:

Engzelius

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Johan.

Barn:

 • Magnus Johansson. Se Tab 2
 • Dotter. Gift med fogden på Ängsö Lars Trottersson. Se Tab 3
 • Anna Johansdotter. Gift med klockaren på Ängsö Georg Andersson. Se Tab 4

TAB 2

Magnus Johansson. Bonde i Äng, Västra Vingåker/D.

Barn:

 • Johannes Magni Engzelius född på 1660-talet, † 1713-06-17. Se Tab 5

TAB 3

 • Dotter. Gift med fogden på Ängsö Lars Trottersson.

Barn:

 • Johan Larsson Engzelius.

TAB 4

Anna Johansdotter. Gift med klockaren på Ängsö Georg Andersson.

Barn:

 • Anders Göransson Engzelius.

TAB 5

Johannes Magni Engzelius född på 1660-talet, † 1713-06-17. Bondson från Västra Vingåker sn. Kyrkoherde i Stenkvista år 1704 och efterträdde sin svärfar. Gymnasist i Strängnäs 1680, student i Uppsala 1688, präst 1689, adjunkt i Stenkvista i 16 år, kyrkoherde där 1704-12-21. Gift 1691 i oktober med Ebba Stenius. Dotter till kyrkoherden i Stenkvista åren 1674-1704 Andreas Andreae Stenius, † 1704 i Stenkvista och Maria Stenqvist.

Barn:

 • Johannes Engzelius född på 1690-talet, † 1749-07-19. Se Tab 6
 • Magnus Engzelius född 1703-07-09, † 1794-10-06. Se Tab 7
 • Maria Engzelius, gift 1:o med Bengt Hjortsberg. Gift 2:o med komministern i Sköldinge 1721 Ericus Strengbohm † 1745-07-10.
 • Ebba Engzelius. Gift 1:o med handlanden i Eskilstuna Didrik Duncan. Gift 2:o med rådmannen och handelsmannen i Eskilstuna Carl Netzelius. Gift 3:o med handlanden och rådmannen i Eskilstuna Clevander.
 • Hedvig Engzelius, gift med urmakare Frank i Eskilstuna.
 • Kristina Katarina Engzelius, gift med kyrkoherde Bernhard Hjortsberg.

TAB 6

Johannes Engzelius född på 1690-talet, † 1749-07-19. Komminister i Gillberga 1739. Gift 1734-12-15 med Beata Netzelius.

Barn:

TAB 7

Magnus Engzelius född 1703-07-09, † 1794-10-06. Teol. studiosus. Lektor i Strängnäs 1739, präst 1743, kyrkoherde i Wiby 1749. Riksdagsman 1765 och 1771. Gift 1:o med Christina Roman, dotter till rådmannen i Örebro Jacob Roman. Gift 2:o med Margareta [[[Warg]].

Barn:


TAB 8

TAB 9

TAB 10

Källor

 • Hagström: Strängnäs stifts herdaminnen.
 • Lagerholm: Södermanlands och Närkes nation.
 • Örnbergska samlingen.

: