Rosenacker nr 650

Från Adelsvapen-Wiki

0650.jpg


Adliga ätten Rosenacker nr 650 †

Adlad 1651-08-18, introducerad 1660. Utdöd 1753-12-08.


TAB 1

Amund Amundsson, adlad Rosenacker, till Alte Kloster i Bremen. Född i Sverige. Kammarskrivare i räntekammaren. Fältbokhållare vid svenska huvudarmén i Tyskland. Kamrerare i Bremen och Verden 1647-01-15. Adlad 1651-08-18 (introducerad 1660 under nr 650). Kommissarie i distrikten Schwetz, Danzig m fl. 1656-05-10. Åter kamrerare i Bremen och Verden 1657-02-04. Överkrigskamrerare i Bremen och Verden 1660-03-17. Död kort före 1680-11-17. Gift med Maria von der Lieth.

Barn:

  • Amund. Var konduktör vid fortifikationen 1659-03-00. (Mf.) Löjtnant vid fortifikationsfältstaten i Skåne 1678-05-25. Hade pension på bremiska staten 1686. (Mf.)
  • Hedvig Clara, överlevde mannen. Gift med löjtnanten Lennart Johan Reuter.
  • Anna Augusta, född 1664 i Stade, död 1733-02-26 på Örbybo gård i Örby socken, Älvsborgs län och begraven i Örby kyrka

TAB 2

Melker (son av Amund Amundsson, adlad Rosenacker, Tab. 1). Konstapel vid artilleriet 1676. Styckjunkare vid artilleriet 1677. Fänrik vid Upplands regemente 1677 i april. Löjtnant vid Upplands regemente 1678-05-11. Avsked 1680-11-17 för att resa till Bremen att taga bestyr med faderns stärbhus. Kapten vid stralsundska infanteriregementet 1688-08-13. Major vid garnisonsregementet i Wismar 1709-09-22. Konfirmationsfullmakt 1711-05-23. Avsked 1715-06-21. Död 1726-11-03. Han bevistade 1677 och 78 års sjödrabbningar mot danskarne, ävensom fälttåget vid Rhenströmmen 1691. Blev 1714-12-05 vid ett utfall från Wismar fången hos danskarna och förd till Jutland, därifrån han återkom 1715. Gift med N. N. von Steinborn (i Vadstena krigsmanshus' handlingar för år 1726 kallas hans änka von Bähren).

Barn:

  • Melker Amund. Kom i tjänst 1705. Adjutant vid Gyllenstiernas dragonregemente. Fången vid Poltava 1709-06-28. Rymde och ankom till Stockholm i april 1720. Löjtnants avsked 1720-06-25. Död ogift före 1750.
  • Fredrik Jakob. Musketerare vid wismarska infanteriregementet 1710-01-00. Förare vid wismarska infanteriregementet 1711-09-00. Fänrik 1712-09-06. Löjtnant 1714-10-13. Han bevistade 1711 Wismars belägring, då han vid ett utfall blev fången av danskarna, men utväxlad, ävensom sedermera Stades belägring, där han blev fången 1712-09-07. Ånyo fången vid Stralsund 1715-12-23. Hemkom 1717-12-00.
  • Casper Erik, född 1698. Volontär vid Wismarska infanteriregementet 1711. Rustmästare vid Wismarska infanteriregementet 1712. Förare 1713. Fältväbel 1713. Fänrik 1714-10-13. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1718-01-04. Löjtnant vid livgardet 1718-10-13. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1731-07-01. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1747-04-09. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1752-05-07. Död barnlös 1753-12-09 på överstelöjtnantsbostället Kungs-Norrby i Brunneby socken, Östergötlands län och var den siste av ätten på svärdssidan samt begraven i Brunneby kyrka, då vapnet krossades av översten Carl Mörner. 'Överstelöjtnanten Rosenacker, som bevistade Stralsunds belägring, blev därunder vid stadens övergång 1715-12-23 fången hos danskarna, ur vilken fångenskap han återkom 1717; var året därpå med i kampanjen vid Fredrikshall i Norge.' Gift 1732-10-17 med friherrinnan Magdalena Gustaviana Horn af Rantzien, född 1713, död 1770-06-23 Grimstorp, dotter av översten Bengt Horn af Rantzien, friherre Horn af Rantzien, och hans 1:a fru, grevinnan Ulrika Elisabet Lewenhaupt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.