-10. Avsked med fänriks karaktär 1777-07-21. Död 1791-04-08 på sin gård i Rutussalmi by i Kuopio socken i Finland. Han bevisade 1779, att ätten ej var utgången. Gift 1:o 1751-02-29 med Juliana Elisabet Sneckström, född 1733-07-29 i S:t Michels socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död 1774-02-13, dotter av (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) sergeanten Jakob Sneckström och Catharina Jerpenia. Gift 2:o 1776-04-16 med Anna Gresilia Amnorin, född 1757-05-21, död 1828-04-01 Fredriksdal (Wä.)

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1752-06-27 på Mustinmäki (Leppävirta kyrkoarkiv.) i Leppävirta socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1762-03-16. Korpral vid Savolaks infanteriregemente 1767-12-24. Furir 1775-08-26. Livdrabant 1779-04-23. Löjtnant i armén 1793-06-30. Död ogift 1805-04-20 i Stockholm.
 • 1. Maria Elisabet, född 1754-11-10 på Mustinmäki (Leppävirta kyrkoarkiv.), död ogift 1801-08-26 i Maaninga kapell av Kuopio socken.
 • 1. Catharina Margareta, född 1757-03-18 på Mustinmäki (Leppävirta kyrkoarkiv.), levde ogift 1805.
 • 1. Juliana Ulrika, född 1763-06-19, död 1845-03-19 Suurola Gift 1815-11-06 med sin kusin, löjtnanten Georg Magnus Jernefelt, född 1778, död på 1820-talet.
 • 1. Gustaf Jakob, född 1766. Kapten. Död 1816. Se Tab. 7
 • 1. Hedvig Christina, född 1769-08-07, död 1829-02-08. Gift 1794-01-07 med brukspatronen Sakarias Hulteen.
 • 1. Engel Sofia, född 1773-08-19, död 1777-12-06.
 • 2. Helena Sofia, född 1778-02-06, död ogift 1809-01-23.
 • 2. Eva Charlotta, född 1782-03-08, död 1824-09-11 i Kides socken. Gift 1813-02-04 i Kaavi socken med underlöjtnanten Carl Fredrik Andersin i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ulrika Winter, född 1778, död 1812-07-18 i Kides socken. Gift 3:o 1825 med Christina Lovisa Blom, född 1801-08-25, död 1876-02-16) (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), född 1775 (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död 1839-05-06 på Nybacka (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) i Kides socken.
 • 2. Adam Otto, född 1785. Ekonomidirektör. Död 1843. se tab 8.
 • 2 Anna Fredrika, född 1788-04-02, död ung.
 • 2. Gustava Albertina, född 1790-08-29, död 1824 (Wä.). Gift med landskontoristen Anders Landgren.

TAB 7

Gustaf Jakob, (son av Carl Gustaf, tab 6), född 1766-07-12. Antagen i krigstjänst 1781. Sergeant vid Savolaks regemente 1781-04-01. Lantmäteriexamen. 1782-06-05. Vikarierade 1785 som vice lantmätare i Uppsala och Svartsjö län. Livdrabant 1785-04-20. Löjtnant i armén. Konstituerad kapten vid Hälsinge frikår 1789-03-06. Kommenderad med ett kompani av Sandelska jägarkåren till Finland 1789-03-06. Kommenderad till tjänstgöring vid livdrabantkåren 1790-11-22. Kapten i armén 1791-04-24. Avsked 1801-06-16 och placerad som kapten på Savolaks lätta infanteriregemente. Vice lantmätare i Heinola län 1810. Föreslogs 1814-11-12 till erhållande av kommissionslantmätares titel. Död 1816-08-18 i S:t Michels socken. Gift 1812-10-18 i S:t Michel med Hippolyta Matilda Weber i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1802-11-28 med löjtnanten vid Savolaks infanteriregemente Jakob Vilhelm Norrgren, född 1772-07-29 i Pieksämäki socken, stupade i striden vid Karstula 1808-08-21), född 1776-09-23, död 1861-08-14 i S:t Michel, dotter av löjtnanten Johan Conrad Weber och Anna Elisabet Tawaststjerna.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1813-11-03 i S:t Michel. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 42 bland adelsmän. Student i Helsingfors 1832-06-02. Lantmäteriauskultant 1838-01-13. Vice lantmätare 1844-04-12. Extra ordinarie kommissionslantmätare i S:t Michels län 1851-08-20. Kommissionslantmätare i S:t Michels län 1858-06-29. RRS:tStO3kl 1870-04-29. Länslantmätare i Viborgs län 1872-09-26. Hovråds titel 1881-04-24. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1882-12-16. Död ogift 1888-08-20 i Viborg.
 • Gustava Hippolyta, född 1815-12-11. Föreståndarinna för fängelseföreningens asyl i Helsingfors. Död ogift 1877-09-11 i Helsingfors.

TAB 8

Adam Otto, (son av Carl Gustaf, tab 6), född 1785-07-19 i Kuopio. Soldat 1799 och förare vid Savolaks infanteriregemente 1803-11-25. Fältväbel vid Savolaks infanteriregemente 1808-07-01. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 och erhöll tapperhetsmedaljen för slaget vid Alavo. Avsked ur svensk tjänst 1810. Uppbördsskrivare i Kuopio län 1812-05-27. Kronolänsman i Nilsiä socken 1814-04-26. Transporterad till Idensalmi socken 1814-10-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 42 bland adelsmän. Ekonomidirektörs titel 1819-08-14. Avsked 1836-06-15. Död 1843-04-13 Fredriksdal Gift med sin kusins svägerska Eva Eleonora Engdahl, född 1781, död 1834-12-07, dotter av löjtnanten Ernst Fredrik Engdahl och Catharina Margareta Murberg.

Barn:

 • Eva Carolina, född 1804-05-31, död 1875-06-05 i Nurmes socken. Gift 1826-03-27 med sin syssling, vice kronolänsmannen Johan Fredrik Jernefelt, född 1796, död 1858.
 • Gustava Charlotta, född 1808-05-18, död 1843-04-08. Gift 1841-07-18 med snickaren i Idensalmi Petrus Hoffrén.
 • Anna Aurora, född 1810-12-23, död på 1800-talet. Gift 1835-04-05 med uppbördsskrivaren Carl Gustaf Zimmerman, född 1805-05-13.
 • Hedvig Helena, född 1813-02-23, död 1825-05-05.
 • Juliana Eleonora, född 1815-04-04, död på 1800-talet. G. 1835-04-05 med vaccinatören Mauritz Weisell, död 1876-08-28.
 • Fredrika Ottiliana, född 1817-09-13, död 1879-11-20 i Uleåborg. Gift 1848-03-02 med häradskontoristen Johan Dahlström.
 • Gustaf Ernst, född 1819-12-06. Biträde dels hos häradsskrivare, dels hos kronofogden i Idensalmi härad 1837–1850. Biträde vid landskansliet i Kuopio län 1850-01-28. Landsfiskal i Ilomants härad samt Kides och Kesälaks socknar av Libelits härad 1853-12-31. Kronolänsman i Enontaipale socken 1862-06-19. Död ogift 1868-12-24.

TAB 9

Johan Fredrik, (son av Gustaf Johan, tab 5), född 1727. Volontär vid Savolaks regemente 1745-03-05. Korpral vid Savolaks regemente 1747. Rustmästare 1749-07-29. Förare 1765-06-28. Sergeant 1766-03-01 fänriks avsked 1779-07-21. Död 1791-04-08 Ryssland. Gift 1769 med Hedvig Charlotta Saxbeck.

Barn:

 • Maria Eleonora, född 1771-04-04 i S:t Michels socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död i S:t Michels socken 1772-05-15.
 • Gustaf Johan, född 1773-08-20 i S:t Michels socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död i S:t Michels socken 1776-04-04.
 • Carl Vilhelm, född 1775-11-28.
 • Magnus Fredrik, född 1778-03-13.
 • Jakob Adolf, född 1783-03-12 i Tuokkala by i Heinjoki socken. Juvelerare i S:t Petersburg. Död barnlös 1818 i S:t Petersburg. Gift 1811-05-22 med Dorotea Elisabet Kinberg, född 1794-01-02 i S:t Petersburg, dotter av snickaren Sven Kinberg.

TAB 10

Olof Anders, (son av Gustaf Johan, tab 5), född 1729-07-19 i Gamla Karleby (Medd. av dr A. Gräsbeck, Helsingfors.). Expeditionsmönsterskrivare vid Savolaks infanteriregemente 1750-09-24. Sergeant vid Savolaks infanteriregemente 1758-03-16. Fältväbel 1772-12-30. Vagnmästarelöjtnant. Död 1788-11-30 på Pirilä (Medd. av frih. T. Carpelan.) i Rantasalmi socken. Gift 1757-11-22 med Helena Catharina Carlquist, född 1738-03-25 i Vånå socken, död 1795-01-10 i Kangasniemi socken, dotter av (Medd. av frih. T. Carpelan.) furiren Åke Carlquist och Margareta Krook.

Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1758-08-06 i S:t Michel. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1768-09-29. Förare vid Savolaks lätta infanteriregemente 1775-08-14. Sergeant 1779-12-17. Fältväbel 1788-12-21. Extra fänrik 1789-03-15. Löjtnant 1793-11-10. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-06-19. Vice lantmätare i Kymmenegårds län. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 42 bland adelsmän. Död barnlös 1818-03-17 under en resa i Kangasniemi. Gift 1781-03-20 i Gustaf Adolfs (Hartola) socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med Hedvig Christina von Schrowe, född 1753-08-02, död 1824-04-23, dotter av löjtnanten Axel Ludvig von Schrowe, och Christina Bolla Ridderfelt.
 • Anders Vilhelm, född 1760. Löjtnant. Död 1819. Se Tab. 11
 • Johan Adolf, född 1763. Fänrik. Död 1818. Se Tab. 12
 • Margareta Catharina, född 1765-10-19, död 1823-01-29 Ohensalo Gift 1783-04-22 med kaptenen Abraham Gideon von Becker, född 1754, död 1819.
 • Åke Christian, född 1768. Sergeant. Död 1842. Se Tab. 36
 • Augustin Emanuel, född 1770. Fanjunkare. Död 1833. Se Tab. 38
 • Maria Christina, född 1773-06-17 i Kangasniemi socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död 1822-04-13. Gift 1:o 1790-12-20 med kapellanen i Kangasniemi Gustaf Jakob Hoffrén i hans 3:e gifte, född 1731-08-16, död 1800-10-03. Gift 2:o 1802-06-06, i Kangasniemi socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med kapellanen i S:t Michels förs, vice pastorn Carl Fredrik Linde, född 1760-12-11, död 1832-05-18.
 • Olof Alexander, född 1775. Sergeant. Död 1837. se tab 43.
 • Georg Magnus, född 1778-03-09 i Kangasniemi socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Volontär vid Savolaks jägare 1792-02-25. Sergeant vid Savolaks infanteriregemente 1793-12-01. Fältväbel vid Savolaks infanteriregemente 1798-06-30. Underlöjtnants avsked 1809. Av Åbo hovrätt dömd till full mansbot och uppenbar kyrkoplikt 1818-02-20 för vållande till annans död samt sedermera dömd till döden, men död på 1820-talet i länshäktet i Heinola, innan domen gick i verkställighet. Gift 1815-11-06 med sin kusin Juliana Ulrika Jernefelt, född 1763-06-19, död 1845-03-19 Suurola

TAB 11

Anders Wilhelm, (son av Olof Anders, tab 10), född 1760-08-07 i S:t Michel (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Volontär vid Savolaks regemente 1773-09-01,. Förare vid Savolaks regemente 1783-05-01. Sergeant vid Savolaks jägarregemente 1788-10-10. Fältväbel vid Savolaks regemente 1789-11-20. Löjtnants avsked 1807-08-24. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05. Död 1819-11-10. Gift 1801-03-04 med Maria Johanna Woivalenius (Envald), född 1773-12-19, död 1836-11-17, i Rautalampi socken, dotter av (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) kronolänsmannen Elias Woivalenius och Carin Cautón.

Barn:

 • Johanna, född 1801-12-25 i Kangasniemi socken, död i Kangasniemi socken 1801-12-30.
 • Jakob Johan, född 1804-05-14. Korpral vid finska jägarregementet 1825-05-16. Underofficerskorpral 1825-07-06. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Äldre underofficer på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827-05-27. Avsked 1830. Elev vid lantmäteriet 1830-11-18. Död ogift 1845-02-25 i Rautalampi socken.
 • Carolina Vilhelmina, född 1806-05-20, död ogift 1867-01-17 i Rautalampi socken.
 • Johanna Sofia, född 1809-05-11, död 1809-10-25.
 • Agata Ottiliana, född 1811-02-03 i Karstula socken, död 1811-06-03.
 • Gustava Fredrika, född 1812-08-24, död ogift 1894-04-10 i Suonnejoki socken.

TAB 12

Johan Adolf, (son av Olof Anders, tab 10), född 1763-06-17 i S:t Michel (Medd. av dr A. Gräsbeck, Helsingfors.). Pipare vid Savolaks lätta infanteriregemente (Medd. av dr A. Gräsbeck, Helsingfors.) 1775-08-31. Korpral vid Savolaks lätta infanteriregemente. Rustmästare 1783-09-19. Furir (Medd. av dr A. Gräsbeck, Helsingfors.) 1785-07-07. Fältväbel 1788-08-21. Bevistade 1788–1790 års krig och erhöll därunder tapperhetsmedaljen samt jämväl sista finska kriget, varunder han utmärkte sig i träffningarna vid Ruona och Salmis (Medd. av dr A. Gräsbeck, Helsingfors.). Fänriks avsked 1809-04-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05. Död 1818-06-06 Danaberg Gift på Danaberg 1790-11-06 med Hedvig Gustava Törne, född 1768-07-18 i Rantasalmi socken, död i Rantasalmi socken 1816-12-07, dotter av fältväbeln Gustaf Vilhelm Törne och Ingeborg Helena Wattolin.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1791. Kronofogde. Död 1838. Se Tab. 13
 • Carl Fredrik, född 1793. Assessor. Död 1844. se tab 28.
 • Olof Anders, född 1794-11-21 i Rantasalmi socken. Landskontorist vid länsstyrelsen i Savolaks och Karelens län 1817-03-17. Student i Åbo 1818-04-29. Extra ordinarie amanuens vid konsistorium i Åbo 1818-11-17. Förestod under två månader akademisekreterarebefattningen i Åbo 1819. Auskultant i Åbo hovrätt 1819-12-24. Auskultant jämväl i Vasa hovrätt 1820-02-12. Tillförordnad länsbokhållare i Kuopio län 1820-07-11. Tillförordnad vice landskamrerare i Vasa län 1822-12-18. Vice landskamrerare i Vasa län 1823-05-13. Avsked 1830-08-03. Död ogift 1833-06-13 på Danaberg.
 • Helena Gustava, född 1797-02-24, död 1860-07-24 på Telkkola i Rantasalmi socken. Gift 1822-07-31 på Danaberg med kaptenen vid finska jägarregementet, majoren Johan Vilhelm von Nandelstadh, av en naturaliserad, men ej introducerad svensk ätt, naturaliserad finsk adelsman 1858-04-19 och introducerad på riddarhuset i Finland 1859-08-10 under nr 228, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1807-08-25 i S:t Michel med Anna Lovisa John, född 1778-04-02 Vehmais
 • Hedvig Christina, född 1799-08-12 i Rantasalmi socken, död 1846-10-02 i Jorois prästgård. Gift 1824-09-21 på Haapalahti med kyrkoherden i Jorois pastorat, prosten Gustaf Gräsbeck, född 1796-04-05 i Helsingfors (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död 1848-09-30 i Jorois (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) socken.
 • Johanna Vilhelmina, född 1801-04-23, död 1839-06-22. Gift 1825-11-11 i Tohmajärvi socken (Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt och amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med kronolänsmannen i Idensalmi socken Ulrik Andersin, född 1802-08-15, död 1839.
 • Georg Magnus, född 1803. Kapellan. Död 1855. Se Tab. 33
 • Johan Henrik, född 1804-10-27, död 1804.
 • Johan Adolf, född 1806. Pastorsadjunkt. Död 1843. Se Tab. 35.
 • Paul Alexander, född 1810-04-17, död 1811-07-24.

TAB 13

Gustaf Adolf, (son av Johan Adolf, tab 12), född 1791-07-09 i Heinävesi socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1804. Bevistade finska kriget 1808. Sergeant vid Savolaks jägarregemente 1809-01-21. Avsked ur svensk tjänst 1810. Extra landskontorist i Kuopio län 1813-04-07. Student i Åbo 1816-05-15. Extra ordinarie kammarskrivare vid kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1817-01-29. Tillförordnad länsbokhållare i Kuopio län 1817-10-14. Kronofogde i Karelens nedre härad 1820-04-11. RRS:tStO4kl 1837-01-12. Död 1838-05-17 Huovila Gift 1820-12-22 med Aurora Fredrika Molander, född 1800-08-08, död 1868-06-25 i Kuopio, dotter av biskopen i Borgå stift Johan Molander och hans 1:a fru Fredrika Lovisa Tawast.

Barn:

 • Fredrika Gustava, född 1821-10-11 i Tohmajärvi socken, död 1883-12-25 i Kotka under en resa. Gift 1839-07-17 i Tohmajärvi kyrka med vice pastorn i Tohmajärvi Jonas Gabriel Grahn, född 1809-03-19 i Hauho socken, död 1855-09-14 Juuga socken.
 • Gustaf Johan, född 1823. Häradshövding. Död 1883. Se Tab. 14.
 • Johanna Sofia, född 1825-03-03, död 1865-10-31 i Kuopio. Gift 1850-04-07 med kronolänsmannen i Karttula socken, bruksägaren Viktor Edvard Dahlström, född 1827-02-10 på Urimalahti bruk i Nilsiä socken, död 1863-03-18 i Kuopio.
 • Maria Lovisa, född 1827-01-28 Strömsberg
 • Carl Constantin, född 1829. Äldre kommissionslantmätare. Död 1909. Se Tab. 16.
 • Claes Erik, född 1831. Prost. Död 1889. se tab 19.
 • August Alexander, född 1833. Generallöjtnant och senator. Död 1896. Se Tab. 22.
 • Aurora Augusta, född tvilling 1836-05-13 i Tohmajärvi socken, död 1910-03-09 i Viborg. Gift 1862 i Tohmajärvi socken med provisorn Alexander Gräsbeck, född 1835-04-11 i Jorois socken, död 1868-02-05 i Kuopio, [(Medd. av dr A. Gräsbeck, Helsingfors.)]
 • Charlotta Olivia, född tvilling 1836-05-13, död 1842-01-13.

TAB 14

Gustaf Johan, (son av Gustaf Adolf, tab 13), född 1823-05-25 i Tohmajärvi socken. Student i Helsingfors 1841-06-21. Auskultant i Viborgs hovrätt 1852-06-19. Extra kanslist i Viborgs hovrätt 1852-12-17. Vice häradshövding 1853-12-19. Kanslist i Viborgs hovrätt 1858-02-15. Aktuarie i Viborgs hovrätt 1859-01-21. Extra fiskal 1861-04-08. Notarie 1862-03-01 häradshövding i Ilomants domsaga 1865-05-05. Död 1883-05-05 i Helsingfors. Gift 1866-12-06 med Amalia Christina Seitz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksägaren Nils Ludvig Arppe i hans 3:e gifte, död 1861-12-09), född 1833-12-28, död 1908-01-05 i Helsingfors, dotter av teknikern vid Rokkala glasbruk Georg Heinrich Seitz och Catharina Dorotea Brotherus.

Barn:

 • Armas Tauno Johannes, född 1867. Äldre justitiesekreterare. Se Tab. 15.
 • Elsa Maria, född 1869-02-09 i Tohmajärvi socken, liksom de följande syskonen. Skolföreståndarinna.
 • Elin Adama (Aili), född 1870-05-12 i Tohmajärvi socken.
 • Helmi Julia, född 1871-12-03 i Tohmajärvi socken, död 1913-10-09 på Nummela sanatorium. Gift 1896-10-28 med justitiekanslern, jur. utr. doktorn, Axel Fredrik Charpentier, född 1865.
 • Siiri Kerstin, född 1873-05-30 i Tohmajärvi socken. Gift 1898-10-29 med sin kusin, sparbanksinspektören Armas Gideon Jernefelt, född 1869, död 1916.

TAB 15

Armas Tauno Johannes (son av Gustaf Johan, tab 14), född 1867-10-10 i Kides socken. Student i Helsingfors 1887-05-20. Extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket i Helsingfors 1888-11-10. Fil. kand. 1890-05-03. Promoverad fil. mag. 1890-05-30. Jur. utr. kand. 1894-05-26. Auskultant i Viborgs hovrätt 1894-05-30. Vice häradshövding 1896-12-19. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1897-03-12 och i ekonomidepartementet 1897-09-16. Sekreterare hos stadsfullmäktige i Tammerfors 1903. Notarie hos drätselkammaren i Tammerfors 1903. Yngre justitierådman i i Tammerfors 1905. Brottmålsnotarie vid rådstuvurätten i Helsingfors 1906. Kanslist i senatens för Finland justitiedepartement 1908-12-03. Protokollssekreterare i senatens för Finland justitiedepartement 1914-05-18. Tillika statens ombud i Nordiska aktiebanken 1917-09-271919-09-30. Tillika ombudsman vid universitetet i Helsingfors 1919-10-16. Äldre justitiesekreterare vid Högsta domstolen i Finland 1919-10-22. Adjungerad ledamot av högsta domstolen 1926-03-15. Gift 1900-01-03 i Helsingfors med Ebba Margareta Schauman, född 1875-02-03 i Helsingfors, dotter av publicisten fil. mag. Josef August Schauman, och Maria Amalia Kuhlman.

Barn:

 • Gustaf Juhana, född 1901-05-06 i Helsingfors, liksom syskonen. Se Tab. 15A.
 • Ebba Maria Christina, född 1902-06-29 i Helsingfors, död 1910-07-06 i Helsingfors.
 • Annikki Magdalena Amalia, född 1903-12-05 i Helsingfors.
 • August Pekka Christian, född 1908-02-16 i Helsingfors.

TAB 15A

Gustaf Juhana, född 1901-05-06 i Helsingfors, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1918-05-21. Assistent vid Helsingfors universitets astrofotografiska arbeten 1919-05-01. Skyddskårsofficer 1922-04-10. Fil. kand. 1922-11-25. Assistent vid havsforskningsinstitutet i Helsingfors 1923-02-01. Promoverad fil. mag. 1923-05-31. Tillförordnad observator och tillförordnad assistent vid astronomiska observatorium i Helsingfors 1923-10-01. Fil. doktor, professor i astronomi vid Helsingfors universitet, läran i matematik vid Tekniska läroverket i Helsingfors, ledamot av Finska vetenskapssocieteten och Jurmalainen tiedeakatemia, ordförande i styrelsen för Finlands Adelsförbund. FrK.4 m sv., Mm 39–40 m sp., R.Joh. Gift 1928-09-22 med friherrinnan Irma Margareta Rosenkampff, friherrliga ätten nr 27, född 1907-02-14.

 • Barn
 • Johan, född 1929-07-14<
 • Margareta Fransiska, född 1931-02-12.
 • Carl Gustaf, född 1942-11-10. Död.
 • Wilhelm Diedrik

TAB 25

Erik Nikolai (Eero), (son av August Alexander, tab 22), född 1863-11-08 i Viborg. Student i Helsingfors 1881-05-23. Landskaps-, figur- och porträttmålare. Lärare i teckning vid universitetet i Helsingfors 1902-03-31. RFrHL 1902 (09-06). Suppleant i delegationen för de Antellska samlingarna 1907. Professors titel 1912-04-07. Medlem av delegationen för de Antellska samlingarna 1913. RNO 1915. Ledamot av finska statens expertnämnd för bildkonst 1918. KFinlVRO2kl 1920-12-28. Fil. hedersdoktor vid universitetet i Helsingfors 1923-05-31. LFrKA 1924. RVO2kl 1924-12-15. Ledamot av styrelsen för Kordelinska stiftelsen 1927. Vice ordförande i Finlands konstakademi 1928 Han har bl a utfört tvenne väggmålningar i Helsingfors universitets solennitetssal 1916 och 1921 samt porträtt av senator Edv. Hjelt, författaren J. Aho, historikern J. R. Danielson-Kalmari, general Mannerheim m fl. Gift 1890-06-12 i Villmanstrand med skådespelerskan vid finska nationalteatern Saimi Pia Swan, född 1867-06-12 i Helsingfors, dotter av fil. mag. Carl Gustaf Swan och Emilia Charlotta Malin.

Barn:

 • Leena Brigitta, född 1897-07-09. Skådespelerska. Gift 1919-06-04 i Helsingfors med jägarkaptenen Martti Olavi Paloheimo, född 1894-05-23 i Helsingfors.
 • Sara Emilia, född 1903-03-16 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1927-05-06 med banktjänstemannen Carl August Saurén, född 1893-08-03 i Helsingfors.
 • Laura Elisabet, född 1904-06-27. På Träskända i Tusby socken. Student i Helsingfors 1922-05-21.
 • Carl Erik Olavi, född 1906-10-03. Student i Helsingfors 1925-05-29.

TAB 26

Heikki Arvid, (son av Erik Nikolai, tab 25), född 1891-06-23 i Nilsiä socken. Student i Helsingfors 1909-05-13. Fil. kand. 1914-05-25. Deltog 1918 i Finlands frihetskrig. Fänrik 1918-04-28. FFrK4kl 1918. Bataljonskommendör i Helsingfors skyddskår 1918– 1925-03-01. FMM. Avsked ur militärtjänst 1918-10-11. Extra ordinarie assistent vid universitetets i Helsingfors zootomiska inrättning 1918. Biträdande fiskeriråd vid fiskeristyrelsen i Finland 1918–1919. Assistent hos fiskeriföreningen i Finland 1919. Sekreterare hos fiskeriföreningen i Finland 1920-01-01. Konsulent 1922-02-01–1923-01-01. Fil. lic. 1922-04-20. Promoverad fil. mag. och fil. doktor 1923-05-31. Docent vid Helsingfors universitet 1924. Gift 1919-11-12 i Helsingfors med Lydia Emilia Klink, född 1893-03-29, dotter av lantbrukaren Carl August Klink och Alma Ulrika Clouberg.

Barn:

 • Ulrika Pia Elisabet (Ulla-Pia), född 1921-01-23 i Helsingfors, liksom systern.
 • Leena Henrietta, född 1922-06-22 i Helsingfors.

TAB 27

Edvard Armas, (son av August Alexander, tab 22), född 1869-08-14 i Viborg. Student i Helsingfors 1887-06-09. Musiker. Kompositör. Kapellmästare vid Düsseldorfs Stadttheater 1897 och vid teatern i Viborg 1898. Kapellmästare vid kungliga teatern i Stockholm 1907. LetA 1907. LMA 1908. Svensk undersäte 1910. Hovkapellmästare 1911-01-00. RVO 1911. RDDO. RNS:tOO 1918-09-00. RPrKrO3kl. RFinI VRO1kl 1919. RNO 1920-06-06. Förste hovkapellmästare 1923-12-31. KVO2kl 1926-02-05. KFinlVRO 2kl 1927. KItKrO 1927-08-00. KBeLeopIIO 1927. Erhållit tillstånd att inträda i sina förfäders rättigheter å svenska riddarhuset enlig RHDP 1954-11-23 § 25. Svensk medborgare 1909-10-22. Konstn. ledare för finska operan i Helsingfors 1932–1936. Professor av Helsingfors universitet 1940. StkFinlLO 1949. Gift 1:o 1893-08-25 i Joensuu med sångerskan Maikki Pakarinen, från vilken han 1908 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1910 med finske tonsättaren Selim Palmgren, född 1878-02-16 i Björneborg), född 1871-08-26 Joensuu, dotter av handlanden Antti Pakarinen och Elisabet Hirvonen. Död 1929-07-04 i Åbo. Gift 2:o 1910-06-09 i Hangö med operasångerskan Olivia (Liva) Edström, född 1876-03-18 i Vänersborg, dotter av kansliskrivaren Johan Emanuel Edström och Maria Catharina Nordqvist.

Barn:

 • 1. Eva Anita, född 1901-11-07 i Viborg. Gift 1:o i Viborg 1926-05-29, med skådespelaren Valter Bernhard Tuomi, född 1896-12-09 i Helsingfors. Skild 1933-05-12. Gift 2:o 1933-09-02 med Lars Otto Arvi Sajari, född 1909-10-06.
 • 2. Vasti Olivia Elisabet, född 1911-10-10 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1931-05-18. Fil. mag. examen vid universitetet i Stockholm 1968. Gift 1932-10-16 i Helsingfors, Engelbrekts förs, Stockholms län (vb 226) med underlöjtnanten vid flottan Olof Willy Molin i hans 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Stockholms RR:s lagakraftv. dom 1955-01-20, född 1908-07-14. Kommendörkapten. Marinattache vid svenska beskickningen i Helsingfors.
 • 2. Arvid Alexander, född 1913-09-01 i Stockholm. Se tab 27A

TAB 38

Augustin Emanuel, (son av Olof Anders, tab 10), född 1770-08-29. Korpral vid Savolaks infanteriregemente 1782-10-25. Bevistade finska kriget 1788–1790. Rustmästare vid Savolaks infanteriregemente 1788-06-21. Furir vid Savolaks infanteriregemente 1790-07-10. Förare 1796-07-16. Bevistade även kriget i Finland 1808–1809. Sergeant 1809-01-31. Fanjunkares avsked 1809-10-29. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 42 bland adelsmän. Död 1833-11-09 i S:t Michel. Gift med Maria Elisabet Rosenholm, född 1777, död 1835-12-01.

Barn:

 • Augustina, född 1798-12-05. Flyttade 1815 till S:t Petersburg och har sedan icke avhörts.
 • Johanna Charlotta, född 1800-12-06, död 1827-05-15 i S:t Michels socken. Gift i S:t Michels socken 1821-12-18 med torparen Peter Samuelsson Suuronen i hans 1:a gifte.
 • Efraim Heliodorus, född 1803. Yngre underofficer. Död 1852. Se Tab. 39.
 • Helena Vilhelmina, född 1805-05-13, död 1836-02-03. Gift 1828-07-22 med vice korpralen vid 6. finska skarpskyttebataljonen Samuel Wikström, född 1802, levde 1850.

TAB 39

Efraim Heliodorus, (son av Augustin Emanuel, tab 38), född 1803-10-27. Soldat vid finska jägarregementets Viborgsbataljon 1824-05-00. Korpral vid finska jägarregementets Viborgsbataljon 1825-04-30. Placerad på 6. finska skarpskyttebataljonen såsom yngre underofficer 1827-05-29. Avsked 1831. Död 1852-11-02 i S:t Michels socken. Gift 1836 med Margareta Dorotea Hoffrén, född 1810, död 1870-04-15 i S:t Michel.

Barn:

 • Alexander, född 1838, död 1845-05-27.
 • Eva Elisabet, född 1841-01-07 i S:t Michel, död 1917-02-12 i Viborgs socken. Gift 1878-09-01 i Viborg med arbetaren vid Viborgs mekaniska verkstad Jakob Mattsson Venäläinen, född 1848-07-23 i Sääkijärvi socken, död 1908-09-28 i Viborgs socken.
 • Jeremias, född 1844-03-19, död 1845-05-20.

TAB 40

Alexander (son av Efraim Heliodorus, tab 39), född 1846-05-07 i S:t Michels socken. Torpare i S:t Michels socken. Stenarbetare. Åkare i S:t Michels stad. Gift 1866-05-30 med Hedvig Elisabet Paasonen, född 1835-11-05 i S:t Michels socken, död 1903-09-22 i S:t Michel, dotter av rusthållaren Peter Paasonen och Eva Asikainen.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1867-05-18, död 1868-04-24.
 • Maria, född 1868-03-25, död 1868-03-25.
 • Henrik Johan, född 1869. Stenarbetare. Död 1904. Se Tab. 41
 • Magdalena, född 1871-06-16, död 1873-12-24.
 • Anders (Antti), född 1872-10-15. Byggmästare i S:t Michel. Flyttade 1914-07-27 till Helsingfors.
 • Rosa Maria, född 1876-08-20, död 1894-10-00.
 • Anna Louisa, född 1878-08-20, död 1880-06-07 i S:t Michel.

TAB 41

Henrik Johan (son av Alexander, tab 40), född 1869-11-01. Stenarbetare i S:t Michel. Död i S:t Michel 1904-11-15. Gift 1897-11-04 med Emma Maria Pölhö, född 1875-07-25.

Barn:

 • Johan August (Rauta-aho), född 1899. Automobilförare. Se Tab. 42
 • Heikki Jlmari (Jerimo), född 1900-01-16. Automobilförare.
 • Elna Maria, född 1901-07-12. Sjuksköterska.
 • Toini Emelia, född 1903-06-26.

TAB 42

Johan August (Rauta-aho) (son av Henrik Johan, tab 41), född 1899-01-06. Automobilförare. Gift 1923-09-26 med Alma Lydia Lahikainen, född 1899-01-08 Kangasniemi socken.

Barn:

 • Siirkka-Liisa, född 1924-08-25 i S:t Michel.

TAB 43

Olof Alexander, (son av Olof Anders, tab 10), född 1775-07-28 i Kangasniemi socken. Musikant vid Savolaks regemente 1785. Korpral vid Savolaks regemente 1791. Rustmästare vid finska fältbataljonen 1810-03-20. Furir vid Upplands regemente 1812-07-07. Förare vid Upplands regemente 1813-11-09. Sergeant 1815. Transporterad till Göta artilleriregemente 1816-01-01. Avsked 1820-04-07. Död 1837-03-22 i Bollnäs socken Gävleborgs län. Gift med Catharina Lovisa Rundgren, död 1846-06-27.

Barn:

 • Cecilia Auralia, född 1812-03-06 i Stockholm (Hedv. El.), död i Stockholm 1812-03-13.
 • Catharina Rebecka, född 1815-09-14.
 • Eva Lovisa, född 1824, död 1824-06-22, fem och 3/4 månad gammal.

TAB 44

Jakob Vilhelm, (son av Gustaf Johan, tab 5), född 1731-07-19 i Idensalmi socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1745. Rustmästare vid Savolaks infanteriregemente 1758-03-31. Sergeant 1767-07-23. Fältväbel 1785-07-07. Död 1787-11-11 och begraven i Idensalmi kyrka. Gift 1769-03-16 med Ulrika Maria Halenius, född 1746, död 1808.

Barn:

 • Gotthard Vilhelm, född 1770. Fanjunkare. Död 1824, Se Tab. 45
 • Gustaf Fredrik, född 1772. Expeditionsfogde. Död 1829. se Tab 47.
 • Maria Elisabet, född 1774-01-13, död 1839-01-08. Gift med bonden Väisäin i Idensalmi socken, död före 1830.
 • Carl Johan, född 1775-10-16. Lantmäteriauskultant 1801. Vice lantmätare 1802-03-09. Kommissionslantmätares titel 1811-11-17. Kommissionslantmätare 1812-02-05. Kommissionslantmätare i Vasa län 1819-12-21. Död barnlös 1821-06-23. Gift 1804-08-18 i Saarijärvi med Albertina Löfving, född 1765-04-08 i Artsjö kapell, död 1831-03-21 i Heinola, dotter av kapellanen i Artsjö Axel Löfving och Anna Margareta Orræus.
 • Jakob Ulrik, född 1777. Lantmäteriauskultant. Död 1815. Se Tab. 58.
 • Catharina Lovisa, född 1779-03-29, död 1861-10-11, gift 1819-10-12 med kapellanen i Kiuruvesi Mårten Johan Lyra i hans 2:a gifte, född 1767-12-21, död 1846-11-27.
 • Akvilina Krispina, född 1781-01-15, död ogift 1816-03-19 i Idensalmi.
 • Serafia Benedikta, född 1784-07-29, död ogift 1809-06-06.
 • Eva Sabina, född 1786-11-16, död 1843-05-04. Gift 1812-02-28, i Karstula socken med kronolänsmannen i Nilsiä socken Vilhelm Boman.

TAB 45

Gotthard Vilhelm, (son av Jakob Vilhelm, tab 44), född 1770-05-05. Volontär vid Savolaks infanteriregemente. Korpral vid Savolaks infanteriregemente 1789-04-16. Bevistade finska kriget 1788–1790. Rustmästare vid vid Savolaks infanteriregemente 1798. Fanjunkare. Bevistade även finska kriget 1808–1809. Avsked 1810. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 42 bland adelsmän. Död 1824-10-12. Gift 1795-04-05 med Hedvig Catharina Engdahl, född 1776, död 1818-05-08 på Hernejärvi gård i Idensalmi socken, dotter av löjtnanten Ernst Fredrik Engdahl och Catharina Margareta Murberg.

Barn:

 • Eva Ulrika, född 1796-01-11, död 1839-05-25. Gift 1824-06-26 med torparsonen Johan Gustafsson Svensk.
 • Ernst Vilhelm, född 1797-08-22, död 1799-05-05.
 • Gustaf Jakob, född 1800. Fanjunkare. Död 1833. Se Tab. 46
 • Engla Aurora, född 1803-08-22, död 1837-12-04. Gift 1833-10-11 med torparen Carl Johan Immonen.
 • Carl Vilhelm, född tvilling 1809-02-15. Flyttade till S:t Petersburg. Död i S:t Petersburg minderårig.
 • Ernst Fredrik, född tvilling 1809-02-15, död 1827-01-06.
 • Agata Veronika, född 1814-04-14, död 1838-07-05. Gift 1834-03-06 med drängen Peter Olofsson Rautapelto.

TAB 46

Gustaf Jakob, (son av Gotthard Vilhelm, tab 45), född 1800-09-19. Underofficerskorpal vid Kuopio bataljon av finska jägarregementet 1822-06-30. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Fanjunkares avsked 1831. Uppbördsskrivare. Död 1833-03-21 i Idensalmi socken. Gift 1827-06-07 med Juliana Walldén i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1837-03-19 med inhyseskarlen Henrik Hynynen i Idensalmi socken), född 1804-12-10, död 1854-01-06, dotter av kapellanen i Idensalmi Erik Walidén och Margareta Juliana Thilman.

Barn:

 • Gustaf Edvard Vilhelm, född 1829-03-18, död 1833-07-21. Hedvig Juliana Olivia, född 1831-07-30, död 1833-07-19.

TAB 47

Gustaf Fredrik, (son av Jakob Vilhelm, tab 44), född 1772-03-22 i Ilomants socken. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1779-08-13. Korpral vid Savolaks lätta infanteriregemente 1785. Bevistade finska kriget 1788–1790. Rustmästare vid Savolaks lätta infanteriregemente 1789-04-16. Furir vid Savolaks lätta infanteriregemente 1792-04-03. Bevistade även finska kriget 1808–1809 och blev därunder sårad vid Alavo samt erhöll tapperhetsmedalj. Sergeant 1808-08-25. Fanjunkare. Avsked 1809-10-28. Expeditionsfogdes titel. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 42 bland adelsmän. Död 1829-05-22 på Ihalanniemi i Idensalmi socken. Gift 1794-12-25 med Brita Elisabet Brofeldt, född 1776-06-24, död 1848-04-04 i Kuopio, dotter av kronolänsmannen Peter Fredrik Brofeldt och Anna Christina Wentzell.

Barn:

 • Anna Ulrika, född 1795-01-07, död 1796-05-09 i Idensalmi.
 • Johan Fredrik, född 1796. Vice kronolänsman. Död 1858. se tab 48.
 • Carl Gustaf, född 1798. Stads- och landsfiskal. Död 1851. se tab 56.
 • Agata Adolfina, född 1800-03-19, död 1801-04-17.
 • Fredrika Gustava, född 1802-11-19, död ogift 1866-04-08 i Kuopio.
 • Sofia Lovisa, född 1805-04-24, död ogift 1887-03-17 i Villmanstrand.
 • Jakob Vilhelm, född 1808-01-27 i Kuopio, död späd.
 • Agata Gustava, född 1811-04-07 i Idensalmi, död ogift 1894-02-08 i Villmanstrand.
 • Jakob Vilhelm, född 1814-02-06, död 1825-07-23.
 • Gustaf, född 1815. Kollegiiassessor. Död 1885. Se Tab. 57
 • Ulrik, född 1819-03-03. Lantmäterielev 1836-03-21. Död 1838-08-10.

TAB 48

Johan Fredrik, (son av Gustaf Fredrik, tab 47), född 1796-12-19, i Idensalmi socken. Uppbördsskrivare i Idensalmi socken 1817 och i Kuopio socken 1825. Vice kronolänsman 1828. Avsked 1828. Död 1858-02-15 i Nurmes socken. Gift 1826-03-27 med sin syssling Eva Carolina Jernefelt, född 1804-05-31, död 1875-06-05, dotter av ekonomidirektören Adam Otto Jernefelt och Eva Eleonora Engdahl.

Barn:

 • Otto Constantin, född 1827-04-08 i Nurmes socken, liksom syskonen. Död 1830-01-29.
 • Bernt Fredrik, född 1829-03-18 i Nurmes socken. Underofficer vid finska militären. Död ogift 1855.
 • Oskar Alexander, född 1831-05-19 i Nurmes socken, död ung.
 • Oskar Leonard, född 1833-07-13 i Nurmes socken. Extra ordinarie kammarskrivare vid postverket i Finland 1857-09-29. Kontorsskrivare vid postkontoret i Åbo 1861-08-07. Föreståndare för postexpeditionen i Nurmes 1862-05-22. Expediter vid postkontoret i Björneborg 1868-06-09. Registrator vid postdirektionen i Finland 1870-05-10. Yngre resepostexpeditör 1871-05-16. Postförvaltare i Nykarleby 1875-07-21. Tillika pressombudsman i Nykarleby 1894-02-01. Död barnlös 1902-06-16 i Nykarleby. Gift i Nykarleby 1887-12-01 med Josefina Olivia Carlberg, född 1869-02-18 i Nykarleby. 1:e bokhållare vid postkontoret i Nykarleby 1919, postexpeditör i Nystad 1926, dotter av färgaren Gustaf Ferdinand Carlberg och hans hustru Olivia.
 • Odert Vilhelm, född 1837 i Nurmes socken. Häradslantmätare. Död 1887. se tab 49.
 • Otto Adolf, född 1839 i Nurmes socken. Kronolänsman. Död 1878. Se Tab. 50.
 • August, född 1843-08-07 i Nurmes socken, död 1851-10-16.
 • Johanna Carolina, född 1845-10-06 i Nurmes socken, död ogift 1868-08-24 i Nurmes socken.

TAB 49

Odert Wilhelm (son av Johan Fredrik, tab 48), född 1837-06-10 i Nurmes socken i handelslära i Kuopio. Lantmäterielev. Lantmäteriauskultant 1859. Häradslantmätare i Tichvin i Novgorodska guvernementet i Ryssland. Död 1887-11-26 i Tichvin. Gift 1868-01-26 i S:t Petersburg med Tatjana Jeletskij, född 1849-01-12, dotter av handlanden i S:t Petersburg Ivan Jeletskij.

Barn:

 • Alexandra, född 1871-04-13, död 1895-04-27.
 • Olga, född 1875-01-16. Lärarinna. Sedan anställd först vid S:t Petersburg–Warschau järnväg, därefter vid ryska järnvägarnas kontrollkontor i Petersburg.
 • Maria, född 1876-02-05 i Tichvin. Lärarinna i Tichvin, men sedan anställd vid S:t Petersburg–Warschau järnväg. Död 1922-10-26.
 • Anna, född 1884-10-15, död.

TAB 50

Otto Adolf (son av Johan Fredrik, tab 48), född 1839-06-15 i Nurmes socken. Anställd i handel i Kuopio. Extra ordinarie landskanslist i Kuopio län 1862-04-28. Kronolänsman i Nurmes socken 1870-06-13. Död i Nurmes socken 1878-04-05. Gift 1868-11-29 med Ada Adolfina Pfaler, född 1844-07-27 i Perho kapell, död 1914-12-31 i Helsingfors, dotter av kyrkoherden i Nurmes pastorat, kontraktsprosten Carl Ferdinand Pfaler och Ebba Adolfina Holmström.

Barn:

 • Carl Otto Arvid, född 1870. Kronolänsman. Se Tab. 51
 • Axel Gustaf Leonard, född 1871. Generalkonsul. Se Tab. 52
 • Artur Edvard Johannes, född 1872. Referendariesekreterare. Se Tab. 54.
 • Aina Helmi Maria, född 1874-01-31 i Nurmes socken. Har varit anställd vid postverket i Finland. Gift 1899-10-30 i Nurmes socken med resepostexpeditören Mattias Parviainen, född 1874-08-10 i Kuopio.
 • Alfhild Hellin Adolfina, född 1876-01-05 i Nurmes socken. Gift i Nurmes socken 1899-10-30 med kyrkoherden i Kärsämäki pastorat Albert Räty, sedan Talasniemi, född 1866-01-28, död 1925-11-27 i Kärsämäki socken.
 • Adolf Gideon Alfred (Rauanheimo), född 1878. Godsägare. Död 1909. Se Tab. 55.

TAB 51

Carl Otto Arvid (son av Otto Adolf, tab 50), född 1870-02-19 i Nurmes socken. Extra ordinarie landskanslist i Kuopio län 1887-09-01 biträdande kronolänsman i Pielisjärvi distrikt 1889-03-00. Äldre poliskonstapel i Pielisjärvi distrikt. Agent i Finska brandstodsbolagets för landet Pielisjärv i distrikt 1897-06-02. Kronolänsman i Idensalmi norra distrikt 1904-08-09. Avsked från agentsbefattningen 1904-11-15. Kronolänsman i Tuusniemi distrikt 1906, i Pielisjärvi distrikt 1911 och i Juuga socken 1917. RRS:tStO3kl 1915-04-04. FFrK4kl 1918. Död 1921-05-18 i Juuga socken. Gift 1892-01-13 i Juuga socken med Anna Karjalainen, född i Juuga socken 1872-12-01, dotter av lantbrukaren Erik Karjalainen och Margareta Sutinen.

Barn:

 • Sune Valter, född 1895-11-29 i Pielisjärvi socken. Student i Helsingfors 1914-06-08. Forstmästare. Död ogift 1921-01-03 i Jyväskylä.
 • Hellin, född 1902-05-14 i Nurmes socken.
 • Kaarlo Rafael, född 1905-07-13 Idensalmi socken. Affärsman i Lieksa socken.

TAB 52

Axel Gustaf Leonard (son av Otto Adolf, tab 50), född 1871-03-27 i Nurmes socken. Student i Helsingfors 1890-06-16. Fil. kand. 1893-05-31 och promoverad fil. mag. 1894-05-31 Huvudredaktör för tidningen »Siirtolainen» i Brooklyn 1894. Återvände till Finland 1898. Redaktör för tidningen »Uusimaa» i Borgå 1899. Redaktör för tidningen »Wiipuri» 1901-01-01. Huvudredaktör för Finlands officiella tidningar 1905-01-01–1906-01-01. Antog 1906 namnet Rauanheimo. Redaktör för tidningen »Uusi Suometar»1908–1915. Chef för livsmedelsexpeditionens i Finlands senat konsulentavdelning 1918. Avsked. Attaché vid Finlands legation i Washington 1922. Consul missus i Canada (Montreal) 1923. Generalkonsul i Canada 1925-12-00. Tillika estländsk konsul i Canada 1927. Skriftställare. Gift 1:o 1895-08-21 i Brooklyn med Johanna Mariana Nylund, född 1872-12-25, död 1918-12-14 i Helsingfors, dotter av byggmästaren Johan Nylund och Mariana Colliander. Gift 2:o 1920-07-28 i Kuopio med Elisabet Josefina (Betty) Nylenius, född 1879-04-06 i Nyslott, dotter av lektorn vid svenska lyceum i Viborg Carl Nylenius och Olga Matilda Roschier.

Barn:

 • 1. Suomi Hellin, född 1896-11-24 i Brooklyn. Student i Helsingfors 1917-05-26. Gift 1920-03-05 i Brooklyn med affärsmannen Valdemar Wrangén.
 • 1. Vieno Sylvia, född 1900-04-08 i Borgå.
 • 1. Mauri Kaukovalta, född 1902-03-06 i Viborg. Anställd hos aktiebolag Petsamo.
 • 1. Yrjö Sakari (Rauanheimo), född 1904-03-07 i Viborg. Student. Anställd hos tidningen Uusi Suomi. Gift 1927-04-16 med Anja Marjatta Kaskio.
 • 1. Toimi Nyyrikki, född 1905-05-28, död 1905-09-11.
 • 1. Sirkku Mirjami, född 1906-11-07 i Helsingfors.
 • 1. Akseli Kaleva, född 1908-03-20 i Helsingfors.

TAB 53

Uljas Vesa (Rauanheimo) (son av Axel Gustaf Leonard, Tab 52), har antagit namnet Rauanheimo, född 1898-08-11 i Nurmes socken. Student i Helsingfors 1917-05-12. Elev vid artilleriofficersaspirantskolan i Villmanstrand 1918. Fänrik vid 3. finska fältartilleriregementet 1918-12-24. Löjtnant 1920. RFinlVRO2kl 1920-12-28. Överförd till tunga artilleriregementet 1922-03-00. Kapten artilleriregementet 1922-12-06. Major 1926-12-06. Gift 1920-06-25 i Heinola med Astrid Viktoria Dahlström, född 1901-01-01, dotter av apotekaren i Heinola Verner Alexander Dahlström och Jenny Olga Viktoria Colliander.

Barn:

 • Raija Suomi, född 1923-03-21.

TAB 54

Artur Edvard Johannes (son av Otto Adolf, tab 50), född 1872-06-21 i Nurmes socken. Student i Helsingfors 1890-06-08. Fil. kand. 1894-03-17 och promoverad fil. mag. 1894-05-31. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullstyrelsen i Finland 1897. Extra överuppsyningsman vid Hangö tullkammare. Tullförvaltare i Kristinestad 1903-10-13 och i Björneborg 1911-06-16. Kollegiiassessors titel 1912-04-07. RRS:tStO3kl 1915-04-04. Tillförordnad assessor i tullstyrelsen. Referendariesekreterare i finansexpeditionen av Finlands senat 1918-08-05. Tillika statens ombud i Suomen Finanssiosakeyhtiö bolag 1918 och i Aktiebanken for utrikeshandel 1919-10-08. KFinlVRO2kl 1925. Gift 1899-06-14 i Helsingfors med Vera Blåfield, född 1865-12-01 i Warschau, död 1927-10-28 i Helsingfors, dotter av överstelöjtnanten Carl Ivar Blåfield, och Olga Borisoff.

Barn:

 • Eino Ragnar, född 1900-04-05 i Hangö. Posttjänsteman.
 • Rauha Marianna, född 1906-04-06 i Kristinestad. Anställd vid tullkammaren i Helsingfors.

TAB 55

Adolf Gideon Alfred (Rauanheimo) (son av Otto Adolf, tab 50), född 1878-02-24 i Nurmes socken. Lantbrukare. Ägde Sariola hemman i Nurmes socken. Agent i Finska brandstodsbolagets för landet Pielisjärvi distrikt 1904-11-15. Antog 1907 namnet Rauanheimo. Död 1909-04-27 i Nurmes socken. Gift 1900 med Ada Pennanen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1914 med jordbrukaren Viljo Taskinen, död 1916), född 1881-06-14.

Barn:

 • Reino (Järvefelt-Rauanheimo), född 1901-11-14, fänrik vid skyddskåren.
 • Toini, född 1906-02-12.
 • Tellervo, född 1908-09-13, död 1911-01-11.

TAB 56

Carl Gustaf, (son av Gustaf Fredrik, tab 47), född 1798-03-27. Uppbördsskrivare i Nedre Savolaks härad av Kuopio län 1823-06-10. Stadsfogde i Kuopio 1845-04-07. Landsfiskal i Kuopio, Rautalampi och Idensalmi härader och tillika stadsfiskal i Kuopio stad 1846-10-14. Död 1851-10-30 i Kuopio. Gift 1826-04-06 med Gustava Carolina Rosenqvist, född 1802-02-02, dotter av löjtnanten Frans Fredrik Rosenqvist och Johanna Vilhelmina Brenodius.

Barn:

 • Gustaf Edvin, född 1827-04-10. Död sinnessjuk 1869-01-26 på Själö hospital.
 • Elisabet Leontina, född 1829-03-06, död 1830-01-15.

TAB 57

Gustaf, (son av Gustaf Fredrik, tab 47), född 1815-08-20. Landskontorist i Kuopio län 1836-07-10. Länsbokhållare i Kuopio län 1840-06-23. Lanträntmästare i Kuopio län 1858-05-11. RRS:tStO3kl 1861-05-05. Kollegiiassessors titel 1867-04-28. RRS:tAO3kl 1876-05-16. Erhöll 1877-01-15 utmärkelsetecken för 40 års tjänst. Avsked 1880-04-27. Död 1885-03-01 i Villmanstrand. Gift 1:o 1844-10-10 i Kuopio med Maria Lovisa Hypén, född 1818-12-16, död 1864-09-01 i Kuopio, dotter av fänriken Abraham Hypén och Vendla Maria Bonsdorff. Gift 2:o 1865-09-17 i Villmanstrand med Ottilia Sofia Gustava Charlotta Blom, född 1829-08-04, död 1912-06-15 i Helsingfors, dotter av justitierådmannen i Villmanstrand, vice häradshövdingen Gustaf Daniel Blom och Carolina Gustava Collan.

Barn:

 • 2. Anna Carolina Maria, född 1866-06-22, död 1925-07-04 i Parola vid Tavastehus, och begraven i Helsingfors. Gift 1891-10-21 med majoren vid Finlands Vita garde Artur Viktor Norring, född 1865-08-30.
 • 2. Selma Ottilia Gustava, född 1869-09-20. Gift 1894-04-03 Villmanstrand med yngre regementsläkaren vid finska dragonregementet, med. lic. Ernst Johan Moberg, född 1860-08-02, död 1913-01-15 i Viborg.

TAB 58

Jakob Ulrik, (son av Jakob Vilhelm, tab 44), född 1777-07-07. Militär. Avsked 1800. Lantmäteriexamen 1804. Lantmäteriauskultant i Vasa län. Död 1815-12-23 på Jokela i Karstula kapell av Saarijärvi socken. Gift 1806-02-12 Saarijärvi socken med Anna Margareta Boman, född 1786-09-02, död omkring 1867 i Pernå socken, dotter av kronolänsmannen i Saarijärvi socken Anders Boman och Maria Helena Forsen.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1807-05-11, död 1807-08-10.
 • Detlov Ulrik, född 1809. Underofficerskorpral vid Kuopio bataljon av finska jägarregementet 1823-07-14. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Avsked 1831. Äldre underofficer vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-01-20 avsked 1855-03-14. Död ogift 1862-02-01 i Helsingfors.
 • Adolf Robert, född 1812-02-14, i Karstula kapell, död i Karstula kapell 1813-02-00.
 • Carl Robert, född 1814-02-05 i Karstula kapell, död i Karstula kapell 1815-03-14.
 • Jakobina Ulrika, född 1816-05-23 posthuma, i Karstula kapell, död i Karstula kapell 1817-06-30.
 • 4

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.