:

Brauner nr 320

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Brauner nr 1490)

Adliga och friherrliga ätterna Brauner nr 1490 och 320

Adlad 1715-04-11, introducerad 1719. Friherrlig 1731-07-05, diplom 1801-12-08. Introducerad 1802.

TAB 1

Brodde (översiktstab. 1). Rusthållare på Eskebäck i Fagerhults socken, Kalmar län.

Barn:

 • Nicolaus Brodderi Bruun eller Braun, född 1617-04-29 på Eskebäck. Lärde sig först läsa svenska hos kyrkoherden Petrus Simonis i Fagerhult. Kom 1630 till Kalmar skola. Student i Uppsala 1638 (Um.) och i Königsberg 1639, då han av tyskarna kallades Braun, vilket namn han sedan behöll. Åter student i Uppsala 1641. Filosofie magister i Uppsala 1649-05-07. Prästvigd i Kalmar 1651-09-09. Konsistorienotarie och konrektor scholæ i Kalmar 1651-10-10. Slottspräst 1652-05-01. Teol. lektor vid Kalmar gymnasium 1653-03-10. Kyrkoherde i Fagerhults och Kråksmåla församlingars pastorat av Kalmar stift 1658. Prost i Handbörds kontrakt 1663. Kyrkoherde i Madesjö pastorat av Kalmar stift 1676-06-06. Prost över Norra Möre 1685 och över Södra Möre 1692. Död 1693-05-18 i Madesjö prästgård. Han var 1672 och 1686 riksdagsman [Hm]. Gift 1:o 1652-09-19 med Christina Walleria, som blev moder till 18 barn, född 1636-06-03, död 1674-08-01, dotter av prosten och kyrkoherden i Högsby pastorat av Kalmar stift Lars Wallerius och hans 1:a hustru Catharina Ungia, superintendenten Johan Petri Ungii dotter. Gift 2:o 1676-06-24 med Elisabet Alander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Madesjö pastorat Aron Petri Stolpe, död 1673), död 1707-03-20 på Hagnebo gård i Madesjö socken, dotter av kyrkoherden i Ljungby pastorat Magnus Alander [Hm].

Barn:

 • 1. Lars Braun, adlad Braunersköld, född 1657, död 1730. Se adliga ätten Braunersköld nr 1677, Tab. 1.
 • 1. Nicolaus Nicolai Braun, vars barn adlades med namnet Braunerhielm, född 1658, död 1729. Se adliga ätten Braunerhielm nr 1600, Tab. 1.
 • 1. Hans eller Johan Brauner, adlad och friherre Brauner, född 1668, död 1743. Se Tab. 2.

TAB 2

Hans eller Johan Brauner, adlad och friherre Brauner (översiktstab. 1, son av Nikolaus Brodderi Bruun eller Braun, Tab. 1), till Säby. Född 1668-11-05 i Fagerhults prästgård, Kalmar län. Skolpilt i Kalmar 1678. Student i Uppsala (Um.) 1685-10-08. Protonotarie i justitierevisionen 1707. Sekreterare i kansliet och finska expeditionen 1708. Protokollssekreterare i justitierevisionen 1710-03-20. Censor librorum 1712-02-19. Hovbibliotekarie (SAB.) 1712-12-19. Kansliråd 1714-12-20. Adlad 1715-04-11 (introducerad 1719 under nr 1490). Vice statssekreterare 1719-04-29. Landshövding i Kronobergs län 1727-08-14 och i Uppsala län 1729-02-27. Friherre 1731-07-05 (sonsönerna 1802 introducerade under nr 320). Död 1743-07-10 och begraven i Östuna kyrka i Uppland. 'Han var en grundlärd man och räknas med skäl ibland de bästa latinska poeter i Sverige samt var en skicklig och nitisk ämbets- och tjänsteman. Såsom landshövding i Växjö var det på lediga stunder hans nöje att få tala grekiska med dåvarande lektorn, sedermera prosten magister Lars Brelin.' Gift 1707 med Margareta Törne, döpt 1686-03-08, i Nikolai förs., i Stockholm, död 1754 Valloxsäby och begraven 1754-06-05, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm Nils Hansson Törne och Ursula Andersen samt syster till Carl Törne, adlad Törnstierna.

Barn:

 • Nils, född 1708-10-20. Student i Uppsala (Um.) 1729-11-10. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium. Död 1733-01-26 på Lövsta i Funbo socken, Uppsala län (At (RA).) och begraven 1733-01-30. 'Han var känd för att äga mycken lärdom.'
 • Juliana Sofia, född 1709-08-29, död 1715.
 • Margareta Christina, född 1711-02-20, död ogift 1770-01-08 Grenome .
 • Johan, född 1712. Kammarråd. Död 1773. Se Tab. 3.
 • Sara Charlotta, född 1714-10-22, död 1758-09-18. Gift 1738-05-08 med kanslirådet Johan Ihre, adlad Ihre, i hans 1:a gifte, född 1707, död 1780.
 • Hedvig Maria, född 1721, död 1742-05-19 i barnsäng. Gift 1741-07-03 med sin kusin, vice presidenten friherre Sten Carl Bielke, i hans 1:a gifte, född 1709, död 1753.
 • Samuel, född 1723, död ung.

TAB 3

Johan (översiktstab. 2, son av Hans eller Johan Brauner, adlad och friherre Brauner, Tab. 2), född 1712-06-20. Student i Uppsala (Um.) 1729-11-10. Auskultant i kammarkollegium (SAB.). Hovjunkare (SAB.) 1739-12-24. Kammarråds titel 1760-09-23. KVO 1772-05-28. Död 1773-05-26 på Grenome i Stavby socken, Uppsala län. Författare i lantbruksekonomi. Gift 1763-09-11 Styngsberg med Anna Brita Kock i hennes 2:a gifte, född 1727, död 1801-04-24 i Örebro, dotter av löjtnanten Anton (von) Kock på Håkanbols bruk i Värmland och Agneta Fernlöf.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1757-04-05. Volontär vid Upplands regemente 1769-02-01. Furir vid Upplands regemente 1769-09-20. Fänrik 1776-09-03. Löjtnant 1789-09-09. Kapten 1796-04-29. Regementskvartermästare 1800. RSO. Major i armén 1810-05-19. Avsked 1813-01-12. Död ogift 1840-06-05 i Uppsala. Han och bröderna utfingo 1801 deras farfaders friherrebrev. Han bevistade 1788 och 1790 års ryska krig från början till slut.
 • Magnus, född 1765-09-03. Volontär vid Upplands regemente 1781-10-20. Sergeant 1785-07-16. Fänrik 1785-09-27. Löjtnant 1796-04-20. Död ogift 1804-09-11 på Grenome. Han bevistade sjöslaget i Svensksund, där han råkade i fångenskap, varur han ej lösgavs förrän efter fredsslutet år 1790.
 • Charlotta Aurora, född 1769-09-09 på Grenome, död 1844-06-04 i Skellefteå prästgård. Gift 1797-06-29 med prosten och kyrkoherden i Julita pastorat av Strängnäs stift Daniel Erici Hjortsberg, född 1769-11-08 i Blacksta prästgård, Södermanlands län, död 1816-08-13 i Julita prästgård. (Hm.)
 • Margareta Julia, född 1770-11-18 på Grenome, död ogift 1820-02-28 i Stockholm.

TAB 4

Nils (översiktstab. 2, son av Johan, Tab. 3), född 1762-11-05. Volontär vid Upplands regemente 1770-03-08. Förare 1780. Fänrik vid arméns flotta 1781-06-15. Fänrik vid Upplands regemente 1784-06-11. Löjtnant vid Upplands regemente 1792-08-10. Kapten i armén 1798-12-20. Avsked 1800-12-20. Död 1827-10-06 på Lindholmen i Orkesta socken, Stockholms län. Han bevistade ryska kriget 1788–1790. Gift 1798-09-11 på Lindholmen med Eva Lovisa Montgomery, född 1772-04-05, död 1799-12-10 Kungshamn, dotter av översten Robert Montgomery, och hans 1:a fru Anna Sibylla von Stalbourg.

Barn:

 • Johan Robert Ulrik, född 1799. Löjtnant. Död 1862. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Robert Ulrik (översiktstab. 3, son av Nils, Tab. 4), född 1799-10-16 på Lindholmen. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1817-09-23. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägareregemente 1817-09-30. Adjutant vid Värmlands fältjägareregemente. Sekundlöjtnant 1821-05-08. Underlöjtnant på stat 1824. 2. adjutant och löjtnant i regementet 1825-07-14. Stabslöjtnant 1827-04-25. Avsked 1828-07-04. Död 1862-07-16 i Stockholm. Ägde en tid Falkenå i Kräklinge socken, Örebro län. Gift 1827-03-15 Åkerö med Hedvig Maria Charlotta Montgomery, född 1805-10-06 på Frösön, Jämtlands län, död 1886-07-01 i Stockholm, dotter av majoren Otto Vilhelm Montgomery, och Catharina Maria Lindegren.

Barn:

 • Eva Maria Ulrika Matilda, född 1828-04-01 på Västersätter i Fellingsbro socken, Örebro län, död där 1828-04-15.
 • Hedvig Matilda, född 1829-06-13 på Västersätter, död 1887-05-28 i Stockholm. Gift 1853-11-02 med professorn vid musikaliska akademien, musikdirektören vid livregementets husarkår, RVO, Herman Johannes Berens, född 1826-04-07 i Hamburg, död 1880-05-09 i Stockholm.
 • Nils Gustaf Robert Ulrik Fabian, född 1830. Major. Död 1914. Se Tab. 6.
 • Ebba Carolina Lovisa, född 1832-07-26 på Åkerö, död 1896-11-12 i Stockholm. Gift 1859-09-28 i Strömsholms slottskapell med ståthållaren i Strömsholms slottskapell, 1. hovstallmästaren Carl Silnecker Silfverskiöld, född 1800, död 1880.
 • Eva Maria Josefina, född 1834-01-20, död 1907-02-04 å Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Gift 1857-07-14 i Strömsholms slottskapell med godsägaren Nikolaus Hornemann, född 1828 i Trondhjem, död 1880 Alvesta .
 • Carl Johan August, född 1836-10-27 på Åkerö. Lantbrukselev. Elev vid skogsinstitutet 1860-06-08. Examen vid skogsinstitutet 1861-06-01. Extra överjägare i Älvsborgs län 1862-04-04. Bokhållare i styrelsen för Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg 1864. Stationsföreståndare vid Rånnum 1866. Avsked 1887. Död ogift 1899-04-03 i Vänersborg.

TAB 6

Nils Gustaf Robert Ulrik Fabian (översiktstab. 3, son av Johan Robert Ulrik, Tab. 5), född 1830-09-21 vid Segersjö i Lennäs socken, Örebro län. Furir vid Närkes regemente 1849-02-07. Student 1851-02-11. Fanjunkare 1852-05-00. Officersexamen 1852-05-12. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1852-07-02. Transporterad till underlöjtnant vid Svea livgarde 1852-12-11. Löjtnant 1855-09-21. Kapten 1862-04-25. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1863-05-15. RSO 1874-12-01. Direktör för tvångsarbetsanstalten i Landskrona 1874-11-06. Major i armén 1885-01-23. RVO 1891-12-01. Avsked 1906-10-19. Död 1914-11-13 (EÄ 1914-11-14) i Tranås i Säby förs., Jönköping ]]. Gift 1864-07-24 i Stockholm, Hovförs. ]] med Augusta Charlotta Hartman, född 1834-03-15 i Kristinehamn ]], död 1926-02-05 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. ]], dotter av kontorsskrivaren vid husgerådskammaren i Stockholm Christian August Hartman och Charlotta Pettersson (EÄ Johanna Petersén).

Barn:

 • Anna Charlotta, RHD protokoll 1878-10-08, född 1861-07-09 i Stockholm. Gift 1:o 1884-12-05 i Landskrona med apotekaren i Kristinehamn Artur Rudolf Leonard Ångman, född 1855-05-23 i Njutångers socken, Gävleborgs län, död 1904-06-10 i Kristinehamn. Gift 2:o 1915-07-23 i Helsingör (Säby förs., Jönköping, vb) med greve Jörgen von Scheel från Danmark i hans 2:a gifte (gift 1:o 1880-05-29 med Dagmar Jacobs, från vilken han blev skild, född 1860-09-10, död 1922-07-23), född 1857-03-27, död 1918-03-18 i Stockholm, Johannes förs. ]].
 • Nils Johan Robert, född 1865. Rentier. Död 1925. Se Tab. 7.
 • Jan Robert Gustaf, född 1869. Disponent. Död 1931. Se Tab. 8.
 • Ulrika Augusta Viktorine (Ulla), född 1871-12-09 i Gladhammars socken, Östergötlands län, död ogift 1895-12-14 i Norrköping.
 • Hedvig Charlotta (Hedda), född 1874-08-29 i Landskrona. Gift i Landskrona 1:o 1901-03-30 i Landskrona med advokaten extra ordinarie hovrättsnotarien Ture Emanuel Westerström, från vilken hon 1909 blev skild, född 1872-02-04. Gift 2:o 1910-03-26 i Landskrona med advokaten i Norrköping, extra ordinarie hovrättsnotarien, jur. kandidat Carl Henrik Gustafsson Pripp, skilda genom Norrköpings rådhusrätts utslag 1929-11-16, född 1884-05-11 i Vapnö socken, Hallands län, död 1935-03-22 i Frankfurt a/M., (Lemmaryds förs. db. nr 12).

TAB 7

Nils Johan Robert (översiktstab. 3, son av Nils Gustaf Robert Ulrik Fabian, Tab. 6), född 1865-03-10 i Eds socken, Stockholms län. Rentier. Död 1925-04-04 i Stockholm (Gust. Vasa db 103). Ägde hus i Stockholm. Gift 1:o 1893-12-19 i Filadelfia med Lotto Josefine Leon, född 1865-11-03 i Smyrna, Kent County, Delaware i Nordamerika, död 1915-06-05 i Brännkyrka socken ]], Stockholms län, dotter av med. doktorn Josef M. Leon och Mary A. Diehl. Gift 2:o 1915-07-16 Adolf Fredriks förs. i Stockholm med Alice Sofia Fredrika Lachs, från vilken han 1924-01-31 blev skild, skilda g:m Stockh. rådhusrätts utslag, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren Johannes Carlsson, född 1877-06-08 i Örebro, dtr av byggmästaren Karl Siegemund Friedrich Lachs o. Fredrika Lorentzson.

Barn:

 • 2. Nils Fredrik Robert, född 1914-10-09 i Stockholm,
 • 2. Sonja Alice Gustava, född 1916-04-15 i Stockholm
 • 2. Vera Charlotta Fredrika, född 1917-04-20 i Stockholm

TAB 8

Jan Robert Gustaf (översiktstab. 3, son av Nils Gustaf Robert Ulrik Fabian, Tab. 6), född 1869-10-24 Botorp. Arrenderade Gölberga i Skirö socken, Jönköpings län 1894–1898. Tjänsteman i livförsäkringsbolaget The Mutual Life 1898. Tjänsteman i aktiebolag Pythagoras 1899. Verkställande dir. för aktiebolag Pythagoras 1899-11-18–1920 och tillika disponent för bolagets verkstäder i Norrtälje. Ledamot av stadsfullmäktige i Norrtälje 1904. Ordförande i styrelsen för Svenska handelsbankens avdelningskontor i Norrtälje 1918. Äger sedan 1917 Brevik i Rådmansö socken, Stockholms län. Död 1931-02-05 i Stockholm, begraven på Norrköpings gamla norra kyrkogård (S:t Matteus db nr 80). Gift 1895-11-15 i Olai kyrka i Norrköping med Berta Amalia von Schmalensée, född 1874-01-27 i Norrköping, död 1942-07-20 i Norrköping (S:t Matteus förs., Stockholm db nr 282), gravs. å Gamla Norra Kyrkog., Norrköping, dotter av fabrikören Oskar Vilhelm von Schmalensée och Sofie Henriette Hjertstedt.

Barn:

 • Ulla Ingeborg Augusta Sofia, född 1896-11-25 på Gölberga. Gift 1920-10-09 i Stockholm med aktuarien vid rådhusrätten och polisnotarien vid poliskammaren i Norrköping, Carl Gustaf Arsell, född 1882-06-14 i Malmö.
 • Jan Gustaf Bertil, född 1900-03-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1918. Officersaspirant vid Svea livgarde 1918. Elev vid krigsskolan 1920. Utexaminerad 1920-08-28. Fänrik i Svea livgardes reserv 1920-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1923-01-13.
 • Barbro Margareta, född 1903-06-22 i Norrtälje. Anställd i aktiebolag Svenska handelsbanken 1924. Gift 1928-06-24 i Kullerstads socken, Östergötlands län med löjtnanten vid Livgrenadjärregementets reserv, banktjänstemannen Lennart Zielfelt, född 1895-12-08 i Kullerstads förs., Östergötlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: