:

Granatenfelt nr 483

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Granatenfelt nr 483 †

Adlad 1650-04-23, introd. s. å. Utdöd.

I Årdala kyrka Södermanlands län finnes en gravsten över en Carolus Margalli, som dog på Finsta i nämnda socken 1647. Enl. det därå uthuggna vapnet var skölden delad, i övre fältet ett av pilar genomstunget hjärta och i det nedre ett djur. Släkten synes således förut varit adlig [Kv.].


TAB 1

Hieronymus Boetius de Margalis. Officer i fransk tjänst.

Barn:

 • Pierre Bo Margalli, adlad Granatenfelt, till Ansta i Romfartuna socken Västmanlands län samt Finsta i Årdala socken Södermanlands län, vilket han 1630 erhöll under sin och sin hustrus livstid. Född 1597-07-05 i Uzes i Narbonne. Inkom till Sverige och blev 1620-12-00. Fänrik vid greve Filips av Mansfeld svenska livgarde av tyska knektar till fot. Löjtnant därst. 1621-09-00. Kapten vid ett annat värvat regemente s. å., vid Södermanlands regemente 1622 och vid ett regemente dragoner 1633. Major vid Alexander Gordons dragonregemente 1635. Kommendant på Johannisberg och tillika i Norrköping 1644-04-03. Major vid bergsreg. Död s. å. 27/6. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1645-10-22. Adlad 1650-04-23 (introd. s. å. under nr 483). Avsked från Hälsinge regemente 1655-10-00. Fick överkommando över roteringen i Närke och Värmland m fl. provinser 1657-02-27. Erbjöds 1658-10-12 överstebeställningen för det upprättade bergsregementet, men avsade sig för sjuklighets skull. Död 1667-03-12 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Romfartuna kyrka Västmanlands län, varest hans vapen ses, och till vilken kyrka hans arvingar skänkt en ljuskrona. Gift med Catharina de Flon, död 1666-08-13, dotter av Jean de Flon och Maria de Besche samt faster till kommissarien Johan de Flon, adlad Adlercrona.

Barn:

 • Margareta (Magdalena). Gift 1661-07-14 på Ansta med kommerserådet Daniel Joung, adlad Leijonancker, i hans 2:a gifte, född 1627, död 1688.
 • Maria, född 1632, död 1707-06-06 Malma. Gift 1667-10-08 på Ansta med kaptenen Johan Jernefelt, nr 536, död 1681.

TAB 2

Johan Margalli (son av Pierre Bo Margalli, adlad Granatenfelt, Tab. 1). Kapten vid Trondhjemska regementet till fot 1658. Död före 1668.2 Gift med Anna Margareta Sabel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1668-08-04 i Sko socken3, Upps., med överstelöjtnanten Claes Rosensköld), dotter av översten Gustaf Sabel, och Margareta Patkull.

Barn:

 • Hieronymus död som ung.
 • Margareta död som ung.
 • Catharina död som ung.
 • Peter. Student i Uppsala1 1667-03-07. Fänrik vid Västmanlands regemente 1676. Löjtnant därst. 1677-01-17. Död före2 1686-09-23.
 • Anders, död ung.
 • Christina, begraven 1693-03-12 i Giresta socken Uppsala län.
 • Christian död som ung.
 • Carl död som ung.
 • Gunilla, levde 1688 och var enligt systern Christinas uppgift »Gudi bettre dumbe» [2].

Utan känt samband:

 • Välb. Herr Widich Granatenfelt var 1704-06-27 dopvittne i Sko socken.3

Källor

1Um. 2Medd. av assessor O. Adelborg (Svea hofrätt Liber causarum, vol. 139. p. 7). 3 Sko kyrkobok.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: